Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Interpretacja pieśni II z ks. I Jana Kochanowskiego w formie apelu.

Szanowni zgromadzeni.Na tym spotkaniu chciałbym porozmawiać o słynnym poecie, jakim był Jan Kochanowski. Jego twórczość była naprawdę imponująca i wyrastała ponad ho [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:20 , Wyświetleń: 1432 , Ocena: 1280, Głosów: 0, Autor: Mafej

Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 r. Powszechnie uznany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackie-go , cieszył si [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:42 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 1189, Głosów: 0, Autor: Mafej

Co powoduje, że dramaty Williama Szekspira są nadal chętnie wystawiane w teatrach?

Każdy pisarz, malarz, muzyk, artysta tworząc swoje dzieło pragnie zawrzeć w nim pewne przesłanie, jakąś wartość, czasami przestrogę, czasami radę, mądrość. Każdy z n [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:02 , Wyświetleń: 1384 , Ocena: 1403, Głosów: 0, Autor: Mafej

Charakterystyka Makbeta (2)

Makbet jako przykład lojalnego rycerza uchodził za wiernego wasala swego króla: „O zacny mężu, waleczny Makbecie!”- tak zwrócił się król do tytułowego bohater [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:38 , Wyświetleń: 4352 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Renesans

RenesansEpoka ta swe początki miała we Włoszech w XIV w. W innych krajach (na północy) zaczęła się pod koniec wieku XV. Jej kres to początek XVI stulecia we Włoszech [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:58 , Wyświetleń: 1122 , Ocena: 954, Głosów: 0, Autor: elkakida

Harmonia czy dysharmonia renesansu. (na podstawie twórczości J. Kochanowskiegi i M. S. Szarzyńskiego)

Renesans jako nurt w sztuce odwoływał się i czerpał motywy, style i poglądy z antku. Jak można się łatwo domyślić, harmonia jest niejako wpisana w charakter prądu oparte [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:03 , Wyświetleń: 1182 , Ocena: 1093, Głosów: 0, Autor: elkakida

renesans w Polsce

Wiek XVI przez wielu historyków nazwany został „złotym wiekiem”. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny, bogaty i rozsławiony wielko [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:21 , Wyświetleń: 1913 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Filozofia renesansu. (2)

Antropocentryzm (człowiek ośrodkiem myśli), życie ziemskie w centrum zainteresowania.Reformacja: nowe odłamy religijne nie uznające władzy papieża.Rozwój języków [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:14 , Wyświetleń: 3990 , Ocena: 1436, Głosów: 0, Autor: elkakida

Marcin Luter

Luter Marcin, Martin Luther (1483-1546), duchowny, niemiecki reformator Kościoła zachodniego. Od 1497 znajdował się pod wpływem Braci Wspólnego Życia, ruchu odnowy w [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:40 , Wyświetleń: 3551 , Ocena: 1046, Głosów: 0, Autor: elkakida

"...Ludzkie przygody, ludzkie noś..." walka z rozpacza w świetle trenów Jana Kochanowskiego.

Tren - wiersz żałobny, lament, żal, epitafium, to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji.Pisano je już w starożytności, ale poeci n [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:32 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 372.33, Głosów: 2, Autor: Mafej

Koncepcja życia szczęśliwego według Jana Kochanowskiego

Wzorce osobowe renesansu Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowieko [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:54 , Wyświetleń: 1439 , Ocena: 408.33, Głosów: 2, Autor: Mafej

Myślenia mityczne – bliskie czy obce współczesnemu człowiekowi?

W Starożytności myślenia mityczne odgrywały kluczową role. Stanowiły one składnik kultury oraz pełniły funkcje poznawcze i światopoglądowe. Były niezwykle ważne gdyż [...]

Dodano: 2009-01-05 16:58:52 , Wyświetleń: 1185 , Ocena: 249, Głosów: 3, Autor: majka100100

Niccolo Machiavelli i jego "Ksiażę"

W mojej pracy zajm? si? osob? Niccolo Machiavellego, którego ?ycie przypad?o na okres radykalnych zmian, a by? mo?e tylko nowych trendów, jakie pojawi?y si? w licznych pa?stewkac [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:51 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 178, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego (2)

Jan Kochanowski , świadomy swego talentu i kultury literackiej , marzył również o stworzeniu epopei narodowej lub tragedii , gdyż ówczesna poetyka wysuwała właśnie te dwa [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:33 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 221.67, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Wizerunek zbolałego ojca i jego córki w „Trenach”. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Ból i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Z bólu tego powstał cykl utworów poświęconych zmarłej, zwany tr [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:23 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 207.17, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Antropologia poetycka: kim jest człowiek w twórczości renesansu i baroku?

Żeby najpełniej określić, kim i jakim był człowiek w twórczości renesansu i baroku należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest człowiek. Niewątpliwie [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:32 , Wyświetleń: 1407 , Ocena: 275.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Postawa Jana Kochanowskiego wobec życia, świata i Boga.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie, studiował za granicą, znał języki obce. Nazywa się go ojcem literatury polskiej, ponieważ operował kunsztownym językiem i dbał o a [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:38 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 189, Głosów: 5, Autor: Mafej

Współczesne pokolenie wobec twórczości Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski był największym polskim artystą epoki renesansu. Początkowo tworzył jedynie w języku łacińskim, ale sławę zyskał jako twórca polskiego języka poetyckie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:40 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 133.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Reformacja i kontrreformacja w Europie (2)

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominaj [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:36 , Wyświetleń: 1238 , Ocena: 166, Głosów: 5, Autor: Mafej

Renesansowy dyskurs o wielkości i małości człowieka. Omów temat na podstawie litertury renesansu.

Renesans był epoką wielkiego przewrotu umysłowego i kulturalnego, który nastąpił po okresie średniowiecza, wiekach tak zwanej „ciemnoty i zabobonu”. Odrodzenie b [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:03 , Wyświetleń: 1827 , Ocena: 253.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Leonardo Da Vinci i Michał Anioł jak renesansowi humaniści.

Nowe poglądy na świat i życie człowieka, które pojawiły się w Europie, zdobywały sobie w XV w. coraz więcej zwolenników . Znalazły one odbicie w literaturze. Wiele utwor [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:16 , Wyświetleń: 1170 , Ocena: 141.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Krytyka posłów w "Odprawie posłów greckich" J. Kochanowskiego.

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jest nie tylko stylizacją tragedii antycznej; zawiera także krytykę polskiego ustroju. Uważny czytelnik zauważy, ze [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:11 , Wyświetleń: 16537 , Ocena: 4731.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Najwięksi poeci polskiego Renesansu

Największy poeta polskiego Renesansu, Jan Kochanowski, przedstawił ideał życia. Tym ideałem jest spokojne życie na wsi. Swoboda jest ceniona ponad wszystko. Nie dba się o sk [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:26 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 289.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Egzystująca w XXI wieku dusza Jana Kochanowskiego do Uczniów LO im. ... w ... o potrzebie rozumienia tego, czego poeta sam nie rozumie.

Drodzy Uczniowie!Wiecie, kim jestem. Nieraz pewnie czytaliście w podręcznikach rubryki zatytułowane: Co powinieneś wiedzieć o Kochanowskim, a obok przykładowe utwory; i p [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:28 , Wyświetleń: 1157 , Ocena: 178.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

Dla inteligenta wychowanego na Żeromskim naturalne było, że poświęca się coś dla czegoś. Czy taka postawa jest też oczywista dla Twojego pokolenia?

Moim zdaniem taka postawa jest w dzisiejszych czasach obecna, ale nie u wszystkich ludzi, bo nie każdy chce z czegokolwiek rezygnować nawet dla najszczytniejszych celów. Aby zap [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:20 , Wyświetleń: 1026 , Ocena: 147.17, Głosów: 5, Autor: elkakida

Renesansowa koncepcja poety i poezji na podstawie metapoetyckich wątków w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego.

Przełom renesansowy, o którym mówić możemy mając na uwadze przemiany, jakie nastąpiły w literaturze europejskiej w XIV i XV wieku, przejawił się głównie w zdecydowanej [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:44 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 176, Głosów: 5, Autor: elkakida

Dlaczego Leonarda da Vinci można nazwać najwszechstronniejszym człowiekiem swoich czasów?

Leonardo da Vinci urodził się 15 kwietnia 1452 roku w miejscowości Vinci koło Florencji. Był nieślubnym dzieckiem. Jego ojcem był Ser Piero da Vinci, a matką wiejska dziewc [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:34 , Wyświetleń: 40694 , Ocena: 11110.5, Głosów: 5, Autor: elkakida

Wybitne indywidualności epoki odrodzenia.

Wraz ze średniowiecznym teocentryzmem przeżyły się , tracąc swą atrakcyjną siłę , osobowe wzory wieków średnich - rycerze bez skazy , pełni wyrzeczeń święci i asceci [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:15 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 193.29, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

"Piesn o spustoszeniu Podola" jako przyklad literatury apelatywnej.

"Piesn o spustoszeniu Podola" - poeta przedstawia tragiczne skutki najazdu Tatarow na Podole w 1575 roku. Ziemia podolska zostala spustoszna, a najezdzcy dzielili nad Dniestrem lup [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:12 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 139.14, Głosów: 6, Autor: tom

"Romeo i Julia" - Czy taka miłośc zdarza się w dzisiejszych czasach - sąd nad dzisiejszą młodzieżą

Dramat pt.: "Romeo i Julia" został napisany w XVIw. Od tego czasu w życiu ludzi wiele się zmieniło. Zmiany te dotyczą zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Teraz młodzież [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:26 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 178.86, Głosów: 6, Autor: GOSIA288

J.Kochanowski - "O żywocie Ludzkim" - rozprawka na temat: (cyt.)„Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy”

„Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy”Jan Kochanowski w fraszce „O żywocie ludzkim” napisał: „nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy&# [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:48 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 138.57, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Powtórka z Renesansu - wyśmienicie zebrana, idealna na ściągę

RENESANS RAMYWlochyPoczątek: przełom XII i XIV w. Koniec: XVI w. Europa Początek: XV w. Koniec: XVI w.NAZWA EPOKIRenesans - Nazwę epoce dał pó [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:47 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 201.14, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Wojny i konflikty Rzeczpospolitej na przełomie 16-17 wieku.

pierwsza wolna elekcja- Henryk Walezy-1573 (viritum-osobiscie)1.sejm konwokacyjny-przedtsawienie kandydatów na króla2sejm elekcyjny-wybór króla przez szlachte3. sej [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:59 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 139.86, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Jan Kochanowski: fraszki, pieśni i treny - omówienie.

FraszkiWe fraszce „Do Mikołaja Firleja” autor odpowiada na postawiony mu zarzut, iż pisze rzeczy których „by się przed panną czytać nie godziło”. [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:44 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 141.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Renesansowa koncepcja człowieka i świata (renesansowy optymizm )a pesymistyczna wymowa wiersza pt. „Przedpowitanie” .Zbuduj rozprawkę porównując współczesną i renesansową wizję człowieka i świata .

Renesansowa koncepcja człowieka i świata a pesymistyczna wymowa wiersza autorstwa Urszuli Kozioł pt. ”Przedpowitanie” są do siebie podobne .Po okresie ciemnego [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:07 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 177.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

Rozprawka na temat "Udowodnij, że Jan Kochanowski wyraża w swoich utworach najważniejsze hasła epoki Odrodzenia"

Jan Kochanowski był największym mpolskim artystą epoki renesansu.Początkowo tworzył jedynie po łacinie,ale sławę zyskał jako twórca piszący w języku polskim.Czy można [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:18 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 146.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, czy siła niszcząca?

Władza – kto jej nie pragnie? Z pozoru przynosi same zaszczyty i dobra, może być też w nieodpowiednich rękach kluczem do zła. Władza to bardzo pojemne hasło, wyraża [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:34 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 162, Głosów: 6, Autor: majka100100

"Romeo i Julia" Szekspira - krótkie opracowanie.

1.Datowanie i źródło tragedii. Dokładna data powstania Romeo i Julii nie jest poświadczona żadnym dokumentem z epoki. Tekst nie zawiera niemal aktualnych aluzji, jedynie [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:35 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 141.13, Głosów: 7, Autor: GOSIA288

Światopogląd Jana Sępa Sarzyńskiego na tle światopoglądu Jana Kochanowskiego

Rzecz Czarnoleska ? przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...? Tak oto pisze o poezji Kochanowskieg [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:16 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 126.25, Głosów: 7, Autor: elkakida

Obraz stosunków międzyludzkich w poznanych bajkach I. Krasickiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:02 , Wyświetleń: 1703 , Ocena: 224.67, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Wizerunek Boga w poezji Jana Kochanowskiego.

Kochanowski w pieśni "Czego chcesz od nas Panie" ukazuje Boga jako Wielkiego Demiurga, Architekta Świata, który konstruuje świat po to, aby jak najlepiej służył człowiekowi [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:17 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 144.44, Głosów: 8, Autor: tom

"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" – ludzka egzystencja widziana oczami renesansowego humanisty na podstawie poezji Jana Kochanowskiego.

Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmiany. Pragnęli wolnoś [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:21 , Wyświetleń: 1226 , Ocena: 122.33, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Monolog Hamleta uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat sensu życia.

"Być albo nie być - oto jest pytanieKto postępuje godniej: ten, kto biernieStoi pod gradem zapadłych strzał losu,Czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęśćI [...]

Dodano: 2008-10-26 11:42:59 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 115.22, Głosów: 8, Autor: Mafej

"Treny" J.Kochanowskiego -wyraz ojcowskiego bólu czy wynik konwencji epoki?

"Treny" zostały wydane przez Jana Kochanowskiego w roku 1580. Impulsem do napisania tego dzieła było tragiczne wydarzenie - śmierć 2,5 letniej córki poety z Czarnolasu -Urszu [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:30 , Wyświetleń: 1469 , Ocena: 125.44, Głosów: 8, Autor: Mafej

Przedstawiciele renesansu.

RENESANSrenesans (fr. renaissance ‘odrodzenie, odradzanie się’ od renaître ‘odradzać się’ z łc. renasci) 1. kierunek w kulturze Europy, zapoczątko [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:09 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 131.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

Różne spojrzenia na wieś polską w XVI w. Dlaczego ziemiański styl życia stał się wówczas atrakcyjny?

Ziemiański styl atrakcyjny, bo moda z antyku (Horacy ceni odpoczynek na łonie natury, w odpowiednim towarzystwie i oczywiście z winem); Polska była wtedy spichlerzem Europy, ta [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:42 , Wyświetleń: 33629 , Ocena: 4706.64, Głosów: 10, Autor: agacjo

Cechy dramatu Szekspira ( Odprawa posłów greckich ), przyczyny rozwoju renesansu, stoicyzm, Luteranizm, wzorce osobowe.

Cechy dramatu Szekspira : - zerwanie z zas. 3 jedności - wprowadzenie scen zbiorowych - podział na akty i sceny - bohater dynamiczny, zmieniający się , ukaz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:34 , Wyświetleń: 1553 , Ocena: 175.55, Głosów: 10, Autor: agacjo

Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?

Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkreślając. Poeta opisu [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:07 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 86.91, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Uzasadnij, że Jan Kochanowski miał prawo powiedzieć o sobie: "I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy". (1)

Kaliope była grecką muzą poezji. Wdarcie się na skałę Kaliopy było stworzeniem poezji polskiej o nowym charakterze. Bo Jan Kochanowski nie był pierwszym Polakiem piszącym [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:22 , Wyświetleń: 1278 , Ocena: 99, Głosów: 10, Autor: tom

Od wojny stuletniej do Anglii w XV wieku

Wojna stuletnia-wojna toczona 1337-1453 między Anglią i Francją. Powodem wojny było dążenie Francji do opanowania leżących na jej terenie resztek dziedzicznych posiadłośc [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:28 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 83.82, Głosów: 10, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?