Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pamiętnik Zosi Horeszkówny.

20 sierpnia 1811Drogi pamiętniku dzień dzisiejszy obfitywał w niespodzianki, co prawda zaczął się normalnie, czyli po przebudzeniu poszłam do ogrodu podlać kwiaty. Po p [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:56 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 39.31, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Historia w Panu Tadeuszu.

HISTORIA W „ PANU TADEUSZU ”1.Wydarzenia w historii Polski, które miały miejsce przed rozpoczęciem akcji, a są wspomniane:·Konfederacja barska – [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:04 , Wyświetleń: 1517 , Ocena: 52.42, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Koncepcja bohatera romantycznego w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Epoka romantyzmu wykształciła nowy model bohatera literackiego. Według założeń wczesnoromantycznych miał to być nieszczęśliwie zakochany, cierpiący przez niespełnienie [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:05 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 90.92, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Miłość romantyczna - obraz kuszący czy irytujący?

Literatura epoki romantyzmu odrzucając oświeceniowy racjonalizm i trzeźwe spojrzenie na świat zwróciła się w swej twórczości ku metafizycznej stronie życia- religii wraz [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:06 , Wyświetleń: 4677 , Ocena: 250.68, Głosów: 27, Autor: Michalk88

"Pan Tadeusz" powinien na zawsze pozostać w kanonie lektur szkolnych. (praca w formie listu)

Cześć Janek!Bardzo dziękuję Ci za list który do mnie ostatnio napisałeś. Przepraszam Cię, że nie mogłem odpisać Ci wcześniej, ale miałem na głowie wiele innych sp [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:07 , Wyświetleń: 1323 , Ocena: 71.44, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja "Ody do młodości" Adama Mickiewicza.

Utwór, jak zresztą wskazuje na to sam tytuł, jest odą. Oda jest to utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym. Jest to patetyczny u [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:08 , Wyświetleń: 8183 , Ocena: 564.43, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Charakterystyka Gustawa z czwartej części "Dziadów" jako romantycznego kochanka.

Gustaw jest tytułowym bohaterem dramatu romantycznego Adama Mickiewicza pod tytułem „Dziady cz.4”. Pobierał on nauki u księdza, który był gorącym zwolennikiem ro [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:09 , Wyświetleń: 3163 , Ocena: 118.82, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Kordian postacią tragiczną.

Kordian to tytułowy bohater dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego. Jego postać bez wątpienia możemy wpisać do kanonu postaci tragicznych. Już od wczesnej młodości prz [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:10 , Wyświetleń: 1289 , Ocena: 31.91, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Czy aprobuję metodę postępowania Konrada Wallenroda?

Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem "Konrad Wallenrod" bohatera wywołującego duże kontrowersje. Konrad musiał w swoim życiu wybierać: między [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:05 , Wyświetleń: 1331 , Ocena: 48, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Czy ideały młodych romantyków są aktualne dla współczesnej młodzieży?

„Oda do młodości” to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza, napisany została w 1820 roku. Utwór ten zawiera ideały młodych romantyków, ·wzywa do zbiorowe [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:05 , Wyświetleń: 1343 , Ocena: 42.19, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Czy literatura romantyzmy jest bliska współczesnemu człowiekowi?

Umowną datą końca polskiego romantyzmu jest rok 1863. Klęska Powstania styczniowego przyniosła ostateczne rozczarowania romantycznymi hasłami. Koniec epoki nie oznacza jednak [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:06 , Wyświetleń: 1317 , Ocena: 31.62, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Stan emocjonalny bohatera IV części „Dziadów"

Głównym bohaterem IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza jest Gustaw. Początkowo jest on postacią bardzo tajemniczą, która pragnie zachować maksimum anonimowo [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:33 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 42.64, Głosów: 27, Autor: Michalk88

"Słuszna kara czy niesłuszna zemsta?" - komentarz moralnego przesłania ballady Mickiewicza.

W balladzie Mickiewicza napotykamy historię typowo romantyczną, tak podobną wszystkim twórcom polskiego romantyzmu. Historia to o miłości, o żalu z miłości i o zemście z [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:19 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 72.1, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Droga, którą wybrała Balladyna, była niewłaściwa - rozprawka.

"Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym."ArystotelesTe słowa Arystotelesa brzmią tak, jakby posłużyły za główny motyw i morał do na [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:46 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 44.15, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Co wydarzyło się w chacie wdowy w dramacie Juliusza Słowackiego pt. "Balladyna."

W chacie wdowy niespodziewanie zjawia się wspaniały rycerz Kirkor. Najbardziej zaskoczona jego wizytą jest wdowa- matka, Balladyny i Aliny. Obie panny chętnie wyszłyby za nieg [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:47 , Wyświetleń: 5715 , Ocena: 179.13, Głosów: 39, Autor: Michalk88

"Sonety odeskie" Mickiewicza - problematyka, omówienie.

„Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje” (sonet V).Doświadczenia moralne bohatera sonetów odeskich Mickiewicza Tematem mojej pracy, jak ws [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:10 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 156.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Bohater romantyczny. (2)

Charakterystycznym "produktem" tej epoki jest konstrukcja bohatera romantycznego. Typowość owej literackiej osobowości polega na tym, że jej biografia układa się w pewien sch [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:10 , Wyświetleń: 1531 , Ocena: 49.14, Głosów: 21, Autor: Mafej

Co ma Saddam do Kordiana, czyli jak rozumiesz uniwersalność literatury?

Minęły już prawie dwa wieki od czasu, gdy Juliusz Słowacki napisał „Kordiana”, a mimo tego tematyka tego utworu jest nadal w pewnym stopniu aktualna i możemy ją [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:11 , Wyświetleń: 4553 , Ocena: 183.92, Głosów: 35, Autor: Mafej

Dlaczego pisarze romantyczni czerpali inspiracje z twórczości Wiliama Szekspira?

Romantyzm, tzw. epoka „burzy i naporu”. Charakteryzuje się przed wszystkim twórczą myślą i kreatywnością, wiarą w uczucia i emocje, a nie w rozum co podważa [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:39 , Wyświetleń: 7904 , Ocena: 421.76, Głosów: 28, Autor: Mafej

Polaków portret własny w literaturze romantyzmu.

Literatura jest zwierciadłem, w którym można obejrzeć własną twarz. Nie zawsze mówi ono prawdę, czasem gloryfikuje, niekiedy zniekształca. Portret Polaków stał się tema [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:10 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 32.88, Głosów: 31, Autor: Mafej

Psychologiczna charakterystyka bohatera literatury romantycznej.

W każdym okresie literackim pisarze przedstawiali nam zawiłe losy bohaterów swoich dzieł.Szczególna uwagę zwracając na ukazanie portretu psychologicznego oraz motywów kieru [...]

Dodano: 2008-10-25 10:06:56 , Wyświetleń: 1204 , Ocena: 50.83, Głosów: 22, Autor: Mafej

Czy Kordian z dramatu Juliusza Słowackiego był dobrym Polakiem?

Juliusz Słowacki autor dramatu, pt. „Kordian” w swym utworze przedstawił młodego bohatera, który mimo wieku, rozczarowań i poszukiwań odnalazł cel swego życia. [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:15 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 52.29, Głosów: 23, Autor: Mafej

Komentarz do nauki Sędziego z "Pana Tadeusza": "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą".

Adam Mickiewicz w swoim dziele pt.: „Pan Tadeusz” opisał szczegółowo życie szlachty na wsi oraz jej zachowanie, zwyczaje i obyczaje. Warto zauważyć, że grzeczno [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:16 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 39.56, Głosów: 31, Autor: Mafej

Romantyzm (2)

Romantyzm był dominującym prądem w sztuce w latach 1820-60. Dzieła romantyzmu cechowała się nastrojowość, zainteresowanie przyrodą, dynamika kompozycji, bogactwo kolorytu [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:27 , Wyświetleń: 6517 , Ocena: 3, Głosów: 22, Autor: Mafej

Indywidualizm romantyczny i rozterki romantyka w wybranych lirykach poetów europejskiego kręgu kulturowego.

Ale czymże był ów romantyzm? Czym był, a także czym tak mocno wpisał się w karty polskiej, europejskiej, światowej historii, literatury? Informacji i odpowiedzi na zadane p [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:00 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 150.25, Głosów: 7, Autor: Mafej

Ocena narodu polskiego w "Lilii Wenedzie" i w "Grobie Agamemnona".

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:44 , Wyświetleń: 4354 , Ocena: 280.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

"Maria" Malczewskiego jako powieść poetycka. Narrator i narracja.

Ukazany w poemacie świat jest tajemniczy, a drogi przeznaczenia nierozpoznawalne - i wyznaczane przez szyderczy los. Człowiek nie może kierować ani swym życiem, ani biegiem hi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:45 , Wyświetleń: 5346 , Ocena: 299.78, Głosów: 22, Autor: Mafej

Aluzje do historii i współczesności w "Balladynie".

Głównym wyznacznikiem tej tragedii staje się chęć zdobycia władzy i chęć kierowania państwem.Ale czym właściwie jest władza? Władza jest definiowana najczęściej [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:46 , Wyświetleń: 1381 , Ocena: 37.19, Głosów: 30, Autor: Mafej

Biograficzne i filozoficzne uwarunkowania pesymizmu w "Marii". Rola "pejzażu mentalnego" i "nocy kosmicznej" w utworze.

Pomysł napisania poematu opiera się na autentycznych wydarzeniach. Związany jest z tragiczną śmiercią Gertrudy Komorowskiej, którą porwano, najprawdopodobniej przez jej te [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:47 , Wyświetleń: 9470 , Ocena: 660.9, Głosów: 19, Autor: Mafej

Profetyczny i mesjanistyczny aspekt "Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego".

Profetyzm - prorocze przewidywanie przyszłości, zdolność niedostępna zwykłym ludziom, dana przez Boga wybranej jednostce, czasem instytucjonalizowana w różnych systemach re [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:48 , Wyświetleń: 4371 , Ocena: 345, Głosów: 19, Autor: Mafej

Romantyczne cechy powieści ludowej J.I. Kraszewskiego na przykładzie "Ulany".

Literatura ludowa, zwykle anonimowa twórczość ludu wiejskiego, współtworząca szeroko rozumiany jako zjawisko kulturowe folklor, także w postaci twórczości ustnej, mówione [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:49 , Wyświetleń: 2555 , Ocena: 157.65, Głosów: 22, Autor: Mafej

"Beniowski" jako poemat dygresyjny. Rodzaje dygresji w utworze.

Dygresja - odejście od zasadniczego tematu narracji i wprowadzenie w obręb wypowiedzi zjawisk luźno z nimi związanych lub wręcz niezależnych. Dygresja w sposób zamierzony bu [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:50 , Wyświetleń: 3518 , Ocena: 236.38, Głosów: 20, Autor: Mafej

"Zamek kaniowski" - Seweryn Goszczyński.

Kozak Nebaba urodził się w Białozorze na Ukrainie, niedaleko Smiły. Tam pierwsze lata jego młodości upływają. Była to sztuczka żwawa, śmiała - jak się o nim stary lirn [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:51 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 33, Głosów: 35, Autor: Mafej

Ariostyzm - skłonność do urozmaiconych i bogatych fabuł przesyconych fabułą i groteską. Wielką rolę w narracji ogrywa ironia.

Słowacki nie wierzy w bezkonfliktową idyllę czasów mitycznych.Pod słomianą strzechą ubogiej wdowy rosną dwie córki, dobra- jasna Alina, i zła -czarna Balladyna. Wskut [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:52 , Wyświetleń: 1143 , Ocena: 65.89, Głosów: 17, Autor: Mafej

Biedermeieryzm a wzór osobowy bohatera na przykładzie "Kollokacji" Józefa Korzeniowskiego.

Biedermeier - styl w kulturze niemieckiej, ukształtowany po wygaśnięciu romantyzmu, dostosowujący jego tradycję do zainteresowań i poziomu ówczesnego mieszczaństwa (specyfi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:53 , Wyświetleń: 1724 , Ocena: 58.83, Głosów: 17, Autor: Mafej

Główne cechy poezji Kornela Ujejskiego. "Maraton" jako utwór tyrtejski.

Poezja tyrtejska - poezja wzywająca do boju, zagrzewająca do walki w obronie zagrożonego kraju. Poezja tyrtejska była częstym zjawiskiem w lit. Polskiej epoki zaborów. Nawa p [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:54 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 48.03, Głosów: 29, Autor: Mafej

Kreacja bohatera tragicznego i bohatera -symbolu w "Irydnionie" Z. Krasińskiego.

W "Irydionie" bieg dziejów, kierowanych myślą Bożą , ma swój optymistyczny sens, ale wyprzedzające czas działanie człowieka może mieć wprawdzie wzniosłe piękno gestu p [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:55 , Wyświetleń: 1197 , Ocena: 38.14, Głosów: 28, Autor: Mafej

Ludowość poezji Teofila Lenatrowicza, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Podobieństwa i różnice.

LENARTOWICZPoeta ludowy, czerpie swe natchnienie z Mazowsza. Sam siebie chętnie nazywał m.in.Mazurzyną, biednym Mazurzyną lub lirnikiem mazowieckim. Jest to zespół okreś [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:56 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 246.4, Głosów: 4, Autor: Mafej

Obrazy w "Panu Tadeuszu". Rola natury w utworze.

Opisy przyrody w "Panu Tadeuszu" są z reguły związane z akcją i podporządkowane są sprawom ludzkim. Wschody i zachody słońca stanowią zatem ramę dla całodziennych wypadk [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:58 , Wyświetleń: 8043 , Ocena: 517.71, Głosów: 23, Autor: Mafej

Orientalizm "Sonetów krymskich" - sposób widzenia i przedstawiania rzeczywistości, przyswojenie mentalności ludzi Wschodu, obrazy przyrody i architektury; język sonetów.

Orientalizm, pewna tajemniczość, świadomość egzystencji wyższej istoty, a także – co bardzo istotne - położenie wielkiego nacisku na rolę samej przyrody. Owa niezba [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:59 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 173.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Propozycja stylu "niewidocznego" w prozie artystycznej C.K. Norwida.

"Czarne kwiaty" - to utwór stworzony przez Norwida chwalący takie postaci jak: F. Chopin, A. Mickiewicz i innych wielkich epoki romantyzmu. "Czarne kwiaty" są pisane języki [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:00 , Wyświetleń: 1221 , Ocena: 42.85, Głosów: 25, Autor: Mafej

Soplicowo jako "centrum polszczyzny", ukształtowanie przestrzenne w "Panu Tadeuszu".

Cytat: "Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny!"Dwór Soplicowo jest to przykład domostwa szczególnie dbającego o tradycj [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:01 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 38.94, Głosów: 30, Autor: Mafej

Symboliczny obraz polskiej emigracji w "Anhellim" Słowackiego, polemika z Mickiewiczem.

"Anhelli", poemat pisany prozą stylizowaną na biblijną przypowieść, dziejący się na Sybirze, wśród zesłańców politycznych kilku generacji. Jest to Północ sprowadzona [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:02 , Wyświetleń: 1181 , Ocena: 37.52, Głosów: 24, Autor: Mafej

System historiozoficzny w "Irydionie" Z. Krasińskiego.

Nawet gdy poeta akcję utworu umieszczał w odległej przeszłości, na jego tkankę myślową składały się w dużej mierze refleksje filozoficzno-moralne, wysnute z obserwacji [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:03 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 39.85, Głosów: 25, Autor: Mafej

Walka klasyków z romantykami. Założenia estetyczne romantyków.

Spór pokoleniowySpór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cecha [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:04 , Wyświetleń: 1282 , Ocena: 158.29, Głosów: 6, Autor: Mafej

Kompozytorzy epoki romantyzmu.

Romantyzm (XIX wiek) 1 Béla Bartók 2 Georges Bizet 3 Franz Schubert 4 Vincenzo Bellini 5 Hector Berlioz 6 Michał Glinka 7 Johann Strauss (ojciec)

Dodano: 2008-10-26 11:35:00 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 66.05, Głosów: 18, Autor: Mafej

Analiza wiersza Cypriana Kamila Norwida - "Bema pamięci żałobny - rapsod"

Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach na Mazowszu, pomiędzy Radzyminem a Wyżkowem. Większość swojego życia spędził poza granicami o [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:02 , Wyświetleń: 7931 , Ocena: 443.44, Głosów: 26, Autor: Mafej

"Nasz naród jak lawa...” ocena społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów.

„Lawa” symbolizuje zniewolone społeczeństwo polskie. Na zewnątrz jest zimną, zastygłą skorupą - to ludzie, którzy postępują zgodnie z oczekiwaniami zaborcy, l [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:20 , Wyświetleń: 4285 , Ocena: 178.54, Głosów: 27, Autor: Mafej

Biografia Kordiana.

BIOGRAFIA KORDIANA"Kordian" Juliusza Słowackiego jest uważany za próbę rozrachunku poety z moralnymi i politycznymi problemami pokolenia po roku 1830. Stanowi też udaną [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:21 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 33.46, Głosów: 34, Autor: Mafej

Biografia wewnętrzna Konrada w III cz. Dziadów.

W trzeciej części Dziadów, Adam Mickiewicz określa głównego bohatera kilkoma nazwami: są to w kolejności występowania Więzień, Gustaw, Konrad i Pielgrzym. Czy ma to zwi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:22 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 10.93, Głosów: 106, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?