Strona główna » Liceum » Język polski » Renesans


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"...Ludzkie przygody, ludzkie noś..." walka z rozpacza w świetle trenów Jana Kochanowskiego.

Tren - wiersz żałobny, lament, żal, epitafium, to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji.Pisano je już w starożytności, ale poeci n [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:32 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 378, Głosów: 2, Autor: Mafej

"Być albo nie być" – na czym polega dramat sytuacji Hamleta?

Hamlet jest tytułowym bohaterem dramatu Williama Shakespeare’a. Samotny idealista, górujący wrażliwością nad innymi, niezrozumiany, żyjący z poczuciem krzywdy, szlach [...]

Dodano: 2008-10-17 19:37:12 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 53.95, Głosów: 20, Autor: Michalk88

"Być, albo nie być – oto jest pytanie”. Moje rozważania na ten temat, na przykładzie lektury dramatu Williama Szekspira

„Być, albo nie być – oto jest pytanie”. Tymi słowami zaczyna się najsłynniejszy, w historii literatury, monolog. Wypowiada go legendarny książę Danii, na [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:06 , Wyświetleń: 1099 , Ocena: 66.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

"Ciężko kto miłuje, ciężko kto nie miłuje..." czy zgadzasz się z myślą Jana Kochanowskiego?

Ponad czterysta lat temu Jan Kochanowski powiedział : "Ciężko kto nie miłuje, ciężko kto miłuje". Dzisiaj sformułowalibyśmy jego myśl inaczej: ciężko temu, kto nie koch [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:39 , Wyświetleń: 1265 , Ocena: 47.88, Głosów: 23, Autor: ew.la

"Czyny przeciwne naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój" -skomentuj tą myśl pochodzącą od Makbeta, Szekspira.

Na początku był chaos, coś, co można by określić jako mieszaninę wody z ogniem, ziemi z powietrzem, nie przypominającą zarazem ani odrobinę żadnego z tych przeciwieństw [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:42 , Wyświetleń: 2017 , Ocena: 36.53, Głosów: 44, Autor: ew.la

"Człek - boże igrzysko"- poglądy na świat i życie w „Pieśniach” J. Kochanowskiego

Człowiek jak i wszystko jest dziełem Boga. Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale. Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szczodry, łaskawy, hojny. St [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:03 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 31.2, Głosów: 39, Autor: ew.la

"Człowiek nie kamień" - jaki komentarz do słów J. Kochanowskiego dopisali twórcy różnych epok

Cytat ten jest syntezą doświadczeń J. Kochanowskiego jako poety, filozofa i człowieka. Uważam, że życie i twórczość poety, ukazuje nam klęskę stoicyzmu. Daje mi to do [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:50 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 54.8, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" – ludzka egzystencja widziana oczami renesansowego humanisty na podstawie poezji Jana Kochanowskiego.

Po okresie ciemnego, mglistego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i srogiemu Bogu, ludzie pragnęli odmiany. Pragnęli wolnoś [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:21 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 122.67, Głosów: 8, Autor: Michalk88

"Kazania sejmowe" Piotra Skargi.

Publicystyka to przede wszystkim wypowiedzi na aktualne w danym momencie tematy polityczne, społeczne, kulturalne. Posługuje się ona często środkami perswazyjnymi i zmierza do [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:22 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 54.2, Głosów: 40, Autor: agacjo

"Kochanowski nad zwłokami Urszuli." - obraz Jana Matejki.

Znany Polski malarz Jan Matejko namalował w 1862r. obraz olejny pt. ”Kochanowski nad zwłokami Urszulki”.Obraz przedstawia poetę z Czarnolasu , przeżywającego w [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:09 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 58.25, Głosów: 23, Autor: tom

"Losy złych królów winny być lekcją dla następców"(P.Sidney)Czego powinna nauczyć wpółczesnych historia Makbeta?

„Makbet” Wiliama Szekspira to dramat, opisujący makabryczną historię tytułowego, głównego bohatera, który po wielu zbrodniach osiągnął swój cel. Przypłacił [...]

Dodano: 2008-11-04 19:40:37 , Wyświetleń: 1079 , Ocena: 75.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Ludzkie przygody, ludzkie noś". W jaki sposób Kochanowski w "Trenach" zmienia renesansowe rozumienie człowieczeństwa?

Treny są jednym z ostatnich i największych dzieł artystycznych Kochanowskiego; są uważane za autopolemikę z wcześniejszymi założeniami własnej filozofii i ostatecznym ich [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:53 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 30.18, Głosów: 33, Autor: agacjo

"Makbet" Szekspira - nowożytna tragedia o ludzkich namiętnościach.

"Makbet" to chyba najgłębsza psychologiczna tragedia Szekspira, w której obserwujemy nieustającą walkę wewnętrzną bohatera między jego zbrodniczą ambicją a wrażliwym su [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:25 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 50, Głosów: 29, Autor: agacjo

"Makbet" Szekspira.

1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając tw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:16 , Wyświetleń: 1925 , Ocena: 22.63, Głosów: 71, Autor: agacjo

"Makbet" W. Szekspira. Akcja dramatyczna i charakterystyka głównych postaci.

1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając tw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:37 , Wyświetleń: 2238 , Ocena: 96.76, Głosów: 20, Autor: agacjo

"Makbet" Wiliama Shakespear"a

Tytułowym bohaterem dramatu Wiliama Shakespear’a jest dowódca wojsk szkockich – Makbet . Jest to człowiek o zbyt skomplikowanej duszy, aby jednoznacznie określić w [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:14 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 79.88, Głosów: 16, Autor: elkakida

"Makbet" jako studium namiętności i zbrodni

W "Makbecie" Szekspira odnajdujemy dużo zachowań włąściwych naturze ludzkiej. Wybitny angielski dramaturg przedstawił bohatera targanego wieloma wewnętrznymi sprzecznościam [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:41 , Wyświetleń: 1500 , Ocena: 37.11, Głosów: 36, Autor: Michalk88

"Makbet" tragedią nowożytną.

W swoim dramacie Shakespeare łamie dotychczasowe wyznaczniki dramatu, zmienia zasadę kompozycji i po raz pierwszy koncentruje się na głębi człowieka, nie tylko na jego czynac [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:28 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 50.94, Głosów: 48, Autor: agacjo

"Nie wszystek umrę" moje rozważania nad wielkością i trwałością twórczości Jana z Czarnolasu.

Trudno byłoby znaleźć dzieła Jana Kochanowskiego na liście współczesnych bestcelerów. Nieufnie sięgamy po renesansową poezje. Boimy się archaicznego, niezrozumiałego dl [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:14 , Wyświetleń: 1157 , Ocena: 59.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

"Niebezpieczeństwa hipokryzji i łatwowierności (cz. sceny 6 i scena 7 aktu 3)"

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, który w swoim utworze "Świętoszek" zachował zasadę prawdopodobieństwa, gdyż klasycyzm nie akceptował fantastyki. Możem [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:37 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 51.55, Głosów: 19, Autor: Mafej

"Odprawa posłów greckich" - opis i problematyka

Pierwsza polska tragedia w konwencji tragedii antycznej. Powstała w 1578 roku, po raz pierwszy wystawiono ją w Warszawie na scenie z okazji ślubu Jana Zamoyskiego z Krystyną Ra [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:07 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 39.9, Głosów: 29, Autor: Mafej

"Odprawa posłów greckich" - polska tragedia humanistyczna (związek z tragedią antyczną, tematyka utworu, jego wymowa ideowa)

Utwór odwołuje się do tradycji antycznej: osadzony w czasie mitologicznej Troi (z Homera), obejmuje to przyjazd posłów greckich, którzy chcieli odebrać porwaną przez Parysa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:39 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 85.21, Głosów: 28, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" J. Kochanowskiego - dramat o sprawach państwa.

Historia wojny trojańskiej była powszechnie znana ludziom XVI wieku. Treść dramatu stanowi tylko kostium historyczny, maskę (pretekst), pod którą autor ukrył ważne współ [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:34 , Wyświetleń: 2277 , Ocena: 60.17, Głosów: 34, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego (1)

"Odprawa posłów greckich" Jana KochanowskiegoPodana na teatrum przed Królem jego Mścią i Królową jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą. Dnia 12 stycznia roku pańskie [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:01 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 30.3, Głosów: 42, Autor: agacjo

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego (2)

Jan Kochanowski , świadomy swego talentu i kultury literackiej , marzył również o stworzeniu epopei narodowej lub tragedii , gdyż ówczesna poetyka wysuwała właśnie te dwa [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:33 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 223.67, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego jako dramat moralno-polityczny.

"Odprawa posłów greckich" była pierwszą i jedyną tragedią renesansową w polskiej literaturze. Kochanowski pisząc dzieło opierał się na starożytnych wzorcach dotyczącyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:58 , Wyświetleń: 1648 , Ocena: 24.96, Głosów: 54, Autor: agacjo

"Piesn o spustoszeniu Podola" jako przyklad literatury apelatywnej.

"Piesn o spustoszeniu Podola" - poeta przedstawia tragiczne skutki najazdu Tatarow na Podole w 1575 roku. Ziemia podolska zostala spustoszna, a najezdzcy dzielili nad Dniestrem lup [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:12 , Wyświetleń: 1271 , Ocena: 140.57, Głosów: 6, Autor: tom

"Pieśni" Jan Kochanowski

Jan Kochanowski był największym poeta polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go "ojcem poezji polskiej". Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poety [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:28 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 68.04, Głosów: 26, Autor: GOSIA288

"Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie" - jakie prawdy zawarte w pieśniach Kochanowskiego uważasz za ważne dla współczesnego człowieka?

Kochanowski poświęca swe utwory głównie postawie życiowej filozofii przez siebie wypracowanej, łączącej elementy filozofii antycznej i jemu współczesnych. Utwory literack [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:47 , Wyświetleń: 100875 , Ocena: 5091.73, Głosów: 29, Autor: tom

"Renesans - odrodzenie antyku czy wdzięczna pamięć o całym dorobku przeszłości?"

"Renesans - odrodzenie antyku czy wdzięczna pamięć o całym dorobku przeszłości?"Związek między renesansem a antykiem jest bardzo silny. Można powiedzieć, że antyk "o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:55 , Wyświetleń: 1567 , Ocena: 35.32, Głosów: 33, Autor: agacjo

"Renesans dramatyczny" - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych.

Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednos [...]

Dodano: 2008-01-30 23:53:18 , Wyświetleń: 1640 , Ocena: 44.97, Głosów: 30, Autor: agacjo

"Romeo i Julia" - Czy taka miłośc zdarza się w dzisiejszych czasach - sąd nad dzisiejszą młodzieżą

Dramat pt.: "Romeo i Julia" został napisany w XVIw. Od tego czasu w życiu ludzi wiele się zmieniło. Zmiany te dotyczą zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Teraz młodzież [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:26 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 186.86, Głosów: 6, Autor: GOSIA288

"Romeo i Julia" Szekspira - krótkie opracowanie.

1.Datowanie i źródło tragedii. Dokładna data powstania Romeo i Julii nie jest poświadczona żadnym dokumentem z epoki. Tekst nie zawiera niemal aktualnych aluzji, jedynie [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:35 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 145.88, Głosów: 7, Autor: GOSIA288

"Serce roście" to pieśń na cześć radości życia i czystego sumienia.

Utwór Jana Kochanowskiego " Serce roście" to pieśń na cześć radości życia i czystego sumienia.W pieśni poeta opisuje swoje uczucia, jako człowieka szczęśliwego, z l [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:04 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 41.57, Głosów: 20, Autor: Michalk88

"Treny" - wyraz przeżyć i filozofii Jana Kochanowskiego.

"Treny" wydane po raz pierwszy w 1580 roku nie miały tytułów poza trenem XIX, który nosi tytuł "Sen". Przyczyną napisania "Trenów" była śmierć najmłodszej córki Kochano [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:13 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 30.31, Głosów: 38, Autor: agacjo

"Treny" J.Kochanowskiego -wyraz ojcowskiego bólu czy wynik konwencji epoki?

"Treny" zostały wydane przez Jana Kochanowskiego w roku 1580. Impulsem do napisania tego dzieła było tragiczne wydarzenie - śmierć 2,5 letniej córki poety z Czarnolasu -Urszu [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:30 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 127.56, Głosów: 8, Autor: Mafej

"Treny" jako przejaw kryzysu swiatopogladowego.

"Treny" są nie tylko wyrazem ojcowskiego bólu, są także traktatem filozoficznym. Najdziwniejsze i zaskakujące staje się to, ze poeta, który dotąd w "Pieśniach" i we fraszk [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:13 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 73.53, Głosów: 16, Autor: tom

”Od ambicji do zbrodni” wykorzystaj frament tekstu akt I scena piąta (list Makbeta do żony)i wykorzystaj wnioski z analizy ideowej całego tekstu.

Podświadomość ludzka zawsze była dla nas zagadką . Nie mamy na nią żadnego wpływu i nie umiemy nią sterować, nie słucha bowiem rozkazów. Jest magazynem, składającym n [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:33 , Wyświetleń: 1086 , Ocena: 59.42, Głosów: 18, Autor: Mafej

„Bajki” Ignacy Krasicki

Pojęcia i zagadnieniaBajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko i [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:51 , Wyświetleń: 1606 , Ocena: 46.62, Głosów: 36, Autor: ew.la

„Być albo nie być – oto jest pytanie”. Moje rozważania na ten temat, na przykładzie dramatu Williama Szekspira

„Być, albo nie być – oto jest pytanie”. Tymi słowami zaczyna się najsłynniejszy, w historii literatury, monolog. Wypowiada go legendarny książę Danii, na [...]

Dodano: 2008-11-04 19:37:24 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 105.75, Głosów: 11, Autor: Mafej

„Fraszki” zwierciadłem życia renesansowego humanisty

W epoce Renesansu został wprowadzony nowy gatunek literacki zwany fraszką. Został on zaczerpnięty przez wybitnego polskiego pisarza, humanistę - Jana Kochanowskiego z włoskie [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:41 , Wyświetleń: 1781 , Ocena: 108.61, Głosów: 17, Autor: majka100100

„Kochanowski nad zwłokami córki”

Jan Matejko ,jeden z najwspanialszych malarzy polskich ,jest twórcą obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki".Na pierwszym planie autor umieścił postać Jana Kochano [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:29 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 43.76, Głosów: 36, Autor: ew.la

„Makbet” Szekspira jako dramat o winie, karze i sprawiedliwości (1)

Za panowania królowej Elżbiety I Anglia przeżywała okres świetnego rozwoju kulturalnego, którego podstawę stanowiły ówczesne sukcesy gospodarcze i polityczne kraju. Imię [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:52 , Wyświetleń: 1291 , Ocena: 83.94, Głosów: 15, Autor: Michalk88

„Treny” Jana Kochanowskiego - nowy humanizm mistrza z Czarnolasu.

„Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiedni [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:20 , Wyświetleń: 1600 , Ocena: 102.6, Głosów: 14, Autor: tom

„Treny” wyrazem załamania optymizmu renesansowego (Tren X)

„Treny” zostały napisane w 1579 roku. Kochanowski napisał je po śmierci córki – Urszulki. Treny to utwory liczne, które znane były już w starożytności i [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:32 , Wyświetleń: 1923 , Ocena: 30.37, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

A. F. Modrzewski ojcem polskiej myśli demokratycznej

Andrzej Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiował na Akademii Krakowskiej poczym przyjął niższe święcenia kapłańskie. D [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:11 , Wyświetleń: 1248 , Ocena: 51.45, Głosów: 19, Autor: agacjo

Analiza „Sonetu 134 do Laury” Petrarki

Pierwsze dwie strofy o charakterze opisowym przedstawiają, jak zachowuje się człowiek zakochany. Charakteryzują go kontrastowe stany emocjonalne: cieszy się, a za chwilę lęk [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:00 , Wyświetleń: 2560 , Ocena: 75.79, Głosów: 23, Autor: Mafej

Analiza Trenu I Jana Kochanowskiego

Tren I rozpoczyna się apostrofą do: łez, skarg, trosk, wzdychań, żali i frasunków. Autor prosi je o przybycie do czarnoleskiego domu, aby pomogły mu w opłakiwaniu śmierci [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:59 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 82.06, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Analiza fraszki Kochanowskiego pt. "O Żywocie ludzkim"

Jan Kochanowski: "O Żywocie ludzkim" Księga Druga W utworze poeta zastanawia się nad sensem życia ludzkiego oraz obojętnością Boga na sprawy ludzi. Wiersz jest monologie [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:56 , Wyświetleń: 1993 , Ocena: 112.44, Głosów: 15, Autor: tom

Analiza i interpretacja "Pieśni świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego.

Nazwa „pieśń” jest zarazem określeniem odmiany gatunkowej. Kochanowski ustala wzorzec gatunku nie mając prawie poprzedników w poezji polskiej, ustala wzorzec obowi [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:44 , Wyświetleń: 2592 , Ocena: 34.13, Głosów: 53, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?