Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym? (1)

Utwór "Oda do młodości" Adama Mickiewicza łączy w sobie, pozornie sprzeczne, cechy romantyczne i oświeceniowe; Z poprzedniej epoki wyrasta pogląd o wyższości celów sp [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:33 , Wyświetleń: 27287 , Ocena: 931.58, Głosów: 44, Autor: agacjo

Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej. (1)

Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy koch [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:34 , Wyświetleń: 2783 , Ocena: 128.84, Głosów: 24, Autor: agacjo

Rola poety i poezji w życiu narodu. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich doby romantyzmu.

Znaczenie przypisywane poezji w życiu narodu zmieniało się nie tylko w zależności od konkretnego twórcy, ale również wraz z upływem czasu ten sam twórca zmieniał swe pog [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:35 , Wyświetleń: 6580 , Ocena: 465.09, Głosów: 21, Autor: agacjo

Wina i kara w wybranych utworach literatury romantycznej.

- Dziady cz. II, akcja pokazuje stary zwyczaj pogański-przywoływania duchów, które ujawniają swoje grzechy. Czasem ludzie mogą im pomóc, czasem nie. Koncepcja uczciwego życ [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:36 , Wyświetleń: 1794 , Ocena: 31.43, Głosów: 39, Autor: agacjo

Bohaterowie dramatów romantycznych. Przeobrażenia duchowe Gustawa Konrada, Kordiana, hrabiego Henryka.

Kim byli bohaterowie dramatów romantycznych? Na przykładzie kilku utworów największych wieszczów polskich tego okresu możemy stwierdzić, że były to jednostki wybitne, dzia [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:37 , Wyświetleń: 15276 , Ocena: 585.15, Głosów: 40, Autor: agacjo

Preromantyzm.

Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1848 (Wiosna Ludów). Rewolucj [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:38 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 20.43, Głosów: 64, Autor: agacjo

Cechy powieści poetyckiej. (2)

-Łączy epikę i lirykę -synkretyzm, czyli wzajemne przenikanie się w utworze różnych tendencji rodzajowych i gatunkowych (ballada, pieśń, powieść, partie liryczne i o [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:40 , Wyświetleń: 2386 , Ocena: 25.98, Głosów: 62, Autor: agacjo

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako manifest programu literatury romantyzmu w Polsce.

Utwór ten uznawany był przez romantyków (i jest nadal) za kwintesencję romantyzmu; zawiera on wiele elementów rozwijającej się literatury romantycznej; Irracjonalny stos [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:40 , Wyświetleń: 3814 , Ocena: 45.49, Głosów: 113, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz "Oda do młodości".

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organiz [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:40 , Wyświetleń: 5971 , Ocena: 53.41, Głosów: 80, Autor: agacjo

Miłość romantyczna w świetle interpretacji IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Kompozycja : zachowana zasada trzech jedności, akcja trwa trzy godziny odmierzane przez gasnące świece w noc zaduszek. Mamy godziny miłości, rozpaczy i przestrogi. Akcja dziej [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:42 , Wyświetleń: 4860 , Ocena: 236.55, Głosów: 30, Autor: agacjo

Geneza "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Pierwsze księgi powstały w Paryżu w latach 1832 - 1834 w atmosferze nadziei na odzyskanie niepodległości - liczono na Wojnę Narodów. Początkowo zamiarem poety nie było pis [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:43 , Wyświetleń: 6682 , Ocena: 68.83, Głosów: 115, Autor: agacjo

Liryki Adama Mickiewicza.

"Do M..." Podmiotem lirycznym jest kochanek posiadający wiele cech autorskich. W I zwrotce w monologu udramatyzowanym, mającym cechy dialogu widzimy obraz dramatu rozstania k [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:44 , Wyświetleń: 3230 , Ocena: 92.88, Głosów: 50, Autor: agacjo

Cechy romantyczne w balladzie "Świteź".

Jest typowo romantyczną balladą, zwiera bardzo dużo ważnych cech romantycznych; Wiara w sprawy uznawane za niedorzeczne przez oświecenie: świat bogiń i rusałek wodnych, [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:45 , Wyświetleń: 2087 , Ocena: 25.82, Głosów: 55, Autor: agacjo

W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera"

Goethe był wybitnym pisarzem - "Cierpienia..." to jego młodzieńczy utwór mający charakter autobiograficzny - jest obrazem młodzieńczej miłości autora do Charlotty Buff. Bi [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:45 , Wyświetleń: 6379 , Ocena: 284.94, Głosów: 32, Autor: agacjo

Juliusz Słowacki - "Beniowski".

"Beniowski" to poemat dygresyjny, napisany w latach 1841 - 1846. Akcja epicka ukazuje czasy konfederacji barskiej, walkę z Rosjanami i chłopami ukraińskimi. Motyw ten był w lit [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:46 , Wyświetleń: 4336 , Ocena: 88.97, Głosów: 68, Autor: agacjo

"Liryki lozańskie" Adama Mickiewicza.

"Snuć miłość" Brak tu ekspresji uczuć czy świadectwa uniesień emocjonalnych. Autor odszedł od liryki inwokacyjnej i bezpośredniej. Wypowiedź ma charakter religijno - [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:47 , Wyświetleń: 3136 , Ocena: 80.7, Głosów: 55, Autor: agacjo

Juliusz Słowacki "Kordian".

Został napisany w drugiej połowie 1833 r. w Genewie. Inspiracją było powstanie listopadowe, ale także chęć podjęcia polemiki z Mickiewiczem, zwłaszcza III częścią "Dzia [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:48 , Wyświetleń: 5140 , Ocena: 343, Głosów: 20, Autor: agacjo

Liryki Juliusza Słowackiego.

"Bogarodzico" Pierwsza zwrotka - zwraca się do Matki Bożej, odwołuje się do uczuć patriotycznych, przypomina o dawnej świetności narodu. Walka o wolność jest przedmiot [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:49 , Wyświetleń: 3864 , Ocena: 145.16, Głosów: 36, Autor: agacjo

Zygmunt Krasiński "Nie-boska komedia".

"Nie-boska komedia" napisana została w 1833 r., wydana w 1835. Autor nawiązuje do "Boskiej komedii" Dantego, ukazującej boski porządek świata. Krasiński opisuje destrukcję o [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:50 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 28.3, Głosów: 45, Autor: agacjo

Poezja Cypriana Kamila Norwida.

Cyprian Kamil Norwid był poetą niezwykle oryginalnym. Jego twórczość została określona jako poezja myśli. Stosował takie środki ekspresji językowej, które zmuszały do [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:51 , Wyświetleń: 6903 , Ocena: 215.29, Głosów: 48, Autor: agacjo

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama Mickiewicza. (2)

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną w [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:52 , Wyświetleń: 2935 , Ocena: 40.03, Głosów: 36, Autor: agacjo

George Byron "Giaur".

Twórczość Byrona odegrała istotną rolę w kształtowaniu się oblicza europejskiego romantyzmu. Utwór jest powieścią poetycką - to gatunek charakterystyczny dla romantyzmu [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:53 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 24.4, Głosów: 62, Autor: agacjo

Tragizm Konrada Wallenroda. (1)

Mickiewicz napisał "Konrada Wallenroda" pod wpływem wymuszonego pobytu w Rosji, z powodu procesu członków filomatów, tak więc utwór ten musiał zawierać jakieś sprytnie uk [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:53 , Wyświetleń: 16072 , Ocena: 412.12, Głosów: 58, Autor: agacjo

Rola pieśni i poezji w życiu narodu na podstawie "Konrada Wallenroda".

W utworze tym, Mickiewicz nadał pieśni i poezji szereg bardzo ważnych ról, a wiązało się to z dużym znaczeniem poezji i poety w mniemaniu romantyków; poeta jest bardzo wa [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:54 , Wyświetleń: 12949 , Ocena: 440, Głosów: 43, Autor: agacjo

"Dziady" jako dramat romantyczny.

Dramat: Jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich. Charakteryzuje go dialogowość i wielopodmiotowość, na ogół także fabularność. Dramat wywodzi się z starogre [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:55 , Wyświetleń: 1617 , Ocena: 32.7, Głosów: 42, Autor: agacjo

Nie-Boska komedia

Zawiera wizje abstrakcyjnej rewolucji - walki klasowej. Wzorce tej rewolucji wywodzą się z rzeczywistości: przewrót Cromwela w Anglii, powstanie listopadowe w Polsce i Wielka R [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:56 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 19.77, Głosów: 65, Autor: agacjo

Martyrologia narodu polskiego.

Obraz cierpień narodu uciemżonego przez carat przedstawia scena I , która rozgrywa się w Wilnie , w wigilię Bożego Narodzenia - w celi więziennej . Jej bohaterami są przeds [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:21 , Wyświetleń: 2305 , Ocena: 18.62, Głosów: 62, Autor: agacjo

Mesjanizm ,prometeizm ,prowidencjalizm.

Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodów było w romantyzmie bardzo popularne . Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zab [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:29 , Wyświetleń: 2769 , Ocena: 14.34, Głosów: 92, Autor: agacjo

Prowidencjalizm "Nie-Boskiej komedii".

Prowidencjalizm - przekonanie , iż historia jest wyłącznie wynikiem wyroków boskich , a nie sferą ludzkiego działania . Bez względu na poczynania człowieka , na jego plany [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:30 , Wyświetleń: 1621 , Ocena: 61.17, Głosów: 22, Autor: agacjo

Jacek Soplica - nowy typ bohatera. (3)

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica. jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych znamien [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:30 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 23.23, Głosów: 61, Autor: agacjo

J. Słowacki "Testament mój" - testament literacki.

Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dl [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:30 , Wyświetleń: 3296 , Ocena: 184.36, Głosów: 24, Autor: agacjo

Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa.

1. "NK" Z. Krasiński Czym jest poezja w świetle "Nieboskiej komedii"? Przekleństwem. Fałszem. "Matką Piękności i Zbawienia". Prawdą. To są definicje poezji, jakie zawa [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:31 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 40.58, Głosów: 32, Autor: agacjo

Kordian-elementy werteryzmu, hamletyzmu i bajronizmu.

WERTERYZM Kiedy przyjrzymy się wczesnej biografii Kordiana odnajdziemy w niej typowe dla wczesnego romantyzmu elementy: miłość która nie daje spełnienia (miłość do Lau [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:32 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 22.47, Głosów: 59, Autor: agacjo

Preromantyzm w Niemczech. Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" i "Fauście" Goethego.

Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkow [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:33 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 32.18, Głosów: 38, Autor: agacjo

Werteryzm.

Pojęcie to powstało od imienia głównego bohatera powieści Goethego. Oznacza wybujałą uczuciowość, widzenie świata przez pryzmat marzeń i poezji. Charakteryzuje wewnętne [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:34 , Wyświetleń: 6911 , Ocena: 202.83, Głosów: 51, Autor: agacjo

Cechy powieści poetyckiej. (1)

1. Inwersja czasowa. 2. Fragmentaryczność fabuły i wynikające stąd niedomówienia. 3. Tajemniczość przenikająca utwór. 4. Obecność epizodów nie związanych [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:36 , Wyświetleń: 2273 , Ocena: 50.59, Głosów: 31, Autor: agacjo

Romantyzm w Polsce.

Za początek romantyzmu w Polsce uważa się rok wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza (1822), natomiast epokę tę kończy upadek powstania styczniowego w roku 1864. Je [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:36 , Wyświetleń: 3667 , Ocena: 127.25, Głosów: 39, Autor: agacjo

Utwory Adama Mickiewicza.

Ballada opowiada o przeżyciach dziewczyny z ludu - Karusi, która czuje przy sobie obecność zmarłego przed dwoma laty kochanka. Tuli się do niego, skarży się na samotność [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:38 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 20.06, Głosów: 50, Autor: agacjo

Elementy romantyczne "Dziadów" cz. III

- historyzm (gotycyzm) - wydarzenia mają miejsce w gotyckich zamkach - mieszanie gatunków literackich (hymn, ballada, pieśń) - ludowość - motyw pustelnicy Ocena p [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:39 , Wyświetleń: 3852 , Ocena: 130.45, Głosów: 41, Autor: agacjo

"Do przyjaciół Moskali".

W wierszu tym poeta wyraża swoją pogardę dla cara i jego współpracowników za śmierć Rylejewa, uwięzienie Bestużewa oraz ujawnienie praktyk szpiegowsko-donosicielskich wsp [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:40 , Wyświetleń: 2704 , Ocena: 14.2, Głosów: 121, Autor: agacjo

Cechy III części "Dziadów" jako dramatu romantycznego.

1. Brak akcji w tradycyjnym pojęciu 2. Luźna budowa dramatu złożonego z odrębnych scen, połączonych tylko wspólną ideą. 3. Połączenie dramatu z liryką i epiką [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:41 , Wyświetleń: 2192 , Ocena: 59.39, Głosów: 27, Autor: agacjo

Tragizm losu patriotycznej młodzieży polskiej w okresie zaborów na podstawie wiersza A.Mickiewicza "Do matki Polki".

Poeta zwraca się do polskich matek i uświadamia im, że jeśli ich synowie od najwcześniejszych lat życia interesują się historią własnego narodu, przejawiają godność na [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:41 , Wyświetleń: 13480 , Ocena: 503.74, Głosów: 42, Autor: agacjo

Geneza i tło historyczne "Pana Tadeusza".

Pomysł napisania "Pana Tadeusza" zrodził się w myślach Mickiewicza podczas jego pobytu w Wielkopolsce, w dworku Śmiełów. Jedną z najważniejszych przyczyn było rozczarowan [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:42 , Wyświetleń: 5840 , Ocena: 104.48, Głosów: 80, Autor: agacjo

Losy i charakterystyka Jacka Soplicy.

Główną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty. Reprezentował ub [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:43 , Wyświetleń: 14939 , Ocena: 3.88, Głosów: 1304, Autor: agacjo

Spór o zamek w "Panu Tadeuszu".

Zamek był własnością Stolnika Horeszki. Po jego śmierci w 1792 roku budowla została trochę zapomniana. Interesował się nim sędzia oraz klucznik Gerwazy, który dzień w d [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:44 , Wyświetleń: 5970 , Ocena: 113.63, Głosów: 67, Autor: agacjo

Wątek miłosny w "Panu Tadeuszu"

Wątek Miłosny rozpoczyna się, gdy do Soplicowa wraca Tadeusz. Widzi on, że w jego pokoju mieszka inna osoba. Za chwilę do pokoju wchodzi młoda dama, lecz widząc gościa ucie [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:45 , Wyświetleń: 5407 , Ocena: 138.38, Głosów: 54, Autor: agacjo

Wymowa ideowa Pana Tadeusza A.Mickiewicza ze szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu.

Nadrzędną rolą tego dzieła było podniesienie narodu na duchu po klęsce powstania listopadowego. Poza tym utwór pokazuje jaką siłę tworzą ludzie zjednoczeni przeciw jedne [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:46 , Wyświetleń: 10927 , Ocena: 818.1, Głosów: 20, Autor: agacjo

Obraz i ocena szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz dużą uwagę skupił na szlachcie polskiej, z którą był związany. W utworze ukazał zarówno zalety, jak i wady szlachty. Mimo pewnych wad poeta ocenił szlach [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:47 , Wyświetleń: 6299 , Ocena: 177.29, Głosów: 54, Autor: agacjo

Znaczenie twórczości A.Mickiewicza w życiu naszego narodu i w literaturze polskiej.

Mickiewicz był duchowym przywódcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polaków do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnowa [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:47 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 28.16, Głosów: 44, Autor: agacjo

Życie i twórczość Juliusza Słowackiego. (1)

Słowacki urodził się w roku 1809 (4IX) w Krzemieńcu. Nauki szkolne i studia uniwersyteckie odbywał w Wilnie. Wychowywał się w rodzinie inteligenckiej, jego ojciec był profe [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:48 , Wyświetleń: 3903 , Ocena: 126.54, Głosów: 45, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?