Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Promethidion - głęboki sens Promethidiona C. K. Norwida.

PROMETHIDION Sztuka- zjawisko od zawsze towarzyszące ludziom. Coś niepojętego, bo związanego z naszą sferą immanentną. Wielu próbowało je zdefiniować, niewielu to [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:30 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 30.33, Głosów: 35, Autor: tom

Rozmowa z Gerwazym - wywiad z bohaterem epopei Adama Mickiewicza.

Nazwisko rodowe Pana to Rębajło. Nikt Pana jednak tak nie nazywa. Dlaczego?Wiadomo – każdy przydomków ma wiele. „Półkozicem” mnie zwą, a to od herbu pa [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:32 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 21.47, Głosów: 46, Autor: tom

Smutek, tęsknota za krajem i bliskimi w twórczości Juliusza Słowackiego - szczere wyznanie czy jedynie gra z konwencją.

Na wstępie, pragnę podkreślić, że pomimo kuszącej możliwości sięgnięcia po "popularne" rozważania Gombrowicza na temat naszego wieszcza, moja praca została napisana sam [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:33 , Wyświetleń: 3196 , Ocena: 102.28, Głosów: 45, Autor: tom

Smutek, tęsknota, żal, gorycz ... Co było przyczyną tych uczuć i jaki wyraz znalazły one w lirykach lozańskich Adama Mickiewicza oraz w utworach liryc

Moją pracę zacznę od przedstawienia utworów Adama Mickiewicza i zawartych w nich uczuciach. Na przełomie lat 1839/40 poeta przeniósł się z Paryża do szwajcarskiej L [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:33 , Wyświetleń: 4486 , Ocena: 145.81, Głosów: 46, Autor: tom

Teatr romantyczny.

1.na pierwsze miejsce w teatrze romantycznym wysuwa się:A)przyroda (noc księzycowa, ruiny, wiatry)B)egzotyka ( tajemniczość)C)historia (romantyzm średniowieczny)< [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:34 , Wyświetleń: 2065 , Ocena: 20.83, Głosów: 62, Autor: tom

Trudne wybory bohaterów romantycznych.

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki to jedni z najwybitniejszych pisarzy polskich doby romantyzmu.W swych utworach stworzyli budzące po dziś dzień podziw postacie wspaniałych r [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:36 , Wyświetleń: 1341 , Ocena: 32.7, Głosów: 32, Autor: tom

Trzy wielkie dramaty romantyczne - próba syntezy.

1. Adam Mickiewicz - Dziady cz. III2. Juliusz Słowacki - Kordian3. Zygmunt Krasiński - Nie-Boska Komedia1. Bohaterowie - Gustaw-Konrad, Kordian, Mąż - Hrabia Henryk [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:36 , Wyświetleń: 1560 , Ocena: 52.55, Głosów: 30, Autor: tom

Walka klasyków z romantykami.

W epoce oświecenia mamy do czynienia z dwoma dominującymi nurtami literatury – klasycyzmem i sentymentalizmem. Pierwszy z nich charakteryzowała racjonalna postawa. Nadawa [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:37 , Wyświetleń: 1370 , Ocena: 42.73, Głosów: 25, Autor: tom

Wywiad z Giaurem (1)

D: Jest Pan głównym bohaterem powieści Georga Byrona, pt: „Giaur”. Jest to powieść typowo romantyczna, czy może Pan w paru zdaniach opowiedzieć czytelnikom Pańs [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:38 , Wyświetleń: 5559 , Ocena: 90.3, Głosów: 76, Autor: tom

Juliusz Słowacki "Hymn" - "Smutno mi Boże".

Wiersz rozpoczyna się wyznaniem "Smutno mi Boże" jest to apostrofa skierowana do Boga. Autor stwierdza, że wszystko co się dzieje do okoła jest dziełem Boga. Daje on wyraz sw [...]

Dodano: 2008-07-06 18:31:09 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 71.78, Głosów: 17, Autor: tom

Adam Mickiewicz - biografia do 1828 r.

ADAM MICKIEWICZAdam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Ojciec jego Mikołaj Mickiewicz był adwokate [...]

Dodano: 2008-07-10 11:54:58 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 63.42, Głosów: 18, Autor: tom

Wczuj się w rolę pilota wycieczki. Opisz (w formie wspomnienia) jedną z wycieczek nad jezioro Świteź.

Był upalny dzień, pomimo niedawnej ulewy. Szliśmy polną drogą; autokar ugrzązł w błocie jakieś pięć kilometrów wcześniej. Autokar- szumna nazwa jak na puszkę na kół [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:24 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 113.64, Głosów: 10, Autor: tom

Udało ci się przeprowadzić wywiad z Konradem Wallenrodem tuż przed jego śmiercią. Napisz tekst wywiadu. (1)

Dwóch Krzyżaków z impetem wyłamało drzwi od wieży. W oknie stał starszy mężczyzna z rozbieganymi oczami.- Złaź Walter! – krzyknął wyższy- Odejdźcie, bo [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:25 , Wyświetleń: 4615 , Ocena: 94.68, Głosów: 72, Autor: tom

Mesjanizm Mickiewicza a winkelriedyzm Słowackiego.

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Z mesjanizmem sp [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:19 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 75.6, Głosów: 19, Autor: tom

Filomaci i Filareci.

Zgromadzenie Filaretów- tajny, patriotyczny związek młodzieży wileńskiej działający 1820–23, zał. przez filomatów w 1820 rokuNa jego czele stał prezydent, T. Za [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:44 , Wyświetleń: 1523 , Ocena: 17.57, Głosów: 74, Autor: tom

Co to znaczy być romantycznym poetą?

W okresie romantyzmu dosyć widoczna jest nobilitacja sztuki jak i artysty, w związku z tym poeta uzyskał niezwykle wysoki status społeczno – kulturowy. Możemy nawet mów [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:59 , Wyświetleń: 4530 , Ocena: 420.19, Głosów: 15, Autor: tom

Rola poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" Krasickiego

"Nie-Boska komedia" jest nawiązaniem do "Boskiej komedii" Dantego. Jest utworem, który ukazuje destrukcję porządku świata boskiego. Jest to wieloznaczny i wielotematyczny dram [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:00 , Wyświetleń: 6980 , Ocena: 287.03, Głosów: 36, Autor: tom

Charakterystyka porównawcza Kordiana i Konrada (z Dziadów cz. III).

Na przełomie wieków pisarze zajmowali się różnorodnymi postaciami. Opisywali prosty żywot zwyczajnych, szarych ludzi oraz życie elity społecznej. Pisali o uczuciach łącz [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:58 , Wyświetleń: 3731 , Ocena: 68.69, Głosów: 58, Autor: tom

Gatunki literackie romantyzmu.

BalladaTermin pochodzi od słowa "ballare" (tanczyc), które oznaczało ludową pieśń taneczną, wywodzącą się z Prowansji. Na przełomie XIV i XV wieku doszło do wykryst [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:59 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 28.5, Głosów: 49, Autor: tom

Młodzież polska w kraju carskiego terroru - "Dziady" część III.

Adam Mickiewicz, nasz wieszcz narodowy w swoich utworach zawsze podejmował problematykę narodu polskiego. Tak było i w „Dziadów” cz. III, która napisana zostały p [...]

Dodano: 2008-07-17 09:53:01 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 35.79, Głosów: 42, Autor: tom

Tragizm i jednostki i dziejów w romantyzmie.

Bohater romantyczny to tragiczna indywidualność. Tragizm bohatera romantycznego wypływał najczęściej z niemożliwych do przezwyciężenia sprzeczności wewnętrznych, okresla [...]

Dodano: 2008-07-17 09:53:02 , Wyświetleń: 14949 , Ocena: 426.18, Głosów: 56, Autor: tom

Mój bohater romantyczny Werter, czy Giaur? - kogo wybieram i kogo mogłabym pokochać?

" Miłość (...) wszystko znosi wszystkiemu wierzy,we wszystkim pokłada nadziejęwszystko przetrzyma".Głównym bohaterem powieści pt. " Cierpienia młodego [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:01 , Wyświetleń: 6307 , Ocena: 313.33, Głosów: 29, Autor: tom

Na czym polega tragizm głównego bohatera - "Kordian" Juliusza Słowackiego ?

Pamięć o historycznej sytuacji, w której przyszło żyć Kordianowi, tłumaczy jego histeryczną nieco egzaltację z ustawicznym hamletyzowaniem „żyć albo li nie żyć&# [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:20 , Wyświetleń: 8471 , Ocena: 228.15, Głosów: 39, Autor: tom

Bronię, lub oskarżam Jacka Soplicę.

Wysoki Sądzie, Szanowna Ławo Przysięgłych. Chciałbym wygłosić mowę obronną w imieniu mego klienta Jacka Soplicy, aby oczyścić go z postawionych mu zarzutów. Przypomnę, [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:42 , Wyświetleń: 4511 , Ocena: 69.25, Głosów: 95, Autor: tom

Na czym polega mesjanizm narodowy zawarty w Widzeniu ks. Piotra?

Bóg nie raczył odpowiedzieć dumnemu Konradowi, miotającemu się w swojej celi pod presją uczucia. Lecz odpowiedział skromnemu duchownemu, który nazywa się sam prochem i mie [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:43 , Wyświetleń: 4981 , Ocena: 95.42, Głosów: 78, Autor: tom

Charakterystyka Jacka Soplicy

"MÓJ OJCIEC - JACEK SOPLICA"Od dziecka zastanawiałem się kim był mój ojciec - powraca do lat dziecinnych Tadeusz - żołnierzem, może generałem, a może po prostu poczci [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:44 , Wyświetleń: 3302 , Ocena: 48.81, Głosów: 85, Autor: tom

Mały - wielki Kordian

„Mały jest Kordian jako wódz narodu. Wielki jest tylko, naprawdę wielki jako kreacja psychologiczna” Juliusz Klein [...]

Dodano: 2008-07-20 23:01:44 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 80.09, Głosów: 10, Autor: tom

Romantyzm. (3)

Epoka romantyzmu otwiera dzieje kultury XIX wieku. Rodowód pojęcia jest starożytny. Język rzymski nazywany był wówczas „lingua romana”. Po raz pierwszy określeni [...]

Dodano: 2008-07-21 01:23:59 , Wyświetleń: 5098 , Ocena: 163.72, Głosów: 31, Autor: tom

Romantyzm pl cz. 1

Rozwój romantyzmu w Polsce przypada na lata 1822-1863. Są to daty umowne. Rok 1822 uważa się z początek romantyzmu ze względu na to, że ukazał się pierwszy zbiór wierszy [...]

Dodano: 2008-07-21 01:24:00 , Wyświetleń: 2957 , Ocena: 111.18, Głosów: 33, Autor: tom

Romantyzm pl cz. 2

W życiu i twórczości Adama Mickiewicza (1798-1855) możemy wyróżnić trzy etapy:1.Okres wileńsko – kowieński. Nazwą tą określa się okres życia poety, który z [...]

Dodano: 2008-07-21 01:24:01 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 33.89, Głosów: 37, Autor: tom

Droga Jacka Soplicy od warchoła do emisariusza.

Jacek Soplica to dumny zarozumiały i pewny siebie młodzieniec obdarzony urokiem osobistym. Z łatwością nawiązywał kontakty i zjednywał sobie ludzi. Człowiek energiczny, ch [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:37 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 62.16, Głosów: 18, Autor: GOSIA288

Wpływ idei romantycznych na sytuacje polityczną w Europie

W historyczno- literackim układzie epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka w dużym stopniu odmienna od poprzednich, pod względem filozofii, rozumienia świata i poszukiw [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:39 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 42.17, Głosów: 23, Autor: GOSIA288

Adam Mickiewicz. (4)

Mickiewicz Adam• ur. 1798 • zm. 1855 •Adam Mickiewicz urodził się 24 XII 1798 w Zaosiu lub Nowogródku. Po ukończeniu w 1815 nowogródzkiej szkoły pow [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:09 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 41.44, Głosów: 24, Autor: GOSIA288

"Grób Agamemnona".

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:12 , Wyświetleń: 3154 , Ocena: 186.59, Głosów: 21, Autor: GOSIA288

Jaki nastrój wywołuje ocena życia i proroctwa dalszych losów Juliusza Słowackiego w hymnie pt. „ Smutno mi Boże”.

Juliusz Słowacki, jak na artystę – romantyka przystało, zafascynowany był ideami patriotycznymi i niepodległościowymi. Tym większe były jego cierpienia, gdy musiał o [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:14 , Wyświetleń: 8563 , Ocena: 648.18, Głosów: 21, Autor: GOSIA288

Pan Tadeusz i wszystko z nim zwiazane

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwot [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:19 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 88.64, Głosów: 10, Autor: GOSIA288

Przegląd poezji Mickiewicza, Słowackiego i Norwida.

Oda do młodości - swoisty hymn młodych, dowód na to jak ważnym ideałem i wartością dla romantyków była młodość. Młodość zdolna jest czynić cuda, poruszyć świat, [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:20 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 54.48, Głosów: 20, Autor: GOSIA288

Regółki z romantyzu

ROMANTYZM- romanus= rzymski, w średniowieczu tą nazwę przypisano ludom żyjącym na prowincjach rzymskich, ich twórczość, zwykłe legendy, baśnie, podania zwano romancami. P [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:20 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 40.86, Głosów: 27, Autor: GOSIA288

Słowacki "Testament mój" - testament literacki. (1)

Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dl [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:22 , Wyświetleń: 2897 , Ocena: 79.66, Głosów: 40, Autor: GOSIA288

Teatr romantyczny

1.na pierwsze miejsce w teatrze romantycznym wysuwa się:A)przyroda (noc księzycowa, ruiny, wiatry)B)egzotyka ( tajemniczość)C)historia (romantyzm średniowieczny)< [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:23 , Wyświetleń: 2065 , Ocena: 3, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Wywiad z Giaurem (2)

D: Jest Pan głównym bohaterem powieści Georga Byrona, pt: „Giaur”. Jest to powieść typowo romantyczna, czy może Pan w paru zdaniach opowiedzieć czytelnikom Pańs [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:24 , Wyświetleń: 5961 , Ocena: 403.75, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Czy Gerwazy był sprawiedliwy w ocenie Jacka Soplicy?

Jak się może wydawać po lekturze polskiej epopei narodowej - "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, Gerwazy jest postacią nie do końca pozytywną. Rzucało się w oczy jego zaśle [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:03 , Wyświetleń: 29849 , Ocena: 3156.6, Głosów: 14, Autor: GOSIA288

Testament Słowackiego dziś - przebrzmiały czy aktualny?

„Testament mój” Juliusza Słowackiego to utwór napisany językiem poetyckim, trudnym do zrozumienia. Nic dziwnego – wiersz powstał w pierwszej połowie XIX w., [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:03 , Wyświetleń: 2121 , Ocena: 49.17, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

Romantyzm (1)

Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ide [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:46 , Wyświetleń: 4580 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

"Nie-Boska komedia".

Zygmunt (Napoleon Ctanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu “trzech [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:31 , Wyświetleń: 1936 , Ocena: 36.74, Głosów: 45, Autor: GOSIA288

Obraz dworu szlacheckiego w epopei narodowej "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego.

Głównym bohaterem epopei narodowej „Pan Tadeusz”, napisanej przez Adama Mickiewicza, jest Jacek Soplica. Dlatego warto pokrótce przedstawić jego dzieje. Za młodu b [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:32 , Wyświetleń: 5670 , Ocena: 132.26, Głosów: 60, Autor: GOSIA288

Interpretacja utworu C. K. Norwida pt. "Fortepian Szopena".

Fortepian Szopena to kolejny utwór z cyklu wierszy przedstawiających sylwetki wybitnych jednostek.Oczywiście nie jest to tylko "wiersz - portret", można powiedzieć, że to [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:09 , Wyświetleń: 3537 , Ocena: 192.96, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

Adam Mickiewicz. (6)

Adam Mickiewicz (1798-1855)Największy poeta polskiego romantyzmu, pierwszy spośród wieszczów narodowych. Życiorys: Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koł [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:12 , Wyświetleń: 1689 , Ocena: 530.67, Głosów: 2, Autor: GOSIA288

"Oda do młodości" Adam Mickiewicz.

Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy "świat ducha".Wiersz łączy elementy oświ [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:16 , Wyświetleń: 2521 , Ocena: 57.53, Głosów: 54, Autor: GOSIA288

"Konrad Wallenrod". (2)

Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich". "Konrad Wallenrod" jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym:. problematyka narodow [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:18 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 46.85, Głosów: 25, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?