Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Bohater romantyczny

Gustaw z IV. cz. "Dziadów" jest to człowiek wrażliwy, poeta, samotny, nie rozumiany przez ludzi, wyobcowany i nieszczęśliwie zakochany. Gustaw z IV. cz. "Dziadów" to romantyc [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:23 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 74.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Bunt i ofiara - dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.

Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:24 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 89, Głosów: 10, Autor: Mafej

Bunt w "Odzie do młodości". Arkadia moich marzeń.

W utworze pt.: „Oda do młodości” zostały wyrażone poglądy młodego pokolenia. Wiersz ukazywał świat rzeczywisty i świat, który miał dopiero powstać. Ludzie z [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:25 , Wyświetleń: 1287 , Ocena: 81, Głosów: 12, Autor: Mafej

Romantyczny bunt wobec świata oraz byronizm jako tendencja literacka i ideowa romantyzmu.

1) Giaur jako bohater romantyczny - charakterystyka Giaura poznajemy jako młodego, wysokiego, dobrze zbudowanego i przystojnego młodzieńca. Ubrany on był w czarny strój ar [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:26 , Wyświetleń: 6439 , Ocena: 644.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Byronizm, wallenrodyzm, prometeizm - wyjaśnij pojęcia.

ByronizmGeorge Gordon Byron wystąpił przeciw zwyczajom, normom moralnym i obyczajom arystokratycznej sfery. Mimo że jego postawa naraziła go na liczne przykrości, był wie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:27 , Wyświetleń: 1286 , Ocena: 47.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Cechy dramatu romantycznego. (2)

Dramat romantyczny powstał jako nowy gatunek w romantyzmie, a inspirowany był dramatem szekspirowskim (ten wyrósł z teatru ludowego Anglii). Dramat romantyczny jest różny od [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:28 , Wyświetleń: 2145 , Ocena: 72.04, Głosów: 22, Autor: Mafej

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej na przykładzie Giaura - Byrona.

Powieść poetycka jest gatunkiem literackim ukształtowanym w okresie romantycznym. Za jej twórcę uważa się Waltera Scotta, jednak człowiek, który doprowadził ją do perfek [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:28 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 35.33, Głosów: 23, Autor: Mafej

Cechy poetyki romantycznej.

Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie. Romantycy zbuntowali się przeciw wszelkim ograni [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:29 , Wyświetleń: 1270 , Ocena: 30.17, Głosów: 29, Autor: Mafej

"Cierpienia młodego Wertera" J.W.Goethego jako powieść autobiograficzna.

1) Życie i twórczość GoethegoUrodził się we Frankfurcie w 1749 r., pochodził z bogatej rodziny mieszczańskiej. Goethe studiował prawo na uniwersytecie w Lipsku i Stras [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:30 , Wyświetleń: 6911 , Ocena: 362.33, Głosów: 29, Autor: Mafej

Co było przyczyną tragedii Wertera?

"Cierpienia młodego Wertera" Goethego to utwór pisany w dobie romantyzmu. Charakterystyczną cechą tej epoki jest powrót człowieka do natury, chęć poznania otaczającego św [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:31 , Wyświetleń: 6914 , Ocena: 443.13, Głosów: 23, Autor: Mafej

Czerep rubaszny i szata Dejaniry - jako symbol szlacheckiego panowania w Polsce ("Grób Agamemnona").

W 1838 r. Słowacki opuścił Florencję i udał się do Paryża. Chcąc tam dokończyć rozpoczęte utwory w latach 1839 - 40 ukazały się dwa dramaty "Mazepa" i "Lilla Weneda", [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:32 , Wyświetleń: 2379 , Ocena: 185.88, Głosów: 16, Autor: Mafej

Czy „Kordian” odpowiada na pytanie: dlaczego upadło powstanie listopadowe?

"Kordian" stara się dociec przyczyn upadku powstania. Ze sceny z domu wariatów odczytujemy pogląd autora na tę kwestię. Tak więc Przygotowanie sugerowało, że przyczyną by [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:33 , Wyświetleń: 1564 , Ocena: 42.4, Głosów: 29, Autor: Mafej

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym? (2)

"Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się programem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien próbować poznać to, co pozaz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:34 , Wyświetleń: 2434 , Ocena: 95.94, Głosów: 30, Autor: Mafej

Dlaczego „Ballady i romanse” uznano za manifest polskiego romantyzmu?

Datę 1822 przyjmuje się za początek romantyzmu polskiego. Jest to data wydania zbioru Adama Mickiewicza pt. Ballady i romanse Są one praktyczną realizacją teoretycznych dotą [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:35 , Wyświetleń: 9731 , Ocena: 589.2, Głosów: 24, Autor: Mafej

Dramat rodzinny – dramat o poezji i poetach – dramat o rewolucji.

Ze względu na poruszoną problematykę możemy podzielić „Nie-Boską komedię” na dwie zasadnicze części : pierwsza mówi o prywatnym życiu hrabiego Henryka , drug [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:36 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 117, Głosów: 10, Autor: Mafej

Etyka, a konieczność, czyli dramat Konrada Wallenroda.

Życie Konrada stanowi nieustanne pasmo wyborów i konsekwencji z nimi związanych. Potwierdza zasadę, że wybór raz dokonany powraca do człowieka niczym dręcząca obsesja. We [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:36 , Wyświetleń: 1190 , Ocena: 41.04, Głosów: 23, Autor: Mafej

Gatunki epoki romantyzmu.

· dramat romantyczny · poemat dygresyjny · powieść poetycka · sonet· epopeja · oda · ballada Ballada [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:37 , Wyświetleń: 1347 , Ocena: 28.83, Głosów: 41, Autor: Mafej

Heroizm dławiony słabością choroby wieku. Kordian jako przedstawiciel swego pokolenia i jeden z bohaterów romantycznych

Juliusz Słowacki (1809-1849) był wybitnym, drugim wieszczem romantyzmu. Jednym z jego najważniejszych utworów jest „Kordian” - dramat napisany w 1833 roku w Genewie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:38 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 159.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Koncepcja poety i poezji w literaturze polskiego romantyzmu.

W dobie romantyzmu poeta miał być przywódcą duchowym narodu, wieszczem, drogowskazem. Poeta to postać wyjątkowa, obdarzona boskim pierwiastkiem. Bardzo często jest bohaterem [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:39 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 35.64, Głosów: 32, Autor: Mafej

Kordian – Juliusza Słowackiego jako bohater romantyczny.

Kordian – Słowackiego jako bohater romantycznyKordian to typowy bohater romantyczny dramatu Juliusza Słowackiego o tym samym tytule. Jest on 15-letnim chłopcem, który [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:40 , Wyświetleń: 1215 , Ocena: 31.53, Głosów: 31, Autor: Mafej

Kraj lat dziecinnych w „Panu Tadeuszu” jako jeszcze jedna wersja motywu arkadii.

Owocem tęsknoty Adama Mickiewicza stał się poemat epicki „Pan Tadeusz". Mickiewicz, nie mogąc powrócić do kraju, za którym tak bardzo tęsknił, decyduje się na podr [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:41 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 60.05, Głosów: 18, Autor: Mafej

"Pan Tadeusz”- arcydzieło czy kicz?

Wielki poemat Adama Mickiewicza, pisany na emigracji, przez wiele lat był i nadal jest ikoną w polskiej literaturze. Jest wciąż cytowany, często można znaleźć do niego odwo [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:42 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 42.45, Głosów: 30, Autor: Mafej

Patriotyzm i walka o wolność ojczyzny w literaturze romantyzmu.

Epoka romantyzmu to okres wytężonej pracy na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków. Poddawani polityce germanizacji i rusyfikacji Polacy potrzebowali takich twórców [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:44 , Wyświetleń: 3331 , Ocena: 311.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Piękno przyrody Wschodu w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza.

"Sonety krymskie" są wyrazem zainteresowań romantycznych wschodem, które objęły także Mickiewicza. Już podczas pobytu w Petersburgu w sposób amatorski zajmował się histor [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:45 , Wyświetleń: 1263 , Ocena: 47.26, Głosów: 22, Autor: Mafej

Problematyka etyczna „Ballad..” i II części "Dziadów” Adama Mickiewicza.

Świat bohaterów Ballad i Romansów oraz II cz. Dziadów oparty jest na tych samych zasadach etycznych. W jednej z najbardziej znanych ballad pt. „Romantyczność" jasno i b [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:45 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 43.57, Głosów: 27, Autor: Mafej

Romantyzm - charakterystyka epoki.

To okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:47 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 56.45, Głosów: 19, Autor: Mafej

Sprawozdanie "Świteź" - opowiadanie kobiety.

Jezioro Świteź w Płużynach (wg ballady pod tytułem tegoż akwenu) posiada dramatyczną historię. Otóż w miejscu jeziora Świteź dawno temu stało miasto niegdyś przez Tu [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:48 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 45.44, Głosów: 26, Autor: Mafej

Terapeutyczny sens "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz "Pana Tadeusza".

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" miały być czymś w rodzaju podręcznika politycznej i moralnej edukacji emigrantów polskich, a zarazem kodeksem zasad przyszłej rewol [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:49 , Wyświetleń: 1267 , Ocena: 83.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

Twórczość Norwida jako kontynuacja i przekroczenie tradycji romantycznych

Cyprian Kamil Norwid jest reprezentantem drugiego pokolenia romantyków, którego młodość przypadła na czasy po klęsce powstania listopadowego. Pisarz miał bardzo silne poczu [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:50 , Wyświetleń: 6914 , Ocena: 458.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

Z jakimi koncepcjami autora III części "Dziadów” polemizuje Słowacki w „Kordianie”.

Słowacki w swym dramacie „Kordian" przeciwstawił się koncepcjom Adama Mickiewicza i to zarówno w sprawach walki narodowowyzwoleńczej, jak i jego zapatrywań na. rolę po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:51 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 48.12, Głosów: 24, Autor: Mafej

Życie Mickiewicza w latach 1833-1840

Owocem podróży Adama Mickiwicza po Europie po opuszczeniu Rosji był tom 3 Poezji (1833).W 1822 roku Eustachy Januszkiewicz zaczął wydawać nowe polskie pismo pt.: „P [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:51 , Wyświetleń: 2975 , Ocena: 195.55, Głosów: 19, Autor: Mafej

"Mały jest Kordian jako wódz narodu. Wielki jest tylko, naprawdę wielki jako kreacja psychologiczna”. Rozwiń słowa J. Kleinera, zwracając szczególną uwagę na człowiecze cechy Kordiana.

Zagubiony... niekochany... samotny... wrażliwy... niezdecydowany... szukający celu życia... niewierzący w siebie... tak można scharakteryzować cechy Kordiana. Czy taki człow [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:15 , Wyświetleń: 2600 , Ocena: 124.39, Głosów: 30, Autor: Mafej

Jednostkowy los ludzki - przewodni temat poezji.

Cyprian Kamil Norwid to jeden z nie uznanych za życia poetów. Żyjący w epoce romantyzmu, chwałę i uznanie za twórczość zyskał pośmiertnie dopiero w kolejnej epoce. Poeta [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:17 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 53.6, Głosów: 24, Autor: Mafej

Losy bohatera romantycznego uwikłanego w historię

Bohatera romantycznego cechują wrażliwość, idealizm, czystość uczuć. Niejednokrotnie rezygnuje ze szczęścia osobistego, by całkowicie poświęcić się wielkiej sprawie. [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:17 , Wyświetleń: 2595 , Ocena: 8.78, Głosów: 199, Autor: Mafej

ROMANTYZM - ogólna charakterystyka epoki.

Ramy czasowe romantyzmu europejskiego: Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruc [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:19 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 59.09, Głosów: 22, Autor: Mafej

Po czyjej stronie opowiesz się w sporze między Kordianem a Prezesem? Czy uczestnicząc w głosowaniu, wrzuciłbyś kulę czy monetę? Uzasadnij swoje stanowisko.

„Kordian” to utwór Juliusza Słowackiego przedstawiający historię dojrzewania, oraz wizerunek psychologiczny młodego człowieka- tytułowego bohatera. Ukazany jest [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:47 , Wyświetleń: 4412 , Ocena: 1107.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Soplicowo - matecznik staropolskich cnót.

W tym samym mniej więcej czasie powstają trzy wielkie dzieła, w których Adam Mickiewicz prezentuje obraz Ojczyzny. Jednak w III części „Dziadów” i w „Księ [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:49 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 34.35, Głosów: 39, Autor: Mafej

"Śluby panieńskie" to utwór o ...

„Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” są dziełem Aleksandra Fredry. Jest to utwór, który realizuje pewne zasady obowiązujące w „komedii o miłości [...]

Dodano: 2008-10-31 17:37:27 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 30.05, Głosów: 36, Autor: Mafej

Czy prawdy Mickiewicza w Dziadach cz II są nadal aktualne?

,„Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże”Prawdy moralne są to pewne przestrogi, które wnoszą w nasze życie pouczenia, dotyczące nasz [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:37 , Wyświetleń: 1484 , Ocena: 29.93, Głosów: 41, Autor: Mafej

„Motywy ojczystego kraju w ujęciu literackim i malarskim” – porównanie i komentowanie

Pojęcie emigracji wiąże mi się z utratą domu rodzinnego, utratą ojczyzny oraz z okresem romantyzmu, kiedy Polska była w niewoli, a zrywy narodowowyzwoleńcze były tłumione [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:59 , Wyświetleń: 8668 , Ocena: 454.28, Głosów: 31, Autor: Mafej

Wywiad z Balladyną.

Grunt, to być twardym!A.M.: -Przejdźmy od razu do konkretów. Chciałabym Panią zapytać o to, jak tak delikatna kobieta potrafiła rozgromić wojska licznych rywali i sama [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:19 , Wyświetleń: 5130 , Ocena: 227.69, Głosów: 28, Autor: Mafej

Co z bohatera bajronicznego jest we mnie? Odpowiedz poszukując w sobie cech bohatera literackiego.

Bohater bajroniczny to postać utworzona przez George’a Byrona w powieści poetyckiej „Giaur”. Główny bohater uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętno [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:56 , Wyświetleń: 4804 , Ocena: 344.11, Głosów: 18, Autor: Mafej

Czy Jacek Soplica zasłużył na otrzymanie pośmiertnie Krzyża Legii Honorowej ?

Jacek Soplica to jeden z głównych bohaterów "Pana Tadeusza" , przechodzący głęboką wewnętrzną metamorfozę. Choć okrzyknięto go zdrajcą, to znalazł na tyle sił , by " [...]

Dodano: 2008-11-04 19:32:50 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 30.72, Głosów: 42, Autor: Mafej

Sztuka Romańska

Sztukapodstawowy składnik kultury. Jeden z zasadniczych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka - zespół świadomych działań ludzkich, w wyniku któryc [...]

Dodano: 2008-11-04 19:36:22 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 86.36, Głosów: 13, Autor: Mafej

Cechy bohatera romantycznego na przykładzie Giaura.

Jednym z najwybitniejszym pisarzem epoki romantyzmu za granicą był George Byron. Twórczość tego poety wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się romantyzmu również polsk [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:49 , Wyświetleń: 2268 , Ocena: 84.47, Głosów: 16, Autor: Mafej

Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. (2)

Dworek szlachecki stal sie w literaturze polskiej symbolem. Jest integralnym elementem wielu utworów, które stanowia dziedzictwo kulturowe narodu. Czytane przez kolejne pokolenia [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:50 , Wyświetleń: 4579 , Ocena: 1208.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Romantyzm (4)

Romantyzm, wielki prąd ideowy i artystyczny, rozwijający się w Europie między Wielką Rewolucją Francuską (1789) a Wiosną Ludów (1846-48). W Polsce od 1822 (Ballady i roman [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:51 , Wyświetleń: 3792 , Ocena: 3, Głosów: 20, Autor: Mafej

Hamletyzm.

Hamletyzm wyraża stan psychiki nadwrażliwego człowieka, rozdartego wewnętrznymi rozterkami, zwątpieniami, poszukującej tożsamości. Hamletyzm jest też postawą człowieka n [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:50 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 37.94, Głosów: 32, Autor: Mafej

Romeo i Julia. List Romea do Julii.

Moja najukochańsza Julio !! Jeszcze nie przebrzmiał w mojej głowie dźwięk Twojego głosu, a już tęsknię za Tobą.Jutro wydaje mi się tak odległe , [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:13 , Wyświetleń: 2530 , Ocena: 18.36, Głosów: 76, Autor: Mafej

Polemika Fredry z modelem miłości romantycznej w „Ślubach panieńskich”.

Rozważania na temat miłości i poglądach Fredry w sprawie tak wdzięcznego tematu, rozpocząć należy od uwagi, że całość tytułu komedii brzmi "Śluby panieńskie, czyli m [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:58 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 51.42, Głosów: 23, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?