Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

W czym tkwi siła i słabość polskich bohaterów romantycznych? Których z nich można uznać za zdolnych do czynu, a których nie?

Bohaterowie kreowani przez polskich twórców romantycznych tworzą pewnego rodzaju galerię. Możemy w niej oglądać postacie, które jednocześnie mają ze sobą wiele wspólneg [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:26 , Wyświetleń: 85093 , Ocena: 119855, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wizja rewolucji w "Nie-boskiej komedii". (2)

W "Nie-Boskiej komedii" rewolucja ma charakter bardzo radykalny, burzy dotychczasowy porządek. Krasiński jest przeciwnikiem takiej rewolucji. Świadczy o tym sposób przedstawien [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:35 , Wyświetleń: 12836 , Ocena: 20208, Głosów: 0, Autor: agacjo

Sowiński w okopach woli - praca na cel

Wiersz ten napisany przez Juliusza Słowackiego jest napisany oktawą. Nie znalazłem tutajżadnych rymów, co wskazuje na rym biały Składa się on z 9 strof i jest wierszem patr [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:26 , Wyświetleń: 90973 , Ocena: 19026.4, Głosów: 6, Autor: elkakida

Jakie niebezpieczeństwa dostrzegasz w Konradowskiej koncepcji miłości do ludzi ?”

Konrad, a może raczej Gustaw- Konrad, to jeden z bohaterów dramatu pióra polskiego wiesza – Adama Mickiewicza. Występuje on w „Dziadach” cz.III, najwiekszym p [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:48 , Wyświetleń: 10047 , Ocena: 16043, Głosów: 0, Autor: majka100100

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny „Sen Senatora” oraz innych wybranych fragmentów „Dziadów” cz. III.

Pojęcie despotyzmu znane jest ludzkości nie od dzisiaj. Towarzyszyło ono ludziom już od zarania dziejów. Nie możliwością jest policzenie osób, które poznając tę formę [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:00 , Wyświetleń: 7614 , Ocena: 12153, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czy cel może uświecać środki? - omów temat na podstawie czynów Konrada Wallenroda i własnych refleksji.

Czy cel może uświęcać środki? Machiavelli formuując obiegowa już tezę nie przypuszczał chyba, jak wiele nadużyć i podłości zostanie usprawiedliwionych nadrzędnym dobr [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:49 , Wyświetleń: 90627 , Ocena: 5615.13, Głosów: 22, Autor: tom

Czy uważasz Makbeta za okrutnego zbrodniarza?

Teza: Uważam Makbeta za okrutnego zbrodniarzaArgumnety:1)a def. zbrodni1)b def. zbrodniarza2) Zarys historii zbrodni Makbeta3) Ukryta prawda słów Mahatmy [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:44 , Wyświetleń: 24260 , Ocena: 4594.63, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Literackie spotkania wrogów (2)

Opisany niżej fragment "Iliady" Homera dowodzi, że nawet tacy wspaniali rycerze i wojownicy, do których z pewnością zaliczał się Achilles, skazani są na takie same odczucia [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:30 , Wyświetleń: 4268 , Ocena: 3438, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czy Gerwazy był sprawiedliwy w ocenie Jacka Soplicy?

Jak się może wydawać po lekturze polskiej epopei narodowej - "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, Gerwazy jest postacią nie do końca pozytywną. Rzucało się w oczy jego zaśle [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:03 , Wyświetleń: 29849 , Ocena: 3156.6, Głosów: 14, Autor: GOSIA288

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych fragmentów III części „Dziadów” Adama Mickiewicza

Dziady drezdeńskie, które powstały w 1832 roku, czyli w niespełna rok po zakończeniu powstania listopadowego, miały być swoistą rekompensatą Adama Mickiewicza za to, że w [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:27 , Wyświetleń: 8119 , Ocena: 2199, Głosów: 5, Autor: majka100100

Bohater romantyczny – typy.

JACEK SOPLICA - NOWY TYP BOHATERA ROMANTYCZNEGOGłówną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:59 , Wyświetleń: 8501 , Ocena: 2170.17, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Czy według Ciebie „Oda do młodości” mogłaby być manifestem współczesnej młodzieży?

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku pod Nowogródkiem. W 1807 roku rozpoczął naukę w szkole dominikanów w Nowogródku, ukończył ją w 1815 r. W tym samym roku [...]

Dodano: 2008-04-08 20:57:49 , Wyświetleń: 23588 , Ocena: 2114.28, Głosów: 17, Autor: pawlukewa

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny ‘Sen Senatora’ oraz innych wybranych fragmentów ‘Dziadów cz. III’ Adama Mickiewicza.

Jak wiek wiekiem, na tronach wszystkich krajów zasiadali najróżniejsi królowie, książęta i carowie. Jednak nie zawsze ich rządy były sprawowane odpowiednio i sprawiedliwie [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:43 , Wyświetleń: 9987 , Ocena: 1992.57, Głosów: 6, Autor: majka100100

Bartek zwany Prusakiem jest autorem słów: "Ilekroć z Prus wracam chcąc zmyć się z niemczyzny, wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny". Czy podzielasz ten pogląd?

Aby odpowiedzieć na pytanie tematu przede wszystkim trzeba zastanowić się nad trzema punktami: Jakie zwyczaje i znaki po Polsce pozostały w dworze w Soplicowie? Czy- i w jaki s [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:27 , Wyświetleń: 34827 , Ocena: 1979.47, Głosów: 29, Autor: agacjo

Próba charakterystyki bohatera romantycznego

Bohater romantyczny-wyindywidualizowany ze społeczeństwa, żyjący we własnym świecie człowiek, który nie bał się śmierci i wytrwale dążył do przekroczenia granic swoje [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:52 , Wyświetleń: 4175 , Ocena: 1961.67, Głosów: 2, Autor: majka100100

Tragizm Konrada.

Konrad nie może cieszyć się szczęściem w życiu rodzinnym(szczęścia w domu nie znalazł,bo go nie było w ojczyźnie).Przeżywa wewnętrzny konflikt.Musi dokonać wyboru mi [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:04 , Wyświetleń: 14643 , Ocena: 1865.67, Głosów: 11, Autor: elkakida

Dwoista prawda poezji w "Konradzie Wallenrodzie" Adama Mickiewicza.

"Konrad Wallenrod" to powieść poetycka o tematyce przede wszystkim narodowowyzwoleńczej. Główny bohater walczy ze znienawidzonym wrogiem ojczyzny.Jednak podobnie jak w wielu i [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:43 , Wyświetleń: 35389 , Ocena: 1774.39, Głosów: 30, Autor: agacjo

Romantyczny charakter utworów A. Mickiewicza z tomu „Ballady i romanse” na podstawie utworów „ Lilije”, „Świteź”, „Rękawiczka”.

„Te wszystkie egzaltacjeTe marzenia- te widziadła’Duchy- diabły- i anioły,I upiory- są tylkoPlonem romantycznej szkoły,Co się z Niemiec do nas [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:28 , Wyświetleń: 7395 , Ocena: 1770.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Czy cel uświęca środki?

Machiawelli formułując obiegową już tezę nie przypuszczał chyba, jak wiele nadużyć i podłości zostanie usprawiedliwionych nadrzędnym dobrem celu, który wytyczy sobie de [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:11 , Wyświetleń: 32420 , Ocena: 1524.94, Głosów: 33, Autor: ew.la

Wyraz hołdu dla wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida.

- "Bema Pamięci żałobny rapsod" - wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego w roku 1849. Treścią wiersza jest opis pogrzebu tytuł [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:32 , Wyświetleń: 22744 , Ocena: 1341.36, Głosów: 24, Autor: agacjo

Czy mogłabym zakochać sie w Giaurze?

Czym jest miłośc? To pytanie ma wiele odpowiedzi. Miłość jest światłem, które delikatnie wdziera sie w zimne korytarze wypełnionego pustką serca. Jest maleńka iskierką [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:53 , Wyświetleń: 28291 , Ocena: 1313.55, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Czy Jacek Soplica jest postacią pozytywną czy negatywną?

Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księga [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:46 , Wyświetleń: 28685 , Ocena: 1307.29, Głosów: 34, Autor: agacjo

Bohaterowie Adama Mickiewicza: tragiczni romantycy, heroiczni wojownicy… Mój sąd o postaciach mickiewiczowskich.

Czasy, w których żyli bohaterowie Adama Mickiewicza były bardzo trudne. Polska była wtedy pod zaborami Rosji, Austrii i Prus, przez co nowe ideały i wartości cieżko doświad [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:12 , Wyświetleń: 9332 , Ocena: 1282.17, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym, czy romantycznym?

Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się progra-mem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien pró-bować poznać to, co poza [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:45 , Wyświetleń: 26526 , Ocena: 1280.44, Głosów: 31, Autor: agacjo

Romantyczna profetyka. Wykorzystaj odpowiednie utwory.

Profetyzm - zjawisko występowania proroków; znane wielu religiom (zwłaszcza judaizm). "Dziady" cz. III. W Widzeniu księdza Piotra zamieścił Mickiewicz wizję Polski jako [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:40 , Wyświetleń: 28556 , Ocena: 1257.52, Głosów: 30, Autor: agacjo

Miłość - zgubne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpienia... Do jakich refleksji na ten temat skłoniła cię lektura wybranych dzieł?

Pojawiające się wątpliwości co do wszechmocy ludzkiego rozumu, narastały z biegiem czasu, aż doprowadziły do buntu młodych przeciwko poprzedniemu, starzejącemu się pokole [...]

Dodano: 2009-03-07 11:26:52 , Wyświetleń: 4887 , Ocena: 1216.33, Głosów: 5, Autor: elkakida

Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. (2)

Dworek szlachecki stal sie w literaturze polskiej symbolem. Jest integralnym elementem wielu utworów, które stanowia dziedzictwo kulturowe narodu. Czytane przez kolejne pokolenia [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:50 , Wyświetleń: 4579 , Ocena: 1208.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Jaki nastrój wywołują ocena życia i proroctwa dalszych losów Juliusza Słowackiego w hymnie pt. „ Smutno mi Boże”. Czy jest jakiś sposób na zwalczenie tego nastroju?

Juliusz Słowacki, jak na artystę – romantyka przystało, zafascynowany był ideami patriotycznymi i niepodległościowymi. Tym większe były jego cierpienia, gdy musiał o [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:13 , Wyświetleń: 23403 , Ocena: 1156.94, Głosów: 31, Autor: ew.la

Czym jest walka o wolność i jakie są konsekwencje rezygnacji z niej?- na podstawie Giaura

1.Wolność najczęściej kojarzy nam się z walką o nią.2. Dlaczego? Przede wszystkim z tego powodu, że jesteśmy ludźmi- Polakami i przez wiele lat musieliśmy walczyć.3 [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:13 , Wyświetleń: 24024 , Ocena: 1150.94, Głosów: 32, Autor: tom

Po czyjej stronie opowiesz się w sporze między Kordianem a Prezesem? Czy uczestnicząc w głosowaniu, wrzuciłbyś kulę czy monetę? Uzasadnij swoje stanowisko.

„Kordian” to utwór Juliusza Słowackiego przedstawiający historię dojrzewania, oraz wizerunek psychologiczny młodego człowieka- tytułowego bohatera. Ukazany jest [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:47 , Wyświetleń: 4412 , Ocena: 1107.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Bohater romantyczny jako wielka indywidualność. (1)

Bohater romantyczny to najprościej mówiąc bojownik, rycerz walczący o wolność narodu. Postać romantyczna zmienia się w zależności od potrzeb chwili, w bardzo różny spos [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:29 , Wyświetleń: 7772 , Ocena: 1106, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Rozważ dylematy moralne Konrada Wallenroda. Przedstaw racje, które przemawiają za trafnością jego wyboru, a także racje przeciwne.

Człowiek jest istotą, która nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła. Pomimo, że te dwie cechy są głęboko subiektywne, to jednak dowolny czyn można ocenić przy pomocy [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:27 , Wyświetleń: 1408 , Ocena: 1082, Głosów: 0, Autor: majka100100

Bohater idealista doby romantyzmu (na przykładzie Kordiana).

Bohater idealista to postać, która podporządkowuje całe swoje życie wzniosłej idei, dążący, niekiedy za wszelką cenę, do jej realizacji.Jednym z pierwszych bohateró [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:21 , Wyświetleń: 9734 , Ocena: 1071.93, Głosów: 14, Autor: pawlukewa

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.

Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposób myś­lenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące n [...]

Dodano: 2008-04-04 10:07:06 , Wyświetleń: 11656 , Ocena: 1050.47, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Z pamiętnika Zofii Horeszkównej.

20 VI 1811 ADWszystkich mych tajemnic powierniku, drogi pamiętniku!„Niecodzienne spotkanie”Doprawdy ciągle jeszcze płonę rumieńcem, po tym, co dzisiaj [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:32 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Dorobek artystyczny Juliusza Słowackiego.

TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGOReprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następu [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:43 , Wyświetleń: 1145 , Ocena: 1019, Głosów: 0, Autor: pawlukewa

Interpretacja porównawcza wierszy A. Mickiewicza „Pielgrzym” oraz K. Wierzyńskiego „Kufer"

W sonecie Adama Mickiewicza pt. „Pielgrzym” i w wierszu Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Kufer” poruszony został ten sam problem tułacza, jego wędrówki or [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:11 , Wyświetleń: 3633 , Ocena: 1007.4, Głosów: 4, Autor: elkakida

Wielcy ludzie w poezji Norwida (2)

Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 roku. Znaczna część jego twórczego życia przypadła na okres, gdy tworzyli już pisarze pozytywiści. Historycy literatury zaliczają [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:45 , Wyświetleń: 2554 , Ocena: 982, Głosów: 0, Autor: majka100100

Romantyczny model miłości między mężczyzną, a kobietą.

"Miłość to coś bardzo małego i prostego- ty żyjesz we mnie, a ja w tobie" Miłość romantyczna to uczucie tragiczne. W wielu lekturach romantycznych oglądamy ją wc [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:30 , Wyświetleń: 6373 , Ocena: 979, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Każde pokolenie w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza znajduje coś dla siebie, wskaż i uzasadnij co zaintrygowało ciebie jako reprezentanta pokolenia współczesnego w tym eposie.

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako epopeja narodowa znalazła na stałe miejsce w kanonie wielkiej literatury polskiej. Przez krytyków „Pan Tadeusz” uważn [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:46 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 959, Głosów: 0, Autor: majka100100

Wizja rewolucji w "Nie-boskiej komedii". (1)

Celem drugiej części "Nie-boskiej komedii" było przedstawienie pewnych prawidłowości rządzących procesem rozwoju historii, a dokładniej procesem rewolucyjnym, do którego ( [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:14 , Wyświetleń: 24738 , Ocena: 957.57, Głosów: 36, Autor: agacjo

Czy Telimena jest intrygującą, czy irytującą osobą?

Telimena jest zarówno intrygującą, jaki i irytującą osobą. Na potwierdzenie mojej tezy przedstawię szereg argumentów.Jest jedną z głównych bohaterek utworu Adama Mic [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:25 , Wyświetleń: 25241 , Ocena: 944.63, Głosów: 40, Autor: agacjo

Człowiek pod władzą despotyzmu - "Dziady" cz. III.

Władza. Nieodzowna wartość w życiu ludzi wszystkich epok. Jednak patrząc w głąb historii Polski nie zawsze była ona rozsądna. Dlatego też Mickiewicz w III cz. „Dzia [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:44 , Wyświetleń: 10002 , Ocena: 939.94, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Czy poezja Juliusza Słowackiego to "siła fatalna"?

"Lecz zostanie po mnie ta siła fatalna,Co mi żywemu tylko czoło zdobi;Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przer [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:09 , Wyświetleń: 26030 , Ocena: 938.72, Głosów: 42, Autor: agacjo

Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod".

"Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem" Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli Żył w latach 1469 - 1527, napisał "Książe". Jest [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:59 , Wyświetleń: 36740 , Ocena: 935, Głosów: 61, Autor: agacjo

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym? (1)

Utwór "Oda do młodości" Adama Mickiewicza łączy w sobie, pozornie sprzeczne, cechy romantyczne i oświeceniowe; Z poprzedniej epoki wyrasta pogląd o wyższości celów sp [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:33 , Wyświetleń: 27287 , Ocena: 931.58, Głosów: 44, Autor: agacjo

Wybitne indywidualności w oczach Cypriana Kamila Norwida. Odwołaj się do tekstów poety.

Cyprian Kamil Norwid oddaje cześć nie tylko swoim rodakom, ale zauważa i docenia także wybitne jednostki innych narodowości. "Bema pamięci żałobny rapsod" Utwór po [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:44 , Wyświetleń: 22888 , Ocena: 921.38, Głosów: 36, Autor: agacjo

Balladyna (2)

Postaci Aliny i Balladyny są zgoła odmienne, można nawet powiedzieć, że nie pasują do portretu rodzinnego, gdzie większość członków rodziny posiada bardzo podobne cechy, [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:25 , Wyświetleń: 2834 , Ocena: 913, Głosów: 0, Autor: elkakida

Analiza porównawcza Wielkiego Testamentu Franciszka Villona i Testamentu mojego Juliusza Słowackiego.

Los człowieka nie jest wypisany na jego dłoni. Nikt przy swoich narodzinach nie otrzymuje mapy swojego życia. Żaden człowiek nigdy do końca nie wie co mu się przydarzy. Jedn [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:54 , Wyświetleń: 16551 , Ocena: 908.05, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Poeci romantyczni o sobie... Rozrachunek z życiem: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Wykorzystaj właściwe utwory.

Po lekturze pierwszych utworów polskiego romantyzmu zastanawiający jest fakt konieczności czynienia rozrachunku z życiem. A jednak młodzieńcze ideały szybko przekreślił cz [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:38 , Wyświetleń: 26881 , Ocena: 894.52, Głosów: 45, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?