Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy polskiego romantyzmu.

Utwór ten uznawany był przez romantyków (i jest nadal) za kwintesencję romantyzmu; zawiera on wiele elementów rozwijającej się literatury romantycznej. Irracjonalny [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:39 , Wyświetleń: 3131 , Ocena: 136.72, Głosów: 28, Autor: agacjo

Rola poety i poezji w utworach literackich epoki romantyzmu.

Poeta: Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztate [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:40 , Wyświetleń: 6879 , Ocena: 376.93, Głosów: 28, Autor: agacjo

Charakterystyka Telimeny

Telimena - podobnie jak Hrabia zwolenniczka obcej mody; długo mieszkała w Petersburgu; osoba obyta, światowa; uważana za siostrę Sędziego; opiekunka Zosi; to ją z początku [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:41 , Wyświetleń: 5805 , Ocena: 86.33, Głosów: 69, Autor: agacjo

Studium ojcowskiej miłości na podstawie „Ojca Goriot”.

Honore de Balzac – urodził się w Turs w roku 1799, zmarł w roku 1850 w Paryżu. Studiował prawo mieszkał na poddaszu, doświadczając losu, jaki był potem udziałem jeg [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:42 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 50.45, Głosów: 19, Autor: agacjo

Każda epoka ma własne cele.

Twórczość epoka romantyzm nawiązuje do wielu wątków myślowych oświecenia, choć nadaje im odmienny charakter. Romantycy odrzucili materialistyczną wizję świata, intelekt [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:43 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 21.94, Głosów: 51, Autor: agacjo

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZAOKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI DATAWYDARZENIE24.XII.1798Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewski [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:45 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 29.57, Głosów: 34, Autor: agacjo

Życiorys Adama Mickiewicza - okres II.

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZAPOBYT W ROSJIDATAWYDARZENIE25.X.1824 r.Mickiewicz wraz z Janem Sobolewskim opuszcza Wilno. Mickiewicz z Malewskim i Jeżowskim udaje się do [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:45 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 21, Głosów: 58, Autor: agacjo

"Hydra pamiątek" A.Mickiewicza.

TEMAT: Skomentuj ostatnia tercję "Ciszy morskiej": 'O myśli ! w twojej głębi jest hydra pamiątek,Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy; A gdy serce sp [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:47 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 50.78, Głosów: 26, Autor: agacjo

Dziennik Aldony ("Konrat Wallenrod" Mickiewicza).

Szczęśliwe życie na Litwie.Dzieciństwo i młodość spędziłam na Litwie. Nigdy mi niczego nie brakowało, zawsze byłam otoczona wiankiem służących. Wychowałam się w [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:48 , Wyświetleń: 1323 , Ocena: 29.95, Głosów: 36, Autor: agacjo

Romantyczny charakter "Ballad i romansów" Mickiewicza.

Adam Mickiewicz był polskim twórcą epoki romantyzmu. To właśnie jemu zawdzięczamy szereg przepięknych utworów. Moim celem będzie udowodnieni romantycznego charakteru, napi [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:50 , Wyświetleń: 7105 , Ocena: 277.81, Głosów: 36, Autor: agacjo

Bronię obecnosci "Pana Tadeusza" w programie nauczania.

Adam Mickiewicz jest autorem „Pana Tadeusza”. Epopeja ta jest obowiązkową lekturą, a moim zadaniem w tej rozprawce będzie to aby nadal nią była. Przemawia za tym [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:51 , Wyświetleń: 5337 , Ocena: 133.95, Głosów: 61, Autor: agacjo

W czym wyraził się romantyczny indywidualizm w "Giaurze" Byrona, a w czym w "Odzie do młodości" Mickiewicza.

PLAN:I Wstęp:1). Romantyczny indywidualizm.II Rozwinięcie:1). Romantyczny indywidualizm w "Giaurze" Georga Byrona.2). Romantyczny indywidualizm w "Odzie d [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:52 , Wyświetleń: 5825 , Ocena: 22.1, Głosów: 72, Autor: agacjo

Analiza porównawcza wierszy Cypriana Kamila Norwida, "Bema pamięci żałobny rapsod" i "Fortepian Szopena".

Wiersze, o których wspomniałem w temacie, zasługują moim zdaniem na szersze omówienie i porównanie. W pracy tej postaram się uwidocznić różnice i podobieństwa w tych utw [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:54 , Wyświetleń: 8591 , Ocena: 374.32, Głosów: 33, Autor: agacjo

Uzasadnij prawdziwość sądu, że ludzie wrażliwi nigdy nie zaznają spokoju ducha.

Wiele jest słów, których używamy na co dzień, a nad których znaczeniem nigdy dłużej nie myślimy. Wyartykułowane, po akrobatycznym pokazie wymijania podniebienia, języka, [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:55 , Wyświetleń: 4327 , Ocena: 285.78, Głosów: 22, Autor: agacjo

Portret kobiet kochanych w romantyźmie.

W każdym z dotąd poznanych utworów występuje zjawisko miłości do kobiety. W niektórych utworach jest ono wysunięte na pierwszy plan (Cierpienia młodego Wertera – J. [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:56 , Wyświetleń: 3682 , Ocena: 377, Głosów: 12, Autor: agacjo

Słowacki Juliusz - życie i twórczość.

SŁOWACKI Juliusz (1809 - 1849) - poeta i dramatopisarz i największy obok Adama Mickiewicza twórca polskiego romantyzmu. Po studiach na Uniwersytecie Wileńskim (prawo) był w la [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:58 , Wyświetleń: 3929 , Ocena: 131.43, Głosów: 39, Autor: agacjo

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

Mickiewicz pisał swoje utwory w różnych odstępach czasu. Chciałbym zająć się niektórymi dziełami, którym granice czasowe wyznaczają "Konrad Wallenrod" i "Pan Tadeusz". [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:27 , Wyświetleń: 8094 , Ocena: 248.52, Głosów: 49, Autor: agacjo

Hrabia Henryk - przedstawiciel ginącej arystokracji

Początkowo dramat Zygmunta Krasińskiego miał nosić tytuł „Mąż” i skupić tym samym uwagę czytelnika na konstrukcji losów głównego bohatera oraz na problematy [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:27 , Wyświetleń: 1331 , Ocena: 71.35, Głosów: 16, Autor: agacjo

Kordian trawiony przez chorobę wieku - bohater romantyczny.

1.Kordian to główny bohater całego dramatu, prowadzący akcję, stanowi oś konstrukcyjną dramatu – typowe dla całej dramaturgii Słowackiego. Wynika to z zainteresowań [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:27 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 29.94, Głosów: 33, Autor: agacjo

"Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny!"

Dwór Soplicowo jest to prykład domostwa szczególnie dbającego o tradycję. Gospodarz tego dworu - Sędzia - to patriota, wzorowo utrzymujący staropolskie obyczje, dba o zachow [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:28 , Wyświetleń: 2325 , Ocena: 15.96, Głosów: 68, Autor: agacjo

Ubiór francuski na podstawie "Pana Tadeusza" A.Mickiewicza.

Ubiór FrancuskiUbiór francuski w XVIII w. zastąpił szaty noszone przez szlachtę polską a mianowicie - strój polski. Różnił się on zdecydowanie od ubioru polskiego. B [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:29 , Wyświetleń: 5975 , Ocena: 49.88, Głosów: 125, Autor: agacjo

Dzieje Jacka Soplicy: Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz".

Jacek Soplica jest bez wątpienia najbardziej ciekawą i interesującą postacią w epopei Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Pomimo, iż to nie on jest tytułowym bohaterem utworu, [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:30 , Wyświetleń: 5345 , Ocena: 14.93, Głosów: 111, Autor: agacjo

Uczucia Juliusza Słowackiego na podstawie utworów "Hymn", oraz "Do matki"

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu 1809 roku. Wychowywał się w środowisku elity intelektualnej, a pochodzenie z arystokratycznej rodziny w pełni dawało mu szansę n [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:31 , Wyświetleń: 3785 , Ocena: 115.15, Głosów: 47, Autor: agacjo

Soplicowo po bitwie.

Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i wszyscy mieszkańcy soplicowskiego dworu zostali uwięzieni w swych komnatach. Przed każdą z nich Hrabia ustawił straże pilnujące więźn [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:32 , Wyświetleń: 1446 , Ocena: 16.68, Głosów: 67, Autor: agacjo

Między dobrem a złem w „Dziadach” części III Adama Mickiewicza.

Nie będę czuł się dobrze w roli wyrokującego co jest dobrem, a co złem w III części „Dziadów” Mickiewicza, bo może w tej chwili będę musiał postawić conaj [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:33 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 34.79, Głosów: 32, Autor: agacjo

"Dziady" część II.

Motto z „Hamleta” Szekspira: „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”Chór dwuwierszem „Ciemno wszędzie, gł [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:34 , Wyświetleń: 18983 , Ocena: 330.07, Głosów: 44, Autor: agacjo

Wymowa moralna II części "Dziadów".

Ponieważ główną cechą romantyczną II części "Dziadów" jest ludowość i same "Dziady" są obrzędem ludowym (bohaterem zbiorowym jest ludność wiejska), należy mówić o [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:34 , Wyświetleń: 11125 , Ocena: 425.75, Głosów: 39, Autor: agacjo

Wizja rewolucji w "Nie-boskiej komedii". (2)

W "Nie-Boskiej komedii" rewolucja ma charakter bardzo radykalny, burzy dotychczasowy porządek. Krasiński jest przeciwnikiem takiej rewolucji. Świadczy o tym sposób przedstawien [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:35 , Wyświetleń: 12836 , Ocena: 20208, Głosów: 0, Autor: agacjo

Rosja i Rosjanie w III części "Dziadów".

Wiersze z "Ustępu" III części "Dziadów" zawierają wspomnienia poety z pobytu w Rosji. Mickiewicz opisuje tu pejzaż rosyjski, wygląd stolicy cesarstwa. Chłoszcze satyrą des [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:36 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 46.79, Głosów: 23, Autor: agacjo

„Romantyczność” Adama Mickiewicza jako manifest światopoglądowy

Na spór klasyków z romantykami przyzwyczailiśmy się patrzeć z perspektywy zwycięstwa romantyzmu i jego miejsca w kulturze polskiej. Uporczywie broniący się klasycy wydają [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:37 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 47.83, Głosów: 28, Autor: agacjo

Polemika Słowackiego z Krasińskim.

Zygmunt Krasiński przedstawił swój mesjanistyczno- solidarystyczny program w "Psalmach przyszłości" ("Psalm wiary", "Psalm nadziei", "Psalm miłości"). "Bezimienny poeta" ukr [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:38 , Wyświetleń: 1331 , Ocena: 33.41, Głosów: 31, Autor: agacjo

Ocena postępowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza".

Jacek Soplica jest głównym bohaterem "Pana Tadeusza". W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty, typowym warchołem i zabijaką. By-wał nawet zapraszany przez miejscoweg [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:39 , Wyświetleń: 3298 , Ocena: 103.14, Głosów: 41, Autor: agacjo

Miłość niejedno ma imię. Zanalizuj problem na podstawie przykładów z różnych epok.

Miłość w życiu ludzkim ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju jednostki i społeczeństwa, ponieważ jednostka, która nie kocha ani nie jest kochana, czuje się pus [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:40 , Wyświetleń: 4423 , Ocena: 201.47, Głosów: 33, Autor: agacjo

Konstrukcja akcji w Zemście.

Punktem wyjścia komediowych perypetii utworu uczynił pisarz antago-nizm dwóch czołowych postaci: Cześnika i Rejenta. U źródeł poczynań obu antagonistów tkwiły historyczn [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:41 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 36.97, Głosów: 31, Autor: agacjo

Na czym polega mesjanizm narodowy w widzeniu księdza Piotra?

Bóg nie odpowiedział dumnemu Konradowi, miotającemu się w celi pod presją uczucia, ale odpowiedział skromnemu duchownemu - Piotrowi (nazywał siebie "prochem i niczem"). Ksi [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:41 , Wyświetleń: 10375 , Ocena: 149.97, Głosów: 58, Autor: agacjo

Język komedii w "Zemście".

Zemsta" jest utworem opartym na szczególnego rodzaju kontrastach komicznych. Śmieszne są postacie zamaszystego rębajły i chytrego pa-lestranta, szacownych obywateli ziemskich [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:42 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 34.69, Głosów: 69, Autor: agacjo

Humanizm i internacjonalizm poezji C.K.Norwida.

INTERNACJONALIZM - postawa społeczno-polityczna, wyrażająca się w dą-żeniu do równouprawnienia, przyjaźni i współpracy wszystkich narodów.Norwid był zdecydowanym pr [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:43 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 28.6, Głosów: 34, Autor: agacjo

Geneza "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Punktem wyjścia do napisania "Zemsty" było dla Fredry "historyczne podanie zwyczajów ojców naszych". Jaka była treść podania i w jakich okolicznościach Fredro na nie natraf [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:44 , Wyświetleń: 4268 , Ocena: 112.39, Głosów: 55, Autor: agacjo

Dramat rodzinny w "Nie-boskiej komedii". (2)

Dramatowi rodzinnemu poświęcony jest akt I i II. Hrabia Henryk jest po-etą. Żyje we własnym świecie fantazji, nie umie docenić tego, co rzeczy-wiste. Oderwanie od życia i w [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:45 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 35.03, Głosów: 34, Autor: agacjo

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym, czy romantycznym?

Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się progra-mem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien pró-bować poznać to, co poza [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:45 , Wyświetleń: 26526 , Ocena: 1280.44, Głosów: 31, Autor: agacjo

Czy Jacek Soplica jest postacią pozytywną czy negatywną?

Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księga [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:46 , Wyświetleń: 28685 , Ocena: 1307.29, Głosów: 34, Autor: agacjo

Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę jaką poznałeś.

„Patria” znaczy ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. L [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:48 , Wyświetleń: 25665 , Ocena: 549.39, Głosów: 69, Autor: agacjo

Dzieje Jacka Soplicy. (2)

Jednym z najważniejszych wątków „Pana Tadeusza” są dzieje Jacka Soplicy, który występuje pod nazwiskiem księdza Robaka. O prawdziwych i burzliwych losach tej pos [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:49 , Wyświetleń: 1747 , Ocena: 23.74, Głosów: 64, Autor: agacjo

Dzieje zamku Horeszków.

Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, n [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:50 , Wyświetleń: 3787 , Ocena: 16, Głosów: 88, Autor: agacjo

Jak rozumiesz hasło „ Polska Winkelriedem narodów”.

Hasło winkelriedyzmu głosi Kordian na szczycie Mont Blanc. Słowacki zamieszcza ją jako własną, specyficzną, odmienną nieco od mickiewiczowskiej, koncepcję mesjanizmu narod [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:51 , Wyświetleń: 3378 , Ocena: 13.81, Głosów: 96, Autor: agacjo

Scenka małżeńska w oparciu o "Nie-boską komedię".

Wsuwając klucz w zamek spojrzał na zegarek. Było wpół do dwunastej. Ostatnimi czasy coraz częściej wracał tak późno z pracy. Interesy szły dosyć dobrze ale wolał dmuch [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:54 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 37.33, Głosów: 35, Autor: agacjo

Patriotyzm Polaków – mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sąd odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć p [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:55 , Wyświetleń: 4517 , Ocena: 228.94, Głosów: 30, Autor: agacjo

"Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany" Porównaj opis literacki Soplicowa z obrazem filmowym.

To jedyne dzieło w swoim rodzaju (...), komiczne, pełne życia narodowego i polskiego, dzieło polskie całą gębą, narodowe, wiejskie, szlacheckie (...). Wszystko tam się zna [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:59 , Wyświetleń: 4150 , Ocena: 210.57, Głosów: 29, Autor: agacjo

Romantyzm jako formacja kulturowa- światopoglądowe uwarunkowanie Europy.

Podstawową cechą postawy romantyka jest bunt. Bunt romantyczny wyraża się w różnych dziedzinach życia. Będzie to np. bunt przeciwko zastanej rzeczywistości społ.- pol. (p [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:00 , Wyświetleń: 3788 , Ocena: 118.38, Głosów: 31, Autor: agacjo

Sąd nad Polską w "Kordianie" Juliusza Słowackiego

„Kordian” Juliusza Słowackiego jest sądem nad Polską, Krytyczną oceną jej najnowszej historii, a szczególnie szlacheckiej tradycji. Zdaniem poety historia polski [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:01 , Wyświetleń: 6312 , Ocena: 131.07, Głosów: 55, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?