Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Przeżycia, problemy sumienia i spowiedź Giaura

PrzeżyciaUdziałem Giaura stały się dramatyczne przeżycia związane ze śmiercią ukochanej, która była jedną z żon tureckiego sułtana Hassana. Hassan dowiedziawszy si [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:02 , Wyświetleń: 2890 , Ocena: 11.84, Głosów: 210, Autor: agacjo

Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza.

Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Adama Mickiewicza. Nadają one twórczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tema [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:42 , Wyświetleń: 14558 , Ocena: 90.97, Głosów: 218, Autor: agacjo

Człowiek a świat pokus

Od zarania dziejów, od czasu kiedy istnieje ludzkość, człowiek napotyka na swojej drodze różnorodne pokusy. Stanowią one nierozłączną część naszego życia, tak samo ja [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:06 , Wyświetleń: 11059 , Ocena: 67.74, Głosów: 241, Autor: agacjo

Romantyzm. (5)

Rodzaje komedii:1. Komedia intrygi tj. Ośrodkiem komizmu staje się zabawny i pogmatwany przebieg wydzarzeń rodzący napięcia , kończący się jednak szczęśliwie 2.Komedia ch [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:18 , Wyświetleń: 7788 , Ocena: 27.7, Głosów: 290, Autor: agacjo

"Beniowski" - Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny.

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU: krytyka twórczości Słowackiego intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy > odpowiedź: Balladyna Anhellim ośm [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:21 , Wyświetleń: 6788 , Ocena: 29.86, Głosów: 257, Autor: agacjo

Cechy dramatu romantycznego. (1)

Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:22 , Wyświetleń: 4540 , Ocena: 12.2, Głosów: 243, Autor: agacjo

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe.

"Oda..." odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświec [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:23 , Wyświetleń: 5006 , Ocena: 23.13, Głosów: 230, Autor: agacjo

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca?

Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem: "Konrad Wallenrod" bardzo kontrowersyjnego bohatera. Konrad Wallenrod dokonał rzeczy wielkiej - uratował ojc [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:24 , Wyświetleń: 34905 , Ocena: 179.89, Głosów: 249, Autor: agacjo

Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej.

Romantyzm jest to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX wieku. Powstał na fali europejskich ruchów wolnościow [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:25 , Wyświetleń: 5887 , Ocena: 13.58, Głosów: 227, Autor: agacjo

Świat Konrada i widzenie ks. Piotra w III cz. "Dziadów" - prometeizm i mesjanizm .

"Prolog" - w klasztorze bazylianów odbywa się walka między duchami o Więźnia. Umiera dusza Gustawa - rodzi się Konrad. Scena I ukazuje wigilię Bożego Narodzenia w celi [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:26 , Wyświetleń: 12521 , Ocena: 363.38, Głosów: 51, Autor: agacjo

Człowiek wobec przestrzeni... Omów na przykładzie "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza.

"Sonety krymskie" Adama Mickiewicza są z pozoru wspaniałym, obrazowym opisem z podróży autora z Odessy na Krym latem 1825 roku. Autor zachwyca się krajobrazami stepowymi, gór [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:27 , Wyświetleń: 15237 , Ocena: 362.98, Głosów: 63, Autor: agacjo

Tragizm patrioty - spiskowca w "Konradzie Wallenrodzie" i w "Kordianie".

Sytuacja tragiczna ma miejsce wówczas, gdy bohater stoi przed koniecznością dokonania wyboru między dwiema racjami, które są równorzędne, lecz każda decyzja będzie zła - [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:28 , Wyświetleń: 26054 , Ocena: 527.31, Głosów: 71, Autor: agacjo

Ciemiężeni i ciemiężcy w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Ciemiężeni w III części "Dziadów" są przedstawieni w postaciach więźniów warszawskiej cytadeli: Konrada, Tomasza, Adolfa, Frejenda i Żegoty. Spotykają się oni w wigili [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:29 , Wyświetleń: 15427 , Ocena: 568.49, Głosów: 42, Autor: agacjo

Ewolucja koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy. Bohater romantyczny był symbo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:29 , Wyświetleń: 13518 , Ocena: 409.38, Głosów: 47, Autor: agacjo

Konrad, Kordian, hrabia Henryk - trzy kreacje bohaterów romantycznych w Twojej ocenie.

Bohater romantyczny - bojownik, rycerz walczący o wolność narodu. Postać romantyczna zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny sposób potrafi realizować [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:30 , Wyświetleń: 15819 , Ocena: 357.98, Głosów: 63, Autor: agacjo

Historiozofia dziejów w "Nie-Boskiej komedii".

W części II dramatu Filozof w rozmowie z Mężem wypowiada przekonanie, że świat rozwija się poprzez przelew krwi, cierpienia oraz niszczenie starych form społecznych. W podo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:31 , Wyświetleń: 2932 , Ocena: 36.08, Głosów: 78, Autor: agacjo

Idee narodowowyzwoleńcze w literaturze romantyzmu.

Przez całą epokę romantyzmu naród polski znajdował się pod zaborami, więc twórcy mieli możliwość zaprezentować w literackiej formie wszystkie idee walki o niepodległo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:32 , Wyświetleń: 2467 , Ocena: 46.13, Głosów: 46, Autor: agacjo

Elementy baśniowe w "Panu Tadeuszu" i ich znaczenie.

Baśniowość posiłków. Prawie każda księga zawiera opis posiłku. Uczty były najważniejszym wydarzeniem społecznym dnia w tamtej rzeczywistości. Miały swój uświęcony c [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:34 , Wyświetleń: 5948 , Ocena: 111.25, Głosów: 75, Autor: agacjo

"Pan Tadeusz" jako utwór romantyczny. Udowodnij, odwołując się do treści i formy.

Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach posta [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:35 , Wyświetleń: 6075 , Ocena: 63.96, Głosów: 133, Autor: agacjo

"Pan Tadeusz" - czy to epos? Zajmij stanowisko, odwołując się do treści i formy.

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza to bez wątpienia epos, ponieważ: - Epos (epopeja) to wielki, rozbudowany utwór wierszowany, tu trzynastozgłoskowcem, który przedstawia dzie [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:36 , Wyświetleń: 5908 , Ocena: 166.06, Głosów: 49, Autor: agacjo

Słowacki o sobie i swojej twórczości.

Dygresje na temat życia poety i jego twórczości zawiera poemat "Beniowski". Słowacki stwierdził, że jest mistrzem we władaniu słowem. Poezja powinna oddać bogactwo przeży [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:36 , Wyświetleń: 4050 , Ocena: 139.51, Głosów: 36, Autor: agacjo

Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowiednich utworów. (1)

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą. "Dziady" część III [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:37 , Wyświetleń: 11664 , Ocena: 414.14, Głosów: 41, Autor: agacjo

Poeci romantyczni o sobie... Rozrachunek z życiem: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Wykorzystaj właściwe utwory.

Po lekturze pierwszych utworów polskiego romantyzmu zastanawiający jest fakt konieczności czynienia rozrachunku z życiem. A jednak młodzieńcze ideały szybko przekreślił cz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:38 , Wyświetleń: 26881 , Ocena: 894.52, Głosów: 45, Autor: agacjo

Motywy miłości w wybranych utworach romantycznych i pozytywistycznych. Twoje refleksje i oceny.

Romantyzm: Miłość romantyczna to uczucie tragiczne. W wielu lekturach romantycznych oglądamy ją wciąż taką samą: zakochany, młody, wrażliwy romantyk wyznaje swój af [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:39 , Wyświetleń: 7563 , Ocena: 360.87, Głosów: 30, Autor: agacjo

Wizja rewolucji w 'Nie-Boskiej komedii'.

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartoś [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:40 , Wyświetleń: 26011 , Ocena: 539.49, Głosów: 68, Autor: agacjo

Romantyczna profetyka. Wykorzystaj odpowiednie utwory.

Profetyzm - zjawisko występowania proroków; znane wielu religiom (zwłaszcza judaizm). "Dziady" cz. III. W Widzeniu księdza Piotra zamieścił Mickiewicz wizję Polski jako [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:40 , Wyświetleń: 28556 , Ocena: 1257.52, Głosów: 30, Autor: agacjo

Dlaczego upadło ? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości.

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przy [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:41 , Wyświetleń: 8582 , Ocena: 311.5, Głosów: 41, Autor: agacjo

Wielkie polemiki epoki romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie przykłady literackie.

Polemika pomiędzy zwolennikami klasycyzmu (do tej grupy należało starsze pokolenie uczonych i literatów, m.in. Jan Śniadecki, Kajetan Koźmian, L.Osiński, Franciszek Dmochows [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:42 , Wyświetleń: 23917 , Ocena: 600.54, Głosów: 62, Autor: agacjo

Romantyczne gatunki literackie, ich żywotność uzasadniona tendencjami epoki.

Romantyzm w Polsce zaczął się balladami. Utwory te miały wszelkie szanse zainteresować szerokie kręgi odbiorców, będąc atrakcyjne pod względem treści i formy. Nawiązywa [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:43 , Wyświetleń: 3399 , Ocena: 115.05, Głosów: 36, Autor: agacjo

Wybitne indywidualności w oczach Cypriana Kamila Norwida. Odwołaj się do tekstów poety.

Cyprian Kamil Norwid oddaje cześć nie tylko swoim rodakom, ale zauważa i docenia także wybitne jednostki innych narodowości. "Bema pamięci żałobny rapsod" Utwór po [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:44 , Wyświetleń: 22888 , Ocena: 921.38, Głosów: 36, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?