Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Jan Kochanowski to najwybitniejszy poeta polskiego renesansu.

Jan Kochanowski to najwybitniejszy poeta polskiego renesansu, który literaturze rodzimej dał arcydzieła liryki. Napisał wiele dzieł, a najbardziej znane to: pieśni, hymny, fr [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:36 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 48.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Odrodzenie (2)

1. Narodziny renesansu. Główne hasła epoki: humanizm i reformacja Nazwa renesans, oraz silne skontrastowanie epok jest dziełem Jakoba Burckhardta- badacza z XIX w., autora [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:37 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 11.67, Głosów: 26, Autor: Mafej

Postawa Jana Kochanowskiego wobec życia, świata i Boga.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie, studiował za granicą, znał języki obce. Nazywa się go ojcem literatury polskiej, ponieważ operował kunsztownym językiem i dbał o a [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:38 , Wyświetleń: 1414 , Ocena: 192.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Renesansowa koncepcja człowieka - dcharakteryzuj opierając się na twórczości J. Kochanowskiego, M. Reja i P. Skargi.

Renesans jest epoka barwną i różnorodną. Był tzw. "odskocznią" od szarego, zastraszonego śmiercią i Bogiem śreniowiecza. W odrodzeniu panował antropocentryzm, a więc zai [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:39 , Wyświetleń: 2054 , Ocena: 32.13, Głosów: 51, Autor: Mafej

Współczesne pokolenie wobec twórczości Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski był największym polskim artystą epoki renesansu. Początkowo tworzył jedynie w języku łacińskim, ale sławę zyskał jako twórca polskiego języka poetyckie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:40 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 134.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Wzory osobowe renesansu.

· Humanista – poeta doctus – *człowiek wszechstronnie wykształcony przeważnie na wielu uniwersytetach (Kraków, Bolonia, Padwa, Królewiec, Paryż) -min. [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:41 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 31.97, Głosów: 30, Autor: Mafej

Monolog Hamleta uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat sensu życia.

"Być albo nie być - oto jest pytanieKto postępuje godniej: ten, kto biernieStoi pod gradem zapadłych strzał losu,Czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęśćI [...]

Dodano: 2008-10-26 11:42:59 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 117.89, Głosów: 8, Autor: Mafej

Renesans - referat

Kultura renesansowa rozwijała się od początku XIV w. we Włoszech, które ze względu na położenie geograficzne i szlaki handlowe stały się pośrednikiem między Wschodem a [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:01 , Wyświetleń: 1534 , Ocena: 26.66, Głosów: 40, Autor: Mafej

Czy „Hamlet” Williama Szekspira jest dramatem renesansowym?

Moim zdaniem „Hamlet” Williama Szekspira nie jest dramatem renesansowym, ponieważ nie spełnia kryteriów, jakie obowiązują ten specyficzny rodzaj dramatu. By udowod [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:02 , Wyświetleń: 1202 , Ocena: 53.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Czy Kochanowski był twórcą oryginalnym?

Jan Kochanowski to najwybitniejszy polski poeta okresu renesansu. To poeta zupełnie wyjątkowy. W pełni zasługuje na miano twórcy polskiej poezji narodowej. Kochanowski dokona [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:03 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 38.74, Głosów: 22, Autor: Mafej

Czy można nazwać "Makbeta" studium zbrodni i kary?

Napisana w 1606 roku przez Wiliama Shakespare`a tragedia pt.:"Makbet" porusza kilka bardzo ważnych myśli oraz problemów. Utwór zawiera doskonałe studium zbrodni i kary. Szczeg [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:04 , Wyświetleń: 1470 , Ocena: 57.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Czy portret władzy stworzony przez Kochanowskiego jest nadal aktualny?

Choć Jan Kochanowski żył w XVI wieku, to jednak stworzony przez niego portret władzy znajduje swoje odbicie w wieku XXI. Jak powiedział Jan Paweł II: „Człowiekowi dane [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:04 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 62.82, Głosów: 16, Autor: Mafej

Jak renesansowi twórcy widzą Boga?

W dobie renesansu dostrzec można dwojaki stosunek do Boga. W pierwszym okresie twórcy chwalą go, wysławiają jego wielkość i mądrość, w drugim natomiast, gdy ujawnia się [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:05 , Wyświetleń: 1458 , Ocena: 64.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

Renesansowa koncepcja człowieka i świata (renesansowy optymizm )a pesymistyczna wymowa wiersza pt. „Przedpowitanie” .Zbuduj rozprawkę porównując współczesną i renesansową wizję człowieka i świata .

Renesansowa koncepcja człowieka i świata a pesymistyczna wymowa wiersza autorstwa Urszuli Kozioł pt. ”Przedpowitanie” są do siebie podobne .Po okresie ciemnego [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:07 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 178.29, Głosów: 6, Autor: Mafej

Skutki wynalezienia druku, odkryć geograficznych, reformacji i humanizmu w sztuce i literaturze

WYNALEZIENIE DRUKUOkoło 1450 r. niemiecki rzemieślnik Jan Gutenberg wpadł na pomysł drukowania książek przy zastosowaniu ruchomych czcionek: na każdej z nich była wytł [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:08 , Wyświetleń: 1087 , Ocena: 35.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

W czym wyrażała się troska o losy RP w literaturze XVI wieku?

Wiek XVI był dla Polski złotym wiekiem. Wielkie dochody z handlu zbożem powodowały, że feudałowie bardzo szybko się bogacili. Bogacąc się, zdobywali coraz większe wpływy [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:09 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 61.78, Głosów: 17, Autor: Mafej

W jaki sposób wyraża się w literaturze XV| i XV|| wieku zainteresowanie sprawami kraju.

Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści i wartości. Dla jednego ojczyzna będzie miejscem w którym przyszło się mu urodzić. Kto inny b [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:10 , Wyświetleń: 1094 , Ocena: 51.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wizje świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski uznany jest za najwybitniejszego poetę Słowiańszczyzny od średniowiecza aż po romantyzm. Powodem takiego właśnie twierdzenia jest wyjątkowa sprawność pos [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:10 , Wyświetleń: 1204 , Ocena: 57.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja trenu XIX

Starożytne epicedium było zakończone pocieszeniem i napomnieniem. Motywy te odnajdujemy w końcowych utworach całego cyklu. Najbardziej charakterystyczny jest "Tren XIX czyli S [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:52 , Wyświetleń: 3365 , Ocena: 35.71, Głosów: 72, Autor: Mafej

Koncepcja życia szczęśliwego według Jana Kochanowskiego

Wzorce osobowe renesansu Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowieko [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:54 , Wyświetleń: 1478 , Ocena: 420.33, Głosów: 2, Autor: Mafej

"Niebezpieczeństwa hipokryzji i łatwowierności (cz. sceny 6 i scena 7 aktu 3)"

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, który w swoim utworze "Świętoszek" zachował zasadę prawdopodobieństwa, gdyż klasycyzm nie akceptował fantastyki. Możem [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:37 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 51.55, Głosów: 19, Autor: Mafej

Co oznaczały słowa Franciszka Ksawerego Dmochowskiego „Muzom sarmackim strojnie pozaplatał włosy”, Odnoszące się do twórczości J. Kochanowskiego?.

Aby podjąć rozważania na temat zdania F.K. Dmochowskiego „Muzom sarmackim strojnie pozaplatał włosy”, odnoszącego się do Jana Kochanowskiego, należy nie tylko p [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:38 , Wyświetleń: 1238 , Ocena: 53.26, Głosów: 22, Autor: Mafej

Renesans - ogólna charakterystyka epoki

Definicja pojęcia "renesans" i geneza epoki: Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano "renai [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:39 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 42.86, Głosów: 27, Autor: Mafej

Rozrachunek renesansowego poety z filozofią stoicką (1)

Filozofia stoicka została zapoczątkowana w Atenach, w III w. p. n. e. przez Zenona z Kition. Głosiła ona wiarę w człowieka i możliwość osiągnięcia szczęścia. Jej wyzna [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:40 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 94.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wizja swiata i Boga w baroku i renesansie

Wizja świata w obu epokach dotyczy koncepcji człowieka, jego postawy wobec życia, cel, sens i przemijanie oraz relacji pomiędzy człowiekiem, światem i społeczeństwem, a tak [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:41 , Wyświetleń: 1181 , Ocena: 36.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Moja własna analiza i charakterystyka, dwóch wybranych postaci z dramatów Shakespeara.

Najwybitniejszym dramaturgiem XVI wieku był William Shakespear. Urodził się on 23 kwietnia 1564 roku w Startfordzie.Pisał dramaty, sztuki teatralne, poematy, sonety, kronik [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:42 , Wyświetleń: 1473 , Ocena: 33.56, Głosów: 35, Autor: Mafej

Związek twórczości Jaka Kochanowskiego z kulturą antyczną.

Twórcy renesansu czytali dzieła antyczne w oryginale, dzięki temu odrodziło się wiele antycznych gatunków literackich: pieśni, epigramaty- fraszki, tragedie, elegie… L [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:46 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 91.44, Głosów: 15, Autor: Mafej

Reformacja i kontrreformacja w Europie (2)

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominaj [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:36 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 170.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Epikurejczycy

Sądzę, że prawdziwi epikurejczycy potrafią jednocześnie połączyć przyjemności duchowe z fizycznymi. Według nich życie to podstawowy warunek szczęścia, uważają, że s [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:58 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 32.29, Głosów: 41, Autor: Mafej

„Być albo nie być – oto jest pytanie”. Moje rozważania na ten temat, na przykładzie dramatu Williama Szekspira

„Być, albo nie być – oto jest pytanie”. Tymi słowami zaczyna się najsłynniejszy, w historii literatury, monolog. Wypowiada go legendarny książę Danii, na [...]

Dodano: 2008-11-04 19:37:24 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 105.75, Głosów: 11, Autor: Mafej

Renesans w arhitekturze rzeźbie i malarstwie

Informacje ogólneRenesans w architekturze, rzeźbie i malarstwie, (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - "odrodzenie"), w sztuce okres rozwoju k [...]

Dodano: 2008-11-04 19:40:25 , Wyświetleń: 1205 , Ocena: 40.35, Głosów: 25, Autor: Mafej

"Losy złych królów winny być lekcją dla następców"(P.Sidney)Czego powinna nauczyć wpółczesnych historia Makbeta?

„Makbet” Wiliama Szekspira to dramat, opisujący makabryczną historię tytułowego, głównego bohatera, który po wielu zbrodniach osiągnął swój cel. Przypłacił [...]

Dodano: 2008-11-04 19:40:37 , Wyświetleń: 1079 , Ocena: 75.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Renesans Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego, daleki czy bliski współczesnemu człowiekowi?

Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp – Szarzyński to dwaj wybitni pisarze renesansu. „Ich” epokę cechuje powracanie do myśli starożytnej, do antycznych poglądów [...]

Dodano: 2008-11-04 22:31:04 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 68.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Treny" J.Kochanowskiego -wyraz ojcowskiego bólu czy wynik konwencji epoki?

"Treny" zostały wydane przez Jana Kochanowskiego w roku 1580. Impulsem do napisania tego dzieła było tragiczne wydarzenie - śmierć 2,5 letniej córki poety z Czarnolasu -Urszu [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:30 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 127.56, Głosów: 8, Autor: Mafej

Humanitas, humanizm, treny.

Humanizm – kierunek życia umysłowego, który koncentrował się na sprawach człowieka, a jako dewizę przyjął powiedzenie Terencjuesza: „Człowiekiem jestem i nic [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:45 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 18.89, Głosów: 55, Autor: Mafej

Miłość - na podstawie utworów wybranych poetów. Odpowiedź ustna.

Miłość - jest to głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak słownikowe pojęci [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:46 , Wyświetleń: 1225 , Ocena: 62.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

Pokora - wartość czy antywartość?

Na lekcji czytaliśmy Tren XVIII Jana Kochanowskiego. Podmiotem lirycznym był człowiek, który wypowiadał się w imieniu ludzi. Prosił, by Bóg ulitował się nad ludźmi i prz [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:23 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 35.97, Głosów: 30, Autor: Mafej

Renesans w Polsce

Pochodzenie terminu „Renesans”Renesans (odrodzenie) jest to epoka w dziejach kultury europejskiej. Pierwszy raz termin ten został użyty w XVI w. Przez G. Vasarieg [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:25 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 13, Głosów: 31, Autor: Mafej

Czy "Hamlet" jest dramatem renesansowym?

"Hamlet" to utwór stworzony prze angielskiego pisarza Williama Szekspira, którego nowatorstwo i mistrzostwo formalne, bogactwo wyobraźni, głębia problematyki i psychologiczna [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:55 , Wyświetleń: 1216 , Ocena: 53.4, Głosów: 19, Autor: Mafej

Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci, genialny malarz włoski, inżynier, uczony, jeden z wielkich przedstawicieli nauki i sztuki okresu Odrodzenia, urodził się 15 kwietnia 1452 roku w niewielkim m [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:52 , Wyświetleń: 3079 , Ocena: 25.47, Głosów: 46, Autor: Mafej

Tren Fortynbrasa

Twórczość Szekspira, a wśród niej Hamlet stanowi najbardziej niezaprzeczalne osiągnięcie literatury europejskiej. To utwór, do którego sięgali znani twórcy późniejszyc [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:53 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 42.35, Głosów: 25, Autor: Mafej

Świat i człowiek w twórczości lirycznej Kochanowskiego.

Wszechświat, galaktyka, układ słoneczny, świat, człowiek. Tak wygląda kolejność materii, od mega wielkiej do tej najmniejszej, którą jest człowiek. Jan Kochanowski kiero [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:03 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 58.81, Głosów: 20, Autor: Mafej

Analiza „Sonetu 134 do Laury” Petrarki

Pierwsze dwie strofy o charakterze opisowym przedstawiają, jak zachowuje się człowiek zakochany. Charakteryzują go kontrastowe stany emocjonalne: cieszy się, a za chwilę lęk [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:00 , Wyświetleń: 2560 , Ocena: 75.79, Głosów: 23, Autor: Mafej

Krasicki często zajmował się krytyką zachowań.

Krasicki często zajmował się krytyką zachowań. Najwyraźniej widać to w jego satyrach, w których piętnował opisywane zjawiska. Najczęściej posługując się ironią, kpi [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:00 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 56.12, Głosów: 16, Autor: Mafej

Interpretacja wierszu Petrarci. Jeśli nie masz miłości

Romantyczna, szalona, występna...Miłość niejedno ma imię. „Twoja miłość przenika mi ciało”- wyznał egipski poeta w „Pieśniach rozweselających ciało&# [...]

Dodano: 2008-11-10 12:30:57 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 60.71, Głosów: 16, Autor: Mafej

Co to znaczy być człowiekiem renesansu ?

Na całym świecie, zarówno w dziedzinie literatury jak i wielu innych, możemy znaleźć ludzi renesansu. Każdemu z nich ten tytuł przysługuje z osobna. Wyróżnili się bowie [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:44 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 58.77, Głosów: 21, Autor: Mafej

Czego mógłby się nauczyć współczesny człowiek od ludzi renesansu? W swojej pracy oprzyj się na uzyskanych na lekcjach wiadomościach i interpretacji utworów.

Filozofia rozumiana jako całokształt poglądów na życie pasjonowała człowieka od wieków. Nie tylko zmieniała się wraz z upływem czasu, ale także stawała się wyróżnik [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:45 , Wyświetleń: 1296 , Ocena: 55.95, Głosów: 21, Autor: Mafej

Przyroda w oczach sentymentalistów, romantyków i dzisiaj.

Natura jak podaje „Słowik wyrazów obcych” to:1. istniejący od początku stan rzeczy; pierwotny układ wszechświata, świat niezmieniony przez człowieka.2. [...]

Dodano: 2008-11-12 08:22:54 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 78.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Dante Alighieri „Boska Komedia”

Boska Komedia jest utworem autobiograficznym, opisującym postępy duszy Dantego na drodze ku Bogu. Początkowo nazywano ją po prostu Komedią. Przymiotnik „boski” pra [...]

Dodano: 2008-11-12 19:34:43 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 63.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Ideał renesansowego piękna

Ideał renesansowego piękna zmienia się tak szybko jak moda, każda epoka posiadała wzór klasycznego piękna kobiety.Damy renesansowe różniły się znacznie od ich średn [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:35 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 39.13, Głosów: 31, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?