Strona główna » Liceum » Język polski » Konspekty


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Konflikt klasyków z romantykami.

Kazimierz Brodziński "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej" Kazimierz Brodziński (1791 - 1835) był poetą sentymentalnym. Przestawia nowe tende [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:41 , Wyświetleń: 3313 , Ocena: 13.11, Głosów: 212, Autor: agacjo

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" J. W. Goethego.

Ballada składa się z elementów realistycznych oraz fantastycznych. Te drugie to: król Olszyn - twór wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podróżnych; jego matka i [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:33 , Wyświetleń: 2884 , Ocena: 10.12, Głosów: 252, Autor: agacjo

Pierwiastki romantyczne w "Giaurze".

1. Orientalizm. a/ obyczaje (harem, sposób karania niewiernych żon przez utopienie, kupowanie żon, swoiste święta: Ramazon, Bajram) b/ wierzenia (opis życia po śmier [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:35 , Wyświetleń: 3024 , Ocena: 12.81, Głosów: 221, Autor: agacjo

Prawdy żywe w twórczości Adama Mickiewicza z okresu wileńsko-kowieńskiego.

"Dziady" części II i IV (wileńsko kowieńskie) Obserwujemy łączność świata żywych i umarłych poprzez uniwersalne prawdy; zasady winy i kary: "Dziady " część II to [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:06 , Wyświetleń: 3335 , Ocena: 11.55, Głosów: 227, Autor: agacjo

Romantyzm - jego cechy, omówienie utworów i wybranych bohaterów.

CECHY ROMANTYZMU:-miłość pokazywano jako nieszczęśliwą i niemożliwą,-natura wpływała na uczucia człowieka,-bardzo mocne zainteresowanie kulturą ludową, [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:57 , Wyświetleń: 3553 , Ocena: 10.36, Głosów: 266, Autor: agacjo

"Oda do młodości".

"Oda do młodości"Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy "świat ducha".Wiersz [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:57 , Wyświetleń: 3514 , Ocena: 10.28, Głosów: 263, Autor: agacjo

Ludowa koncepcja świata i człowieka w balladach i II części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

W 1822 roku w Wilnie Mickiewicz wydał „Ballady i romanse”, w których nawiązał do twórczości ludowej wykorzystując pieśni, podania i legendy ludowe, a także zas [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:43 , Wyświetleń: 3306 , Ocena: 15.5, Głosów: 201, Autor: agacjo

Poezja pozytywizmu.

Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za "czasy niepoetyckie" uprawiano poezj [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:40 , Wyświetleń: 3027 , Ocena: 12.44, Głosów: 210, Autor: agacjo

Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić-J.Andrzejewski.Omów utwory literackie wobec których nie pozostałeś obojętny.

Konspekt na temat:„Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić” Jerzy Andrzejewski Omów te utwory literackie, wobec których ni [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:27 , Wyświetleń: 2558 , Ocena: 13.02, Głosów: 213, Autor: agacjo

W literaturze polskiej i obcej możesz znaleźć różne postawy życiowe. Zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować młody człowiek.

Plan:I. Wprowadzenie1.Jaka jest współczesna młodzież?2.Co się dla niej liczy?II. Makbet1.Przedstawienie postaci2.Cel jego życia-władza3.Metody wa [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:18 , Wyświetleń: 3123 , Ocena: 13.22, Głosów: 195, Autor: agacjo

Narodowy i humanistyczny charakter twórczości Jana Kochanowskiego.

WSTĘPTwórczość Jana Kochanowskiego ma charakter zarówno narodowy jak i humanistyczny.ROZWINIĘCIE1.Narodowy charakter utworów Jana z Czarnolasu:· Kocha [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:24 , Wyświetleń: 2074 , Ocena: 121.63, Głosów: 15, Autor: ew.la

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych.

I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka 1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i pod [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:52 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 51.34, Głosów: 40, Autor: ew.la

Przykład lekcji do "Kierunki podnoszenia efektywności kształcenia"

PRZYKŁADOWA LEKCJA DO ARTYKUŁU: KIERUNKI PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA(jednostka metodyczna złożona z dwóch zajęć)Temat: „Nasza Konwencja Praw [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:22 , Wyświetleń: 2175 , Ocena: 58.13, Głosów: 38, Autor: ew.la

"Romantyczność".

RomantycznośćBallada A. Mickiewicza wydana w słynnym tomiku wierszy w 1822 r. Treść: Ballada "Romantyczność" to udramatyzowana scenka, w której obłąkana [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:43 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 57.87, Głosów: 38, Autor: ew.la

"Pan Tadeusz" (2)

GENEZA W ŚWIETLE EPILOGUEpilog - zakończenie, powiadomienie o losach bohaterów, końcowe wyjaśnienia.Epilog w „Panu Tadeuszu” jest liryczną wypowiedzią na [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:56 , Wyświetleń: 3508 , Ocena: 43.61, Głosów: 70, Autor: pawlukewa

Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze.

1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej literatury" (Adam Michnik) [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:01 , Wyświetleń: 3188 , Ocena: 196, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

„Z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]" L. Staff). Czy człowiek może być kowalem swojego losu? (Konspekt)

WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu kształtu zbliżo [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:02 , Wyświetleń: 1987 , Ocena: 62.6, Głosów: 29, Autor: pawlukewa

Kultura Średniowiecza (1)

DUALISTYCZNAMiała charakter duchowny, a potem rycerski.style architektoniczne romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) gotycki (katedry, kości [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:56 , Wyświetleń: 2345 , Ocena: 114.35, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Wątek pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca). Konspekt.

1. WSTĘPa) Analiza motywu wędrówki w literaturzeWędrówka jest jednym z najczęstszych i najbardziej nośnych motywów pojawiających się w literaturze – jej arc [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:13 , Wyświetleń: 2833 , Ocena: 47.98, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Literacki kształt buntu w wybranych utworach literackich. - konspekt

1. WSTĘPa) co to jest bunt – sprzeciw, protest, opór, protestacyjne, często spontaniczne wystąpienie przeciwko władzy. Bunt może być jednostkowy lub zbiorowy. Moż [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:15 , Wyświetleń: 3281 , Ocena: 31.32, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Wzorce osobowe w literaturze średniowiecznej.

I) WZÓR WŁADCY: 1) „ Kroniki” Gall Anonim:a)Bolesław Chrobryb)Bolesław Krzywousty 2) „ Pieśń o Rolandzie”a)Król Karol Wielk [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:45 , Wyświetleń: 2484 , Ocena: 144.71, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Nowatorstwo form teatralnych w dramatach wielkich romantyków. Dokonaj analizy porównawczej z wybranym dramatem klasycznym.

Historia dramatu sięga czasów starożytnych Grecji. Grecy poświęcali święta – dionizje – ku czci boga winnej latorośli Dionizosa. Odbywały się one dwa razy w r [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:30 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 204.44, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Czy w filozofii można znaleźć receptę na życie szczęśliwe? - konspekt

I. I. szczęście = Bóg1. Co czynić? Co wybierać? A czego unikać, aby móc określić własne życie jako zgodne z etyką i szczęśliwie? (krótki wst [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:18 , Wyświetleń: 2301 , Ocena: 58.39, Głosów: 35, Autor: tom

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele” na podstawie trzech wybranych epok

I.WSTĘP Ogólne mówienie o epokach literackich zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo myślenia stereotypami. Z drugiej jednak strony patrzenie z dystansu pozwala nam na [...]

Dodano: 2008-07-08 11:54:22 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 119.62, Głosów: 20, Autor: tom

Plan wydarzeń przedstawionych w "Konradzie Wallenrodzie".

Plan wydarzeń przedstawionych w “Konradzie Wallenrodzie”:1.Porwanie litewskiego dziecka przez Krzyżaków.2.Wychowywanie chłopca przez Winrycha.3.Wpajanie [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:08 , Wyświetleń: 2242 , Ocena: 402.83, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Problematyka i funkcja nowelistyki pozytywistycznej

Utwory pozytywistyczne służyły do prezentowania nowych wzorców osobowych, założeń programowych, takich jak praca u podstaw, czy praca organiczna. Literatura miała uświadam [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:23 , Wyświetleń: 2313 , Ocena: 157.13, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Ziemia, planeta ludzi czy jedna z gwiazd prowincjonalnych... – motyw ziemi w historii, literaturze i kulturze.

Ziemia jest naszym źródłem, miejscem, domem, matką... Z niej się wywodzimy, tu mamy swój początek i najprawdopodobniej będziemy mieć koniec. Pozostaje ona dla nas zagadką [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:01 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 117.89, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Motyw miasta - „Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji...” – konspekt pracy

1. Wyjaśnienie tematu:a)problem miasta w literaturze – upowszechnienie się tego motywu ok. połowy XIX w., coraz częstsze przytaczanie problemów miast od dwudziestole [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:35 , Wyświetleń: 2478 , Ocena: 221.92, Głosów: 11, Autor: Michalk88

"Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]" (L. Staff). Czy człowiek może być kowalem swojego

WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu kształtu zbl [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:17 , Wyświetleń: 2104 , Ocena: 59.5, Głosów: 37, Autor: Michalk88

"Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie" E. Orzeszkowa. Twoje refleksje nad literackimi przykładami heroizmu.

1. WSTĘP. Trzy propozycje wstępu: A. Na przestrzeni wieków literatura ukazywała kolejnym pokoleniom przykłady postaci, które mogły być wzorami do naśladowania, ponieważ p [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:20 , Wyświetleń: 3074 , Ocena: 70.22, Głosów: 40, Autor: Michalk88

"To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia" (Holbach). Wyraź swój sąd o tym twierdzeniu, odwołując się do wybranych utworów literatury.

A). Jeżeli chcesz udowodnić tezę zawartą w temacie: Wstęp: Człowiek szuka szczęścia w dobrach materialnych, w luksusie życia, w zdobywaniu sławy, w robieniu karie [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:28 , Wyświetleń: 2748 , Ocena: 37.86, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Powieść historyczna w pozytywizmie.

Powieść Historyczna w pozytywizmie.-cechy powieści historycznej i jej popularność.-przykłady takich powieści.-potop jako przykład powieści historycznej pozytyw [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:09 , Wyświetleń: 2667 , Ocena: 59.24, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Świat jako labirynt

Labirynt w mitologii- labirynt jest w centrum krętych korytarzy- śmiałek musi do niego dotrzeć i zgładzić potwora- jest pomoc z zewnątrz- nić Ariadny, która po [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:16 , Wyświetleń: 2511 , Ocena: 37.23, Głosów: 81, Autor: Michalk88

"Proces" Kafki - konspekty - opracowania głównych problemów utworu.

Labirynt w mitologii- labirynt jest w centrum krętych korytarzy- śmiałek musi do niego dotrzeć i zgładzić potwora- jest pomoc z zewnątrz- nić Ariadny, która po [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:43 , Wyświetleń: 2165 , Ocena: 60.53, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Dworek w literaturze - konspekt - motyw dworku

- W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie jego mieszkańców jest więc obecny w każdej epoce. - Literatura przynosi albo wielbienie, albo krytykę ziemiańskiego st [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:48 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 54.29, Głosów: 41, Autor: Michalk88

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować” A. Camus. Zastanów się na źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich, oceń ich postawę. (2)

KONSPEKT„Aby istnieć, człowiek musi się buntować” A. Camus. Zastanów się na źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich, oceń ich postawę.

Dodano: 2008-10-10 19:17:02 , Wyświetleń: 2307 , Ocena: 159.25, Głosów: 15, Autor: Michalk88

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" A. Camus. Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich, oceń ich postawę.

1.WSTĘPa) Wyjaśnienie definicji buntu:Bunt – sprzeciw, protest, spontaniczne wystąpienie. Wyróżniamy bunt jednostki i społeczeństwa. Bunt jest wpisany w natur [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:05 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 251.86, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Dworek w literaturze

KONSPEKTDworek w literaturze.- W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie jego mieszkańców jest więc obecny w każdej epoce. - Literatura przynosi albo wielbi [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:07 , Wyświetleń: 2225 , Ocena: 69.84, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Sen, widzenie, zjawa, spotkanie z sobowtórem... - różne sposoby przedstawiania życia wewnętrznego bohaterów. Omów na wybranych przykładach

Krótka charakterystyka tematu: Cały ciężar interpretacji tematu spoczywa na wyjaśnieniu, w jaki sposób zostało zaprezentowane życie wewnętrzne bohaterów. Pr [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:56 , Wyświetleń: 2115 , Ocena: 79.21, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Motyw dziecka w literaturze

I. Literatura to bezkresny ocean, a dziecko w nim to najważniejszy temat.II. 1. Nowele.2. Powieść psychologiczna „Ten obcy”.3. „Ania z zieloneg [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:15 , Wyświetleń: 3574 , Ocena: 53.84, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem” - pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.Drukiem powieść ukazała [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:35 , Wyświetleń: 1892 , Ocena: 75.08, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Pan Wołodyjowski.

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsk [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:37 , Wyświetleń: 2419 , Ocena: 70.67, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Miłość romantyczna. (2)

1)Związki historii miłosnej i biografii z Mickiewiczem.-imię bohaterki- Maryla-wychodzi za mąż za innego, który jest bogaty-czuje się odtrącony2)Miłość t [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:54 , Wyświetleń: 2398 , Ocena: 108.62, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod trafniej przedstawia świat?

Według opinii E. Dyczka „Literatura powinna tworzyć światy równoległe, tworzyć rzeczywistość, a nie opisywać”. Wielki grecki filozof i estetyk sztuki, Arystote [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:16 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 130, Głosów: 12, Autor: Michalk88

"Trzeba mieć coś ważnego w życiu!" Czy te słowa są receptą na szczęście?

Szczęście? Nie ma określonej definicji szczęścia, przynajmniej ja jej nie dostrzegam. Szczęście jest czymś do czego człowiek nieusatannie dazy do czego zmierza swoim życi [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:28 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 180.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Konspekt: Polski dom jako: azyl, świątynia, ruina; w literaturze od najdawniejszych czasów

"Dom nad porami roku dom zwierząt i jabłek kwadrat pustej przestrzeni pod nieobecna gwiazda d [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:48 , Wyświetleń: 2053 , Ocena: 160.36, Głosów: 13, Autor: Michalk88

"Jakie wyobrażenie człowieczeństwa pragniesz przenieść w nowe stulecie?" Odwołaj się do tekstów, które wspierają twoje przemyślenia.

1.WstępJakie i czym jest człowieczeństwo? Jaka jest ludzka natura? Jakie wyobrażenie człowieka jest najwłaściwsze? Z tymi pytaniami od wieków borykają się filozofowie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:54 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 131.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Które z dzieł literatury Polskiej mogą twoim zdaniem stać sie źródłem inspiracji dla tych, co współcześnie podejmują trud naprawy RP. Omów temat na wybranych przykładach.”

„Które z dzieł literatury Polskiej mogą twoim zdaniem stać sie źródłem inspiracji dla tych, co współcześnie podejmują trud naprawy RP. Omów temat na wybranych prz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:55 , Wyświetleń: 1991 , Ocena: 126.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Ten, kto nie czyta przeżyje tylko swoje życie, czytający przeżyje więcej

W mojej pracy postaram się dowieść słuszności powiedzenia „ten, kto nie czyta, przeżyje tylko swoje życie, czytający przeżyje więcej”. Mam nadzieje, że posta [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:11 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 229.44, Głosów: 8, Autor: Mafej

DOM konspekt i pełny wstęp

I. WSTĘP:Czym jest tak naprawdę dom? Co oznacza to krótkie, aczkolwiek bardzo tajemnicze słowo? Wielu z nas, ludzi XXI wieku uważa, że jest to po prostu budynek mieszkaln [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:32 , Wyświetleń: 2809 , Ocena: 91.12, Głosów: 25, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?