Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Bohater romantyczny - bliski czy daleki dzisiejszemu młodemu czytelnikowi?

Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka z pierwszej połowy XIX wieku. Możemy wyróżnić następujące cechy, które były dla niego charakterystyczne:Jego mił [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:01 , Wyświetleń: 8527 , Ocena: 532.48, Głosów: 24, Autor: ew.la

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, lecz - arcydzieła." C.K. Norwid.

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, lecz - arcydzieła." zgodnie z tym stwierdzeniem tworzyło wielu autorów, nie tylko ci, którzy żyli po Norwidzie, lecz również artyśc [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:10 , Wyświetleń: 3320 , Ocena: 3, Głosów: 7, Autor: ew.la

Tragizm patrioty - spiskowca na podstawie ,,Konrada Wallenroda" i ,,Kordiana".

Tragizm patrioty - spiskowca polega na ciągłym dokonywaniu wyborów. Jest on stawiany naprzeciw racji i musi w śród nich odnalłaśctę w˙{ňďiwą.Sam tragizm przejawia [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:11 , Wyświetleń: 13355 , Ocena: 2.95, Głosów: 43, Autor: ew.la

Kordian i Konrad - dwaj bohaterowie romantyczni - różni czy podobni?

Na przełomie wieków pisarze zajmowali się różnorodnymi postaciami. Opisywali prosty żywot zwyczajnych, szarych ludzi oraz życie elity społecznej. Pisali o uczuciach łąc [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:07 , Wyświetleń: 2430 , Ocena: 25.57, Głosów: 46, Autor: ew.la

Miejsce poety romantycznego wśród spraw narodowych. Rozwiń myśl w oparciu o utwór "Testament mój" J. Słowackiego.

Wiersz został napisany na przełomie 1839-1840. Jest on osobistym wyznaniem poety, próbą podsumowania jego życia i twórczości. Utwór ma formę testamentu adresowanego do naj [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:23 , Wyświetleń: 2839 , Ocena: 112.44, Głosów: 33, Autor: ew.la

Wyobraź sobie, że maszyna czasu przeniosła ciebie do Giaura w przeszłości.

Jest 25.11.1988. Dzisiaj po raz pierwszy udało mi się dokonać czegoś nadzwyczajnego. Projekt nad którym pracowałem już od siedmiu lat nareszcie został ukończony. Zobaczyć [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:43 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 38.67, Głosów: 29, Autor: ew.la

Patriotyzm czy żądza zemsty? O Konradzie Wallenrodzie polemicznie.

atriotyzm jest terminem określającym postawę człowieka opartą na zasadach miłości i przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem oraz poczuciu wi [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:46 , Wyświetleń: 3312 , Ocena: 117.07, Głosów: 41, Autor: ew.la

Staropolskie obyczaje na podstawie "Pana Tadeusza".

W „Panu Tadeuszu, tak jak przystało w prawdziwej epopei narodowej, mamy w bardzo dokładny sposób przedstawioną pewną grupę społeczną. Dokładniej mówiąc wyżej wymi [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:38 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 26.47, Głosów: 50, Autor: ew.la

"Kordian" - przygotowanie.

Akcja dzieje się 31 XII 1799 r. - moment przełomu wieków, Został napisany w drugiej połowie 1833 r. w Genewie. Inspiracją było powstanie listopadowe, ale także chęć podj [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:04 , Wyświetleń: 8426 , Ocena: 87.38, Głosów: 87, Autor: ew.la

Porównanie wierszy Juliusza Słoawckiego i Jana Lechonia "Grób Agamemnona".

Juliusz Słowacki napisał „Grób Agamemnona” na emigracji, w Paryżu. Musiał uciekać z kraju z powodu czynnego udziału w walkach Powstania Listopadowego. Właśnie [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:24 , Wyświetleń: 2327 , Ocena: 169.29, Głosów: 16, Autor: ew.la

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w twórczości Słowackego.

W swoich utworach, Juliusz Słowacki poświęca wiele uwagi sprawom narodowowyzwoleńczym, a w szczególności powstaniu listopadowemu, które wybuchło przeciwko Rosji 29 listopad [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:59 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 98.36, Głosów: 10, Autor: ew.la

”Kordian” polemiką z „Dziadami” w sferze interpretacji świata i idei. Analiza porównawcza.

„Kordian” czyli pierwsza część trylogii Juliusza Słowackiego to dramat powstały w Genewie w 2 połowie 1833r.Tak w zamierzeniu ambitne co do wielkości dzieło(cho [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:48 , Wyświetleń: 10291 , Ocena: 525.46, Głosów: 27, Autor: ew.la

Liryczny pamiętnik z podróży – "Sonety krymskie".

Adam Mickiewicz urodzony w 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka po ukończeniu szkoły powiatowej w Nowogródku studiował na Uniwersytecie Wileńskim po czym pracował jako nauczy [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:49 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 44.7, Głosów: 26, Autor: ew.la

"A wiesz jak tu się robi karierę?” – monolog współczesnego Vautrina.

A wiesz jak tu się robi karierę? Ty jesteś młody, widać, że jeszcze niedoświadczony. Robisz podstawowy błąd, pytając mnie, starego wyjadacza o radę, ale znaj moje dobre [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:01 , Wyświetleń: 1518 , Ocena: 32.69, Głosów: 38, Autor: ew.la

Twórczość Adama Mickiewicza.

Pierwszą w Polsce propozycję romantycznego rozumienia świata, natury, człowieka, historii i literatury stworzył Adam Mickiewicz. Biografia Mickiewicza jest przyk [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:19 , Wyświetleń: 13055 , Ocena: 3.26, Głosów: 31, Autor: ew.la

Adaptacja filmowa a dzieło literackie na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza i filmu pt. „Lawa”.

Według słownika wyrazów obcych adaptacja to: przekształcenie, przeróbka, przystosowanie do innego celu. Termin ten używany jest jednakowoż w budownictwie jak i w odniesieni [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:45 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 54.85, Głosów: 25, Autor: ew.la

Konrad polskim Prometeuszem.

Stworzył człowieka. Okazał bunt wobec bogów, aby dać człowiekowi ogień. Przeżywał za rodzaj ludzki nie wymowne męki. Uznany został za dobroczyńcę ludzkości. O kim tu [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:46 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 22.26, Głosów: 53, Autor: ew.la

Tydzień w Soplicowie.

Akcja epopei „Pan Tadeusz” rozpoczyna się latem 1811 roku, w piątek. Właśnie tego dnia Tadeusz wraca do Soplicowa. Cały dwór zastaje takim jakim go opuścił. Na [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:25 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 24.71, Głosów: 57, Autor: ew.la

Adam Mickiewicz - krótki życiorys.

Adam Mickiewicz urodził się w Zaosiu 24. XII. 1798. Studia filologii klasycznej, literatury polskiej i historii odbywał w Wilnie (15 - 19). Później był nauczycielem w szkole [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:14 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 47.18, Głosów: 33, Autor: ew.la

Julian Ursyn Niemcewicz powiedział o epopei Adama Mickiewicza: „W tym dziele narodowość polska nie zginie”. Jak rozumiesz tą myśl.

Literatura jest niezwykle istotną częścią kultury każdego narodu. W ręku sprawnego artysty staje się potężną skarbnicą wiedzy na temat współczesnych mu ludzi i wydarze [...]

Dodano: 2008-03-13 11:09:10 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 77.75, Głosów: 15, Autor: ew.la

"Kordian" polemiką z "Dziadami" w sferze interpretacji świata i idei. Analiza porównawcza.

„Kordian” czyli pierwsza część trylogii Juliusza Słowackiego to dramat powstały w Genewie w 2 połowie 1833r.Tak w zamierzeniu ambitne co do wielkości dzieło(cho [...]

Dodano: 2008-03-13 11:09:14 , Wyświetleń: 7243 , Ocena: 398.57, Głosów: 27, Autor: ew.la

Przyroda jako tło przeżyć ludzkich i jako przedmiot zachwytu - w poznanych utworach romantycznych

Przyroda już od wieków pojawiała się w literaturze. Romantyzm jest jedną z niewielu epok, w której poświęcano jej tak dużo miejsca. Nadawano jej również charakter spiryt [...]

Dodano: 2008-03-13 11:16:52 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 35.26, Głosów: 33, Autor: ew.la

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiwicza

Romantyzm, określany przez niemieckich myślicieli wiekiem burzy i naporu [sturm und strang], był okresem zgoła innym od pozostałych. Wielka Rewolucja Francuska przeciw niespra [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:00 , Wyświetleń: 7925 , Ocena: 516.29, Głosów: 23, Autor: ew.la

Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów, Hymnu Święty Boże, Święty Mocny i obrazu Krzyk Edwarda Muncha

Adam Mickiewicz w swoim dziele „Dziady cz. III” wykreował bohatera Konrada, który zwraca się w Wielkiej Improwizacji do Boga. Jan Kasprowicz w swoim hymnie „Ś [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:08 , Wyświetleń: 10802 , Ocena: 561.16, Głosów: 30, Autor: ew.la

"Pan Tadeusz" - ogólnie.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwo [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:42 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 21.58, Głosów: 54, Autor: ew.la

Switeź

ŚwiteźBallada A. Mickiewicza wydana w I tomie poezji w 1822 r., który jest uznawany za datę początkową polskiego romantyzmu. Legenda w balladzie: < [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:43 , Wyświetleń: 2066 , Ocena: 29.4, Głosów: 85, Autor: ew.la

Interpretacja wybranego utworu Adama Mickiewicza z "Sonetów Krymskich" oraz "Polały się łzy".

Jest cykl 18 utworów, których treść wiąże się z wrażeniami z wycieczki Mickiewicza na Krym w 1825; zostały opublikowane rok później w Moskwie; gatunkowo, sonety Mickiewi [...]

Dodano: 2008-03-14 09:45:38 , Wyświetleń: 3380 , Ocena: 821.67, Głosów: 5, Autor: ew.la

Adam Mickiewicz - "Konrad Wallenrod".

Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod""Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem"Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli Żył w latach 14 [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:47 , Wyświetleń: 36740 , Ocena: 3.11, Głosów: 35, Autor: ew.la

Romantyzm w Eurpoie.

Romantyzm - terminu tego używa się w dwóch znaczeniach: jako nazwy nurtu artystycznego i ideowego, który zdominował literaturę, filozofię i sztukę europejską w pierwszej p [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:09 , Wyświetleń: 3217 , Ocena: 117.63, Głosów: 34, Autor: ew.la

Jaki nastrój wywołują ocena życia i proroctwa dalszych losów Juliusza Słowackiego w hymnie pt. „ Smutno mi Boże”. Czy jest jakiś sposób na zwalczenie tego nastroju?

Juliusz Słowacki, jak na artystę – romantyka przystało, zafascynowany był ideami patriotycznymi i niepodległościowymi. Tym większe były jego cierpienia, gdy musiał o [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:13 , Wyświetleń: 23402 , Ocena: 1156.84, Głosów: 31, Autor: ew.la

Jacek Soplica - nowy typ bohatera. (1)

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica. jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:20 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 46.86, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Romantyzm. (1)

Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zabory - to jej męczeństwo , które odkupi winy innych krajów , że emigranci polscy to apostołowie [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:29 , Wyświetleń: 4580 , Ocena: 141.3, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

Adam Mickiewicz. (2)

Po procesie filomatów Adam Mickiewicz został skazany na przymusowy pobyt w Rosji. Po kilkunastomiesięcznym pobycie w Petersburgu władze skierowały Mickiewicza, Jeżowskiego i [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:36 , Wyświetleń: 2128 , Ocena: 41.7, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama Mickiewicza. (1)

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną w [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:40 , Wyświetleń: 2853 , Ocena: 87.31, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. (2)

Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowy [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:43 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 437.33, Głosów: 2, Autor: pawlukewa

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta. (4)

W komedii Aleksandra Fredry pt. „Zemsta” wyróżniają się dwie główne postacie, między którymi toczy się spór. Są nimi szlachcice - Cześnik Maciej Raptusiewic [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:45 , Wyświetleń: 3609 , Ocena: 56.61, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Myśl przestrogi wypowiedzianej przez lud po ukazaniu się widma pana w II części "Dziadów"

Przestroga wypowiedziana przez lud po ukazaniu się widma pana w II części "Dziadów" piętnuje obojętność na krzyw-dę i cierpienie drugiego człowieka. Nie ma ratunku dla ok [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:46 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 33.08, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Adam Mickiewicz. (3)

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. W roku 1801 rodzina Mickiewiczów przeniosła się do Nowogródka, gdzie w latach 1807-1815 poeta ucz [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:04 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 139.86, Głosów: 13, Autor: pawlukewa

"Ludzie Byrona maja sumienie"

„Ludzie Byrona mają sumienie”. Czy możemy się z tym zgodzić poprzez odwołanie się do Giaura, tytułowego bohatera powieści poetyckiej tegoż autora? Sądzę, że [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:38 , Wyświetleń: 2197 , Ocena: 38.43, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

Romantyczne akcenty w "Pieśni Filaretów" i "Odzie do młodości"

W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretów (organizacja tajna, młodzież ze starszych roczników). Miała za cel samokształcenie. Postulaty s [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:50 , Wyświetleń: 2518 , Ocena: 133.85, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

II TOM „POEZJI” Adama Mickiewicza.

II TOM „POEZJI” Adama Mickiewicza Ukazał się w 1823 roku. Wywołał on wiele sporów. Zawiera między innymi następujące utwory: „Grażyna”, „ [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:51 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 165.14, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Mesjanizm w "Księgach narodu polskiego" i "Księgach pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyz [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:52 , Wyświetleń: 1241 , Ocena: 89.64, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Dylematy patriotyczne i moralne w "Konradzie Wallenrodzie".

WALTER ALF JAKO TYPOWY BOHATER BYRONICZNY działa samotnie jest skłonny do desperackich czynów nieszczęśliwie zakochany w Aldonie [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:53 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 91.85, Głosów: 12, Autor: pawlukewa

"Dziady" część III - dramat romantyczny

 młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niek [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:54 , Wyświetleń: 1647 , Ocena: 164, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Rózne oblicza bohatera "Sonetów Krymskich".

"Sonety krymskie"Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowa [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:55 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 90.83, Głosów: 11, Autor: pawlukewa

Romantyzm w Niemczech.

GOETHE - "KRÓL OLSZYN"TreśćJest to ballada romantyczna. Posiada fabułę. Ojciec i syn wracają nocą, wśród zamieci przez las. Syn jest umierający. Nawiązuje się d [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:39 , Wyświetleń: 3059 , Ocena: 188.41, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Charakterystyka romantyzmu francuskiego.

ROUSSEAUJego hasła znalazły swój wyraz w "Nowej Heloizie".Powieść epistolarna. Temat:miłość dwojga kochankówlisty pełne wyznańon starszy mężczyzna< [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:40 , Wyświetleń: 2830 , Ocena: 189.67, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Romantyzm w Anglii.

BYRONIZMNurt ten rozwinął się w latach 1812 - 1830. Człowiek, który wyznawał byronizm był zazwyczaj skłócony ze światem i innymi ludźmi.Cechy byronizmu:niena [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:41 , Wyświetleń: 3233 , Ocena: 140.23, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Specyfikacja romantyzmu rosyjskiego.

W pierwszej połowie XIX wieku kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo słabo. Istniały w pełni stosunki feudalne. Wszelkie przejawy życia poddane były ścisłemu nadzorowi po [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:42 , Wyświetleń: 1221 , Ocena: 34.35, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Dorobek artystyczny Juliusza Słowackiego.

TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGOReprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następu [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:43 , Wyświetleń: 1145 , Ocena: 1019, Głosów: 0, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?