Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespół dodatnich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:22 , Wyświetleń: 46209 , Ocena: 403.8, Głosów: 191, Autor: agacjo

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczególnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze są bardzo ograniczone. Autor podkre [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:23 , Wyświetleń: 3272 , Ocena: 15.75, Głosów: 211, Autor: agacjo

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregul [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:24 , Wyświetleń: 5219 , Ocena: 16.66, Głosów: 230, Autor: agacjo

Periodyzacja baroku w Polsce.

1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej, 1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej, 1680 - 1740 - barok schyłkowy - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3670 , Ocena: 15.87, Głosów: 227, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (2)

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:25 , Wyświetleń: 3949 , Ocena: 15.84, Głosów: 227, Autor: agacjo

Dworskość poezji J.A. Morsztyna.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:26 , Wyświetleń: 3441 , Ocena: 14.62, Głosów: 233, Autor: agacjo

Nurty poezji barokowej. Scharakteryzuj na przykładach.

Barok ma dwa podstawowe nurty tj.: dworkowy i dworski. Ten pierwszy oparty na sarmatyźmie, czyli typie kultury szlacheckiej ukształtowanej w okresie baroku, chociaż zapoczą [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:28 , Wyświetleń: 76220 , Ocena: 591.85, Głosów: 247, Autor: agacjo

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach.

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogro [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:29 , Wyświetleń: 4231 , Ocena: 13.25, Głosów: 250, Autor: agacjo

Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu.

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Z p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:30 , Wyświetleń: 51929 , Ocena: 452.07, Głosów: 205, Autor: agacjo

Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego.

D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:31 , Wyświetleń: 4078 , Ocena: 17.16, Głosów: 239, Autor: agacjo

Barokowy styl.

Barok postawił sobie za zadanie szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy swoją oryginalnością i formą. Dlatego też twórcy tego okresu, tacy jak Daniel Naborowski czy Jan Andrzej M [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:32 , Wyświetleń: 3064 , Ocena: 37.64, Głosów: 75, Autor: agacjo

Komedia klasyczna.

Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:33 , Wyświetleń: 3542 , Ocena: 28.42, Głosów: 107, Autor: agacjo

Jan Andrzej Morsztyn - dworski nurt poetycki.

reprezentant marinizmu (konceptyzmu) w literaturze polskiej przedstawiciel poezji dworskiej w swej twórczości poszukiwał nowych, zaskakujących odbiorcę form J. A. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:33 , Wyświetleń: 2775 , Ocena: 54.65, Głosów: 50, Autor: agacjo

Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.

Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa.Często poddaje krytyce wady narodu i rządzących.Potocki wyznawał religi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:34 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 57.92, Głosów: 48, Autor: agacjo

Pamiętniki Paska zwierciadłem epoki.

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:35 , Wyświetleń: 2918 , Ocena: 54.76, Głosów: 53, Autor: agacjo

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok).

Nazwa: Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyńst [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:36 , Wyświetleń: 3343 , Ocena: 60.55, Głosów: 57, Autor: agacjo

Barokowy apel o odrodzenie moralne polskiej szlachty w poezji Wacława Potockiego.

Wiele utworów Wacława Potockiego stanowi jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. Tworzą one swoistą panoramę staropolskiego życia szlachecko-ziemiańskiego. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:37 , Wyświetleń: 3048 , Ocena: 39.64, Głosów: 80, Autor: agacjo

Niepokój o przyszłość RP w pamiętnikach Paska (krytyka sarmatyzmu).

Obraz sarmackiego życia drobnoszlacheckiego: zamiłowanie do gospodarowania na ziemi; lubowanie się w zabawach, biesiadach i uroczystościach z różnych okazji; wyg [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:38 , Wyświetleń: 2528 , Ocena: 76.34, Głosów: 37, Autor: agacjo

Geneza i treść mitu sarnackiego.

Sarmatyzm to pojęcie złożone. Obejmuje ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbiorów. Pojęci [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:38 , Wyświetleń: 2849 , Ocena: 53.71, Głosów: 58, Autor: agacjo

M.S. Szarzyński i D. Naborowski o wartościach trwałych i przemijających.

Mikołaj S. Szarzyński przekazuje informacje o przemijaniu, o wartości dóbr ziemskich i ostatecznych - śmierci, wieczności i zbawieniu. W sonecie "O wojnie naszej, którą wie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:39 , Wyświetleń: 2503 , Ocena: 58.09, Głosów: 42, Autor: agacjo

Charakterystyka baroku w Polsce.

port. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny ( [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:40 , Wyświetleń: 2992 , Ocena: 33.15, Głosów: 87, Autor: agacjo

Mikołaj Sęp-Sarzyński.

M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Renesansowe zainteresowa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:41 , Wyświetleń: 2775 , Ocena: 50.2, Głosów: 54, Autor: agacjo

Klasycyzm francuski XVII wieku.

Dominującym kierunkiem w lit. i sztuce francuskiej XVII w. był nie barok lecz klasycyzm. Nawiązywał on do sztuki starożytnej i renesansowej. U jego podłoża był racjonalizm [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:42 , Wyświetleń: 2829 , Ocena: 40.07, Głosów: 66, Autor: agacjo

Walka dwóch uczuć: miłości i obowiązku (honoru) na podstawie "Cyda".

Bohaterowie: Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Królewna Bohaterowie przeżywają trud [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:42 , Wyświetleń: 2279 , Ocena: 51.78, Głosów: 50, Autor: agacjo

Postawa Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska - rózne oblicza sarmatyzmu.

Pasek był typowym przedstawicielem średniej szlachty. Jak każdy ówczesny Sarmata był rycerzem (żołnierzem) i rolnikiem (gospodarzem). Brał udział w wyprawach do Danii i Mo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:43 , Wyświetleń: 2547 , Ocena: 73.6, Głosów: 34, Autor: agacjo

Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear'a, Corneill'a, a może Molier'a?

Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych światów. Otóż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:44 , Wyświetleń: 2620 , Ocena: 107.18, Głosów: 27, Autor: agacjo

Sarmata o sobie i my o Sarmacie.

W wieku XVII całą szlachtę polską jednoczyło poczucie narodowej potęgi, przekonanie o świetności polskiego ustroju, monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego, nadt [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:45 , Wyświetleń: 28786 , Ocena: 1109.49, Głosów: 48, Autor: agacjo

Nurt dworski poezji barokowej (Jan Andrzej Morsztyn).

Dla poezji barokowej charakterystyczne są dwa wzory kultury: tzw. ziemiański (reprezentowany przez W. Potockiego, J. Ch. Paska), i tzw. dworski (J. A. Morsztyn, D. Naborowski). W [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:36 , Wyświetleń: 3468 , Ocena: 40.09, Głosów: 77, Autor: agacjo

Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp - Szarzyński (1550 - 1581). Przeżył dramat odejścia od własnej religii, potem nawrócenie. W 1601 wydano tomik pt. "Rytmy albo Wiersze polskie". W cyklu tym domi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:37 , Wyświetleń: 3416 , Ocena: 34.56, Głosów: 92, Autor: agacjo

Sarmatyzm. (1)

Sarmatyzm stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała swych korzeni - znalaz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:37 , Wyświetleń: 3393 , Ocena: 81.92, Głosów: 37, Autor: agacjo

Różnice między renesansową a barokową wizją świata.

Humaniści wyrażali w swej twórczości wiarę w poznawcze możliwości człowieka, odrzucali średniowieczną koncepcję życia nacechowanego grzechem pierworodnym. Wybór człow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:38 , Wyświetleń: 2622 , Ocena: 38.07, Głosów: 72, Autor: agacjo

Jan Andrzej Morsztyn.

Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczności dworak [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:39 , Wyświetleń: 2661 , Ocena: 38.52, Głosów: 68, Autor: agacjo

Daniel Naborowski.

Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:40 , Wyświetleń: 3078 , Ocena: 33.75, Głosów: 86, Autor: agacjo

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar. (2)

" Serce roście patrząc na te czasy ! " - ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z "Ksiąg pierwszych" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana jest za manifesta [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:41 , Wyświetleń: 2451 , Ocena: 86.14, Głosów: 27, Autor: agacjo

Pamiętniki i diariusze Jana Chryzostoma Paska.

Pamiętniki i diariusze (dzienniki) zajmowały niemało miejsca w literaturze XVII wieku. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawianych faktów, dzięki żywości [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:42 , Wyświetleń: 2463 , Ocena: 60.2, Głosów: 44, Autor: agacjo

Barok - charakterystyka epoki.

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:43 , Wyświetleń: 2876 , Ocena: 54.37, Głosów: 48, Autor: agacjo

Barok w pytaniach i odpowiedziach.

P y t a n i a 1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce. 2. Omów pojęcie kont reformacji. 3. Wymień nurty literackie baroku, utwory [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:44 , Wyświetleń: 2904 , Ocena: 106.52, Głosów: 26, Autor: agacjo

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią?

Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi prawdopodobnie od portugalsk [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:45 , Wyświetleń: 2498 , Ocena: 84.91, Głosów: 32, Autor: agacjo

Analiza porównawcza wierszy: "Śmierci, próżno się pysznisz" Johna Donna i Sonetu VIII Sebastiana Grabowieckiego.

Sebastian Grabowiecki oraz John Donne to twórcy barokowi uprawiający specyficzną lirykę religijno - filozoficzną, której głównym tematem są problemy ludzkiej egzystencji, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:47 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 82.58, Głosów: 32, Autor: agacjo

Rozwiń myśl Błażeja Pascala "Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwjającym przedmiotem w naturze".

Przeciskam się przez zatłoczony korytarz pełen turystów i bagaży. Wreszcie docieram do przedziału, siadam na swoim miejscu i dyskretnie spoglądam na innych. Podróżny z prz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:49 , Wyświetleń: 2361 , Ocena: 141.8, Głosów: 19, Autor: agacjo

Barok. (1)

Barok w Europie rozpoczyna się w XVI w. , a kończy się w XVIII w. Nazwę epoki wzięto z terminologii historii sztuki: portugalskiej ,,barocco", hiszpańskiej "barueca". Nazwy t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:50 , Wyświetleń: 5594 , Ocena: 50.63, Głosów: 100, Autor: agacjo

Pascal.

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. W kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych rozważ, młody człowiek [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:52 , Wyświetleń: 4324 , Ocena: 51.83, Głosów: 80, Autor: agacjo

Powtórka z baroku. (1)

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. N a z w a:Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca ren [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:55 , Wyświetleń: 2698 , Ocena: 43.66, Głosów: 60, Autor: agacjo

Desiderata.

"Desiderata" to tekst ponadczasowy, mimo że został napisany ok. 1692 roku. Autor wskazań w niej zawartych jest nieznany, ale uważam, że był to człowiek mądry, znający na t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:56 , Wyświetleń: 3350 , Ocena: 42.74, Głosów: 89, Autor: agacjo

Kobieta baroku.

„J. A. Morsztyn w wierszu „Niestatek” przedstawia kobietę baroku jako niestałą w uczuciach. Wiersz ten jest jednym zdaniem składającym się z szesnastu wiers [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:57 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 42.44, Głosów: 60, Autor: agacjo

List w stylu barokowym.

Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice!Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje serce już usycha z tęsknoty za wami. P [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:58 , Wyświetleń: 3229 , Ocena: 41.22, Głosów: 67, Autor: agacjo

Sarmaci w literaturze polskiej.

Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:59 , Wyświetleń: 2395 , Ocena: 66.16, Głosów: 36, Autor: agacjo

On i ja - Sarmata i człowiek XX w.

W zasadzie porównywanie "Sarmaty", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wykazywaniu oczywistych róż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:00 , Wyświetleń: 33637 , Ocena: 2800.7, Głosów: 22, Autor: agacjo

Barok - architektura i sztuka.

Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie to znaczy stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie Barok jest najżywszy. Jest to jeden z nielicznych [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:02 , Wyświetleń: 3749 , Ocena: 39.84, Głosów: 81, Autor: agacjo

Renesans i barok. Dwie wizje świata i dwie poetyki (na wybranych przykładach).

Renesans to wielka epoka kulturowa, rozpoczynająca dobę nowożytną, która we Włoszech trwała od XIV do początku XVI wieku, a w XV wieku objęła swym zasięgiem kraje Europy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:03 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 90.75, Głosów: 27, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?