Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Losy i charakterystyka Jacka Soplicy.

Główną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty. Reprezentował ub [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:43 , Wyświetleń: 14939 , Ocena: 3.88, Głosów: 1304, Autor: agacjo

Elementy fantastyki w utworach romantyzmu. Jaką to ma wartość dla utworów?

Elementy fantastyczne przewijają się we wszystkich utworach Adama Mickiewicza. Są one ważnym tłem w tych pracach. Mickiewicz ten sposób solidaryzuje się z ludem, gdyż wie, [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:23 , Wyświetleń: 5365 , Ocena: 13.2, Głosów: 611, Autor: GOSIA288

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - prawdziwa ranga dzieła.

"Pana Tadeusza" Mickiewicza zwykło uważać się za epopeję narodową. Czy tak jest w rzeczywistosci? Czy to dzieło, napisane - nie przeczę - z wielkim kunsztem i polotem jes [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:23 , Wyświetleń: 3039 , Ocena: 4.81, Głosów: 533, Autor: GOSIA288

Romantyzm. (5)

Rodzaje komedii:1. Komedia intrygi tj. Ośrodkiem komizmu staje się zabawny i pogmatwany przebieg wydzarzeń rodzący napięcia , kończący się jednak szczęśliwie 2.Komedia ch [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:18 , Wyświetleń: 7788 , Ocena: 27.7, Głosów: 290, Autor: agacjo

"Beniowski" - Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny.

OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU: krytyka twórczości Słowackiego intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy > odpowiedź: Balladyna Anhellim ośm [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:21 , Wyświetleń: 6788 , Ocena: 29.86, Głosów: 257, Autor: agacjo

"Wojna Chocimska" Potockiego "Pan Tadeusz" Mickiewicza - eposy wzorowane na tekstach Homera.

"Wojna Chocimska" Cechy epopeji : -kategoria narratora wszechwiedzącego -bohater zbiorowy -opisowość -sceny batalistyczne -paralelizm akcji - świat ludz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:24 , Wyświetleń: 93797 , Ocena: 524.78, Głosów: 249, Autor: agacjo

Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca?

Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem: "Konrad Wallenrod" bardzo kontrowersyjnego bohatera. Konrad Wallenrod dokonał rzeczy wielkiej - uratował ojc [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:24 , Wyświetleń: 34905 , Ocena: 179.89, Głosów: 249, Autor: agacjo

Cechy dramatu romantycznego. (1)

Przykładem dramatu jest "Kordian" J. Słowackiego. W "Przygotowaniu" duchy kreują postaci przywódców powstania listopadowego i polityków (Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jo [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:22 , Wyświetleń: 4540 , Ocena: 12.2, Głosów: 243, Autor: agacjo

Człowiek a świat pokus

Od zarania dziejów, od czasu kiedy istnieje ludzkość, człowiek napotyka na swojej drodze różnorodne pokusy. Stanowią one nierozłączną część naszego życia, tak samo ja [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:06 , Wyświetleń: 11059 , Ocena: 67.74, Głosów: 241, Autor: agacjo

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe.

"Oda..." odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświec [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:23 , Wyświetleń: 5006 , Ocena: 23.13, Głosów: 230, Autor: agacjo

Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej.

Romantyzm jest to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX wieku. Powstał na fali europejskich ruchów wolnościow [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:25 , Wyświetleń: 5887 , Ocena: 13.58, Głosów: 227, Autor: agacjo

Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza.

Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Adama Mickiewicza. Nadają one twórczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tema [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:42 , Wyświetleń: 14558 , Ocena: 90.97, Głosów: 218, Autor: agacjo

Przeżycia, problemy sumienia i spowiedź Giaura

PrzeżyciaUdziałem Giaura stały się dramatyczne przeżycia związane ze śmiercią ukochanej, która była jedną z żon tureckiego sułtana Hassana. Hassan dowiedziawszy si [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:02 , Wyświetleń: 2890 , Ocena: 11.84, Głosów: 210, Autor: agacjo

Losy bohatera romantycznego uwikłanego w historię

Bohatera romantycznego cechują wrażliwość, idealizm, czystość uczuć. Niejednokrotnie rezygnuje ze szczęścia osobistego, by całkowicie poświęcić się wielkiej sprawie. [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:17 , Wyświetleń: 2595 , Ocena: 8.78, Głosów: 199, Autor: Mafej

"Pan Tadeusz" jako utwór romantyczny. Udowodnij, odwołując się do treści i formy.

Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach posta [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:35 , Wyświetleń: 6075 , Ocena: 63.96, Głosów: 133, Autor: agacjo

Ludowość jako sposób wartościowania świata na przykładzie ballad.

Ballada była sztandarowym gatunkiem wczesnego romantyzmu. Stało się to w dużej mierze dzięki Adamowi Mickiewiczowi i jego „Balladom i romansom”. Romantyzm zapoczą [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:34 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 11.27, Głosów: 133, Autor: tom

Charakterystyka Jacka Soplicy. (4)

Główną postacią „Pana Tadeusza" jest ojciec Tadeusza, Jacek Soplica, człowiek, który walce o wolność ojczyzny poświęcił całe swoje życie. Jacek Soplica był brat [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:11 , Wyświetleń: 5167 , Ocena: 31.92, Głosów: 130, Autor: agacjo

Romantyzm (6)

Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1848 (Wiosna Ludów). Rewolucj [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:15 , Wyświetleń: 6890 , Ocena: 52.64, Głosów: 129, Autor: agacjo

Ubiór francuski na podstawie "Pana Tadeusza" A.Mickiewicza.

Ubiór FrancuskiUbiór francuski w XVIII w. zastąpił szaty noszone przez szlachtę polską a mianowicie - strój polski. Różnił się on zdecydowanie od ubioru polskiego. B [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:29 , Wyświetleń: 5975 , Ocena: 49.88, Głosów: 125, Autor: agacjo

Kordian - jako marzyciel, spiskowiec.

„Kordian” to utwór Juliusza Słowackiego przedstawiający historię dojrzewania, oraz wizerunek psychologiczny młodego człowieka, głównego bohatera. Kordian jest p [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:07 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 11.15, Głosów: 125, Autor: agacjo

"Do przyjaciół Moskali".

W wierszu tym poeta wyraża swoją pogardę dla cara i jego współpracowników za śmierć Rylejewa, uwięzienie Bestużewa oraz ujawnienie praktyk szpiegowsko-donosicielskich wsp [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:40 , Wyświetleń: 2704 , Ocena: 14.2, Głosów: 121, Autor: agacjo

"Testament mój" J. Słowackiego

“TESTAMENT MÓJ”Omawiany liryk jest testamentem poetyckim romantycznego poety. Utwór jest istotnie pełen kontrastów na wszystkich poziomach organizacji językowe [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:34 , Wyświetleń: 3058 , Ocena: 33.37, Głosów: 119, Autor: majka100100

Geneza "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Pierwsze księgi powstały w Paryżu w latach 1832 - 1834 w atmosferze nadziei na odzyskanie niepodległości - liczono na Wojnę Narodów. Początkowo zamiarem poety nie było pis [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:43 , Wyświetleń: 6682 , Ocena: 68.83, Głosów: 115, Autor: agacjo

Cyprian Kamil Norwid o sobie i współczesnych w świetle znanych Ci utworów.

A. "Klaskaniem mając obrzękłe prawice...": Norwid pisze tu o sobie i swoich odczuciach, przy czym nie jest to jedyny temat - drugi to perspektywiczne przedstawienie świata [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:45 , Wyświetleń: 2366 , Ocena: 18.37, Głosów: 114, Autor: agacjo

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako manifest programu literatury romantyzmu w Polsce.

Utwór ten uznawany był przez romantyków (i jest nadal) za kwintesencję romantyzmu; zawiera on wiele elementów rozwijającej się literatury romantycznej; Irracjonalny stos [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:40 , Wyświetleń: 3814 , Ocena: 45.49, Głosów: 113, Autor: agacjo

Orientalizm.

Orientalizm to inaczej zainteresowanie światem Bliskiego i Środkowego Wschodu. Twórcy romantyczni zachwycali się kulturą i tradycją arabską, perską, japońską i chińską. [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:00 , Wyświetleń: 2280 , Ocena: 14.97, Głosów: 111, Autor: agacjo

Dzieje Jacka Soplicy: Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz".

Jacek Soplica jest bez wątpienia najbardziej ciekawą i interesującą postacią w epopei Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Pomimo, iż to nie on jest tytułowym bohaterem utworu, [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:30 , Wyświetleń: 5345 , Ocena: 14.93, Głosów: 111, Autor: agacjo

Konrad Wallenrod to zdrajca, bohater, szaleniec czy polityk?

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie i określeniem kim był Konrad Wallenrod, należy moim zdaniem , zdefiniować wymienione w temacie postawy. Bohater to , wg „ Słow [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:21 , Wyświetleń: 14842 , Ocena: 187.53, Głosów: 110, Autor: agacjo

Biografia wewnętrzna Konrada w III cz. Dziadów.

W trzeciej części Dziadów, Adam Mickiewicz określa głównego bohatera kilkoma nazwami: są to w kolejności występowania Więzień, Gustaw, Konrad i Pielgrzym. Czy ma to zwi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:22 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 10.93, Głosów: 106, Autor: Mafej

"Oda do młodości" i "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako manifest romantyków.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku pod Nowogródkiem. W 1807 r. Mickiewicz rozpoczął naukę w szkole dominikanów w Nowogródku, ukończył ją w 1815 r. W tym sa [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:44 , Wyświetleń: 6058 , Ocena: 39.93, Głosów: 100, Autor: agacjo

Cechy gatunkowe dramatu romantycznego.

Cechy gatunkowe dramatu romantycznego i przykłady z tekstuDramat romantyczny cechuje brak jedności miejsca, czasu i akcji (niejednolita, wielowątkowa, w różnych miejscach) [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:20 , Wyświetleń: 3305 , Ocena: 16.56, Głosów: 97, Autor: agacjo

"Dziady" - analiza i Adam Mickiewicz krótki życiorys.

Dziady - bardzo stary obrzęd przywoływania duchów odbywający się na wsiach w miejscach ukrytych od wzroku ludzkiego. Cały obrzęd prowadzony jest przez Guślarza. W epoce rom [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:20 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 17.72, Głosów: 97, Autor: tom

Spowiedź Jacka Soplicy.

Podczas zajazdu na Soplicowo Ksiądz Robak został postrzelny przez Moskali. Rana była tak silna iż bernardyn postanowił przed śmiercią oczyścić swoje sumienie. W tym celu p [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:22 , Wyświetleń: 1987 , Ocena: 14.45, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Jak rozumiesz hasło „ Polska Winkelriedem narodów”.

Hasło winkelriedyzmu głosi Kordian na szczycie Mont Blanc. Słowacki zamieszcza ją jako własną, specyficzną, odmienną nieco od mickiewiczowskiej, koncepcję mesjanizmu narod [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:51 , Wyświetleń: 3378 , Ocena: 13.81, Głosów: 96, Autor: agacjo

Bronię, lub oskarżam Jacka Soplicę.

Wysoki Sądzie, Szanowna Ławo Przysięgłych. Chciałbym wygłosić mowę obronną w imieniu mego klienta Jacka Soplicy, aby oczyścić go z postawionych mu zarzutów. Przypomnę, [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:42 , Wyświetleń: 4511 , Ocena: 69.25, Głosów: 95, Autor: tom

Mesjanizm ,prometeizm ,prowidencjalizm.

Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodów było w romantyzmie bardzo popularne . Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zab [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:29 , Wyświetleń: 2769 , Ocena: 14.34, Głosów: 92, Autor: agacjo

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza. (2)

Postawy romantyczne u wszystkich autorów ulegały transformacji; Romantyzm wykreował nową postawę bohatera romantycznego, który posiadał wielka indywidualność, bogatą [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:09 , Wyświetleń: 13579 , Ocena: 221.45, Głosów: 91, Autor: agacjo

Ocena powstania listopadowego w "Kordianie".

W "Kordianie" Słowackiego pokazane są dwie ważne sceny, które stanowią krytyczne podsumowanie powstania listopadowego, a dokładniej ich przywódców w "Przygotowaniu" oraz og [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:12 , Wyświetleń: 5251 , Ocena: 58.14, Głosów: 89, Autor: agacjo

Charakterystyka bohaterów "Zemsty".

Jednymi z głównych bohaterów komedio-dramatu A. Fredry pt. " Zemsta " sa Cześnik Maciej Raptusiewicz oraz Rejent Milczek. Obydwu bohaterów różni ich zachowanie oraz postępo [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:15 , Wyświetleń: 6101 , Ocena: 51.97, Głosów: 89, Autor: agacjo

Kordian jako bohater romantyczny /dramat romantyczny/ Willheried narodów

Dramat Juliusza Słowackiego „Kodian” jest utworem romantycznym, dlatego, że jego główny bohater posiada cechy romantyczne. Bohater ten, to młody poeta, który z od [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:08 , Wyświetleń: 6941 , Ocena: 25.77, Głosów: 89, Autor: agacjo

Miłość w literaturze romantycznej.

Czym jest miłość? Czy jest to uczucie, które można wyjaśnić słowami? Jakie są rodzaje miłości i czego lub, kogo dotyczą? Na te wszystkie trudne do zinterpretowania pyta [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:32 , Wyświetleń: 4866 , Ocena: 80.81, Głosów: 89, Autor: agacjo

Charakterystyka porównawcza Balladyny i Aliny - bohaterek "Balladyny" Adama Mickiewicza.

Alina i Balladyna to postaci z dramatu Juliusza Słowackiego pt. ,,Balladyna”. Autor ukazał je opierając się na kontraście. Bohaterki, będące siostrami, różnią się [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:49 , Wyświetleń: 7254 , Ocena: 47.43, Głosów: 89, Autor: Michalk88

"Faust".

Faust jako temat fascynował Goethego przez całe życie. Utworem tym nawiązał do tradycji niemieckiej i autentycznej postaci Georga Fausta ur. ok. 1480, który oskarżony o czar [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:35 , Wyświetleń: 1879 , Ocena: 16.02, Głosów: 88, Autor: agacjo

Dzieje zamku Horeszków.

Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, n [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:50 , Wyświetleń: 3787 , Ocena: 16, Głosów: 88, Autor: agacjo

Cechy ballady na podstawie dowolnej ballady Adama Mickiewicza.

Ballada jest gatunkiem wywodzącym się z literatury ludowej. Swoją treść w dużej mierze czerpie z podań, opowieści, wierzeń ludu. Ballada zawsze zawiera dramatyczną fa [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:57 , Wyświetleń: 3573 , Ocena: 23.83, Głosów: 88, Autor: ew.la

"Kordian" - przygotowanie.

Akcja dzieje się 31 XII 1799 r. - moment przełomu wieków, Został napisany w drugiej połowie 1833 r. w Genewie. Inspiracją było powstanie listopadowe, ale także chęć podj [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:04 , Wyświetleń: 8426 , Ocena: 87.38, Głosów: 87, Autor: ew.la

Giaur.

Akcja utworu rozgrywa się w zniewolonej Grecji. Naród usiłuje pokonac tyrana-turków, którzy nie liczyli się z jego elementarnymi prawami. Już w swej młodości Wenecjanin o [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:20 , Wyświetleń: 1754 , Ocena: 18.97, Głosów: 87, Autor: tom

Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach.

Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie m [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:01 , Wyświetleń: 6697 , Ocena: 119.02, Głosów: 86, Autor: pawlukewa

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

Dramat rodzinny. Dramat "Nie-Boska komedia" rozpoczyna się sceną, w której Anioł Stróż posyła do poety oblubienicę, by była dla niego dobrą żoną. Chór Złych Duchów p [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:36 , Wyświetleń: 3841 , Ocena: 29.97, Głosów: 85, Autor: agacjo

Jacek Soplica jako nowy typ polskiego bohatera romantycznego.

Adam Mickiewicz przedstawił zupełnie nową postawę polskiego bohatera romantycznego w swym ostatnim z największych arcydzieł - w poemacie zatytułowanym "Pan Tadeusz czyli ost [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:29 , Wyświetleń: 3644 , Ocena: 15.4, Głosów: 85, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?