Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Nurty renesansu.

Humanizm - dążenia do wszechstronnego rozwoju osobowości, badania własnych przeżyć poprzez poznanie kultury starożytnej i przejmowanie z niej wzorców postępowania i twórc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:12 , Wyświetleń: 3789 , Ocena: 11.31, Głosów: 263, Autor: agacjo

Mikołaj Rej i jego twórczość.

Mikołaj Rej z Nagłowic ( 1505 - 1569 ) pochodził z bardzo bogatej rodziny szlacheckiej. W młodości niechętnie uczęszczał do szkół, nie otrzymał starannego wykształcenia [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:07 , Wyświetleń: 3915 , Ocena: 10.98, Głosów: 257, Autor: agacjo

Wiliam Shakespeare - cechy dramatu.

W. Shakespeare jest autorem dramatu "Makbet". Główny bohater i jego przyjaciel Banko wygrali bitwę z Norwegami. Czarownice przepowiedziały, iż Makbet zostanie panem Kawdoru, n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:11 , Wyświetleń: 3304 , Ocena: 11.47, Głosów: 231, Autor: agacjo

Pieśni - filozofia życia.

Gatunek pieśni wywodzi się ze starożytności. Jest utworem zrytmizowanym o różnej tematyce - patriotycznej, obywatelskiej, refleksyjnej, filozoficznej, dziękczynnej. "Pie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:08 , Wyświetleń: 3700 , Ocena: 14.27, Głosów: 216, Autor: agacjo

Treny - dramat ojca, poety, filozofa.

"Tren I" wprowadza w cierpienie ojca po stracie 2,5-letniej Urszulki. Istnieje nagromadzenie słów nacechowanych emocjonalnie (płacze, łzy, troski, wzdychania, żale, frasunki). [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:08 , Wyświetleń: 4388 , Ocena: 12.48, Głosów: 216, Autor: agacjo

Jan Kochanowski i jego twórczość.

Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej treści i patetyczne [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:05 , Wyświetleń: 4796 , Ocena: 13.26, Głosów: 203, Autor: agacjo

Charakterystyka Makbeta (1)

William Szekspir napisał dzieło pod tytułem Makbet. Jest to tragedia, w której toczy się walka między dobrem a złem. Główną postacią jest tytułowy Makbet.Posiadał [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:57 , Wyświetleń: 4144 , Ocena: 7.21, Głosów: 201, Autor: ew.la

Fraszki - błahostki czy wielka poezja? (1)

Jan Kochanowski urodził się w 1530r. w Sycynie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu i Padwie. Wła?nie zagranicš spotkał się z Pierrem Ronsardem, który głosił ha [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:10 , Wyświetleń: 3001 , Ocena: 12.76, Głosów: 200, Autor: agacjo

Rejowski człowiek poczciwy.

Mikołaj Rej urodził się w 1505 roku, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. W młodo?ci nie zdobył odpowiedniego wykształcenia, gdyż wolał zabawiać się polowaniem i rozrywkami [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:09 , Wyświetleń: 3051 , Ocena: 12.4, Głosów: 195, Autor: agacjo

Koncepcja Boga, życia i świata w twórczości Sępa-Szarzyńskiego

BÓG: ~utwory: "O wojnie naszej...", "O nietrwałej...", Parafraza ps.CXXX ~jedyna nadzieja człowieka uwikłanego w zło świata ~Bóg karzący za zło, ale miłosiern [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:06 , Wyświetleń: 3752 , Ocena: 14.06, Głosów: 194, Autor: agacjo

Humaniści (1)

Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce – te słynne słowa starożytnego poety rzymskiego, Terencjusza stały się hasłem humanistów epoki odrodzenia. Ludzie [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:20 , Wyświetleń: 2622 , Ocena: 12.39, Głosów: 172, Autor: pawlukewa

O życiu, Bogu, śmierci i ojczyźnie na podstawie utworów Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski – poeta wierzący w Boga, czy ateista? Człowiek kierujący się stoickimi i epikurejskimi ideami życia, czy może pesymista? Co sądzi o Bogu , życiu i śm [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:39 , Wyświetleń: 3469 , Ocena: 18.83, Głosów: 128, Autor: agacjo

Niepokój Piotra Skargi o los państwa w "Kazaniach sejmowych". (2)

Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlatego też wygłaszał częs [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:34 , Wyświetleń: 2541 , Ocena: 20.74, Głosów: 124, Autor: agacjo

Utopia

Korzenie państwa Utopia sięgają zamierzchłych czasów, których nikt już nie pamięta i które nie zostały nigdzie spisane. Nie jest ono duże, w najszerszym miejscu ma 300 k [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:18 , Wyświetleń: 1669 , Ocena: 13.24, Głosów: 117, Autor: majka100100

Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworów

„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem.Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem...”Tak oto pis [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:03 , Wyświetleń: 4675 , Ocena: 15.29, Głosów: 103, Autor: agacjo

Charakterystyka Makbeta. (1)

Jak mówi nam sam tytuł utworu, Makbet jest w dramacie Williama Shakespeare'a najważniejszą osobą. Czy to znaczy, że jest on pozytywną postacią? Czy słowo "główny bohater [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:56 , Wyświetleń: 4146 , Ocena: 19.74, Głosów: 102, Autor: agacjo

Filozofia renesansu. (1)

Zasadniczym nowum, odróżniającym renesans od średniowiecza, było wprowadzenie antropocentryzmu. Człowiek, jego rozum stawał się miarą wszechrzeczy, a zmniejszało się zna [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:19 , Wyświetleń: 4174 , Ocena: 26.05, Głosów: 97, Autor: agacjo

Renesansowa parenetyka. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich.

W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średnio [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:19 , Wyświetleń: 2575 , Ocena: 15.8, Głosów: 93, Autor: agacjo

Fraszki Jana Kochanowskiego.

Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudzie-stoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta. Na krótko przed [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:39 , Wyświetleń: 2681 , Ocena: 14.97, Głosów: 93, Autor: agacjo

Urszulka Kochanowska - charakterystyka postaci.

Urszulka była córką wybitnego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego. Chodziła zawsze pięknie ubrana w sukienki z falbankami własnoręcznie szyte dla niej przez matkę [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:50 , Wyświetleń: 3450 , Ocena: 13.13, Głosów: 93, Autor: agacjo

Sejm (1)

Dwaj ostatni Jagiellonowie przestrzegali z wielką skrupulatnością zasady, iż o zwołaniu sejmu rozstrzyga jedynie monarcha, i odrzucali postulaty odbywania sesji z mocy prawa c [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:01 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 15.57, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Renesans - wydarzenia historyczne.

Data Wydarzenie 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1621 Etap Czeski 1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska 1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzka 1630 - 1635 Etap szwedzki [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:28 , Wyświetleń: 6342 , Ocena: 13.38, Głosów: 89, Autor: ew.la

Humanizm renesansowy

W średniowieczu dorobek kultury grecko-rzymskiej, jako pogańskiej, został odrzucony i zaniedbany. Z chwilą jednak, gdy chrześcijaństwo ostatecznie zwyciężyło i okrzepło, [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:44 , Wyświetleń: 1788 , Ocena: 18.42, Głosów: 88, Autor: pawlukewa

Klasycyzm (1)

Klasycyzm to prąd literacki w sztuce i literaturze europejskiej. Od XVI w. we Włoszech, rozkwit we Francji w XVII w. Modny w okresie oświecenia (XVIII w.), pojawił się jeszcze [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:10 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 19.2, Głosów: 87, Autor: agacjo

Utwory patriotyczne doby renesansu.

Dla twórców epoki renesansu ojczyzna była sprawą bardzo ważną i wszyscy światli humaniści zabierali głos w jej sprawie. To właśnie oni najlepiej i najwyraźniej dostrzeg [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:23 , Wyświetleń: 3029 , Ocena: 24.66, Głosów: 85, Autor: agacjo

Lord Makbet - charakterystyka

Głównym, tytułowym bohaterem bardzo znanego dramatu Williama Szekspira jest Makbet. Tytułowy bohater zawsze kojarzy nam się z postacią dobrą, szlachetną i godną naśladowa [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:00 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 13.73, Głosów: 85, Autor: GOSIA288

Odrodzenie. (2)

Spis treści:Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:45 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 18.84, Głosów: 81, Autor: agacjo

Renasans - syntezy

1. Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały epokę renesansu?1517 – wystąpienie Marcina Lutra1531 – Henryk VIII w Anglii żeni się z Anną Boleyn i ogłas [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:03 , Wyświetleń: 1666 , Ocena: 17.16, Głosów: 81, Autor: majka100100

Mikołaj Rej (2)

Mikołaj Rej - nurt szlacheckiMikołaj Rej - nurt szlachecki (1505-1569) autor sławnego powiedzenia: “A niechaj narodowie wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:16 , Wyświetleń: 1802 , Ocena: 18.94, Głosów: 79, Autor: tom

Udowodnij, analizując odpowiednie fragmenty tekstu „Romea i Julii”, że dramat Shakespeara jest księgą refleksji o miłości.

Miłość! Czym dla nas jest? Od wieków miłość jest przedmiotem dociekania i badań, odkrywania prawdy, która się w niej kryje. Fascynacja więzią dwojga ludzi jest od z [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:38 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 12.98, Głosów: 79, Autor: tom

Ludzie renesansu a Bóg.

W dobie renesansu dostrzec można dwojaki stosunek do Boga. W pierwszym okresie twórcy chwalą go, wysławiają jego wielkość i mądrość, w drugim natomiast, gdy ujawnia się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:27 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 32.53, Głosów: 78, Autor: agacjo

Filozofia człowieka w "Pieśniach" Kochanowskiego

Zbiór utworów z różnych momentów życia Kochanowskiego "czego chcesz od nas panie" Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:43 , Wyświetleń: 3293 , Ocena: 31.17, Głosów: 77, Autor: agacjo

Opis reprodukcji obrazu Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”

Reprodukcja obrazu, która wywarła na mnie ogromne wrażenie jest dzieło Jana Matejki pt. „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. Ukazuje on Jana Kochanowskiego pochylo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:59 , Wyświetleń: 3915 , Ocena: 18.01, Głosów: 73, Autor: agacjo

Jaki jest poględ Jana Kochanowskiego na świat i człowieka-rozprawka

Jaki jest pogląd na świat J. Kochanowskiego na świat i człowieka.Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:16 , Wyświetleń: 5274 , Ocena: 25.46, Głosów: 73, Autor: agacjo

Renesans (3)

Renesans, to słowo pochodzące z języka francuskiego (renaissance), oznacza ono wielką przemianę, jaką dokonała ludzkość, powracając do tradycji antycznych. Wzrosło zaint [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:23 , Wyświetleń: 2028 , Ocena: 20.32, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja trenu XIX

Starożytne epicedium było zakończone pocieszeniem i napomnieniem. Motywy te odnajdujemy w końcowych utworach całego cyklu. Najbardziej charakterystyczny jest "Tren XIX czyli S [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:52 , Wyświetleń: 3365 , Ocena: 35.71, Głosów: 72, Autor: Mafej

"Makbet" Szekspira.

1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając tw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:16 , Wyświetleń: 1925 , Ocena: 22.63, Głosów: 71, Autor: agacjo

Analiza i interpretacja Trenu XVII

Tren to gatunek poezji żałobnej, wywodzący się ze starożytnej Grecji , wyrażający żal z powodu czyjejś śmierci , wychwalający zalety i czyny zmarłego , rozpamiętując [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:24 , Wyświetleń: 2428 , Ocena: 29.85, Głosów: 71, Autor: majka100100

Cechy eposu sarmackiego ( transakcja wojny chocimskiej).

- opowiada o ważnych wydarzeniach : - historycznych: wojna pod Chocimiem 1621r. - społecznych - powraca do mitu sarmackiego, tworzącego genealogię szlachecką w XVIII w [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:15 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 22.13, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Renesansowość fraszek.

Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny: [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:15 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 33.22, Głosów: 68, Autor: agacjo

Opis epoki

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, ja [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:07 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 20.52, Głosów: 68, Autor: GOSIA288

Renesansowa koncepcja człowieka.

W odrodzeniu artyści na pierwszym miejscu stawilai człowieka i jego potrzeby. Sztuka sakralna zeszła na drugi plan, ponieważ twórcy najwyższy ideał doskonałości odnajdywal [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:49 , Wyświetleń: 2005 , Ocena: 26.49, Głosów: 68, Autor: elkakida

Teatr elżbietański w Anglii.

Królowa Elżbieta ( lata panowania: 1553 - 1608 ) choć oficjalnie nigdy nie była mecenasem sztuki, potrafiła stworzyć specyficzne środowisko artystyczne, dawała licznym arty [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:31 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 18, Głosów: 67, Autor: agacjo

Gatunki przejęte z tradycji antycznej .

Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykonywany przy muzyce, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:20 , Wyświetleń: 2606 , Ocena: 37.01, Głosów: 66, Autor: agacjo

Renesansowa sztuka.

Renesansowa sztuka odchodzi od dzieł podporządkowanych religii, panowała raczej tematyka świecka. W renesansowej sztuce dominowały harmonia i ład. Wyraźnie dostrzec moż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:27 , Wyświetleń: 2697 , Ocena: 41.87, Głosów: 66, Autor: agacjo

Kultura odrodzenia w Polsce

Wiek XVI przez wielu historyków nazywany jest złotym i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny i bogat [...]

Dodano: 2008-02-09 15:45:13 , Wyświetleń: 2535 , Ocena: 26.75, Głosów: 66, Autor: ew.la

Odprawa posłow greckich

Dramat polityczny Odprawa posłów greckich powstał w latach 1565-1566 pod wpływem zainteresowania Kochanowskiego antykiem.Elementy typowo polskieˇ Krytyka niezdecydowan [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:17 , Wyświetleń: 2773 , Ocena: 36.33, Głosów: 65, Autor: tom

Kazania sejmowe

"Kazania sejmowe" należą do publicystyki.Publicystyka to przede wszystkim wypowiedzi na aktualne tematy społeczne, polityczne. Publicystyka posługuje się często środkami [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:45 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 19.86, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Renesans - ogólem

Odrodzenie znaczy to samo, co renesans. Obie nazwy są równouprawnione – pierwsza jest tłumaczeniem, druga zapożyczeniem francyskiego „renaissance”, używanego [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:14 , Wyświetleń: 1526 , Ocena: 19.38, Głosów: 64, Autor: agacjo

Obyczajowość Polskie XVI WIEKU

1.1 WIEŚ I JEJ UROKIJAN KOCHANOWSKISą to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:56 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 20.32, Głosów: 64, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?