Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Jan Kochanowski i jego twórczość.

Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej treści i patetyczne [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:05 , Wyświetleń: 4796 , Ocena: 13.26, Głosów: 203, Autor: agacjo

Koncepcja Boga, życia i świata w twórczości Sępa-Szarzyńskiego

BÓG: ~utwory: "O wojnie naszej...", "O nietrwałej...", Parafraza ps.CXXX ~jedyna nadzieja człowieka uwikłanego w zło świata ~Bóg karzący za zło, ale miłosiern [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:06 , Wyświetleń: 3752 , Ocena: 14.06, Głosów: 194, Autor: agacjo

Mikołaj Rej i jego twórczość.

Mikołaj Rej z Nagłowic ( 1505 - 1569 ) pochodził z bardzo bogatej rodziny szlacheckiej. W młodości niechętnie uczęszczał do szkół, nie otrzymał starannego wykształcenia [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:07 , Wyświetleń: 3915 , Ocena: 10.98, Głosów: 257, Autor: agacjo

Pieśni - filozofia życia.

Gatunek pieśni wywodzi się ze starożytności. Jest utworem zrytmizowanym o różnej tematyce - patriotycznej, obywatelskiej, refleksyjnej, filozoficznej, dziękczynnej. "Pie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:08 , Wyświetleń: 3700 , Ocena: 14.27, Głosów: 216, Autor: agacjo

Treny - dramat ojca, poety, filozofa.

"Tren I" wprowadza w cierpienie ojca po stracie 2,5-letniej Urszulki. Istnieje nagromadzenie słów nacechowanych emocjonalnie (płacze, łzy, troski, wzdychania, żale, frasunki). [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:08 , Wyświetleń: 4388 , Ocena: 12.48, Głosów: 216, Autor: agacjo

Rejowski człowiek poczciwy.

Mikołaj Rej urodził się w 1505 roku, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. W młodo?ci nie zdobył odpowiedniego wykształcenia, gdyż wolał zabawiać się polowaniem i rozrywkami [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:09 , Wyświetleń: 3051 , Ocena: 12.4, Głosów: 195, Autor: agacjo

Fraszki - błahostki czy wielka poezja? (1)

Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu i Padwie. Wła?nie zagranicš spotkał się z Pierrem Ronsardem, który głosił ha [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:10 , Wyświetleń: 3001 , Ocena: 12.76, Głosów: 200, Autor: agacjo

Wiliam Shakespeare - cechy dramatu.

W. Shakespeare jest autorem dramatu "Makbet". Główny bohater i jego przyjaciel Banko wygrali bitwę z Norwegami. Czarownice przepowiedziały, iż Makbet zostanie panem Kawdoru, n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:11 , Wyświetleń: 3304 , Ocena: 11.47, Głosów: 231, Autor: agacjo

Nurty renesansu.

Humanizm - dążenia do wszechstronnego rozwoju osobowości, badania własnych przeżyć poprzez poznanie kultury starożytnej i przejmowanie z niej wzorców postępowania i twórc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:12 , Wyświetleń: 3789 , Ocena: 11.31, Głosów: 263, Autor: agacjo

Model człowieka i obywatela w twórczości M. Reja, A.F. Modrzewskiego i J. Kochanowskiego.

M. Rej w dialogu "Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem" krytykuje stosunki międzyludzkie. Wstęp zachęca czytelnika do refleksji. Autor zarzuca du-c [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:14 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 76.97, Głosów: 28, Autor: agacjo

Renesansowość fraszek.

Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny: [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:15 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 33.22, Głosów: 68, Autor: agacjo

Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego.

U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to idea [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:16 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 54.84, Głosów: 36, Autor: agacjo

Wprowadzenie do renesansu.

Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:17 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 40.02, Głosów: 51, Autor: agacjo

Renesansowy humanista.

Określenie renesansowego humanisty najbardziej pasuje do Jana Kochanowskiego. Ten renesansowy poeta otrzymał wszechstronne wykształcenie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Kr [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:18 , Wyświetleń: 2710 , Ocena: 38.77, Głosów: 60, Autor: agacjo

Filozofia renesansu. (1)

Zasadniczym nowum, odróżniającym renesans od średniowiecza, było wprowadzenie antropocentryzmu. Człowiek, jego rozum stawał się miarą wszechrzeczy, a zmniejszało się zna [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:19 , Wyświetleń: 4174 , Ocena: 26.05, Głosów: 97, Autor: agacjo

Gatunki przejęte z tradycji antycznej .

Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykonywany przy muzyce, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:20 , Wyświetleń: 2606 , Ocena: 37.01, Głosów: 66, Autor: agacjo

Renesansowe nawiązania do Antyku.

Twórcą, który zdecydowanie najczęściej nawiązuje do antyku jest Jan Kochanowski. Większość jego utworów, prócz tego, iż gatunkowo należy do tych, uprawianych w antyku, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:20 , Wyświetleń: 2650 , Ocena: 50.67, Głosów: 42, Autor: agacjo

Treści istotne dla Reja i Kochanowskiego.

Mikołaj Rej najpełniej wyraził istotne dla siebie wartości w swym dziele "Żywot człowieka poczciwego". W utworze tym Rej podkreśla znaczenie odpowiedniego wychowania dla prz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:21 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 43.81, Głosów: 46, Autor: agacjo

"Kazania sejmowe" Piotra Skargi.

Publicystyka to przede wszystkim wypowiedzi na aktualne w danym momencie tematy polityczne, społeczne, kulturalne. Posługuje się ona często środkami perswazyjnymi i zmierza do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:22 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 54.2, Głosów: 40, Autor: agacjo

Utwory patriotyczne doby renesansu.

Dla twórców epoki renesansu ojczyzna była sprawą bardzo ważną i wszyscy światli humaniści zabierali głos w jej sprawie. To właśnie oni najlepiej i najwyraźniej dostrzeg [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:23 , Wyświetleń: 3029 , Ocena: 24.66, Głosów: 85, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?