Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Życiorys Adama Mickiewicza - okres II.

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZAPOBYT W ROSJIDATAWYDARZENIE25.X.1824 r.Mickiewicz wraz z Janem Sobolewskim opuszcza Wilno. Mickiewicz z Malewskim i Jeżowskim udaje się do [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:45 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 21, Głosów: 58, Autor: agacjo

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZAOKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI DATAWYDARZENIE24.XII.1798Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewski [...]

Dodano: 2008-02-01 09:40:45 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 29.57, Głosów: 34, Autor: agacjo

Życie i twórczość Juliusza Słowackiego. (2)

Juliusz Słowacki urodził się 4.IX.1809r. w Krzemieńcu na Podolu. Matka nosiła imię Salomea, jego ojciec, Euzebiusz Słowacki, nauczał historii w krzemienieckim liceum. Cała [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:27 , Wyświetleń: 2938 , Ocena: 306.75, Głosów: 11, Autor: agacjo

Życie i twórczość Juliusza Słowackiego. (1)

Słowacki urodził się w roku 1809 (4IX) w Krzemieńcu. Nauki szkolne i studia uniwersyteckie odbywał w Wilnie. Wychowywał się w rodzinie inteligenckiej, jego ojciec był profe [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:48 , Wyświetleń: 3903 , Ocena: 126.54, Głosów: 45, Autor: agacjo

Życie i twórczość Aleksandra Fredry.

Aleksander Fredro urodził się 20 Vi 1793 r. w Surochowie pod Przemyślem w zaborze austryjackim. Pochodził on z podupadłej rodziny szlacheckiej, która dzięki zapobiegliwości [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:39 , Wyświetleń: 3312 , Ocena: 179.08, Głosów: 24, Autor: pawlukewa

Życie Mickiewicza w latach 1833-1840

Owocem podróży Adama Mickiwicza po Europie po opuszczeniu Rosji był tom 3 Poezji (1833).W 1822 roku Eustachy Januszkiewicz zaczął wydawać nowe polskie pismo pt.: „P [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:51 , Wyświetleń: 2975 , Ocena: 195.55, Głosów: 19, Autor: Mafej

Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

„Pan Tadeusz” miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwó [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:43 , Wyświetleń: 5959 , Ocena: 452.33, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” jako realizacja eposu arkadyjskiego.

Chcąc ustalić w jakim stopniu Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” zrealizował tradycję eposu arkadyjskiego, należy wyjaśnić to pojęcie. Przez epos (z gr. epos  [...]

Dodano: 2008-04-13 09:54:49 , Wyświetleń: 6487 , Ocena: 641.75, Głosów: 15, Autor: tom

Świat orientu w "Giaurze".

Z pewnością „Giaur” George’a Byron’a to wybitne dzieło, które wywarło znaczący wpływ na kształtowanie się romantyzmu. Także wśród polskich roman [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:05 , Wyświetleń: 8442 , Ocena: 369.89, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Świat Konrada i widzenie ks. Piotra w III cz. "Dziadów" - prometeizm i mesjanizm .

"Prolog" - w klasztorze bazylianów odbywa się walka między duchami o Więźnia. Umiera dusza Gustawa - rodzi się Konrad. Scena I ukazuje wigilię Bożego Narodzenia w celi [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:26 , Wyświetleń: 12521 , Ocena: 363.38, Głosów: 51, Autor: agacjo

Ściąga z romantyzmu.

Romantyzm w POLSCE:początek 1822r- wydanie A.Mickiewicza „Ballady i romanse”koniec 1863r- powstanie styczniowe Romantyzm w EUROPIE:początek 1789r- wie [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:09 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 86.77, Głosów: 12, Autor: Mafej

Ściąga z "Pana Tadeusza", Adam Mickiewicz, parę dat.

A.MickiewiczKALENDARIUM: 1798 - urodzony w Zaosiu k. Nowogródka 1815 - studia na Uniwersytecie Wileńskim Etap wileńsko - kowieński 1816-1819 - studia w Wiln [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:56 , Wyświetleń: 1463 , Ocena: 32.54, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Zygmutn Krasiński - wpływ życia na twórczość.

Twórczość literacka Zygmunta Krasińskiego rozwija się w zupełnie odmiennych warunkach, niż twórczość Słowackiego czy Mickiewicza. Krasiński pochodzi z rodziny arystokra [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:44 , Wyświetleń: 1813 , Ocena: 34.23, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Zygmunt Krasiński (1812-59).

To nasz narodowy romantyk - arystokrata. Hrabia Zygmunt zdominowany został przez swojego ojca, silną osobowość: generała Wincentego. Generał decydował o nauce i karierze syn [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:33 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 36.35, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Zygmunt Krasiński "Nie-boska komedia".

"Nie-boska komedia" napisana została w 1833 r., wydana w 1835. Autor nawiązuje do "Boskiej komedii" Dantego, ukazującej boski porządek świata. Krasiński opisuje destrukcję o [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:50 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 28.3, Głosów: 45, Autor: agacjo

Związek twórczości z biografią pisarza na przykładzie A.Mickiewicza.

Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na dawnych ziemiach litewskich. Wychowywał się w pobliskim Nowogródku, gdzie ojciec jego, Mikołaj, zdeklasowany szla [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:52 , Wyświetleń: 1473 , Ocena: 84.15, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Zwiedzanie domu Matyjasza Dobrzyńskiego.

Gdy stanąłem przed domem Matyjasza od razu zauważyłem, że jest on inny od pozostałych; był bardziej rozległy, wyróżniający się. W oczy rzucała się prawa strona domost [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:41 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 31.21, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Zosia czy Telimena - która lepszą żoną dla Tadeusza

Obie panie były na wyciągniecie ręki, obie „wolne” i kuszące, tak różne, a jednak na miejscu Tadeusza problem z wyborem miałby niejeden mężczyzna.Zosia [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:55 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 40, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Zosia czy Telimena – która będzie lepszą żoną dla Tadeusza ?

Obie panie były na wyciągniecie ręki, obie „wolne” i kuszące, tak różne, a jednak na miejscu Tadeusza problem z wyborem miałby niejeden mężczyzna. Zosia była [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:22 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 36.24, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Znaczenie twórczości Słowackiego w literaturze.

1. Słowacki konsekwentnie realizuje zasadę czynnego uzestnictwa w życiu narodu. Powstanie listopadowe powitał cyklem liryków powstańczych: "Oda do wolnści", "Hymn". Po powst [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:21 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 35.97, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Znaczenie twórczości Mickiewicza w literaturze polskiej.

1. Wpółcześni pisarze, krytycy oraz cały naród uznał go za duchowego przywódcę narodu. Złożyły się na to przede wszystkim wartości ideowe, zawarte w jego dziełach.

Dodano: 2008-10-16 10:01:19 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 39.77, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Znaczenie twórczości A.Mickiewicza w życiu naszego narodu i w literaturze polskiej.

Mickiewicz był duchowym przywódcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polaków do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnowa [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:47 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 28.16, Głosów: 44, Autor: agacjo

Znaczenie pojęć. (2)

Wallenrodyzm - postawa człowieka, który aby osiągnąć wyższy cel, sięga po środki nie-etyczne - zdradę i podstęp. Przeżywa konflikt - musi wybierać między nakazami hono [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:38 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 51.46, Głosów: 40, Autor: agacjo

Znaczenie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza dla polskiego romantyzmu.

Debiut najwybitniejszego poety, tzn. wydanie tomu pierwszego poezji „Ballady i romanse” w 1822 roku został uznany za tak ważne wydarzenie literackie, że tę datę pr [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:52 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 38.05, Głosów: 36, Autor: ew.la

Zinterpretuj słowa Piotra Wysockiego odwołując się do sceny „Bal u senatora”.

„ Nasz naród jak lawa,Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi̶ [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:45 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 40.27, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Zainspirowany rozmową na lekcji spróbuj odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie- „Co jest niezwykle ważne w moim życiu?” .

W XXI wieku dla większości społeczeństwa najważniejsze są znajomości i gotówka. Pieniądze, to wartość nadrzędna dla wielu, a kto ich nie ma ( podobno?) jest nieszczę [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:24 , Wyświetleń: 3991 , Ocena: 397.27, Głosów: 14, Autor: elkakida

Zachwyt czy rozczarowanie? Przedstaw swoje przemyślenia, porównując treść, formę, konstrukcję i język "Pana Tadeusza" z filmem.

Andrzej Wajda, który został uhonorowany niedawno nagrodą Oskara, za całokształt swojej twórczości, dał widzowi możliwość odkrycia na nowo dzieła Adama Mickiewicza, będ [...]

Dodano: 2008-02-16 12:50:02 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 3.67, Głosów: 6, Autor: ew.la

Zachwyt czy rozczarowanie? Przedstaw swoje przemyślenia, porównując treść, formę, konstrukcję i język "Pana Tadeusza" z filmem.

Epopeja narodowa "Pan Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajdy stanowi jedną z najlepszych polskich adaptacji filmowych, która została stworzona na podstawie dzieła "wieszcza narod [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:47 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 43.16, Głosów: 30, Autor: ew.la

Z pamiętnika Zofii Horeszkównej.

20 VI 1811 ADWszystkich mych tajemnic powierniku, drogi pamiętniku!„Niecodzienne spotkanie”Doprawdy ciągle jeszcze płonę rumieńcem, po tym, co dzisiaj [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:32 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 1025, Głosów: 0, Autor: elkakida

Z jakimi koncepcjami autora III części "Dziadów” polemizuje Słowacki w „Kordianie”.

Słowacki w swym dramacie „Kordian" przeciwstawił się koncepcjom Adama Mickiewicza i to zarówno w sprawach walki narodowowyzwoleńczej, jak i jego zapatrywań na. rolę po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:51 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 48.12, Głosów: 24, Autor: Mafej

Własna interpretacja wiersza C.K.Norwida pt., „W Weronie”.

Na turystycznym szlaku z Rzymu lub Mediolanu do Wenecji leży miasto zazwyczaj pomijane,a myślę, że będące jednym z najciekawszych we Włoszech - Werona. Szekspir wybrał je j [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:45 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 90.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Władza powołanie zobowiazanie zaszczyt namietnocs pokusa Do jakich refleksji sklania nas lektura wybranych dziel literackich?

Pojęcie władzy towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Już prymitywne plemiona wybierały przywódców, którzy zapewnią polepszenie warunków bytności danej grup [...]

Dodano: 2008-09-14 11:56:02 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 23.68, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Wątek miłosny w "Panu Tadeuszu"

Wątek Miłosny rozpoczyna się, gdy do Soplicowa wraca Tadeusz. Widzi on, że w jego pokoju mieszka inna osoba. Za chwilę do pokoju wchodzi młoda dama, lecz widząc gościa ucie [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:45 , Wyświetleń: 5407 , Ocena: 138.38, Głosów: 54, Autor: agacjo

Wywiad z Werterem.

R:Dzień dobry. Czy mam przyjemność z Panem Werterem?W:Tak. A z kim rozmawiam?R:Na ziemi byłem redaktorem czasopisma „Oczekiwanie”. Powiedzieli mi, że zas [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:21 , Wyświetleń: 6595 , Ocena: 525.17, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Wywiad z Telimeną o jej pobycie w Petersburgu

Redaktor: Dzień dobry.Telimena: Dzień dobry.Redaktor: Jak wspomina pani pobyt w Petersburgu?Telimena: Miłe wspomnienia! Wdzięczne przeszłości obrazy!Redaktor: [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:20 , Wyświetleń: 7829 , Ocena: 224.34, Głosów: 34, Autor: elkakida

Wywiad z Giaurem (2)

D: Jest Pan głównym bohaterem powieści Georga Byrona, pt: „Giaur”. Jest to powieść typowo romantyczna, czy może Pan w paru zdaniach opowiedzieć czytelnikom Pańs [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:24 , Wyświetleń: 5961 , Ocena: 403.75, Głosów: 15, Autor: GOSIA288

Wywiad z Giaurem (1)

D: Jest Pan głównym bohaterem powieści Georga Byrona, pt: „Giaur”. Jest to powieść typowo romantyczna, czy może Pan w paru zdaniach opowiedzieć czytelnikom Pańs [...]

Dodano: 2008-07-03 09:57:38 , Wyświetleń: 5559 , Ocena: 90.3, Głosów: 76, Autor: tom

Wywiad z Balladyną.

Grunt, to być twardym!A.M.: -Przejdźmy od razu do konkretów. Chciałabym Panią zapytać o to, jak tak delikatna kobieta potrafiła rozgromić wojska licznych rywali i sama [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:19 , Wyświetleń: 5130 , Ocena: 227.69, Głosów: 28, Autor: Mafej

Wytworny dworak u rubasznego sarmaty - opowiadanie.

Mijał kolejny dzień. Słońce zachodziło mieniąc się złotawo w pałacowych szybach. Spoza jednej z nich wyglądał zadumany, młody, przystojny dworak.„Eh, bien! Ja [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:49 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 52.74, Głosów: 26, Autor: ew.la

Wysoki sądzie - oskarżenie Balladyny.

Wysoki SądzieStoi przed nami osoba, z pozoru cicha i spokojna, prosta i uczciwa. Jednak fakty, które przedstawię odsłonią jej obłudne i zakłamane oblicze oraz bezwzglę [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:27 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 54.59, Głosów: 21, Autor: majka100100

Wyraz hołdu dla wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida.

- "Bema Pamięci żałobny rapsod" - wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego w roku 1849. Treścią wiersza jest opis pogrzebu tytuł [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:32 , Wyświetleń: 22744 , Ocena: 1341.36, Głosów: 24, Autor: agacjo

Wyobraź sobie, że maszyna czasu przeniosła ciebie do Giaura w przeszłości.

Jest 25.11.1988. Dzisiaj po raz pierwszy udało mi się dokonać czegoś nadzwyczajnego. Projekt nad którym pracowałem już od siedmiu lat nareszcie został ukończony. Zobaczyć [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:43 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 38.67, Głosów: 29, Autor: ew.la

Wymowa moralna II części "Dziadów".

Ponieważ główną cechą romantyczną II części "Dziadów" jest ludowość i same "Dziady" są obrzędem ludowym (bohaterem zbiorowym jest ludność wiejska), należy mówić o [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:34 , Wyświetleń: 11125 , Ocena: 425.75, Głosów: 39, Autor: agacjo

Wymowa moralna II cz. "Dziadów".

Utwór ten ma co najmniej 3 podstawowe, bardzo ważne (dla autora) cele: prezentacja własnej zawiedzionej miłości (w "Upiorze" stanowiącym wstęp); pokazanie ginącego i zwalcz [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:02 , Wyświetleń: 24579 , Ocena: 625.02, Głosów: 56, Autor: agacjo

Wymowa ideowa Pana Tadeusza A.Mickiewicza ze szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu.

Nadrzędną rolą tego dzieła było podniesienie narodu na duchu po klęsce powstania listopadowego. Poza tym utwór pokazuje jaką siłę tworzą ludzie zjednoczeni przeciw jedne [...]

Dodano: 2008-02-01 09:39:46 , Wyświetleń: 10927 , Ocena: 818.1, Głosów: 20, Autor: agacjo

Wybiła północ.

Wybiła północ. Wszędzie zapanowała ciemność, w której to my-mieszkańcy Litwy będziemy obchodzić Dziady. Na początku udaję się do przy cmentarnej kapliczki gdzie odbę [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:37 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 34.49, Głosów: 34, Autor: Michalk88

Wybitne indywidualności w oczach Cypriana Kamila Norwida. Odwołaj się do tekstów poety.

Cyprian Kamil Norwid oddaje cześć nie tylko swoim rodakom, ale zauważa i docenia także wybitne jednostki innych narodowości. "Bema pamięci żałobny rapsod" Utwór po [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:44 , Wyświetleń: 22888 , Ocena: 921.38, Głosów: 36, Autor: agacjo

Współczesny, młody czytelnik wobec utworów Adama Mickiewicza – zainteresowany, obojętny...

Droga Paulino !Przyjaciółko, tym razem tematem mojego listu będzie stosunek młodzieży do utworów literackich Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, że to zagadnienie skłoni [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:52 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 26.87, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Wskaż podobieństwa i różnice w wyborach tragicznych Antygony i Konrada Wallenroda, w porównaniu wykorzystaj swoją wiedzę na temat historii rodu Labdakidów, i Sofoklesa (jego dzieła), oraz fragment z Konrada Wallenroda (od wersu 505 do 595).

Konrad Wallenrod jest romantycznym bohaterem utworu Adama Mickiewicza pt. "Konrad Wallenrod". Jest to Litwin , który w młodości został porwany przez zakon krzyżacki. Żył i [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:06 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 37.14, Głosów: 27, Autor: tom

Wpływ idei romantycznych na sytuacje polityczną w Europie

W historyczno- literackim układzie epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka w dużym stopniu odmienna od poprzednich, pod względem filozofii, rozumienia świata i poszukiw [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:39 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 42.17, Głosów: 23, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?