Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Wizja rewolucji w "Nie-boskiej komedii". (2)

W "Nie-Boskiej komedii" rewolucja ma charakter bardzo radykalny, burzy dotychczasowy porządek. Krasiński jest przeciwnikiem takiej rewolucji. Świadczy o tym sposób przedstawien [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:35 , Wyświetleń: 12836 , Ocena: 20208, Głosów: 0, Autor: agacjo

Dorobek artystyczny Juliusza Słowackiego.

TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGOReprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następu [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:43 , Wyświetleń: 1145 , Ocena: 1019, Głosów: 0, Autor: pawlukewa

Romantyzm (1)

Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ide [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:46 , Wyświetleń: 4580 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

Konrad Wallenrod jako litewski Prometeusz, krzyżacki zdrajca i romantyczny idealista. Przedstaw swoją ocenę postawy etycznej bohatera powieści poetyckiej A. Mickiewicza.

Człowiek od zwierząt różni się między innymi tym, że potrafi odróżnić dobro od złą i ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Jednak ani dobro ani zło nie są cechami [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:45 , Wyświetleń: 1123 , Ocena: 806, Głosów: 0, Autor: majka100100

"Śluby panieńskie"

"Sluby panienskie" to polemika z romantycznym modelem milosci. Dzielo Fredra traktuje sie jako utwor polemiczny. Milosc romantyczna: na smierc i zycie, traagiczna, nieszczesliwa, n [...]

Dodano: 2008-12-11 23:59:37 , Wyświetleń: 2742 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jacek Soplica - charakterystyka.

Adam Mickiewicz przedstawia zupełnie nową postawę polskiego bohatera romantycznego w swym ostatnim z największych arcydzieł - w poemacie zatytułowanym "Pan Tadeusz, czyli ost [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:32 , Wyświetleń: 4882 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rozważ dylematy moralne Konrada Wallenroda. Przedstaw racje, które przemawiają za trafnością jego wyboru, a także racje przeciwne.

Człowiek jest istotą, która nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła. Pomimo, że te dwie cechy są głęboko subiektywne, to jednak dowolny czyn można ocenić przy pomocy [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:27 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 1082, Głosów: 0, Autor: majka100100

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny „Sen Senatora” oraz innych wybranych fragmentów „Dziadów” cz. III.

Pojęcie despotyzmu znane jest ludzkości nie od dzisiaj. Towarzyszyło ono ludziom już od zarania dziejów. Nie możliwością jest policzenie osób, które poznając tę formę [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:00 , Wyświetleń: 7614 , Ocena: 12153, Głosów: 0, Autor: majka100100

Wielcy ludzie w poezji Norwida (2)

Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 roku. Znaczna część jego twórczego życia przypadła na okres, gdy tworzyli już pisarze pozytywiści. Historycy literatury zaliczają [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:45 , Wyświetleń: 2554 , Ocena: 982, Głosów: 0, Autor: majka100100

Literackie spotkania wrogów (2)

Opisany niżej fragment "Iliady" Homera dowodzi, że nawet tacy wspaniali rycerze i wojownicy, do których z pewnością zaliczał się Achilles, skazani są na takie same odczucia [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:30 , Wyświetleń: 4268 , Ocena: 3438, Głosów: 0, Autor: majka100100

Każde pokolenie w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza znajduje coś dla siebie, wskaż i uzasadnij co zaintrygowało ciebie jako reprezentanta pokolenia współczesnego w tym eposie.

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako epopeja narodowa znalazła na stałe miejsce w kanonie wielkiej literatury polskiej. Przez krytyków „Pan Tadeusz” uważn [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:46 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 959, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jakie niebezpieczeństwa dostrzegasz w Konradowskiej koncepcji miłości do ludzi ?”

Konrad, a może raczej Gustaw- Konrad, to jeden z bohaterów dramatu pióra polskiego wiesza – Adama Mickiewicza. Występuje on w „Dziadach” cz.III, najwiekszym p [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:48 , Wyświetleń: 10047 , Ocena: 16043, Głosów: 0, Autor: majka100100

W czym tkwi siła i słabość polskich bohaterów romantycznych? Których z nich można uznać za zdolnych do czynu, a których nie?

Bohaterowie kreowani przez polskich twórców romantycznych tworzą pewnego rodzaju galerię. Możemy w niej oglądać postacie, które jednocześnie mają ze sobą wiele wspólneg [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:26 , Wyświetleń: 85093 , Ocena: 119855, Głosów: 0, Autor: elkakida

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako sąd nad Polską i sen o Polsce. (2)

„Pan Tadeusz” powstawał w Paryżu w latach 1832 – 34. Utwór ten początkowo miał być znacznie krótszy. Dwanaście ksiąg zostało ostatecznie ukończonych i [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:21 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 744, Głosów: 0, Autor: elkakida

Balladyna (2)

Postaci Aliny i Balladyny są zgoła odmienne, można nawet powiedzieć, że nie pasują do portretu rodzinnego, gdzie większość członków rodziny posiada bardzo podobne cechy, [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:25 , Wyświetleń: 2834 , Ocena: 913, Głosów: 0, Autor: elkakida

Z pamiętnika Zofii Horeszkównej.

20 VI 1811 ADWszystkich mych tajemnic powierniku, drogi pamiętniku!„Niecodzienne spotkanie”Doprawdy ciągle jeszcze płonę rumieńcem, po tym, co dzisiaj [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:32 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Synkretyzm w literaturze romantycznej. (2)

Synkretyzm w literaturze romantycznej jest często spotykanym zjawiskiem; polega on na łączeniu w utworze cech różnych rodzajów bądź (lub również) gatunków literackich, c [...]

Dodano: 2009-04-07 16:44:52 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 629, Głosów: 0, Autor: elkakida

Adam Mickiewicz (3)

Adam Bernard Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku, najprawdopodobniej w Zaosiu koło Nowogródka (inne wersje mówią o Nowogródku, Litówce lub Osowcu; karczma „Wy [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:56 , Wyświetleń: 2416 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Kult ludzi wielkich w poezji C. K. Norwida. (1)

Cyprian Kamil Norwid był wszechstronnym artystą. Interesował się nie tylko literaturą ale także malarstwem. W 1842 roku zdecydował się na emigrację, czyli na czterdziestol [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:07 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 483, Głosów: 1, Autor: ew.la

Jak Słowacki widzi rolę swoją i swojej poezji w czasach sobie współczesnych i w przyszłości?

Poeta- Nie jest rzemieślnikiem, ale artystą, który tworzy pod wpływem chwili, natchnienia i emocji. Jest to człowiek wyjątkowy i nie każdy może nim być. Jego warsztatem li [...]

Dodano: 2008-03-30 09:54:36 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 528.5, Głosów: 1, Autor: pawlukewa

Ballady Mickiewicza - krótkie opracowanie.

Mimo, że mają one formę fantastycznych opowieści, zawierają wiele prawd o tamtej epoce. Możemy poznać koncepcję ówczesnego świata i człowieka. Romantyczna koncepcja [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:48 , Wyświetleń: 1193 , Ocena: 426.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

"Dziady” jako dramat narodowy i romantyczny ( II III IV część).

„Dziady” Mickiewicza to najbardziej znany polski dramat romantyczny. To utwór o problematyce narodowej i historycznej, a zarazem mitycznej. „Dziadów” czę [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:14 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 638.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

Fanstastyka w literaturze i sztuce romantycznej

W romantyzmie używanie zjawisk nie mieszczących się w racjonalnej wizji świata wykraczało zdecydowanie poza stylistyczne ozdobniki .Zjawiska fantastyczne w literaturze romant [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:53 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 710, Głosów: 1, Autor: elkakida

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. (2)

Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowy [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:43 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 437.33, Głosów: 2, Autor: pawlukewa

Adam Mickiewicz. (6)

Adam Mickiewicz (1798-1855)Największy poeta polskiego romantyzmu, pierwszy spośród wieszczów narodowych. Życiorys: Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koł [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:12 , Wyświetleń: 1689 , Ocena: 530.67, Głosów: 2, Autor: GOSIA288

Bohater romantyczny – zwycięzca czy moralny przegrany? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych postaci literackich.

Bohater romantyczny – zwycięzca czy moralny przegrany? Swoje rozważania na ten temat postanowiłam oprzeć o charakterystyki postaci stworzonych przez dwóch najwybitniejsz [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:01 , Wyświetleń: 1321 , Ocena: 325.33, Głosów: 2, Autor: Mafej

Próba charakterystyki bohatera romantycznego

Bohater romantyczny-wyindywidualizowany ze społeczeństwa, żyjący we własnym świecie człowiek, który nie bał się śmierci i wytrwale dążył do przekroczenia granic swoje [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:52 , Wyświetleń: 4175 , Ocena: 1961.67, Głosów: 2, Autor: majka100100

Rozwiń zagadnienie: „ból świata” w doświadczeniach Wertera, Giaura i Gustawa z VI cz. „Dziadów”.

Werter, Giaur czy Gustaw z VI cz. „Dziadów” byli i są z pewnością jednymi z najbardziej znanych postaci literatury romantycznej. Cech, które łączyły wymienionyc [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:04 , Wyświetleń: 1192 , Ocena: 351, Głosów: 2, Autor: elkakida

Szlachta polska w "Panu Tadeuszu". (1)

„Pan Tadeusz” był pisany od 1832 roku z pewnymi przerwami przez 15 miesięcy, natomiast utwór drukiem ukazał się w 1834 roku w Paryżu. Według pierwotnego zamiaru [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:32 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 297.75, Głosów: 3, Autor: Mafej

"Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje" (sonet V). Doświadczenia moralne bohatera sonetów odeskich.

Światowej sławy pisarze polscy tworzyli swe dzieła w okresie romantyzmu, w oparciu o konwencje i filozofię epoki. Jednym z nich był Adam Mickiewicz, który poruszał serca rod [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:48 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 218.4, Głosów: 4, Autor: GOSIA288

Ludowość poezji Teofila Lenatrowicza, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Podobieństwa i różnice.

LENARTOWICZPoeta ludowy, czerpie swe natchnienie z Mazowsza. Sam siebie chętnie nazywał m.in.Mazurzyną, biednym Mazurzyną lub lirnikiem mazowieckim. Jest to zespół okreś [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:56 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 246.4, Głosów: 4, Autor: Mafej

Czy miłość Jacka Soplicy była szczęśliwa?-rozprawka

Jaka była miłość Jacka Soplicy? Chyba każdy po przeczytaniu książki Adama Mickiewicza pt.: „Pan Tadeusz” zadał sobie to pytanie. Postaram się na nie odpowiedzi [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:25 , Wyświetleń: 2237 , Ocena: 462, Głosów: 4, Autor: majka100100

Kim jest bohater „Sonetów krymskich”? - portret pielgrzyma

Sonety krymskie stanowią cykl osiemnastu utworów, które są wyrazem zainteresowań Mickiewicza Wschodem. Poeta przymusowo przebywający w Rosji, wybrał się w roku 1825 na wyci [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:50 , Wyświetleń: 1355 , Ocena: 229.2, Głosów: 4, Autor: elkakida

Interpretacja porównawcza wierszy A. Mickiewicza „Pielgrzym” oraz K. Wierzyńskiego „Kufer"

W sonecie Adama Mickiewicza pt. „Pielgrzym” i w wierszu Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Kufer” poruszony został ten sam problem tułacza, jego wędrówki or [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:11 , Wyświetleń: 3633 , Ocena: 1007.4, Głosów: 4, Autor: elkakida

Interpretacja wybranego utworu Adama Mickiewicza z "Sonetów Krymskich" oraz "Polały się łzy".

Jest cykl 18 utworów, których treść wiąże się z wrażeniami z wycieczki Mickiewicza na Krym w 1825; zostały opublikowane rok później w Moskwie; gatunkowo, sonety Mickiewi [...]

Dodano: 2008-03-14 09:45:38 , Wyświetleń: 3380 , Ocena: 821.67, Głosów: 5, Autor: ew.la

Adam Mickiewicz. (5)

MICKIEWICZ ADAM (1798-1855), najwybitniejszy poeta pol.; 1815-19 studiował na uniw. w Wilnie, 1817 współzałożyciel Tow. Filomatów; 1819-23 był nauczycielem w szkole powiatow [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:44 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 162, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Jaką rolę w "Nie-Boskiej komedii" odgrywa motyw szatański?

Dramat Zygmunta Krasińskiego nazywany był przez współczesnych mu komedią diabelską. Do takiego odbioru dzieła przyczynił się zapewne już sam tytuł ("Nie-Boska komedia"), [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:23 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 182.5, Głosów: 5, Autor: tom

Romantyzm – dziedzictwo błogosławione czy przeklęte?

Epoka Romantyzmu w Polsce jest powszechnie uważana za jedną z najciekawszych i najdonioślejszych ze względu na głębokie powiązanie z życiem człowieka. Te zależności mia [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:29 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 205.17, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Cechy charakterystyczne jezyka w epoce romantyzmu.

Każdy kierunek literacki kształtuje własne formy językowe wyrazu, odmienne od zastanych konwencji stylistycznych, a czasem im przeciwstawne. Na ogół te nietradycyjne sposoby [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:31 , Wyświetleń: 1590 , Ocena: 226.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Romantyzm - ogólna charakterystyka okresu literackiego.

1.Ramy czasowe epoki:a)początek - Wielka Rewolucja Francuska – 1789b)koniec - Wiosna Ludów - 1848w Polsce:a) początek – 1822 (opublikowanie „Ba [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:13 , Wyświetleń: 1398 , Ocena: 207, Głosów: 5, Autor: Michalk88

"Pan Tadeusz" czyli ostatni zajazd na Litwie.

„Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Adama MickiewiczaNajwybitniejsze dzieło polsk [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:47 , Wyświetleń: 1321 , Ocena: 214, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Bohater romantyczny – typy.

JACEK SOPLICA - NOWY TYP BOHATERA ROMANTYCZNEGOGłówną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:59 , Wyświetleń: 8501 , Ocena: 2170.17, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Pielgrzym, wygnaniec, emigrant – scharakteryzuj wizerunek romantyka na podstawie wybranych utworów.

Za początek epoki romantyzmu w Polsce przyjmuje się rok 1820, chociaż już od utraty niepodległości rodziły się utwory nawiązujące do romantycznych tendencji. Polska w cza [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:27 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 182, Głosów: 5, Autor: Michalk88

"Sonety odeskie" Mickiewicza - problematyka, omówienie.

„Potępi nas świętoszek, rozpustnik wyśmieje” (sonet V).Doświadczenia moralne bohatera sonetów odeskich Mickiewicza Tematem mojej pracy, jak ws [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:10 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 156.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Orientalizm "Sonetów krymskich" - sposób widzenia i przedstawiania rzeczywistości, przyswojenie mentalności ludzi Wschodu, obrazy przyrody i architektury; język sonetów.

Orientalizm, pewna tajemniczość, świadomość egzystencji wyższej istoty, a także – co bardzo istotne - położenie wielkiego nacisku na rolę samej przyrody. Owa niezba [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:59 , Wyświetleń: 1251 , Ocena: 173.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Heroizm dławiony słabością choroby wieku. Kordian jako przedstawiciel swego pokolenia i jeden z bohaterów romantycznych

Juliusz Słowacki (1809-1849) był wybitnym, drugim wieszczem romantyzmu. Jednym z jego najważniejszych utworów jest „Kordian” - dramat napisany w 1833 roku w Genewie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:38 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 159.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Po czyjej stronie opowiesz się w sporze między Kordianem a Prezesem? Czy uczestnicząc w głosowaniu, wrzuciłbyś kulę czy monetę? Uzasadnij swoje stanowisko.

„Kordian” to utwór Juliusza Słowackiego przedstawiający historię dojrzewania, oraz wizerunek psychologiczny młodego człowieka- tytułowego bohatera. Ukazany jest [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:47 , Wyświetleń: 4412 , Ocena: 1107.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. (2)

Dworek szlachecki stal sie w literaturze polskiej symbolem. Jest integralnym elementem wielu utworów, które stanowia dziedzictwo kulturowe narodu. Czytane przez kolejne pokolenia [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:50 , Wyświetleń: 4579 , Ocena: 1208.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Artyzm "Pana Tadeusza" jako epopei narodowej.

Epopeja narodowa (epos) jest to utwór epicki o wyjątkowych walorach artystycznych, wielowątkowej fabule, w który oprócz bohaterów jednostkowych, występują bohaterowie zbior [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:07 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 267, Głosów: 5, Autor: Mafej

Polak wygnaniec.

I.Pewnego dnia idąc do szkoły, zastanawiłem się jak by to było gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie. Tak byłem pogrążony w moich rozmyślaniach, że tak naprawde szed [...]

Dodano: 2008-11-10 12:30:59 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 207.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?