Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Miłość romantyczna. (1)

Miłość romantyczna to uczucie tragiczne. W wielu lekturach romantycznych oglądamy ją wciąż taką samą: zakochany, młody, wrażliwy romantyk wyznaje swój afekt wybrance. O [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:50 , Wyświetleń: 5113 , Ocena: 177.5, Głosów: 39, Autor: agacjo

Oskarżam Giaura, bronię go, czy mu współczuję ?

W utworze "Giaur" autor- Gorge Byron przedstawił bohatera romantycznego. Jest to bohater, który nieszczęśliwie zakochuje się w pięknej Leili. Miłość ta "ciągnie" za sobą [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:53 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 25.06, Głosów: 50, Autor: agacjo

"Pan Tadeusz" - rola etykiety.

Mickiewicz zawsze podkreślał rolę tradycji w życiu narodu. Jego zdaniem wyraża ona i pielęgnuje ducha narodowego, jej uzewnętrznieniem jest etykieta. Szczególnie przestrzeg [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:54 , Wyświetleń: 5516 , Ocena: 118.24, Głosów: 65, Autor: agacjo

Bunt i ofiara - przejaw szaleństwa czy wrażliwości? Twój sąd o Mickiewiczowskich bohaterach...

Adam Mickiewicz w swym dziele "Ballady i romanse" nakreślił główne nurty twórczości romantycznej. Pojawia się tu po raz pierwszy zarys bohatera romantycznego, analizującego [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:55 , Wyświetleń: 1356 , Ocena: 53.14, Głosów: 21, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz "Dziady" część II.

"Dziady wileńsko - kowieńskie" to piękny, wzruszający utwór. Powstały w latach 1820 - 1823. Opublikowane zostały w drugim tomie poezji Adama Mickiewicza, który ukazał się [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:56 , Wyświetleń: 19588 , Ocena: 809.29, Głosów: 40, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz "Dziady" część III.

Dziady drezdeńskie zostały napisane wiosną 1832 roku pod wrażeniem klęski powstania listopadowego. Dotyka dylematów narodowego sumienia. Osnową były wydarzenia historyczne. [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:57 , Wyświetleń: 15999 , Ocena: 583.09, Głosów: 45, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz - "Sonety krymskie".

Sonet - kunsztowna forma stroficzna składająca się z 14 wersów ułożonych w dwie zwrotki 4 wersowe i 2 zwrotki 3 wersowe (tercyny). Wyróżniamy dwa rodzaje sonetów - włoski [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:58 , Wyświetleń: 15582 , Ocena: 540.96, Głosów: 47, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod".

"Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem" Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli Żył w latach 1469 - 1527, napisał "Książe". Jest [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:59 , Wyświetleń: 36740 , Ocena: 935, Głosów: 61, Autor: agacjo

Byronizm, wallenrodyzm, prometeizm, werteryzm wyjaśnij pojęcia odwołując się do przykładów literackich.

Byronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny) oraz bohaterami jego powieści poetyckich, m.in. [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:00 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 30.3, Głosów: 39, Autor: agacjo

Geneza i kompozycja "Dziadów".

Struktura i historia "Dziadów" Mickiewicza jest bardzo zawikłana, ponieważ nie jest to seria utworów, które powstały po kolei (1-4), bo nie było to zamierzeniem autora; poza [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:01 , Wyświetleń: 4143 , Ocena: 128.5, Głosów: 45, Autor: agacjo

Wymowa moralna II cz. "Dziadów".

Utwór ten ma co najmniej 3 podstawowe, bardzo ważne (dla autora) cele: prezentacja własnej zawiedzionej miłości (w "Upiorze" stanowiącym wstęp); pokazanie ginącego i zwalcz [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:02 , Wyświetleń: 24579 , Ocena: 625.02, Głosów: 56, Autor: agacjo

Problematyka III części "Dziadów".

Problematyka III cz. "Dziadów" Mickiewicza obejmuje wiele tematów; na pewno widać tu motywy wiążące się z aktualną, w tym czasie, sytuacją Polski, romantycznym ruchem patr [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:02 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 19.15, Głosów: 70, Autor: agacjo

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra".

Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją ma [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:03 , Wyświetleń: 1592 , Ocena: 31.79, Głosów: 38, Autor: agacjo

"Prolog" - polemika na temat roli poety i poezji.

Polemika rozgrywa się w całym dramacie. Pierwszą osobą w Prologu jest właśnie Mickiewicz, który wygłasza teorię poezji narodowo - wyzwoleńczej. Jest twórcą teorii mesja [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:04 , Wyświetleń: 1293 , Ocena: 25.87, Głosów: 44, Autor: agacjo

Ocena społeczeństwa polskiego w III części "Dziadów".

Obrazy społeczeństwa zaczynają się od tych pozytywnych obywateli, wzorowych patriotów, gotowych na wszystko w obronie ojczyzny; taki obraz jest w pierwszej scenie; pokazana je [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:05 , Wyświetleń: 5917 , Ocena: 58.49, Głosów: 84, Autor: agacjo

"Dziady" jako arcydramat romantyczny.

"Dziady" Mickiewicza są uważane za wzorcowy utwór romantyczny (czyli arcydramat), gdyż wykazuje się wszelkimi ważnymi cechami, które są typowe dla późniejszych utworów r [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:05 , Wyświetleń: 2691 , Ocena: 43.24, Głosów: 37, Autor: agacjo

Uczucia romantyczne w IV cz. "Dziadów".

W każdej z trzech części tego utworu, wyraźnie widoczne jest ciągłe przechodzenie głównego bohatera z jednych skrajnych uczuć, do innych; taka huśtawka uczuć, charaktery [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:06 , Wyświetleń: 3129 , Ocena: 85.51, Głosów: 50, Autor: agacjo

Nurt tyrtejski w literaturze romantycznej i jego kontynuacje.

Za pierwszego twórcę poezji tyrtejskiej uważny jest Tyrteusz, spartanin; autor ten, za najważniejsze uznawał cnoty związane z wojskiem (charakter samej Sparty); w zachowanym [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:07 , Wyświetleń: 1338 , Ocena: 60.95, Głosów: 21, Autor: agacjo

Problem poety i poezji w literaturze romantyzmu i modernizmu.

Ogólne ramy definicyjne roli poety i jego twórczości zostały nakreślone przez filozofię tego okresu: Gottlieb Fichte podkreślał ogromne znaczenie jednostki jako indywidualn [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:08 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 24.84, Głosów: 43, Autor: agacjo

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza. (2)

Postawy romantyczne u wszystkich autorów ulegały transformacji; Romantyzm wykreował nową postawę bohatera romantycznego, który posiadał wielka indywidualność, bogatą [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:09 , Wyświetleń: 13579 , Ocena: 221.45, Głosów: 91, Autor: agacjo

Synkretyzm w literaturze romantycznej. (1)

Synkretyzm w literaturze romantycznej jest często spotykanym zjawiskiem; polega on na łączeniu w utworze cech różnych rodzajów bądź (lub również) gatunków literackich, c [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:09 , Wyświetleń: 1621 , Ocena: 30.39, Głosów: 43, Autor: agacjo

Tragizm patrioty - spiskowca w "Konradzie Wallenrodzie" i "Kordianie".

Sytuacja tragiczna występuje wówczas, gdy bohater zostaje postawiony przed wyborem racji, zwykle dwóch, z których każda reprezentuje jakiś ważne wartości i jednocześnie pr [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:10 , Wyświetleń: 28298 , Ocena: 618.35, Głosów: 67, Autor: agacjo

Sąd nad Polską, sen o Polsce w "Panu Tadeuszu".

Wspaniały ten utwór Mickiewicza zrealizowany został w konwencji baśniowej, wyidealizowanej, obrazującej przewspaniałą i sielankową przeszłość szlachecką; wynika to z g [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:11 , Wyświetleń: 5914 , Ocena: 145.05, Głosów: 55, Autor: agacjo

Ocena powstania listopadowego w "Kordianie".

W "Kordianie" Słowackiego pokazane są dwie ważne sceny, które stanowią krytyczne podsumowanie powstania listopadowego, a dokładniej ich przywódców w "Przygotowaniu" oraz og [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:12 , Wyświetleń: 5251 , Ocena: 58.14, Głosów: 89, Autor: agacjo

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp. Romantyzm jako prąd kulturalny jest zjawiskiem historycznym ogromnie złożonym, m.in. dlatego, że ogarnął wszystkie dziedziny życia (sztu [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:13 , Wyświetleń: 4626 , Ocena: 227.06, Głosów: 17, Autor: agacjo

Dramat rodzinny w "Nie-boskiej komedii". (1)

"Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego podzielona jest na 4 części, z czego pierwsze dwie odnoszą się do problemu poety i poezji oraz związanym z tym problemem rodzinnym M [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:14 , Wyświetleń: 1795 , Ocena: 31.27, Głosów: 50, Autor: agacjo

Wizja rewolucji w "Nie-boskiej komedii". (1)

Celem drugiej części "Nie-boskiej komedii" było przedstawienie pewnych prawidłowości rządzących procesem rozwoju historii, a dokładniej procesem rewolucyjnym, do którego ( [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:14 , Wyświetleń: 24738 , Ocena: 957.57, Głosów: 36, Autor: agacjo

Stosunek do rewolucji w literaturze romantycznej i współczesnej.

W romantyzmie nurt rewolucyjny wiąże się z Powstaniem Listopadowym i romantycznymi ideami niezgody na zastaną rzeczywistość (Polska pod zaborami); na ogół w literaturze pol [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:15 , Wyświetleń: 1296 , Ocena: 31.16, Głosów: 36, Autor: agacjo

Podróż i jej wersje w literaturze romantycznej.

Motyw podróży był ważnym elementem w życiu każdego romantyka, a związane to było z sytuacją Polski; musieli oni albo emigrować z powodu problemów z zaborcami (zmuszeni z [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:16 , Wyświetleń: 3553 , Ocena: 218.96, Głosów: 23, Autor: agacjo

Istota miłości romantycznej (posłuż się konkretnymi przykładami).

Romantyczna miłość jest jednym z kluczowych motywów romantycznych i występuje w każdym większym dziele tego okresu; ma kilka bardzo charakterystycznych cech, które są rów [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:17 , Wyświetleń: 1451 , Ocena: 59.86, Głosów: 20, Autor: agacjo

Kult ludzi wielkich w poezji C. K. Norwida. (2)

Cyprian Kamil Norwid interesował się wielkimi ludźmi naszych (jego) czasów i starał się określić ich znaczenie i wpływ na kulturę europejską (zachodnią) oraz opisywał [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:18 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 25.77, Głosów: 46, Autor: agacjo

Sądy romantyków o polskim społeczeństwie.

Większość ocen romantyków odnosi się do powstania listopadowego, a raczej przyczyn jego upadku; tak więc oceny te z założenia muszą, przynamniej częściowo, być krytyczn [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:18 , Wyświetleń: 4142 , Ocena: 117.75, Głosów: 51, Autor: agacjo

Romantyczny bohater ballad Adama Mickiewicza.

"Ballady i romanse" stanowią romantyczny manifest twórczości Mickiewicza, jak również większości innych twórców polskich tej epoki; jest to zbiorek wierszowanych opowiada [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:19 , Wyświetleń: 11829 , Ocena: 527.85, Głosów: 33, Autor: agacjo

Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej (omów na wybranych przykładach).

Motywy ludowe stanowiły ważny element literatury romantycznej, a wiązało się to romantycznym poszukiwaniem prawd żywych, wypływających z natury, która przecież rządzi ż [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:20 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 26.26, Głosów: 34, Autor: agacjo

Klasycystyczny a romantyczny model liryki.

"Pieśń IX" J. Kochanowskiego - klasycystyczny model poezji - dominują reguły klasyczne - normy gatunku, którym podporządkowany był temat wypowiedzi, język i styl utworu [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:21 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 24.73, Głosów: 48, Autor: agacjo

Stosunek do przeszłości szlacheckiej w literaturze polskiego romantyzmu.

Jako, że w początkowej fazie romantyzmu nastąpił odwrót od wszelkich przejawów oświecenia, tak więc odstąpiono również od krytyki szlachty; krytyki, bo właśnie ten wą [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:22 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 32.32, Głosów: 40, Autor: agacjo

Interpretacja utworów Juliusza Słowackiego "Grób Agamemnona" i "Testament mój".

Oba utwory mają charakter wyznania, refleksji, podsumowania; "Grób Agamemnona" jest wierszem wynikającym z przemyśleń autora podczas pobytu w Grecji, a bezpośrednio wykor [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:23 , Wyświetleń: 4870 , Ocena: 149.52, Głosów: 41, Autor: agacjo

Odpowiedź na "Psalmy Przyszłości" J. Słowackiego i Z. Krasińskiego (cechy wypowiedzi polemicznej).

Krasiński napisał swój cykl "Psalmy Przyszłości" jako polemiczną odpowiedź na broszurę Henryka Kamieńskiego "O prawdach żywotnych narodu polskiego", wydaną pod pseudonim [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:23 , Wyświetleń: 3411 , Ocena: 82.89, Głosów: 56, Autor: agacjo

Dlaczego Konrad buntuje się przeciw Bogu?

Bunt Konrada w III cz. "Dziadów" Mickiewicza odbywa się na trzech podstawowych płaszczyznach: pierwsza związana jest z definicją poezji romantycznej, druga chęć uzyskania od [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:24 , Wyświetleń: 16531 , Ocena: 525.09, Głosów: 45, Autor: agacjo

"Giaur" jako przykład powieści poetyckiej.

"Giaur" Byrona uchodzi w romantyzmie za najdoskonalszy wzór powieści poetyckiej, ale opartej na utworach twórcy tego gatunku: Waltera Scotta; Najważniejszymi cechami były: [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:25 , Wyświetleń: 1460 , Ocena: 31.24, Głosów: 37, Autor: agacjo

Na czym polegał spór klasyków z romantykami?

Schyłek oświecenia i początek romantyzmu wiąże się z żarliwą dyskusją na temat wyższości jednej epoki nad drugą oraz zaciekłą wzajemną krytyką; spowodowane to było [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:26 , Wyświetleń: 7517 , Ocena: 117.27, Głosów: 65, Autor: agacjo

Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza. (1)

Utwory polskich romantyków są nacechowane dużym patriotyzmem ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Polska po roku 1918. Z pośród utworów Mickiewicza należy wymien [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:27 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 56.1, Głosów: 19, Autor: agacjo

Pierwiastki klasycystyczne i romantyczne w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza - uniwersalność ody.

ODA - utwór wierszowany o charakterze pochwalno-panegirycznym o patetycznym stylu; opiewa wybitną osobistość, wydarzenie, instytucje lub idee; szczególnie eksponowane miejsce [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:27 , Wyświetleń: 1331 , Ocena: 24.85, Głosów: 51, Autor: agacjo

Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza.

Romantyzm, to epoka nastała po krótkotrwałym klasycyzmie i potężnym Oświeceniu. Twórcą, którego twórczość możemy uznać za inicjację nowego ruchu filozoficznego był [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:28 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 36.03, Głosów: 32, Autor: agacjo

"Dziady" cz. III jako dramat o problemach narodu w niewoli.

Sytuacja jaka wynikła po upadku powstania listopadowego nie zgadzała się z założeniami wczesnoromantycznymi dotyczącymi oderwania się od polityki , ucieczce w sferę marzeń [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:28 , Wyświetleń: 1683 , Ocena: 30.55, Głosów: 46, Autor: agacjo

Jacek Soplica jako nowy typ polskiego bohatera romantycznego.

Adam Mickiewicz przedstawił zupełnie nową postawę polskiego bohatera romantycznego w swym ostatnim z największych arcydzieł - w poemacie zatytułowanym "Pan Tadeusz czyli ost [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:29 , Wyświetleń: 3644 , Ocena: 15.4, Głosów: 85, Autor: agacjo

Ocena powstania listopadowego w "Kordianie " Juliusza Słowackiego.

Dramat zatytułowany przez Juliusza Słowackiego "Kordian" powstał po upadku powstania listopadowego, ale również po wydaniu przez Adama Mickiewicza "Dziadów drezdeńskich". Ut [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:30 , Wyświetleń: 4302 , Ocena: 134.93, Głosów: 39, Autor: agacjo

Uczucia osobiste i patriotyczne w poezji Juliusza Słowackiego.

- hymn "Bogarodziaco !", liryk powstańczy o ramowej kompozycji. Zawiera retoryczne wezwanie do walki, rozszerzenie powstania na Litwę i zaniechania pertraktacji z carem. - hy [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:31 , Wyświetleń: 3937 , Ocena: 127.58, Głosów: 42, Autor: agacjo

Wyraz hołdu dla wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida.

- "Bema Pamięci żałobny rapsod" - wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego w roku 1849. Treścią wiersza jest opis pogrzebu tytuł [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:32 , Wyświetleń: 22744 , Ocena: 1341.36, Głosów: 24, Autor: agacjo

Różne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantyków.

Zestaw utworów podejmujących problem miłości ojczyzny i walki o jej wyzwolenie: Adam Mickiewicz: - Konrad Wallenrod - walka metodą podstępu i zdrady, poświęcenie honoru [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:32 , Wyświetleń: 2405 , Ocena: 107.63, Głosów: 29, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?