Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ocena przyczyn klęski listopadowej w "Kordianie" Juliusza Słowackiego.

"Kordian" powstał pod wpływem klęski powstania listopadowego i toczącej się na emigracji dyskusji nad jej przyczynami. Tym dramatem poeta włączył się do narodowych rozważ [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:49 , Wyświetleń: 3909 , Ocena: 166.85, Głosów: 32, Autor: agacjo

"Grób Agamemnona" - drugi po "Kordianie" głos J. Słowackiego w sprawach narodowych.

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:50 , Wyświetleń: 2979 , Ocena: 141.76, Głosów: 28, Autor: agacjo

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. (1)

Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowy [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:51 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 188.83, Głosów: 11, Autor: agacjo

"Beniowski" J. Słowackiego - poemat dygresyjny. Cechy, fabuła i treść.

Podstawowy zrąb utworu stanowi 5 pieśni pisanych w latach 1840-1841 i wydanych w tymże roku. Poeta pisał potem dalsze pieśni, wielokrotnie je poprawiał, lecz nie wydał za ż [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:52 , Wyświetleń: 3724 , Ocena: 133.97, Głosów: 37, Autor: agacjo

Dramat rodzinny i krytyka poezji oderwanej od życia w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

Zygmunt Krasiński uważał, że prawdziwa miłość może łączyć ludzi wolnych. W 1843r. Zygmunt spełnił wolę ojca i poślubił E. Brancką. W prezencie otrzymał od ojca za [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:52 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 107.89, Głosów: 17, Autor: agacjo

Hołd złożony wielkim Polakom w wierszach C.K.N. "Bema pamięci żałobny rapsod" oraz "Fortepian Szopena".

"Bema Pamięci żałobny rapsod" - wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego w roku 1849. Treścią wiersza jest opis pogrzebu tytułow [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:53 , Wyświetleń: 3775 , Ocena: 148.61, Głosów: 37, Autor: agacjo

Analiza wierszy K. C. Norwida: "W Weronie" i "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie".

"Coś ty Atenom zrobił Sokratesie" - W wierszu tym poeta wspomina wielkich ludzi, którzy za życia byli niedoceniani . Natomiast po śmierci ich zwłoki przenoszone są do innych [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:54 , Wyświetleń: 12097 , Ocena: 161.14, Głosów: 82, Autor: agacjo

"Do obywatela Johna Browna" - przykład operowania obrazami poetyckimi i wyraz poparcia C.K.N. dla walki o wolność wszystkich narodów.

"Do obywatela Johna Browna" - tytułowy bohater był amerykańskim demokratą, walczącym o zniesienie niewolnictwa murzynów. W 1859r. Brown uderzył na arsenał chcąc wywołać [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:55 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 22.53, Głosów: 46, Autor: agacjo

Twórczość powieściowa J. I. Kraszewskiego. Problem krzywdy społecznej w "Ułanie".

Najbardziej zasłużonym dla rozwoju naszej kultury i narodowej świadomości powieściopisarzem okresu romantyzmu jest Józef Ignacy Kraszewski. W okresie narodowej niewoli i ucis [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:56 , Wyświetleń: 7048 , Ocena: 318.97, Głosów: 31, Autor: agacjo

Gatunki jako wyraz zmian świadomości estetycznej.

Wiersz programowy - "Oda do młodości", "Romantyczność". Romantycy buntowali się przeciw feudalnej strukturze społecznej i rządom absolutystycznym. Odrzucali oświeceniowy ra [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:57 , Wyświetleń: 1394 , Ocena: 27.65, Głosów: 48, Autor: agacjo

Matka Polka jako komentarz do Konrada Wallenroda.

Utwór jest komentarzem i uzupełnieniem do Konrada Wallenroda Syn matki polki = analogia z synem Matki Bożej : Chrystusem Matka Boża (czyli zapowiedz podobnego losu - ma [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:58 , Wyświetleń: 14115 , Ocena: 507.84, Głosów: 43, Autor: agacjo

Romantyczna powieść poetycka.

Powieść poetycka, jak sama nazwa wskazuje - to taki gatunek, który powstał z przemieszania epiki (powieść) i liryki (poetycka). Cechą typową dla epiki jest fabuła i obecno [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:59 , Wyświetleń: 12514 , Ocena: 426.83, Głosów: 45, Autor: agacjo

Orientalizm.

Orientalizm to inaczej zainteresowanie światem Bliskiego i Środkowego Wschodu. Twórcy romantyczni zachwycali się kulturą i tradycją arabską, perską, japońską i chińską. [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:00 , Wyświetleń: 2280 , Ocena: 14.97, Głosów: 111, Autor: agacjo

Bohater romantyczny. (1)

Charakterystycznym "produktem" tej epoki jest konstrukcja bohatera romantycznego. Typowość owej literackiej osobowości polega na tym, że jej biografia układa się w pewien sch [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:01 , Wyświetleń: 9403 , Ocena: 435.32, Głosów: 33, Autor: agacjo

"Nie-boska komedia" typy dramatu.

1. "NK" jako dramat romantyczny: - zerwanie z klasyczną zasadą trzech jedności(czasu - pojawia się rozbieżność czasowa między I częścią, a częścią II (10 lat); mi [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:02 , Wyświetleń: 1476 , Ocena: 25.43, Głosów: 53, Autor: agacjo

"Kordian" Juliusza Słowackiego.

"Kordian" Juliusza Słowackiego jest uważany za próbę rozrachunku poety z moralnymi i politycznymi problemami pokolenia po roku 1830. Stanowi też udaną polemikę na gruncie id [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:03 , Wyświetleń: 5183 , Ocena: 130.33, Głosów: 57, Autor: agacjo

Poemat dygresyjny - "Beniowski" Słowackiego.

Pierwowzór poematu dygresyjnego stworzył George Byron w "Don Juanie". Do powstania tego gatunku przyczyniła się także twórczość Laurence'a Sterne'a ("Podróż sentymentalna [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:04 , Wyświetleń: 5887 , Ocena: 85.76, Głosów: 70, Autor: agacjo

Byronizm, walenrodyzm, prometeizm - wyjaśnij pojęcia, odwołując się do przykładów literackich

1. Byronizm - termin pochodzi od nazwiska słynnego, oryginalnego twórcy angielskiego romantyzmu lorda Georga Gordon Byrona. Otoczony aurą skandalu, legendą niezwykłości i taj [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:05 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 28.37, Głosów: 42, Autor: agacjo

Romantyczny charakter ballad Adama Mickiewicza.

Ballady Mickiewicza to programowe dzieła polskiego romantyzmu, ściśle stosujące się do jego filozofii. Bohaterów cechuje odrzucenie racjonalnego poznawania świata, przen [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:06 , Wyświetleń: 7069 , Ocena: 278.46, Głosów: 36, Autor: agacjo

Jednostkowy los wielkich ludzi - przewodni temat poezji Norwida.

Norwid to jeden z najbardziej indywidualnych twórców epoki romantyzmu. Za jego życia większość ludzi go nierozumiała, nie czytywano jego wierszy. Ten dorobek artystyczny doc [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:07 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 28.71, Głosów: 40, Autor: agacjo

Próba analizy psychiki Wertera, postaci z utworu Jana Wolfganga Goethego.

Werter jest głównym bohaterem utworu Jana Wolfganga Goethego pt. "Cierpienia młodego Wertera". Nie znamy jego imienia, jedynie nazwisko. Werter jest młodzieńcem mającym jeszc [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:09 , Wyświetleń: 5917 , Ocena: 290.69, Głosów: 31, Autor: agacjo

Historiozofia mickiewiczowska na podstawie III części "Dziadów" i "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego"

Zarówno III część "Dziadów", jak i "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" podejmują temat cierpienia Polski i Polaków. Okazuje się ono potrzebne do zbawienia wszystkich [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:10 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 44.79, Głosów: 27, Autor: agacjo

Analiza i interpretacja wiersza Cypriana Kamila Norwida pt: "W Weronie"

Wiersz Cypriana Kamila Norwida traktuje temat sporu, który powstał już w początkach romantyzmu między racjonalistami, a romantykami. Tematem tej sprzeczności jest rola uczuć [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:10 , Wyświetleń: 8412 , Ocena: 358.82, Głosów: 32, Autor: agacjo

Grzechy romantycznego indywidualizmu i próby.

"Gdzie będzie pycha, tam będzie hańbaA gdzie pokora, tam mądrość"Salomon, król izraelskiAdam Mickiewicz tworząc Dziady drezdeńskie pragnął ukazać tragizm ep [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:12 , Wyświetleń: 1237 , Ocena: 70.21, Głosów: 13, Autor: agacjo

Romantyzm (6)

Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1848 (Wiosna Ludów). Rewolucj [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:15 , Wyświetleń: 6890 , Ocena: 52.64, Głosów: 129, Autor: agacjo

Charakterystyka bohaterów "Zemsty".

Jednymi z głównych bohaterów komedio-dramatu A. Fredry pt. " Zemsta " sa Cześnik Maciej Raptusiewicz oraz Rejent Milczek. Obydwu bohaterów różni ich zachowanie oraz postępo [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:15 , Wyświetleń: 6101 , Ocena: 51.97, Głosów: 89, Autor: agacjo

O bohaterach romantyzmu.

Romantyzm w Polsce zaowocował wieloma pięknymi utworami. Sytuacja w Polsce w tych czasach (represje po powstaniu i liczne emigracje) jeszcze bardziej przyczyniła się do powstaw [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:16 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 27.39, Głosów: 56, Autor: agacjo

Patriotyzm w wybranych utworach polskiego romantyzmu

Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowoć poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziw± szkoł± [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:18 , Wyświetleń: 3741 , Ocena: 180.09, Głosów: 31, Autor: agacjo

Mesjanizm Mickiewicza a mesjanizm Słowackiego

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka fi [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:18 , Wyświetleń: 2473 , Ocena: 22.75, Głosów: 51, Autor: agacjo

Cechy rodzajowe dramatu.

Dramat- jeden z trzech głównych rodzajów literackich. Strukturę dramatu, charakteryzuje centralne znaczenie akcji. Tekst dramatu, zorientowany przede wszystkim na osiągnięcie [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:19 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 25.31, Głosów: 61, Autor: agacjo

Cechy gatunkowe dramatu romantycznego.

Cechy gatunkowe dramatu romantycznego i przykłady z tekstuDramat romantyczny cechuje brak jedności miejsca, czasu i akcji (niejednolita, wielowątkowa, w różnych miejscach) [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:20 , Wyświetleń: 3305 , Ocena: 16.56, Głosów: 97, Autor: agacjo

Konrad Wallenrod to zdrajca, bohater, szaleniec czy polityk?

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie i określeniem kim był Konrad Wallenrod, należy moim zdaniem , zdefiniować wymienione w temacie postawy. Bohater to , wg „ Słow [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:21 , Wyświetleń: 14842 , Ocena: 187.53, Głosów: 110, Autor: agacjo

Podróże Mickiewicza.

Okres podróży Mickiewicza obejmuje lata 1829-1832. W połowie maja 1829r. Mickiewicz opuścił Rosję na statku odpływającym z Kronsztadu (dawny port w pobliżu Petersburga).

Dodano: 2008-02-01 09:40:23 , Wyświetleń: 3666 , Ocena: 70.41, Głosów: 72, Autor: agacjo

"Pan Tadeusz" - slowniczek postaci.

Pan Tadeusz - słowniczek postaci.Asesor - właściciel charta Sokoła; konkurent Rejenta w walce o palmę pierwszeństwa w polowaniu; dawniej żyjący dostatnio; roztrwonił m [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:24 , Wyświetleń: 5545 , Ocena: 127.5, Głosów: 59, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz wiecznie żywy czy porażka romantyczna?

Motto„O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie wzmianka w czternastym tomie encyklopedii w pobliżu setki Milerów i Mickey Mouse.” Czesław Miłosz.Adam M [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:25 , Wyświetleń: 1283 , Ocena: 26.79, Głosów: 42, Autor: agacjo

Wizja polskości w "Panu Tadeuszu".

„Przewróciwszy stronę tytułową , zacząłem czytać łamiącym głosem... zacząłem głośno płakać... Nie mogłem uwierzyć, że dzięki zwykłej książce odnalazłe [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:26 , Wyświetleń: 13287 , Ocena: 347.54, Głosów: 58, Autor: agacjo

Udowodnij , że A. Mickiewicz buduje pojęcie ojczyzny wyzyskując między innymi mity narodowe i składniki kultury miejskiej.

Adam Mickiewicz buduje w swoim utworze ówczesne pojęcie ojczyzny , widzianej oczyma romantyka i patrioty. Obraz ten jest trochę wyidealizowany . Rodzimy kraj poety przedstawiany [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:27 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 36.29, Głosów: 30, Autor: agacjo

Bartek zwany Prusakiem jest autorem słów: "Ilekroć z Prus wracam chcąc zmyć się z niemczyzny, wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny". Czy podzielasz ten pogląd?

Aby odpowiedzieć na pytanie tematu przede wszystkim trzeba zastanowić się nad trzema punktami: Jakie zwyczaje i znaki po Polsce pozostały w dworze w Soplicowie? Czy- i w jaki s [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:27 , Wyświetleń: 34827 , Ocena: 1979.47, Głosów: 29, Autor: agacjo

Norwida praca w języku.

Niewątpliwie należy do najwybitniejszych postaci polskiej i światowej literatury romantycznej. A jednak niezaprzeczalna oryginalność i nowatorstwo poezji Cypriana Kamila Norwi [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:28 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 31.51, Głosów: 38, Autor: agacjo

Dlaczego Faust podpisał cyrograf?

Dramat Johanna Wolfganga Goethego opowiada o pewnym doktorze o imieniu Faust, który całe swoje życie spędził nad książkami, zadawalając się sztuczną wiedzą z nich wyczyt [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:29 , Wyświetleń: 9184 , Ocena: 321.11, Głosów: 43, Autor: agacjo

Dlaczego Kordian poniósł klęskę?

W dramacie Juliusza Słowackiego pod tytułem "Kordian" poeta opisuje pokolenie podejmujące walkę o niepodległość. Uosobieniem tych młodych ludzi biorących udział w powstan [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:30 , Wyświetleń: 14418 , Ocena: 387.97, Głosów: 37, Autor: agacjo

"Niewiele myślą wiecznie roztańczeni".

W natłoku codziennych spraw i obowiązków często zapominamy o innych ludziach, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Bawiąc się i wydając bezmyślnie pieniądze na zbytki [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:31 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 38.09, Głosów: 34, Autor: agacjo

Dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi.

W historii polskiej literatury było trzech wieszczów narodowych: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Słowa „Dwa na słońcach swych przeciwnych – [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:32 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 45.15, Głosów: 25, Autor: agacjo

Tragizm bohatera romantycznego

Na szczycie góry, tak wysokiej jak Mont Blanc stoi samotny, wsparty na ramieniu, zaopatrzony w kosmiczną kulę gwiazd - „posąg człowieka na posągu świata”. Może [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:33 , Wyświetleń: 14090 , Ocena: 462.92, Głosów: 49, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz - biografia. (4)

Adam MickiewiczUr.24 XII 1798 w Zatosiu (Nowogródek) zm.6 XI 1855 (Konstantynopol).Był synem Mikołaja Mickiewicza i Barbary Majewskiej .Najwybitniejszy poeta polski ,dra [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:34 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 22.41, Głosów: 68, Autor: agacjo

"Faust".

Faust jako temat fascynował Goethego przez całe życie. Utworem tym nawiązał do tradycji niemieckiej i autentycznej postaci Georga Fausta ur. ok. 1480, który oskarżony o czar [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:35 , Wyświetleń: 1879 , Ocena: 16.02, Głosów: 88, Autor: agacjo

Hrabia Henryk i Pankracy jako romantyczny sobowtór Krasińskiego

Hrabia Henryk i Pankracy są głównymi bohaterami "Nie-Boskiej komedii" - dramatu Zygmunta Krasińskiego. Kłócą się ze sobą o swoje racje na temat rewolucji ludu przeciw szla [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:36 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 34.66, Głosów: 31, Autor: agacjo

Tragizm Konrada Wallenroda. (2)

Konrad (oryginalne imię Alf) będąc dzieckiem został porwany z Litwy przez Krzyżaków. Jest przez nich wychowywany na rycerza. Życie układa mu się szczęśliwie. Ożenił si [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:37 , Wyświetleń: 16079 , Ocena: 799.8, Głosów: 29, Autor: agacjo

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza. (3)

Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy. Bohater romantyczny był symbo [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:37 , Wyświetleń: 9102 , Ocena: 678.53, Głosów: 18, Autor: agacjo

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Słowackiego.

KORDIAN: bohater jest uosobieniem typowych losów młodzieży romantycznej, zderzającej się z życiem w sposób hamletowski - walczy w nich pęd ku poznaniu życia we wszystkich [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:38 , Wyświetleń: 8226 , Ocena: 290.95, Głosów: 41, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?