Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wiara i rozum – czy mogą współistnieć w poznawaniu świata. Rozważ zagadnienia w oparciu o teksty Adama Mickiewicza i własne refleksje.

Jako nowa epoka, romantyzm wprowadził inną propozycje istnienia świata. W swych dziełach bardzo dobrze uwidocznił to Adam Mickiewicz.Utwory jego były na swój sposób r [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:07 , Wyświetleń: 1284 , Ocena: 29.62, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

Młodzież polska w kraju pod policyjnym terrorem (o martyrologii).

Adam Mickiewicz, nasz wieszcz narodowy w swoich utworach zawsze podejmował problematykę narodu polskiego. Tak było i w „Dziadów” cz. III, która napisana zostały p [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:22 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 163, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Koncepcja poezji i poety w wybranych utworach romantycznych.

Romantyzm znajdował swoje źródła w literaturze i sztuce. Poeci zainspirowali się poezją ludową , historiozofią i kultem natury. Podstawą estetyki romantycznej było : zerw [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:38 , Wyświetleń: 1247 , Ocena: 120.56, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Rola przyrody w utworach romantycznych

Chciałbym omówić zagadnienie roli przyrody w utworach romantycznych. Przyroda już od wieków pojawiała się w literaturze. Romantyzm jest jedną z niewielu epok, w której po [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:06 , Wyświetleń: 12291 , Ocena: 301.06, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Wahania spiskowca Kordiana.

Kordian - bohater wykreowany przez J. Słowackiego w roku 1833 w Genewie - jest osobą słabą psychicznie, niezdolną do podejmowania decyzji. Postawiony przed wyborem nie potrafi [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:07 , Wyświetleń: 1615 , Ocena: 38.78, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Rola przyrody w utworach romantycznych.

Chciałbym omówić zagadnienie roli przyrody w utworach romantycznych. Przyroda już od wieków pojawiała się w literaturze. Romantyzm jest jedną z niewielu epok, w której po [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:10 , Wyświetleń: 12291 , Ocena: 2.94, Głosów: 33, Autor: pawlukewa

Rozwiń opinię, że myślą przewodnią poematu „Pan Tadeusz” jest przeświadczenie autora o urodzie dawnej Polski i o wartości jej obywateli.

Adam Mickiewicz jest twórcą poematu pod tytułem „Pan Tadeusz”. Powstawał on w latach 1832 - 1834, a więc w okresie popowstaniowym. Jak wiadomo klęska zrywów niep [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:20 , Wyświetleń: 1446 , Ocena: 149.7, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Adam Mickiewicz. (5)

MICKIEWICZ ADAM (1798-1855), najwybitniejszy poeta pol.; 1815-19 studiował na uniw. w Wilnie, 1817 współzałożyciel Tow. Filomatów; 1819-23 był nauczycielem w szkole powiatow [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:44 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 162, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Na podstawie "Konrada Wallenroda" i innych poznanych utworów oceń, czy rola poezji i poety jest rzeczywiście tak ważna i znacząca, jak to pokazał Adam Mickiewicz.

W romantyzmie wartość poezji i poety zaczęła być bardziej doceniana, głównie przez filozofów tego okresu. Oni właśnie zajmowali się przede wszystkim znaczeniem artysty, [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:47 , Wyświetleń: 4691 , Ocena: 310.17, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Czy według Ciebie „Oda do młodości” mogłaby być manifestem współczesnej młodzieży?

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku pod Nowogródkiem. W 1807 roku rozpoczął naukę w szkole dominikanów w Nowogródku, ukończył ją w 1815 r. W tym samym roku [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:49 , Wyświetleń: 23588 , Ocena: 2114.28, Głosów: 17, Autor: pawlukewa

Ocena społeczeństwa polskiego w III części „Dziadów".

W „trzeciej części” „Dziadów” Adam Mickiewicz przedstawił martyrologię narodu polskiego. Utwór zadedykował swoim współwięźniom, współwygnańcom [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:52 , Wyświetleń: 5623 , Ocena: 95.38, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Słowa - "Polak stąd między narodami słynie, że bardziej niźli życie, kocha kraj rodzinny" - uczyń mottem do rozważań o życiu i działalności Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz był nie tylko najwybitniejszym poetą polskiego Romantyzmu, lecz również wzorcowym patriotą który „walczył piórem” o wolność swojej ojczyzny. [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:53 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 25.8, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Na czym polegał patriotyzm spiskowca w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza i w „Kordianie” Juliusza Słowackiego?

Zarówno Konrad Wallenrod jak i Kordian to bohaterzy romantyczni. Cechuje ich tajemniczość, zbuntowanie do otaczającego ich świata oraz tragiczne, nieszczęśliwe losy. Konrad [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:03 , Wyświetleń: 5232 , Ocena: 283.5, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Giaur i Konrad Wallenrod – nieszczęśliwi kochankowie

Dwaj bohaterowie stworzeni przez Byrona i Mickiewicza – jakże odmienni i podobni do siebie zarazem. Ambitni, samotni i wyalienowani. Każdego z nich dręczyły wyrzuty sumie [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:06 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 95.67, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

Alina i Balladyna - charakterystyka porównawcza.

Alina i Balladyna to dwie siostry przedstawione w dramacie Juliusza Słowackiego pt.,,Balladyna”. Mieszkały razem z ubogą wdową – swoją matką w leśnej chatce. Cho [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:23 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 32, Głosów: 34, Autor: pawlukewa

"Pan Tadeusz" jako suma gatunków.

Czym jest "Pan Tadeusz" jako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany jest epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:29 , Wyświetleń: 1648 , Ocena: 20.84, Głosów: 66, Autor: pawlukewa

Obrona Konrada Wallenroda.

Powieść poetycka "Konrad Wallenrod", wydana w 1828 roku, wywołała w środowisku warszawskim najwyższy rezonans. Rozjątrzyła klasyków, wzbudzając ich zrozumiały niepokój, [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:05 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 21.67, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Twórczość Juliusza Słowackiego.

Juliusz Słowacki to reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. W swych utworach odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego deb [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:25 , Wyświetleń: 6473 , Ocena: 483.24, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

"Cierpienia młodego Wertera" - bardzo krótkie opracowanie.

W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera"Goethe był wybitnym pisarzem - "Cierpienia..." to jego młodzieńczy utwór mający charakter autobiograficzny - jest obrazem młodzień [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:36 , Wyświetleń: 6888 , Ocena: 889.58, Głosów: 11, Autor: pawlukewa

Jestem wspoltowarzyszem Mickiewicza w podrozy na Krym.

W młodości wiele podróżowałem, głównie za sprawą mego ojca, który przed wysłaniem mnie na studia do Genewy postanowił, abym zwiedził świat. W podróż wyruszyłem z mo [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:15 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 81.28, Głosów: 17, Autor: pawlukewa

Bohater idealista doby romantyzmu (na przykładzie Kordiana).

Bohater idealista to postać, która podporządkowuje całe swoje życie wzniosłej idei, dążący, niekiedy za wszelką cenę, do jej realizacji.Jednym z pierwszych bohateró [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:21 , Wyświetleń: 9734 , Ocena: 1071.93, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

Dramaty wielkich idei doby romantyzmu.

W polskim romantyzmie dominującą ideą przedstawiana w utworach literackich są: idea walki narodowowyzwoleńczej (III. Cz. „Dziadów”, „Kordian”) oraz pr [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:24 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 42.14, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Życie i twórczość Aleksandra Fredry.

Aleksander Fredro urodził się 20 Vi 1793 r. w Surochowie pod Przemyślem w zaborze austryjackim. Pochodził on z podupadłej rodziny szlacheckiej, która dzięki zapobiegliwości [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:39 , Wyświetleń: 3312 , Ocena: 179.08, Głosów: 24, Autor: pawlukewa

Byronizm jako tendencja literacka i ideowa romantyzmu i romantyczny bunt wobec świata.

1) Giaur jako bohater romantyczny - charakterystyka Giaura poznajemy jako młodego, wysokiego, dobrze zbudowanego i przystojnego młodzieńca. Ubrany on był w czarny strój ar [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:40 , Wyświetleń: 1414 , Ocena: 153.8, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Dygresje w "Beniowskim".

Polskie koła emigracyjne były na ogół niechętne Słowackiemu ze względu na jego demokratyczne poglądy, krytykę papiestwa i emigracji polskiej, polemiki z Mickiewiczem, a na [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:41 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 23.22, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Czy cel może uświecać środki? - omów temat na podstawie czynów Konrada Wallenroda i własnych refleksji.

Czy cel może uświęcać środki? Machiavelli formuując obiegowa już tezę nie przypuszczał chyba, jak wiele nadużyć i podłości zostanie usprawiedliwionych nadrzędnym dobr [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:49 , Wyświetleń: 90626 , Ocena: 5614.96, Głosów: 22, Autor: tom

Jacek Soplica a inni bohaterowie romantyczni.

Sylwetka bohatera lirycznego jest konstruowana w zaleznosci od wielu czynników. Niewatpliwie najwazniejszym z nich sa potrzeby chwili, w której tworzony jest dany utwór literack [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:50 , Wyświetleń: 1589 , Ocena: 52.35, Głosów: 25, Autor: tom

Kordian tragicznym buntownikiem.

W dramacie Juliusza Słowackiego pt. "Kordian" poeta opisuje pokolenie podejmujące walkę o wolność. Uosobieniem tych młodych ludzi, biorących udział w powstaniu listopadowym [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:51 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 54.3, Głosów: 26, Autor: tom

"Kordian" Juliusza Słowackiego - opis.

Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zazna [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:17 , Wyświetleń: 9278 , Ocena: 254.03, Głosów: 28, Autor: tom

Odniesienia do Bibli w III części "Dziadów".

Biblia jest jednym z najważniejszych źródeł naszej kultury, z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki. Biblia jest autorytetem religi [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:47 , Wyświetleń: 1384 , Ocena: 57.8, Głosów: 19, Autor: tom

Świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” jako realizacja eposu arkadyjskiego.

Chcąc ustalić w jakim stopniu Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” zrealizował tradycję eposu arkadyjskiego, należy wyjaśnić to pojęcie. Przez epos (z gr. epos  [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:49 , Wyświetleń: 6487 , Ocena: 641.75, Głosów: 15, Autor: tom

Krytyka narodu polskiego w utworach Juliusza Słowackiego.

Polska – jako kraj oraz naród polski już od wieków była krytykowana przez poetów. Szczególnie nasiliło się to w okresie romantyzmu, kiedy ojczyzna była pod zaborami. [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:02 , Wyświetleń: 1282 , Ocena: 58.52, Głosów: 20, Autor: tom

Udowodnij, że we fraszkach Jana z Czarnolasu "nieważne są dobra materialane, ale duchowe i moralne".

Na pewno większość z was uważa podobnie jak ja, że fraszki jednego z najwybitniejszych polskich poetów - Jana Kochanowskiego przekładają dobra duchowe nad dobra materialne. [...]

Dodano: 2008-04-13 21:26:58 , Wyświetleń: 1247 , Ocena: 44.36, Głosów: 21, Autor: tom

Wskaż podobieństwa i różnice w wyborach tragicznych Antygony i Konrada Wallenroda, w porównaniu wykorzystaj swoją wiedzę na temat historii rodu Labdakidów, i Sofoklesa (jego dzieła), oraz fragment z Konrada Wallenroda (od wersu 505 do 595).

Konrad Wallenrod jest romantycznym bohaterem utworu Adama Mickiewicza pt. "Konrad Wallenrod". Jest to Litwin , który w młodości został porwany przez zakon krzyżacki. Żył i [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:06 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 37.14, Głosów: 27, Autor: tom

"Bo życie nie kończy się śmiercią.”

Od wieków istotą śmierci zajmowali się wybitni poeci i filozofowie . Czy śmierć to koniec wszystkiego, myśli uczuć i pragnień, czy tylko przejście z jednego stanu w drugi [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:30 , Wyświetleń: 1548 , Ocena: 16.61, Głosów: 76, Autor: tom

Ludowość jako sposób wartościowania świata na przykładzie ballad.

Ballada była sztandarowym gatunkiem wczesnego romantyzmu. Stało się to w dużej mierze dzięki Adamowi Mickiewiczowi i jego „Balladom i romansom”. Romantyzm zapoczą [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:34 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 11.27, Głosów: 133, Autor: tom

"Kordian” to dramat o niespełnionych marzeniach i niezrealizowanych ideałach.

Rozbudowana wyobraźnia, imponujące śmiałością marzenia, ambitne dalekosiężne plany – to czynniki schematycznie już wpisywane w pojęcie młodzieńczego wieku. To obe [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:13 , Wyświetleń: 1405 , Ocena: 23.47, Głosów: 44, Autor: tom

Czym jest walka o wolność i jakie są konsekwencje rezygnacji z niej?- na podstawie Giaura

1.Wolność najczęściej kojarzy nam się z walką o nią.2. Dlaczego? Przede wszystkim z tego powodu, że jesteśmy ludźmi- Polakami i przez wiele lat musieliśmy walczyć.3 [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:13 , Wyświetleń: 24024 , Ocena: 1150.94, Głosów: 32, Autor: tom

Analiza porównawcza utworów Adama Mickiewicza "Romantyczność" z utworem W.Broniewskiego "Ballady i romanse".

Do zbioru "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza nawiązuje wiele utworów, wśród których wyróżniamy balladę o takim samym tytule- "Ballady i romanse" Władysława Broniewski [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:14 , Wyświetleń: 9173 , Ocena: 576.17, Głosów: 23, Autor: tom

Bohater romantyczny. (3)

Jest to postać niezwykła, niepowtarzalna, przeżywająca wielkie namiętności. Zmaga się z Bogiem, ze społeczeństwem, ze sobą. Gwałtowne uniesienia, pasje często prowadzą [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:16 , Wyświetleń: 9389 , Ocena: 650.18, Głosów: 21, Autor: tom

Charakterystyka porównawcza Kordiana i Konrada z „Dziadów części III”

„Kordian”, ”Spisek koronacyjny” - pierwsza część trylogii Juliusza Słowackiego, powstał w Genewie w 1833 roku jako wyzwanie dla Mickiewicza, uwydatnien [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:17 , Wyświetleń: 4564 , Ocena: 55.31, Głosów: 74, Autor: tom

Curriculum Vitae Adama Mickiewicza

(w załączniku) [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:18 , Wyświetleń: 4059 , Ocena: 92.3, Głosów: 22, Autor: tom

"Dziady" - analiza i Adam Mickiewicz krótki życiorys.

Dziady - bardzo stary obrzęd przywoływania duchów odbywający się na wsiach w miejscach ukrytych od wzroku ludzkiego. Cały obrzęd prowadzony jest przez Guślarza. W epoce rom [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:20 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 17.72, Głosów: 97, Autor: tom

Giaur.

Akcja utworu rozgrywa się w zniewolonej Grecji. Naród usiłuje pokonac tyrana-turków, którzy nie liczyli się z jego elementarnymi prawami. Już w swej młodości Wenecjanin o [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:20 , Wyświetleń: 1754 , Ocena: 18.97, Głosów: 87, Autor: tom

Interpretacja ballady "Romantyczność".

„Romantyczność” jest typową balladą romantyczną. Na taki stan rzeczy wskazuje występowanie w niej wzorcowych, dla epoki w której powstała, cech. Już sam gatune [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:22 , Wyświetleń: 4544 , Ocena: 74.54, Głosów: 71, Autor: tom

Jaką rolę w "Nie-Boskiej komedii" odgrywa motyw szatański?

Dramat Zygmunta Krasińskiego nazywany był przez współczesnych mu komedią diabelską. Do takiego odbioru dzieła przyczynił się zapewne już sam tytuł ("Nie-Boska komedia"), [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:23 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 182.5, Głosów: 5, Autor: tom

Konrad – romantyczny bohater, konspirator, poeta, prorok.

Adam Mickiewicz w trzeciej części „Dziadów” wykreował postać wielkiego patrioty – Konrada. Bohater ten obdarzony jest wybitnymi cechami. Autor dał jego gł [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:24 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 83.15, Głosów: 12, Autor: tom

Król Olszyn - Goethe.

Ballada jako gatunek literacki rodowodem sięga do średniowiecza (ballare - tańczyć), ulubiony gatunek romantyków. Ballada romantyczna nasycona pierwiastkami romantycznymi. Gat [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:27 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 51.54, Głosów: 23, Autor: tom

"Pan Tadeusz" - analiza.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwot [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:28 , Wyświetleń: 1451 , Ocena: 20.6, Głosów: 62, Autor: tom

"Pan Tadeusz". Wydarzenia historyczne odzwierciedlane w koncercie Jankiela.

1. Radosny nastrój towarzyszył wspomnieniom konstytucji 3 Maja. Wszyscy odczytali intencje Jankiela, który wyeksponował zgodę wszystkich stanów, po chwałę króla za jego d [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:29 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 25.83, Głosów: 47, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?