Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Pan Tadeusz" czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około dwa lata i została ukończona w 1834 r. Pomysł "poematu sielskiego" zrodził [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:19 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 42.71, Głosów: 23, Autor: GOSIA288

Wiersz "Grób Agamemnona".

"Grób Agamemnona"-wiersz dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji dotyczących własnej poezji, które poeta snuje w trakcie zwiedzania grob [...]

Dodano: 2008-08-01 16:39:46 , Wyświetleń: 2685 , Ocena: 92.79, Głosów: 37, Autor: GOSIA288

"Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje" (sonet V). Doświadczenia moralne bohatera sonetów odeskich.

Światowej sławy pisarze polscy tworzyli swe dzieła w okresie romantyzmu, w oparciu o konwencje i filozofię epoki. Jednym z nich był Adam Mickiewicz, który poruszał serca rod [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:48 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 218.4, Głosów: 4, Autor: GOSIA288

Adam Mickiewicz - biografia. (2)

Mickiewicz Adam (1798-1855), polski poeta, publicysta. Uważany za największego pisarza polskiego, jednego z tzw. "wieszczów".Młodość w RosjiStudia na Wydziale Literat [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:43 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 35.86, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

Juliusz Słowacki. (1)

Słowacki Juliusz (1809-1849), polski poeta, dramatopisarz. Jeden z najwybitniejszych twórców, nazywany - obok i - "wieszczem".1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wi [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:44 , Wyświetleń: 3828 , Ocena: 132.13, Głosów: 22, Autor: GOSIA288

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - prawdziwa ranga dzieła.

"Pana Tadeusza" Mickiewicza zwykło uważać się za epopeję narodową. Czy tak jest w rzeczywistosci? Czy to dzieło, napisane - nie przeczę - z wielkim kunsztem i polotem jes [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:23 , Wyświetleń: 3039 , Ocena: 4.81, Głosów: 533, Autor: GOSIA288

Elementy fantastyki w utworach romantyzmu. Jaką to ma wartość dla utworów?

Elementy fantastyczne przewijają się we wszystkich utworach Adama Mickiewicza. Są one ważnym tłem w tych pracach. Mickiewicz ten sposób solidaryzuje się z ludem, gdyż wie, [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:23 , Wyświetleń: 5365 , Ocena: 13.2, Głosów: 611, Autor: GOSIA288

Analiza i interpretacja wybranego sonetu krymskiego.

Analiza i interpretacja sonetu „Stepy akermańskie”.„Stepy akermańskie” to pierwszy z cyklu 18 sonetów krymskich Adama Mickiewicza. Powstały one po l [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:18 , Wyświetleń: 8077 , Ocena: 331.54, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Literackie przykłady związku człowieka z przyrodą, argumentem w walce o zachowanie środowiska ludzkiego.

Przyroda zawsze fascynowała artystów swoim pięknem. Malowanie piórem i pędzlem pejzaże zachwycają, umożliwiają nam podziwianie miejsc i zjawisk, których inaczej być moż [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:35 , Wyświetleń: 3474 , Ocena: 191.48, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Związek twórczości z biografią pisarza na przykładzie A.Mickiewicza.

Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na dawnych ziemiach litewskich. Wychowywał się w pobliskim Nowogródku, gdzie ojciec jego, Mikołaj, zdeklasowany szla [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:52 , Wyświetleń: 1473 , Ocena: 84.15, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Cechy romantyczne wczesnej twórczości Adama Mickiewicza („Oda do młodości”, ballady, II cz. „Dziadów”, „Sonety krymskie").

Żeby mówić o romantycznych cechach twórczości Adama Mickiewicza należy krótko przybliżyć podstawowe wyznaczniki literatury romantycznej, hasła i pojęcia dla tej epoki ch [...]

Dodano: 2008-08-23 08:45:05 , Wyświetleń: 2500 , Ocena: 48.84, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Charakterystyka porównawcza Balladyny i Aliny - bohaterek "Balladyny" Adama Mickiewicza.

Alina i Balladyna to postaci z dramatu Juliusza Słowackiego pt. ,,Balladyna”. Autor ukazał je opierając się na kontraście. Bohaterki, będące siostrami, różnią się [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:49 , Wyświetleń: 7254 , Ocena: 47.43, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Czy mogłabym zakochać sie w Giaurze?

Czym jest miłośc? To pytanie ma wiele odpowiedzi. Miłość jest światłem, które delikatnie wdziera sie w zimne korytarze wypełnionego pustką serca. Jest maleńka iskierką [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:53 , Wyświetleń: 28291 , Ocena: 1313.55, Głosów: 32, Autor: Michalk88

"Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże" - zinterpretuj tę myśl w oparciu o utwór Mickiewicza.

Dziady był to ludowy zwyczaj białoruski ku czci zmarłych przodków. Duchowieństwo zarówno katolickie jak i prawosławne nie akceptowało tego obrzędu i próbowano je wykorzen [...]

Dodano: 2008-08-24 11:16:20 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 33.58, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Współczesny, młody czytelnik wobec utworów Adama Mickiewicza – zainteresowany, obojętny...

Droga Paulino !Przyjaciółko, tym razem tematem mojego listu będzie stosunek młodzieży do utworów literackich Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, że to zagadnienie skłoni [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:52 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 26.87, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze romantycznej.

Wiek XIX był trudnym okresem dla narodu polskiego. Polacy byli nękani wieloletnimi zaborami wiedzieli, ze konieczna jest walka o niepodległość. Poeci marzyli o wyzwolonej pols [...]

Dodano: 2008-08-24 11:30:10 , Wyświetleń: 4014 , Ocena: 261.09, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Bunt, ofiara i cierpienie w życiu wybranych bohaterów literatury romantycznej - rozprawka z elementami charakterystyki postaci.

Decydujący wpływ na kształtowanie się bohaterów literackich epoki romantyzmu wywarły przemiany cywilizacyjne, społeczne, polityczne, filozoficzne i obyczajowe. Romantyzm w s [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:39 , Wyświetleń: 1702 , Ocena: 86.93, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Eksplikacja - "Grzybobranie".

1. Umiejscowienie tekstu w całości źródła.Fragment ten pochodzi z III części „Pana Tadeusza” pt. „Umizgi”. Jest on poprzedzony „dziwnymi [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:52 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 36.13, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Ściąga z "Pana Tadeusza", Adam Mickiewicz, parę dat.

A.MickiewiczKALENDARIUM: 1798 - urodzony w Zaosiu k. Nowogródka 1815 - studia na Uniwersytecie Wileńskim Etap wileńsko - kowieński 1816-1819 - studia w Wiln [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:56 , Wyświetleń: 1463 , Ocena: 32.54, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Jacek Soplica – bohater czy zdrajca?

Głównym bohaterem utworu A. Mickiewicza pt: "Pan Tadeusz" jest Jacek Soplica.Bohater to przedstawiciel średniozamożnej, drobnej szlachty, ulubieniec okolicznego społeczeń [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:12 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 45.59, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej. (2)

Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy koch [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:13 , Wyświetleń: 2277 , Ocena: 263.27, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Bohater romantyczny jako wielka indywidualność. (2)

Bohater romantyczny to najprościej mówiąc bojownik, rycerz walczący o wolność narodu. Postać romantyczna zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny spos [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:31 , Wyświetleń: 7592 , Ocena: 620.15, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Gustaw - kochanek romantyczny i indywidualista w IV części “Dziadów”

IV część “Dziadów” zaczyna się sielankowym nastrojem. Nastrój zmienia się od czasu pojawienia się pustelnika. Nie wiadomo, czy jest on duchem, czy osobą żywą [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:32 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 59.73, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Cyprian Kamil Norwid „Fortepian Szopena”.

„Fortepian Szopena” to hołd złożony wielkiemu kompozytorowi przez wielkiego poetę. Wiersz ten jak cała twórczość Norwida jest niezwykły, wymagający zasta [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:10 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 41.22, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Człowiek pod władzą despotyzmu - "Dziady" cz. III.

Władza. Nieodzowna wartość w życiu ludzi wszystkich epok. Jednak patrząc w głąb historii Polski nie zawsze była ona rozsądna. Dlatego też Mickiewicz w III cz. „Dzia [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:44 , Wyświetleń: 10002 , Ocena: 939.94, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Humor w "Panu Tadeuszu".

„Pan Tadeusz” znany wszystkim Polakom jako epopeja narodowa jest dla nas przede wszystkim utworem ponadczasowym o wartości historycznej, łączący w sobie motywy mił [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:45 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 77.67, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Zinterpretuj słowa Piotra Wysockiego odwołując się do sceny „Bal u senatora”.

„ Nasz naród jak lawa,Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi̶ [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:45 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 40.27, Głosów: 25, Autor: Michalk88

W przeszłości ‘Pan Tadeusz’ traktowany był jako skarbnica polskości, dzieło niezwykle ważne dla narodu polskiego… - co ty sądzisz o tym utworze?”

„Pan Tadeusz” to bez wątpienia jedno z największych dzieł literatury polskiej. Na jego obecną pozycję – najważniejszej i najwspanialszej epopei narodowej &# [...]

Dodano: 2008-09-11 10:36:19 , Wyświetleń: 1283 , Ocena: 170.71, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Bunt jako cecha bohatera romatycznego.

W XIX w. Polsce było wiele czynników, które wpłynęły na kształtowanie się bohatera romantycznego. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. W polskiej literaturz [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:55 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 49.24, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Podejmij polemikę z zaproponowaną przez Boya interpretacją „Cierpień młodego Wertera”.

Czym tak naprawdę są „Cierpienia młodego Wertera”? Jak należy interpretować zachowanie się głównego bohatera? W rezultacie, co było prawdziwą przyczyną samob [...]

Dodano: 2008-09-11 11:30:56 , Wyświetleń: 5772 , Ocena: 428.48, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Podobieństwa Konrada i Almanzora.

Konrad Wallenrod i Almanzor wykazują następujące podobieństwa:-obydwoje są bohaterami tragicznymi-dokonują wyboru pomiędzy własnym szczęściem, a ratowaniem ojczyz [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:09 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 19.86, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Jakie zadania młodemu pokoleniu stawia Adam Mickiewicz w "Odzie do młodości"?

"Oda do mlodosci" jest jednym z najslynniejszych utworow Adama Miciewicza. Powstala ona w 1820 roku. Zostala napisana do filomatów i stala sie utworem bardzo popularnym.W utwo [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:53 , Wyświetleń: 10439 , Ocena: 404.08, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Twiedzi się, że dramat romantyczny najzupełniej wyraża sprzeczności świata. Uzasadnij tę tezę na podstawie.

Romantyzm to formacja kulturowa ukształtowana w pierwszej połowie XIX w. w wyniku przemian spowodowanych przez Wielką Rewolucję Francuską. Stał się on najogólniejszym wyraz [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:17 , Wyświetleń: 4460 , Ocena: 226.8, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Sąd nad zdrajcami ojczyzny z "III części Dziadów" Adama Mickiewicza.

Drodzy słuchacze! Oto stoimy przed bardzo istotnym problemem. Musimy ocenić postępowanie obecnych tu ludzi : Hieronima Botwinki, Leona Bajkowa, Wacława Pelikana i Au [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:20 , Wyświetleń: 3952 , Ocena: 148.19, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Alina i Balladyna - porównanie.

Alina i Balladyna to postaci z dramatu Juliusza Słowackiego pt. ,,Balladyna”. Autor ukazał je opierając się na kontraście. Bohaterki, będące siostrami, różnią się [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:21 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 21.54, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Spowiedź Jacka Soplicy.

Podczas zajazdu na Soplicowo Ksiądz Robak został postrzelny przez Moskali. Rana była tak silna iż bernardyn postanowił przed śmiercią oczyścić swoje sumienie. W tym celu p [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:22 , Wyświetleń: 1987 , Ocena: 14.45, Głosów: 97, Autor: Michalk88

"Oda do młodości" – utwór romantyczny czy klasyczny?

Po przeczytaniu tematu na myśl przyszła mi jednoznaczna odpowiedź: oczywiście, że „Oda...” jest utworem romantycznym. Jednakże, gdyby tak było, polecenie nie brz [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:53 , Wyświetleń: 2572 , Ocena: 84.63, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Czy słowa z III części „Dziadów” A. Mickiewicza: "Zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga” wyrażają myśl charakteryzującą typową dla bohatera romantycznego postawę?

Jednym z najbardziej charakterystycznych wyznaczników literatury romantycznej jest bohater romantyczny – wybitna jednostka, wielka indywidualność, ktoś o niepospolitej os [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:55 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 102.55, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Wywiad z Werterem.

R:Dzień dobry. Czy mam przyjemność z Panem Werterem?W:Tak. A z kim rozmawiam?R:Na ziemi byłem redaktorem czasopisma „Oczekiwanie”. Powiedzieli mi, że zas [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:21 , Wyświetleń: 6595 , Ocena: 525.17, Głosów: 17, Autor: Michalk88

"Ballady i romanse" - manifest światopoglądu romantycznego i estetyki romantycznej.

Cykl poezji "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza powstały w roku 1822. Zbiór ten okrzyknięty został za manifest polskiego romantyzmu, a utwór "Romantyczność" uznano za "pr [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:09 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 64.29, Głosów: 20, Autor: Michalk88

III część "Dziadów"- dramat o ludziach pod władzą despotyzmu.

Despotyzm to skrajna forma rządów absolutnych. Charakteryzuje się nieprzestrzeganiem prawa przez monarchę, terrorem oraz likwidacją praw i wolności obywatela. Władca despoty [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:10 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 98.67, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Co odpowiedziałby Bóg na monolog Konrada? - "Dziady" część III

Temat dziwny, bo zarazem trudny i prosty. Trudny bo kto z ludzi odważyłby się stawiać zarzuty Bogu, kto ośmieliłby się z nim równać znając swoją małość, a za razem pr [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:26 , Wyświetleń: 5411 , Ocena: 180.59, Głosów: 40, Autor: Michalk88

"Zemsta" - streszczenie

Aleksander Fredro „Zemsta” Zemsta jest to dramato-komedia. Głównymi bohaterami tej powieści są: Cześnik – Maciej Raptusiewicz, Rejent Milczek, Klara, [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:45 , Wyświetleń: 2827 , Ocena: 51.59, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja sonetu Adama Mickiewicza.

„Ale widziałem Krym! Przetrzymałem tęgą burzę i byłem jednym z kilku zdrowych, którzy zachowali dosyć siły i przytomności, aby napatrzyć się do woli temu ciekawem [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:42 , Wyświetleń: 7776 , Ocena: 552.59, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Fascynująca epoka pełna tajemnic i chrzęstu zbroi – dialog ekspertów w radiowej audycji literackiej poświęconej romantycznym wyobrażeniom epoki średniowiecza.

- Przecież oni nic na ten temat nie wiedzieli!- Tak. I dlatego ich to fascynowało. To, co nieznane pociąga najbardziej, nie prawdaż? Chcieli ukazać średniowiecze z punktu [...]

Dodano: 2008-09-14 11:47:43 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 37.48, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Kobiety i miłość w twórczości Adama Mickiewicza.

Miłość romantyczna to miłość nieszczęśliwa ,smutna , jednocześnie wielka i wyniosła.W utworach romantycznych zajmuje ona jednak kluczowe miejsce, historie heroicznych [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:02 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 46.07, Głosów: 28, Autor: Michalk88

"Dziewczyna"- Bolesław Leśmian.

"Dziewczyna" napisana przez Bolesława Leśmiana to nietypowy wiersz liryczny, gdyż można doszukać sie w nim fabuły, narracji oraz opisu przeżyć. Nie ulega wątpliwości, ze [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:13 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 31.7, Głosów: 39, Autor: Michalk88

"Trzy strofki" - Norwid.

Autorem wiersza "Trzy strofki" jest jeden z wybitnych poetów polskiego romantyzmu- Cyprian Kamil Norwid. W dziele podmiotem lirycznym jest mężczyzna pałający uczuciem do kobie [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:14 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 50.06, Głosów: 17, Autor: Michalk88

"Pan Tadeusz" - opracowanie.

Ważniejsze terminyPojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraeli-ci. Mesjasz miał przynieść im wolnoś [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:16 , Wyświetleń: 2711 , Ocena: 67.41, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Stepy Akermańskie

"Stepy akermańskie" są lirycznym dziełem wybitnego polskiego wieszcza- Adama Mickiewicza. Są one częscią "Sonetów krymskich" napisanych w latach 1825-26, w czasie podróży [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:17 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 43.39, Głosów: 22, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?