Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Żart i refleksja we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta. Na krótko przed [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:09 , Wyświetleń: 1329 , Ocena: 26.69, Głosów: 38, Autor: ew.la

Święty Jan Bosco i Salezjanie

FRANCISZEK SALEZY - święty 1567-1622, biskup francuski; założyciel zakonu wizytek; doktor Kościoła; przedstawiciel renesansowego humanizmu chrześcijańskiego; autor dzieł a [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:26 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 24.94, Głosów: 52, Autor: agacjo

Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworów

„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem.Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem...”Tak oto pis [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:03 , Wyświetleń: 4675 , Ocena: 15.29, Głosów: 103, Autor: agacjo

Światopogląd Jana Sępa Sarzyńskiego na tle światopoglądu Jana Kochanowskiego

Rzecz Czarnoleska ? przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...? Tak oto pisze o poezji Kochanowskieg [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:16 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 128.75, Głosów: 7, Autor: elkakida

Światopogląd Jana Kochanowskiego i M. Sępa Sarzyńskiego.

„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...” Tak oto pisze o p [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:38 , Wyświetleń: 1336 , Ocena: 33.59, Głosów: 31, Autor: ew.la

Świat przeżyć w trenach

Główną przyczyną napisania przez Jana Kochanowskiego cyklu "XIX Trenów" była śmierć jego najmłodszej i najukochańszej córeczki Urszulki.Treny te,przedstawiają obraz ojc [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:54 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 82.54, Głosów: 12, Autor: elkakida

Świat i człowiek w twórczości lirycznej Kochanowskiego.

Wszechświat, galaktyka, układ słoneczny, świat, człowiek. Tak wygląda kolejność materii, od mega wielkiej do tej najmniejszej, którą jest człowiek. Jan Kochanowski kiero [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:03 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 58.81, Głosów: 20, Autor: Mafej

Średniowieczna i renesansowa koncepcja Boga, świata i człowieka na podstawie „Legendy o świętym Aleksym”, „Hymnu do Boga” i „Psałterza Dawidowego” i sonetów M. Sępa Szarzyńskiego.

1. BÓG - w średniowieczu na podstawie „Legendy o Świętym Aleksym” ~wartość najwyższa ~znajduje się w centrum wartości i zainteresowań [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:11 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 30.5, Głosów: 37, Autor: ew.la

treny-wyraz rozpaczy

Cóż może być straszniejszego od straty ukochanej, najbliższej osoby? Zapewne nic, a wiedzieć o tym dokładnie mogą jedynie dotknięci owym nieszczęściem. Każdy stara się [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:45 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 38, Głosów: 30, Autor: majka100100

renesans w Polsce

Wiek XVI przez wielu historyków nazwany został „złotym wiekiem”. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny, bogaty i rozsławiony wielko [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:21 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

kultura renesansu

Mówiąc o kulturze renesansu i miejsce, jakie zajmuje w niej człowiek, na początku powinniśmy się zastanowić, co oznacza pojęcie kultura. W zastosowaniu pierwotnym słow [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:21 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 53.35, Głosów: 30, Autor: elkakida

Złoty wiek w Polsce.

Za panowania Zygmunta I Starego i jego małżonki Bony oraz ich syna Zygmunta II Augusta nastąpił rozkwit kultury i sztuki w polskim państwie.Na dwór przybywali włoscy ar [...]

Dodano: 2008-12-06 08:31:43 , Wyświetleń: 1480 , Ocena: 38.43, Głosów: 36, Autor: majka100100

Zło rodzi zło - Makbet

Makbet, jak przystało na średniowiecznego rycerza, był zawsze oddany i wierny swojemu królowi. Jako dowódca szkockich wojsk dzielnie walczył przeciwko wojskom norweskim i zwy [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:03 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 46.66, Głosów: 28, Autor: Mafej

Związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem.

Renesansowi twórcy byli olśnieni starożytną kulturą jako całością. Antyk określił renesans, stał się głównym źródłem tej epoki. Najświatlejsze umysły epoki studi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:15 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 29.49, Głosów: 48, Autor: agacjo

Związki poezji Jana Kochanowskiego z antykiem.

Jan Kochanowski (1530-1584), jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Od ok. 1563 został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla mie [...]

Dodano: 2008-03-13 11:16:54 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 39.1, Głosów: 29, Autor: ew.la

Związki poezji Jana Kochanowskiego z antykiem (analiza tekstu)

- ogólne olśnienie literaturą antyczną w dobie renesansu: studia dogłębne, analizy itp. na podstawie swego wszechstronnego wykształcenia dbał o artyzm języka, styl i form [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:45 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 39.17, Głosów: 58, Autor: agacjo

Związek twórczości Jaka Kochanowskiego z kulturą antyczną.

Twórcy renesansu czytali dzieła antyczne w oryginale, dzięki temu odrodziło się wiele antycznych gatunków literackich: pieśni, epigramaty- fraszki, tragedie, elegie… L [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:46 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 91.44, Głosów: 15, Autor: Mafej

Znaczenie twórczości Jana Kochanowskiego.

Twórczość Jana Kochanowskiego rozpoczyna bardzo istotny rozdział w historii literatury polskiego odrodzenia . Jest to pisarz , który wprowadził naszą poezję do dziejów lit [...]

Dodano: 2008-03-31 10:38:02 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 64.16, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Znaczenie Mikołaja Reja w literaturze polskiej.

Znaczenie Reja w literaturze polega nie na tym , że jest on pionierem polszczyzny literackiej i " ojcem " naszej literatury narodowej . Rolę pionierów spełnili przed nim litera [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:00 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 37.17, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Zagadnienia z Konrada Wallenroda.

KONRAD WALLENRODWłaściwie Konrad von Wallenrode (?-1393r.)Dostojnik oraz mistrz krzyżacki. Od 1391 roku został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. W roku 1383 przyj [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:12 , Wyświetleń: 1305 , Ocena: 92.75, Głosów: 11, Autor: Mafej

Z czego śmieje się Kochanowski we fraszkach satyrycznych?

Fraszki to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej. W utworach tych Kochanowski śmieje się ze słabostek ludzkich zręcznie je podkreślając. Poeta opisu [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:07 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 88.27, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Włochy kolebką renesansu europejskiego.

(Wybitni twórcy literatury włoskiej doby renesansu.) Dante Aligieri (1265 - 1321) - prekursor renesansu europejskiego. Pochodził z Florencji. Stworzył "Boską Komedię" ( u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:29 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 24.18, Głosów: 39, Autor: agacjo

Władza - powołanie, zobowiązanie, namiętność, zaszczyt, pokusa...

Władza - zdolność używania czegoś w sposób dowolny, poruszania czymś, moc, siła; siła duszy, potęga umysłowa: rozum, uczucie, wyobraźnia, pamięć itp.(...)Władca [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:54 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 36.93, Głosów: 29, Autor: agacjo

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, czy siła niszcząca?

Władza – kto jej nie pragnie? Z pozoru przynosi same zaszczyty i dobra, może być też w nieodpowiednich rękach kluczem do zła. Władza to bardzo pojemne hasło, wyraża [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:34 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 164.86, Głosów: 6, Autor: majka100100

Wzory osobowe renesansu.

· Humanista – poeta doctus – *człowiek wszechstronnie wykształcony przeważnie na wielu uniwersytetach (Kraków, Bolonia, Padwa, Królewiec, Paryż) -min. [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:41 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 31.97, Głosów: 30, Autor: Mafej

Wzorce osobowe renesansu.

Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała róż [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:32 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 41, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Wzorce osobowe okresu renesansu.

Literatura okresu renesansu stworzyła kilka wzorców osobowych: wzorowego ziemianina, idealnego dworzanina i prawdziwego patrioty. Postać wzorowego ziemianina zawarł w swym [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:25 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 35.67, Głosów: 56, Autor: agacjo

Wywiad z Kochanowskim

Dzień dobry. dziękuję, iż zgodził się pan poświęcić mi swój wolny czas.czy mógłby pan zdradzić, jak doszło do tego, iż stał się pan jednym z najznakomitszych h [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:02 , Wyświetleń: 1477 , Ocena: 52.73, Głosów: 21, Autor: majka100100

Wywiad z Janem Kochanowskim. (2)

Trzech redaktorów zostało zaproszonych przez Jana Kochanowskiego do Czarnolasu. Artysta zgodził się na przeprowadzenie wywiadu na jego temat. A oto przebieg spotkania:R1- D [...]

Dodano: 2008-10-21 11:33:13 , Wyświetleń: 1344 , Ocena: 31.15, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Wywiad z Janem Kochanowskim. (1)

To, co się dzisiaj wydarzyło, wydaje mi się nadal tak nierealne i fantastyczne, że wciąż nie mogę w to uwierzyć... W to, czyli że spotkałam Go. Tydzień temu dostała [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:08 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 60.27, Głosów: 10, Autor: Mafej

Wymowa ideowa "Makbeta". Cechy dramatu Szekspira.

1. "Makbet" jako studium ludzkiego charakteru. a) Człowiek ma zarówno dobre jak i złe cechy, od niego przede wszystkim zależy, które z nich będą dominować. b) Czło [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:58 , Wyświetleń: 1900 , Ocena: 30.55, Głosów: 48, Autor: agacjo

Wyjaśnij: humanizm, reformacja.

Humanizm - (łac. humanitas 'człowieczeństwo', 'ludzkość'), prąd umysłowy renesansu, poprzedził jakby całą epokę, był jej zwiastunem, 'świtem' - jak zwykło się mówi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:16 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 25.38, Głosów: 38, Autor: agacjo

Wybitne indywidualności epoki odrodzenia.

Wraz ze średniowiecznym teocentryzmem przeżyły się , tracąc swą atrakcyjną siłę , osobowe wzory wieków średnich - rycerze bez skazy , pełni wyrzeczeń święci i asceci [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:15 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 194, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Wszystko o fraszkach Kochanowskiego

Fraszka to z tłumaczenia włoskiego błahostka, drobnostka, żart, figiel - krótki utwór poetycki, wierszowany będący odmianą epigramatu, zwykle żartobliwy, dotyczący jakie [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:23 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 55.62, Głosów: 20, Autor: tom

Wszystko o Renesansie.

RAMY CZASOWE WŁOCHY Początek: przełom XIV w. Koniec: XVI w. EUROPA Początek: XV w. Koniec: po lata trzydzieste XVII w. PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENE [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:11 , Wyświetleń: 1405 , Ocena: 21.5, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Wszystko o Renesansie w Polsce i Europie

Jest tu podene dużo informacji o renesansie w Polsce jak i w europie [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:22 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 63.24, Głosów: 16, Autor: elkakida

Współczesne pokolenie wobec twórczości Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski był największym polskim artystą epoki renesansu. Początkowo tworzył jedynie w języku łacińskim, ale sławę zyskał jako twórca polskiego języka poetyckie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:40 , Wyświetleń: 1135 , Ocena: 134.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Wprowadzenie do renesansu.

Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:17 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 40.02, Głosów: 51, Autor: agacjo

Wojny i konflikty Rzeczpospolitej na przełomie 16-17 wieku.

pierwsza wolna elekcja- Henryk Walezy-1573 (viritum-osobiscie)1.sejm konwokacyjny-przedtsawienie kandydatów na króla2sejm elekcyjny-wybór króla przez szlachte3. sej [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:59 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 141.29, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Wizyta w Czarnolesie (na podst. utworów Jana Kochanowskiego)

Temat: "Moja wizyta w Czarnolesie"PLAN:I Wstęp:1. Przybycie do Czarnolasu, pierwsze wrażenia, gospodarze domu.2. Spokojne Życie na wsi ("Pieśń świętojańska [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:01 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 47.81, Głosów: 20, Autor: agacjo

Wizje świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski uznany jest za najwybitniejszego poetę Słowiańszczyzny od średniowiecza aż po romantyzm. Powodem takiego właśnie twierdzenia jest wyjątkowa sprawność pos [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:10 , Wyświetleń: 1204 , Ocena: 57.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wizja swiata i Boga w baroku i renesansie

Wizja świata w obu epokach dotyczy koncepcji człowieka, jego postawy wobec życia, cel, sens i przemijanie oraz relacji pomiędzy człowiekiem, światem i społeczeństwem, a tak [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:41 , Wyświetleń: 1181 , Ocena: 36.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Wizja piekła w boskiej komedii Dantego.

Podróż zaczyna się 7 kwietnia 1300 w nocy z Wielkiego Czwartku na Piątek. Dante najpierw jest w Przedpieklu tam na drodze stają mu bestie: Pantera- symbol zmysłowości i rozp [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:09 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 47.39, Głosów: 22, Autor: Mafej

Wizerunek zbolałego ojca i jego córki w „Trenach”. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Ból i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Z bólu tego powstał cykl utworów poświęconych zmarłej, zwany tr [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:23 , Wyświetleń: 1482 , Ocena: 215.33, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Wizerunek Boga w poezji Jana Kochanowskiego.

Kochanowski w pieśni "Czego chcesz od nas Panie" ukazuje Boga jako Wielkiego Demiurga, Architekta Świata, który konstruuje świat po to, aby jak najlepiej służył człowiekowi [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:17 , Wyświetleń: 1502 , Ocena: 149.56, Głosów: 8, Autor: tom

William Shakespeare i jego twórczość.

( 1564 - 1616 ) Urodził się w Strattford ( hrabstwo Warwickshire ). Był jednym z najgłośniejszych romantyków stulecia. Jest znany wszystkim aż do dziś, ze względu na s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:32 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 33.19, Głosów: 25, Autor: agacjo

Wiliam Shakespeare - cechy dramatu.

W. Shakespeare jest autorem dramatu "Makbet". Główny bohater i jego przyjaciel Banko wygrali bitwę z Norwegami. Czarownice przepowiedziały, iż Makbet zostanie panem Kawdoru, n [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:11 , Wyświetleń: 3304 , Ocena: 11.47, Głosów: 231, Autor: agacjo

Werter i Giaur wobec etyki chrześcijanskiej- rozprawka.

Czy Werter i Giaur postepują wegług etyki chrześcijańskiej? Po przeczytaniu obu lektór pierwszą moja odpowiedzia było TAK, jednak po dłuższym zastanowieniu doszłam do wni [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:41 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 47.64, Głosów: 24, Autor: tom

Walory artystyczne utworów renesansowych.

1.1 GATUNKI LITERACKIE fraszkaZ włoskiego słowa „frasca” co oznacza gałązka. Od frasche co oznacza bagatela, drobnostka. Jest to krótki utwór poet [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:59 , Wyświetleń: 1588 , Ocena: 34.6, Głosów: 54, Autor: pawlukewa

W jaki sposób wyraża się w literaturze XV| i XV|| wieku zainteresowanie sprawami kraju.

Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści i wartości. Dla jednego ojczyzna będzie miejscem w którym przyszło się mu urodzić. Kto inny b [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:10 , Wyświetleń: 1094 , Ocena: 51.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?