Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Cyprian Kamil Norwid. (1)

CREDO POETYCKIE(sformułowanie zasad, poglądów).Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeży [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:44 , Wyświetleń: 2423 , Ocena: 72.34, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Charakterystyka Kordiana.

Tytułowego bohatera dramatu J. Słowackiego „Kordian” poznajemy w pierwszej scenie aktu pierwszego jako piętnastoletniego chłopca, wywodzącego się z zamożnej rodz [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:33 , Wyświetleń: 3687 , Ocena: 59.57, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca, polityk czy szaleniec?

Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem "Konrad Wallenrod" bohatera wywołującego duże kontrowersje. Konrad musiał w swoim życiu wybierać między [...]

Dodano: 2008-03-24 14:12:05 , Wyświetleń: 1514 , Ocena: 46.64, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Wielka Improwizacja - "Dziady III".

Mówiąc o romantyzmie można łatwo zauważyć, iż już nie rozum, lecz dusza i serce, nie wiedza, lecz gorące uczucia, nie księgi są autorytetem, lecz wiara, intuicja, gwał [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:53 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 44.58, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Świat orientu w "Giaurze".

Z pewnością „Giaur” George’a Byron’a to wybitne dzieło, które wywarło znaczący wpływ na kształtowanie się romantyzmu. Także wśród polskich roman [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:05 , Wyświetleń: 8442 , Ocena: 369.89, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Giaur - "ludzie Byrona mają sumnienie".

Powieść poetycka – łącząca w sobie cechy epiki i liryki – powstała w okresie romantyzmu. Jednym z jej twórców był G. Byron, który w swoich utworach stworzy [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:11 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 28.49, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Goethe - życie i twórczość.

ŻYCIORYS Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie nad Menem. Był synem radcy cesarskiego i córki burmistrza Frankfurtu. Wykształcenie pobie [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:12 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 27.84, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

"Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu "trzech wiesz [...]

Dodano: 2008-03-27 12:20:44 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 17.59, Głosów: 68, Autor: pawlukewa

Odwołując się do fragmentów „Dziadów” część III oraz innych znanych Ci utworów romantycznych Adama Mickiewicza przedstaw moralistykę romantyczną.

W drugiej części „Dziadów” poruszony został przez Mickiewicza wątek ludowego obrzędu, mającego typowy pogański charakter. Ceremonie związane z tym „świ [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:39 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 138.57, Głosów: 6, Autor: pawlukewa

Na podstawie "króla olszyn" J.W. Goethego i "Romantyczności" A. Mickiewicza omów istotę światopoglądu romantycznego.

Romantyzm, to epoka której głównymi założeniami było: opowiedzenie się po stronie wiary, odrzuce-nie chłodnego racjonalizmu oświecenia, protest przeciwko panującym stosun [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:52 , Wyświetleń: 5477 , Ocena: 292.52, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

"Pan Tadeusz". (2)

I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:53 , Wyświetleń: 3508 , Ocena: 2.93, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Romantyzm na świecie i w Polsce.

Początki romantyzmu w Niemczech przypadają na lata 1767-1785,1 właściwy jego rozwój na lata następne do połowy XIX w.Niemcy nazywali wstępny okres romantyzmu okresem burzy [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:56 , Wyświetleń: 3067 , Ocena: 134.37, Głosów: 29, Autor: pawlukewa

"Kordian" - dramat romantyczny i narodowy.

Juliusz Słowacki w swoim dramacie potępia przeciwników walki z carem. Krytykuje ich bierną, uległą postawę, uważa iż jest ona zła. Właśnie tym ludziom przeciwstawia au [...]

Dodano: 2008-03-29 15:45:00 , Wyświetleń: 5156 , Ocena: 509.2, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

Charakterystyka Romantyzmu. (1)

Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ide [...]

Dodano: 2008-03-30 09:47:36 , Wyświetleń: 3465 , Ocena: 241.6, Głosów: 19, Autor: pawlukewa

Czy uważasz Makbeta za okrutnego zbrodniarza?

Teza: Uważam Makbeta za okrutnego zbrodniarzaArgumnety:1)a def. zbrodni1)b def. zbrodniarza2) Zarys historii zbrodni Makbeta3) Ukryta prawda słów Mahatmy [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:44 , Wyświetleń: 24260 , Ocena: 4594.63, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Jak Słowacki widzi rolę swoją i swojej poezji w czasach sobie współczesnych i w przyszłości?

Poeta- Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztatem li [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:36 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 528.5, Głosów: 1, Autor: pawlukewa

Mickiewiczowskie widzenie natury w balladach i sonetach krymskich. Dekoracja, czy coś więcej ?

Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pej [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:38 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 32.97, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Musiałeś zginąć Hamlecie, nie byłeś do życia.

Cytat ten przedstawia Hamleta jako postać tragiczną. Charakter bohatera nie pozwala mu żyć i funkcjonować w społeczeństwie tak jak inni ludzie. Pokazane jest tu „tragi [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:39 , Wyświetleń: 9285 , Ocena: 93.76, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Postać literacka i sposoby jej kreowania w romantyzmie, pozytywizmie i młodej polsce.

Jak różnie pojmowane były pojęcia Boga, życia i śmierci, tak każda epoka kreowała swoją własną wizję bohatera. Znajdowało to swoje odbicie także w literaturze i tym s [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:06 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 56.33, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

"Pan Tadeusz" to utwór romantyczny.

Romantyzm to prąd ideowy, literacki i artystyczny w Europie rozwinięty w pierwszej połowie XIX wieku.Romantyzm cechuje dążenie do pełnego i nieskrępowanego rozwoju ludzk [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:29 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 24.4, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Ideały młodych romantyków na podstawie „Ody do młodości” a współczesnej młodzieży.

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organiz [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:54 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 115.56, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Romantyczny indywidualizm Giaura i Konrada Wallenroda – podobieństwa i różnice.

W romantyzmie miłość stała się jednym z najważniejszych ideałów, kategorią niemal filozoficzną, siłą odwracającą bieg życia. Z reguły jest to miłość nieszczęśl [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:06 , Wyświetleń: 6516 , Ocena: 323.35, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Romantyzm w Europie.

Romantyzm to prąd ideowy , artystyczny i literacki rozwijający się pod koniec XVIII w. i w I połowie XIX wieku w wyniku rozwoju ruchów wolnościowych nawiązujących do ideał [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:08 , Wyświetleń: 3328 , Ocena: 101.41, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Analiza porównawcza Wielkiego Testamentu Franciszka Villona i Testamentu mojego Juliusza Słowackiego.

Los człowieka nie jest wypisany na jego dłoni. Nikt przy swoich narodzinach nie otrzymuje mapy swojego życia. Żaden człowiek nigdy do końca nie wie co mu się przydarzy. Jedn [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:54 , Wyświetleń: 16551 , Ocena: 908.05, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Próba interpretacji "Stepów akermańskich".

„Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza to typowy sonet. Została zachowana budowa charakterystyczna dla tego gatunku. Pierwsze dwie strofy to część opisowa, a dwie k [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:33 , Wyświetleń: 4356 , Ocena: 194.12, Głosów: 32, Autor: pawlukewa

Liryka osobowa i patriotyczna w twórczości Juliusza Słowackiego.

Do liryki osobowej Słowackiego zaliczamy takie wiersze jak: Rozłączenie, Smutno mi Boże, Testament mój, W pamiętniku Zofii Bobrówny, do liryki patriotycznej natomiast: Grób [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:35 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 74.94, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Motyw powstania listopadowego w twórczości Juliusza Słowackiego.

Motyw powstania listopadowego w twórczości Juliusza Słowackiego jest najwyraźniej wyeksponowany w dwóch utworach: Kordianie i w wierszu pt. Grób Agamemnona. Kordian jest utwo [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:35 , Wyświetleń: 4275 , Ocena: 372.76, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Portret psychologiczny Kordiana.

Typowy bohater romantyczny był najczęściej przedstawiony jako jednostka niezwykle wrażliwa, uczuciowa i buntownicza. Pierwszy etap jej biografii otwierała z reguły nieszczę [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:35 , Wyświetleń: 2971 , Ocena: 154.69, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

"Pan Tadeusz" jako epopeja narodowa.

Pan Tadeusz jest epopeją nowożytną, jest to utwór epicki, wielowątkowy, wierszowany, którego tematem są dzieje postaci historycznych bądź legendarnych, ukazanych na tle wa [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:36 , Wyświetleń: 2163 , Ocena: 22.58, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Przedstawiciele świata szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza

Pan Tadeusz jest utworem realistycznym. Jednym z elementów, który składa się na realizm tego dzieła jest obraz społeczeństwa. Mickiewicz scharakteryzował w tym dziele wszys [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:37 , Wyświetleń: 1176 , Ocena: 19.19, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Przemiana wewnętrzna bohatera romantycznego.

Motyw przemiany wewnętrznej bohatera romantycznego występuje w wielu utworach Adama Mickiewicza, najbardziej jednak wyeksponowany jest w III cz. Dziadów i w Panu Tadeuszu. W pro [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:38 , Wyświetleń: 1639 , Ocena: 24.06, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

„Pan Tadeusz” miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwó [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:43 , Wyświetleń: 5959 , Ocena: 452.33, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Propozycje zbawcze w III części „Dziadów”.

III część „Dziadów” powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to gru [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:44 , Wyświetleń: 1382 , Ocena: 59.57, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Moje wakacje w Soplicowie.

Od pewnego czasu nie czułem się zbyt dobrze. Wybrałem się więc do lekarza, w celu ustaleia, czy ze mną jest wszystko w porządku. Podczas wizyty u doktora okazało się , że [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:48 , Wyświetleń: 1557 , Ocena: 46.41, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach.

Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie m [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:01 , Wyświetleń: 6697 , Ocena: 119.02, Głosów: 86, Autor: pawlukewa

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Romantycy poezję określali jako „tajemniczy głos wnętrza”, „nieskończoną siłę”. Pod­nie­śli ją niemal do absolutu. Zacierali oni granicę międz [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:02 , Wyświetleń: 2537 , Ocena: 357.89, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Pejzaż romantyczny w literaturze.

Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pej [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:04 , Wyświetleń: 1370 , Ocena: 39.38, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego.

Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu ki [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:05 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 25.81, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.

Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposób myś­lenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące n [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:06 , Wyświetleń: 11656 , Ocena: 1050.47, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Norwid - poeta myśli.

Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia los [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:07 , Wyświetleń: 2497 , Ocena: 88.52, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej

Powstanie powieści poetyckiej wiąże się z nazwiskami Waltera Scotta i Bayrona, którzy tworzyli epickie poematy wierszowane odmienne od znanych dotychczas gatunków epickich i [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:08 , Wyświetleń: 1948 , Ocena: 36.51, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Romantyczna biografia Kordiana

Kordian urodził się w pierwszym dziesięcioleciu XIX w. w rodzinie hrabiowskiej. W pierwszej scenie dramatu ma piętnaście lat, w scenie końcowej około dwudziestu, lub niewiel [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:09 , Wyświetleń: 12789 , Ocena: 883.91, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

"Fortepian Szopena" (C.K. Norwid)

Poemat należący do cyklu "Vade-mecum", co oznacza "pójdź za mną". Odbiorca powinien podążyć za poetą - swoim przewodnikiem. Problematyka: "Fortepian Szopena" zwią [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:19 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 31.57, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Apoteoza czy tragizm zdrady.

"Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby prowadzenia walki: jeden - prawem, drugi - siłą; pierwszy sposób jest ludzki, drugi zwierzęcy, lecz ponieważ częstokroć pierwszy [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:43 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 24.47, Głosów: 58, Autor: pawlukewa

Wielkość i słabość Konrada – poety wypowiadającego się w „Wielkiej Improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicz.

Nie ma na świecie ludzi idealnych. Każdy z nas ma swoje wady, każdy zazdrości, bywa nieczuły i nieraz popełnia błędy. Człowiek doznaje, czuje, potrafi dostrzegać piękno, [...]

Dodano: 2008-04-04 10:19:32 , Wyświetleń: 9395 , Ocena: 553.71, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych wybranych fragmentów "Dziadów" Adama Mickiewicza

Od zarania dziejów człowiek żył i będzie żył chęcią posiadania władzy nad drugim człowiekiem. Władza tyrana sprowadza się do ograniczenia praw jednostki. "Tyranowi" da [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:13 , Wyświetleń: 9238 , Ocena: 215.66, Głosów: 57, Autor: pawlukewa

Jakie niebezpieczeństwa dostrzegasz w Konradowej koncepcji „miłości do ludzi”?

Bunt Konrada w III cz. "Dziadów" Mickiewicza odbywa się na trzech podstawowych płaszczyznach: pierwsza związana jest z definicją poezji romantycznej, druga chęć uzyskania od [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:33 , Wyświetleń: 9998 , Ocena: 384.35, Głosów: 39, Autor: pawlukewa

Giaur, Konrad, Wallenrod - boharerowie romantyczni. Czym uzasadnisz różnice w kreacjach tych postaci?

W ciągu pierwszych dwudziestu lat niewoli wykrystalizował się w polskim społeczeństwie nowy sposób myślenia o świecie, narodzie, jednostce i sztuce, który około 1820 roku [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:46 , Wyświetleń: 25083 , Ocena: 844.17, Głosów: 46, Autor: pawlukewa

Słowniczek pojęć z epoki romantyzmu.

Synretyzm to łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych, poglądów filozoficznych, religijnych, społecznych; zespolenie się, skrzyżowanie jakichkolwiek elemen [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:21 , Wyświetleń: 1263 , Ocena: 29.4, Głosów: 39, Autor: pawlukewa

Analiza i interpretacja ballady Goethego "Zuzanna Topielica".

FABUŁABallada „Zuzanna Topielica” opowiada historię wiejskiej dziewczyny , która próbując uratować dzieci podczas powodzi sama utonęła . Akcja rozpoczyna si [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:25 , Wyświetleń: 8764 , Ocena: 374, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?