Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Renesans - Nie ma nic bardziej pięknego i godnego niż należycie spełniać role człowieka

W renesansie nastąpiło odkrycie człowieka. Zostało to nazwane antropocentryzmem i polegało na wywyższeniu pozycji człowieka i zniżeniu miejsca Boga w świecie. Koncepcja cz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:52 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 40.96, Głosów: 22, Autor: agacjo

Treny Jana Kochanowskiego - dramat ojca, filozofa.

Jan Kochanowski był wzorem humanisty, w swoich utworach często nawiązywał do filozofii stoickiej - sam pragnął być stoikiem. Był przekonany, że jest bliski osiągnięcia p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:53 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 34.11, Głosów: 35, Autor: agacjo

Władza - powołanie, zobowiązanie, namiętność, zaszczyt, pokusa...

Władza - zdolność używania czegoś w sposób dowolny, poruszania czymś, moc, siła; siła duszy, potęga umysłowa: rozum, uczucie, wyobraźnia, pamięć itp.(...)Władca [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:54 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 36.93, Głosów: 29, Autor: agacjo

"Renesans - odrodzenie antyku czy wdzięczna pamięć o całym dorobku przeszłości?"

"Renesans - odrodzenie antyku czy wdzięczna pamięć o całym dorobku przeszłości?"Związek między renesansem a antykiem jest bardzo silny. Można powiedzieć, że antyk "o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:55 , Wyświetleń: 1567 , Ocena: 35.32, Głosów: 33, Autor: agacjo

Makbet jako utwór omawiający winę człowieka i jego ciemne namiętności.

William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała wybitną rolę w kształtowaniu się nowożytnego tea [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:56 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 33.21, Głosów: 27, Autor: agacjo

Jakie wartości w życiu cenił Jan Kochanowski najbardziej. Na podstawie „Pieśni” (i „Fraszek”) wskaż, że był piewcą człowieka, przyrody i ojczyzny.

Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Znamy go przede wszystkim jako autora Pieśni i Fraszek.W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:57 , Wyświetleń: 1943 , Ocena: 48.79, Głosów: 28, Autor: agacjo

Czy J. Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce"?

Czy Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”?Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: &# [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:58 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 41.48, Głosów: 30, Autor: agacjo

Opis reprodukcji obrazu Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”

Reprodukcja obrazu, która wywarła na mnie ogromne wrażenie jest dzieło Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. Ukazuje on Jana Kochanowskiego pochylo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:59 , Wyświetleń: 3915 , Ocena: 18.01, Głosów: 73, Autor: agacjo

W czym przejawja się renesansowy charakter twórczości J. Kochanowskiego

W czym przejawia się renesansowy charakter twórczości Jana Kochanowskiego?Plan wypracowania:Wstęp:Życie i twórczość Jana Kochanowskiego na tle epoki renesansu

Dodano: 2008-01-30 23:54:00 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 49.43, Głosów: 20, Autor: agacjo

Wizyta w Czarnolesie (na podst. utworów Jana Kochanowskiego)

Temat: "Moja wizyta w Czarnolesie"PLAN:I Wstęp:1. Przybycie do Czarnolasu, pierwsze wrażenia, gospodarze domu.2. Spokojne Życie na wsi ("Pieśń świętojańska [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:01 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 47.81, Głosów: 20, Autor: agacjo

Renesans bardzo ogolnie.

Renesans, inaczej odrodzenie – jest to epoka w dziejach kultury europejskiej, trwająca od XV do XVI wieku (we Włoszech już od XIV wieku. Termin „odrodzenie został u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:02 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 48.72, Głosów: 24, Autor: agacjo

Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworów

„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem.Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem...”Tak oto pis [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:03 , Wyświetleń: 4675 , Ocena: 15.29, Głosów: 103, Autor: agacjo

Jan Kochanowski (3)

Życiorys poetyKochanowscy herbu Korwin wywodzili sie z Kochanowa koło Wieniawy w Radomskiem. Rodzina ta pierwotnie używała herbu Ślepowron, zaś herb Kruk wszedł w użyci [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:04 , Wyświetleń: 4352 , Ocena: 43.32, Głosów: 55, Autor: agacjo

Antenor, Helena, Aleksander, Priam – różne postawy wobec konfliktu grecko – trojańskiego, próba oceny. Jaki jest charakter tego dramatu ?

„Odprawa posłów greckich” jest tragedią racji politycznych, społecznych , moralnych, które decydują o losach ojczyzny. Racje te zostają w utworze jednoznacznie p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:05 , Wyświetleń: 1476 , Ocena: 31.95, Głosów: 43, Autor: agacjo

Jan Kochanowski - obywatel, myśliciel, artysta. (2)

Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetów wszechczasów, jest także uważany za wybitnego przedstawiciela epoki, w której żył. W swoich pracach porusza on c [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:06 , Wyświetleń: 3926 , Ocena: 35.68, Głosów: 30, Autor: agacjo

Czy literatura renesansu miała charakter odtwórczy ?

Każda epoka w literaturze korzysta z idei epok wcześniejszych, wychwalając je, czasem krytykując. Zastanawiając się nad szeroko pojętym problemem odtwórczości dojść moż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:07 , Wyświetleń: 1665 , Ocena: 67.16, Głosów: 18, Autor: agacjo

Renesansowa koncepcja życia w świetle poznanych utworów

Renesans przesiąknięta humanizmem i antropocentryzmem epoka tak wyraźnie odróżnia się od panującego jeszcze dwieście lat temu w Europie średniowiecza. Począwszy od XV w n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:08 , Wyświetleń: 2263 , Ocena: 53.65, Głosów: 33, Autor: agacjo

Hamlet a sprawa europejska

Sądzę, że nie ma wśród ludzi, którzy uważają się za oczytanych, takiej osoby, która nie poznałaby w swoim życiu losu bohaterów chociażby kilku szekspirowskich dramat [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:09 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 26.83, Głosów: 46, Autor: agacjo

Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?.

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli w epoce odrodzenia zwanej i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:10 , Wyświetleń: 1763 , Ocena: 31.22, Głosów: 44, Autor: agacjo

Klasycyzm (1)

Klasycyzm to prąd literacki w sztuce i literaturze europejskiej. Od XVI w. we Włoszech, rozkwit we Francji w XVII w. Modny w okresie oświecenia (XVIII w.), pojawił się jeszcze [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:10 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 19.2, Głosów: 87, Autor: agacjo

A. F. Modrzewski ojcem polskiej myśli demokratycznej

Andrzej Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiował na Akademii Krakowskiej poczym przyjął niższe święcenia kapłańskie. D [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:11 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 51.45, Głosów: 19, Autor: agacjo

Dowcip Kochanowskiego a dzisiejsze poczucie humoru

Każdy człowiek śmieje się z tego co widzi i jak widzi. My - ludzie świata współczesnego mamy do czynienia z prasą, telewizją, kinem, teatrem, komentujemu to, co widzimy i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:12 , Wyświetleń: 1384 , Ocena: 75.33, Głosów: 17, Autor: agacjo

Renesans - ogólem

Odrodzenie znaczy to samo, co renesans. Obie nazwy są równouprawnione – pierwsza jest tłumaczeniem, druga zapożyczeniem francyskiego „renaissance”, używanego [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:14 , Wyświetleń: 1526 , Ocena: 19.38, Głosów: 64, Autor: agacjo

Jaki jest poględ Jana Kochanowskiego na świat i człowieka-rozprawka

Jaki jest pogląd na świat J. Kochanowskiego na świat i człowieka.Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:16 , Wyświetleń: 5274 , Ocena: 25.46, Głosów: 73, Autor: agacjo

Renesans i barok - dwie epoki i dwie wizje świata.

Podczas badań nad literaturą kolejnych epok zauważono, że epoki, które nie następowały bezpośrednio po sobie posiadają pewne cechy dla siebie wspólne. Natomiast okresy, k [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:18 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 39.38, Głosów: 20, Autor: agacjo

Jan Kochanowski (5)

Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584. Jest uważany za największego poetę polskiego przed Mickiewiczem. Jego twórczość to fraszki, pieśni i treny, a także przekład R [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:18 , Wyświetleń: 3109 , Ocena: 41.33, Głosów: 32, Autor: agacjo

Człowiek istota nieznana (1)

Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone niż gatunek. Człowi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:19 , Wyświetleń: 1398 , Ocena: 30.18, Głosów: 38, Autor: agacjo

Model życia i śmierci w poezji Mikołaja Reja z Nagłowic i Jana Kochanowskiego z Czarnolasu

Czym jest życie i śmierć? Czy po ciężkim i długim życiu czeka nas coś jeszcze? Pytania te są oczywiste dla wszystkich tych, którzy myślę. Któż przecież nie chciałby [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:20 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 46.35, Głosów: 25, Autor: agacjo

Przewodnik po zabytkach Renesansu w Krakowie

Naszą wędrówkę po renesansowych zabytkach Krakowa pragnę rozpocząć od Wawelu. Znajduje się on w centrum Krakowa po lewej stronie od końca ul. Stradom. Ten renesansowy zame [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:21 , Wyświetleń: 1226 , Ocena: 49.42, Głosów: 18, Autor: agacjo

W formie rozprawki uzasadnij, że „Makbet” Szekspira jest utworem o uniwersalnych prawdach.

Na czym polega nieśmiertelność „Makbeta”? Co możemy w nim uznać za uniwersalne prawdy? Na podstawie czego możemy określić ponadczasowość tego dzieła? Takich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:53 , Wyświetleń: 4496 , Ocena: 36.73, Głosów: 25, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego jako dramat moralno-polityczny.

"Odprawa posłów greckich" była pierwszą i jedyną tragedią renesansową w polskiej literaturze. Kochanowski pisząc dzieło opierał się na starożytnych wzorcach dotyczącyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:58 , Wyświetleń: 1648 , Ocena: 24.96, Głosów: 54, Autor: agacjo

"Treny" - wyraz przeżyć i filozofii Jana Kochanowskiego.

"Treny" wydane po raz pierwszy w 1580 roku nie miały tytułów poza trenem XIX, który nosi tytuł "Sen". Przyczyną napisania "Trenów" była śmierć najmłodszej córki Kochano [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:13 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 30.31, Głosów: 38, Autor: agacjo

Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w "Żeńcach" Szymona Szymonowica. (1)

Szymon Szymonowic pochodził ze średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej i jako pisarz był jednym z nielicznych, nieposiadających tytułu szlacheckiego. Otrzymał go nieco pó [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:14 , Wyświetleń: 1463 , Ocena: 73.18, Głosów: 16, Autor: agacjo

Postawa pisarzy polskiego Odrodzenia wobec problemów społecznych i politycznych epoki.

W utworach pisarzy polskiego Renesansu poruszane były rozmaite problemy społeczne i polityczne epoki. Często rozważano, jaka powinna być struktura państwa, jego prawa i obowi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:15 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 38.03, Głosów: 30, Autor: agacjo

"Makbet" Szekspira.

1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając tw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:16 , Wyświetleń: 1925 , Ocena: 22.63, Głosów: 71, Autor: agacjo

Obraz stosunków społecznych w "Krótkiej rozprawie..." Mikołaja Reja.

Informacja o autorze. Urodził się w 1505 r. w Żórawnie koło Halicza (Ruś Czerwona) w rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkół we Lwowie i Krakowie, ale nie ukończy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:16 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 57.86, Głosów: 27, Autor: agacjo

Bogacwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (frasca) i oznacza gał [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:17 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 32.31, Głosów: 34, Autor: agacjo

Jan Kochanowski - patriota, ziemianin i poeta w świetle Pieśni V, Pieśni XXIV z ksiąg II oraz "Pieśni świętojańskiej o Sobótce". (2)

Pieśń V. Powstała pod wpływem napaści Tatarów na Podole w 1575 r. podczas bezkrólewia, po nagłym opuszczeniu tronu przez H. Walezego. Kochanowski zawarł w niej swoje przem [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:18 , Wyświetleń: 3126 , Ocena: 48.38, Głosów: 28, Autor: agacjo

Jaki wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i pieśni?

Na treść zawartą we fraszkach i pieśniach wpłynęło znacznie spotkanie Jana Kochanowskiego z dziełami Horacego, Owidiusza oraz Wergiliusza, a także dogłębne poznanie filo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:19 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 35.34, Głosów: 31, Autor: agacjo

Filozofia życia, szukanie jego sensu w "Piesniach" Jana.

Na przestrzeni wielu wieków twórcy literaccy zastanawiali się w swoich dziełach nad tym, jak żyć szczęśliwie i dobrze. Przykładowo w starożytności mówiła o tym Biblia, [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:24 , Wyświetleń: 1514 , Ocena: 33.42, Głosów: 32, Autor: agacjo

Jan Kochanowski (4)

Jan Kochanowski był najwybitniejszym polskim poetą do czasów Adama Mickiewicza. Jego życie dzieli się na trzy etapy: okres uniwersytecki, okres dworski, okres czarnoleski. [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:54 , Wyświetleń: 4979 , Ocena: 75.19, Głosów: 30, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego (1)

"Odprawa posłów greckich" Jana KochanowskiegoPodana na teatrum przed Królem jego Mścią i Królową jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą. Dnia 12 stycznia roku pańskie [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:01 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 30.3, Głosów: 42, Autor: agacjo

Jan Kochanowski – człowiek, ojciec, poeta – przedstaw swoje refleksje na przykładzie utworów.

Lektura utworów pióra Jana Kochanowskiego jest zapewne najlepszym sposobem zapoznania się z polskim renesansowym humanizmem. W dziełach tego autora wyraźnie odbijają się fil [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:17 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 39.43, Głosów: 20, Autor: agacjo

Humanizm (2)

Pierwsze przejawy humanizmu w kulturze polskiej obserwujemy już w połowie XV wieku w życiu i działalności wybitnych mężów stanu, polityków, dyplomatów, niektórych profes [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:19 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 32.46, Głosów: 49, Autor: agacjo

Jan Kochanowski -życie i twórczoœć

Jan Kochanowski, powszechnie uważany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackiego, cieszył się także wielką sławą u swych [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:20 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 26.26, Głosów: 42, Autor: agacjo

Fraszki , pieśni J. Kochanowskiego.

PIEŚNI Pieśń 9- p.biesiadna naśladowana częściowo z Horacego. Kochanowski- humanista popiera strategię życiową niezależnego umysłu.Niezależnego bo nie uwikłanego w teo [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:20 , Wyświetleń: 4232 , Ocena: 22.22, Głosów: 63, Autor: agacjo

Święty Jan Bosco i Salezjanie

FRANCISZEK SALEZY - święty 1567-1622, biskup francuski; założyciel zakonu wizytek; doktor Kościoła; przedstawiciel renesansowego humanizmu chrześcijańskiego; autor dzieł a [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:26 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 24.94, Głosów: 52, Autor: agacjo

Jak utwory Jana Kochanowskiego oddziaływują na wsółczesnego czytelnika.?

Jan Kochanowski był pisarzem renesansu. Wówczas artyści zajmowali się sprawami ludzkimi. Starali się poznać ludzkie upodobania, przywary, usposobienia. Byli humanistami. Dlat [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:53 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 33.46, Głosów: 36, Autor: agacjo

Charakterystyka Makbeta. (2)

Podczas kilku ostatnich lekcji języka polskiego poznaliśmy dzieło Szekspira pt. "Makbet". Utwór ten reprezentuje poglądy panujące na przełomie Odrodzenia i Baroku. Uważam, [...]

Dodano: 2008-02-02 12:02:17 , Wyświetleń: 4404 , Ocena: 58.96, Głosów: 44, Autor: agacjo

Kultura odrodzenia w Polsce

Wiek XVI przez wielu historyków nazywany jest złotym i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny i bogat [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:13 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 26.75, Głosów: 66, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?