Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Jana Kochanowskiego obywatelski głos troski o losy Rzeczpospolitej.

Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Odzwierciedlone jest to w wielu utworach tego wybitnego człowieka epoki Odr [...]

Dodano: 2008-02-11 23:52:51 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 55.47, Głosów: 18, Autor: ew.la

Tradycje antyczne i XVI-wieczne realia pierwszej polskiej tragedii politycznej w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego. (2)

W „Odprawie posłów greckich” Kochanowski odwołuje się do tradycji klasycznej(starożytna Grecja). Temat utworu został zaczerpnięty z mitu trojańskiego, które [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:17 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 26.86, Głosów: 27, Autor: ew.la

Tradycje antyczne i XVI-wieczne realia pierwszej polskiej tragedii politycznej w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego. (1)

W „Odprawie posłów greckich” Kochanowski odwołuje się do tradycji klasycznej(starożytna Grecja). Temat utworu został zaczerpnięty z mitu trojańskiego, które [...]

Dodano: 2008-02-12 08:05:21 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 56.94, Głosów: 15, Autor: ew.la

„Kochanowski nad zwłokami córki”

Jan Matejko ,jeden z najwspanialszych malarzy polskich ,jest twórcą obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki".Na pierwszym planie autor umieścił postać Jana Kochano [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:29 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 42.38, Głosów: 36, Autor: ew.la

Renesans - wydarzenia historyczne.

Data Wydarzenie 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1621 Etap Czeski 1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska 1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzka 1630 - 1635 Etap szwedzki [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:28 , Wyświetleń: 6306 , Ocena: 13.17, Głosów: 89, Autor: ew.la

Ideologia renesansu w pieśniach Jana Kochanowskiego

Ideologia renesansu w pieśniach Jana Kochanowskiego.Ideologią renesansu jest humanizm, który w przeciwieństwie do średniowiecza, charakteryzował się zainteresowaniem cz [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:53 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 56.41, Głosów: 16, Autor: ew.la

Humanizm: geneza i ideologia

Humanizm - jak mówi Sł. Wyr. Obcych- jest to filozoficzny, literacki i artystyczny nurt epoki Odrodzenia. Odrodzenie (Renesans) jest zatem nazwą epoki, humanizm zaś nazwą prą [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:54 , Wyświetleń: 1558 , Ocena: 21.75, Głosów: 59, Autor: ew.la

Czy Jana Kochanowskiego możemy nazwać typowym przedstawicielem epoki odrodzenia?.

Renesans to okres w dziejach literatury i sztuki ,przypadający na połowę XIV w. i trwający do końca XVI w. W Polsce rozpoczął się od drugiej połowy XV w. i trwa do XVI [...]

Dodano: 2008-02-14 14:12:59 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 47.03, Głosów: 29, Autor: ew.la

Charakterystyka Makbeta (1)

William Szekspir napisał dzieło pod tytułem Makbet. Jest to tragedia, w której toczy się walka między dobrem a złem. Główną postacią jest tytułowy Makbet.Posiadał [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:57 , Wyświetleń: 4117 , Ocena: 7.21, Głosów: 201, Autor: ew.la

Jan Kochanowski (2)

Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Jednak żeby dobrze zaprezentować jego postać należy pokrótce przedstawić samą epokę. W renesansie, (bo i taką nazwę [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:50 , Wyświetleń: 4554 , Ocena: 74.06, Głosów: 30, Autor: ew.la

Gatunki literackie epoki renesansu

Gatunki literackie epoki renesansuLIRYKA-Fraszka (J. Kochanowski: „Na lipę”, „Na zdrowie”< „Na dom w Czarnolesie”),-Poemat satyrowy [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:52 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 25, Głosów: 46, Autor: ew.la

"Ciężko kto miłuje, ciężko kto nie miłuje..." czy zgadzasz się z myślą Jana Kochanowskiego?

Ponad czterysta lat temu Jan Kochanowski powiedział : "Ciężko kto nie miłuje, ciężko kto miłuje". Dzisiaj sformułowalibyśmy jego myśl inaczej: ciężko temu, kto nie koch [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:39 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 46, Głosów: 23, Autor: ew.la

Nauka polska w okresie Odrodzenia

Miejscem narodzin kultury renesansowej były Włochy. Do Polski prądy te dotarły u schyłku XV w , początkowo do wąskiego kręgu odbiorców (na dwory i Akademię Krakowską). W [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:47 , Wyświetleń: 1196 , Ocena: 39.64, Głosów: 24, Autor: ew.la

Różne ujęcia wsi w wybranych utworach literatury renesansowej.

Piękne , zielone łąki i pola ciągnące się w nieskończoność na tle lazurowego nieba. Promienie słońca zaglądają leniwie przez szpary w okiennicach ...W oddali s [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:08 , Wyświetleń: 12873 , Ocena: 878.6, Głosów: 24, Autor: ew.la

Żart i refleksja we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta. Na krótko przed [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:09 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 25.64, Głosów: 38, Autor: ew.la

Renesansowy charakter pieśni J. Kochanowskiego.

Renesansowi twórcy byli olśnieni starożytną kulturą. Antyk określił renesans; stał się głównym źródłem tej epoki. Najświatlejsze umysły epoki studiowały historię [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:01 , Wyświetleń: 1624 , Ocena: 37.61, Głosów: 32, Autor: ew.la

Stoicko-epikurejska wizja świata we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych pisarzy polskiego odrodzenia. Mówi się nawet, że jest to największy polski poeta przed Mickiewiczem. Żył w latach 1530– 1584. [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:17 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 68.07, Głosów: 14, Autor: ew.la

Fraszki Jana Kochanowskiego odbiciem życia poety i czasów, w których żyl.

Mało sensacyjny życiorys Jana Kochanowskiego jest pełen zagadek, których nikt nie jest w stanie rozwikłać. Jedynymi dokumentami są utwory poety. Trudno jednak w nich rozgran [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:18 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 65.37, Głosów: 18, Autor: ew.la

"Człek - boże igrzysko"- poglądy na świat i życie w „Pieśniach” J. Kochanowskiego

Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga. Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale. Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szczodry, łaskawy, hojny. St [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:03 , Wyświetleń: 1317 , Ocena: 29.98, Głosów: 39, Autor: ew.la

Ideały renesansowe w pieśniach Jana Kochanowskiego

Ideały renesansowe w „Pieśniach” Jana KochanowskiegoJan Kochanowski był, jest i będzie największym poetą polskiego renesansu. Epoka ta, zapoczątkowana we Wł [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:34 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 60.05, Głosów: 18, Autor: ew.la

Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana Kochanowskiego

Dom, rodzina i ojczyzna we fraszkach Jana KochanowskiegoJan Kochanowski był najwybitniejszym poeta polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomowa pod względem zmiany k [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:35 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 59.4, Głosów: 19, Autor: ew.la

Fraszki i pieśni - wyraz renesansowej postawy Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski urodził się 1530r. W Sycynie koło Radomia, zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie. Był uważany za najwybitniejszego reprezentanta poezji humanistycznej Słowiańszczy [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:42 , Wyświetleń: 1719 , Ocena: 26.42, Głosów: 44, Autor: ew.la

Rola Makbeta i Lady Makbet w zabójstwie Dunkana oraz ich zachowanie po dokonaniu zbrodni.

„Makbet” Wiliama Szekspira jest utworem opowiadającym o losach i przeżyciach pewnego dowódcy wojsk Szkockich – Makbeta. Treść utworu oparta jest na faktach a [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:43 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 21.47, Głosów: 57, Autor: ew.la

Poglądy Kochanowskiego na szczęśliwe życie.

Problem, o którym chcę pisać, budzi wielkie zainteresowanie filozofów, pisarzy, artystów i zwykłych ludzi. Tym problemem jest udowodnienie, co w twórczości Jana Kochanowski [...]

Dodano: 2008-03-04 00:46:25 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 39.5, Głosów: 25, Autor: ew.la

Sprawy ludzkie małe i duże w pieśniach i fraszkach Jana Kochanowskiego.

Kochanowski był najwybitniejszym renesansowym twórcą w Polsce. Jego dzieła, stanowią ogromny zabytek dla polskiej kultury. Najsłynniejszymi utworami Kochanowskiego były fras [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:09 , Wyświetleń: 1147 , Ocena: 30.58, Głosów: 23, Autor: ew.la

Kochanowski dzisiaj

Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Chyba każdy wie, iż to właśnie on pisał "Fraszki" i "Pieśni", że to spod jego pióra wyszedł zbi [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:40 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 28.5, Głosów: 37, Autor: ew.la

Średniowieczna i renesansowa koncepcja Boga, świata i człowieka na podstawie „Legendy o świętym Aleksym”, „Hymnu do Boga” i „Psałterza Dawidowego” i sonetów M. Sępa Szarzyńskiego.

1. BÓG - w średniowieczu na podstawie „Legendy o Świętym Aleksym” ~wartość najwyższa ~znajduje się w centrum wartości i zainteresowań [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:11 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 29.39, Głosów: 37, Autor: ew.la

Sprawdzian umiejętności ucznia klasy pierwszej szkoły średniej 1999

ERAZ Z ROTTERDAMU Miła wojna dla tych, co jej nie znają /fragment/ /tłumaczenie Maria Cytowska/Istnieje w świecie ludzkim nieszczęście, którego zawsze wytrwale należy u [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:19 , Wyświetleń: 2346 , Ocena: 28.09, Głosów: 32, Autor: ew.la

Fraszka Matematyk

Matematyk dobra duszaWszystkie soki z nas wyduszaDo nauki ciągle zmuszaDo tablicy biegiem ganiaaż za nami kurz się kłania,Wzory liczby i równaniaWszyst [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:19 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 29.49, Głosów: 46, Autor: ew.la

Czy twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter ponadczasowy?

Jan Kochanowski, pierwszy wielki mistrz słowa w naszej i słowiańskiej literaturze. Wyniósł on rodzinną twórczość na szczyty tej europejskiej i zyskał ogromny autorytet ja [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:37 , Wyświetleń: 1768 , Ocena: 35.62, Głosów: 41, Autor: ew.la

Światopogląd Jana Kochanowskiego i M. Sępa Sarzyńskiego.

„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...” Tak oto pisze o p [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:38 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 33.53, Głosów: 31, Autor: ew.la

"Czyny przeciwne naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój" -skomentuj tą myśl pochodzącą od Makbeta, Szekspira.

Na początku był chaos, coś, co można by określić jako mieszaninę wody z ogniem, ziemi z powietrzem, nie przypominającą zarazem ani odrobinę żadnego z tych przeciwieństw [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:42 , Wyświetleń: 1990 , Ocena: 35.78, Głosów: 44, Autor: ew.la

Związki poezji Jana Kochanowskiego z antykiem.

Jan Kochanowski (1530-1584), jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mie [...]

Dodano: 2008-03-13 11:16:54 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 39.03, Głosów: 29, Autor: ew.la

Jana Kochanowskiego ars vivendi

„Jana Kochanowskiego ars vivendi”Niemożliwym jest znalezienie dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny. Tak jak każdy z nas ma i [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:49 , Wyświetleń: 4868 , Ocena: 44.59, Głosów: 21, Autor: ew.la

„Bajki” Ignacy Krasicki

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:51 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 45.19, Głosów: 36, Autor: ew.la

Utwory - Żeńcy ...

Oba utwory reprezentują niezmiernie popularny w renesansie gatunek dialogu, choć "Żeńcy" uznawane są przede wszystkim za sielankę. Dialogi te nie są dramatami, nie mają wyr [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:51 , Wyświetleń: 1458 , Ocena: 21, Głosów: 60, Autor: ew.la

Bóg i człowiek w utworach Kochanowskiego

Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmiany. Pragnęli wolnoś [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:14 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 40.18, Głosów: 32, Autor: ew.la

Dlaczego treny Kochanowskiego to nie tylko dramat człowieka lecz także artysty - filozofa ?

Przed opisaniem kryzysu światopoglądowego Jana Kochanowskiego widocznym w trenach , przedstawię filozofię i idee , którym poeta do czasu śmierci córki był wierny . Jego spo [...]

Dodano: 2008-03-19 15:40:50 , Wyświetleń: 111012 , Ocena: 7365.35, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Sielanka - wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica (1)

Tematyka rustykalna w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyro [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:30 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 70.18, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Podstawowe cechy kultury renesansowej.

1. Epoka ta narodziła się we Włoszech w XIV wieku. Bogate mieszczaństwo przejmowało władzę w republikach włoskich. Wielkie rody skupiały w swoich pałacach uczonych, artys [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:55 , Wyświetleń: 1315 , Ocena: 20.85, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Obyczajowość Polskie XVI WIEKU

1.1 WIEŚ I JEJ UROKIJAN KOCHANOWSKISą to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:56 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 19.82, Głosów: 64, Autor: pawlukewa

Indywidualności Renesansu polskiego i europejskiego.

1.1 DOKONANIA1.1.1 DANTE ALIGHIERI (1265-1321)„Boska komedia”Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:57 , Wyświetleń: 1199 , Ocena: 20.28, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Człowiek renesansu i jego sprawy.

1.1 WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA„ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJJest to utwór parenetyczny czyli propagujący pewien typ osobowości, który ma [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:58 , Wyświetleń: 1439 , Ocena: 30.85, Głosów: 39, Autor: pawlukewa

Walory artystyczne utworów renesansowych.

1.1 GATUNKI LITERACKIE fraszkaZ włoskiego słowa „frasca” co oznacza gałązka. Od frasche co oznacza bagatela, drobnostka. Jest to krótki utwór poet [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:59 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 34.09, Głosów: 54, Autor: pawlukewa

Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?

„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;Raczyż błogosławieństwo...”Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją siostrę słowa Kochanowskiego, w tl [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:48 , Wyświetleń: 1190 , Ocena: 70.86, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

Jan Kochanowski (1)

Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i podróży oraz służ [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:02 , Wyświetleń: 5170 , Ocena: 150.38, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

I czy zbrodnia wpłynęła na Makbeta?

Szekspir był wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki są jednymi z najczęściej czytanych oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacji oraz postaci powodują, [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:20 , Wyświetleń: 1469 , Ocena: 22.26, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Teatr i sztuka w okresie elżbietańskim

W historii europejskiego teatru mianem okresu elżbietańskiego określa się period czasu między 1576, a 1642, czyli od otwarcia w Anglii pierwszego publicznego teatru do zamkni [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:38 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 50.33, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?

Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkreślając. Poeta opisu [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:07 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 86.91, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Czy uważasz Makbeta za okrutnego zbrodniarza? konspekt

Teza: Uważam Makbeta za okrutnego zbrodniarzaArgumnety:1)a def. zbrodni1)b def. zbrodniarza2) Zarys historii zbrodni Makbeta3) Ukryta prawda słów Mahatmy [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:46 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 58.91, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?