Strona główna » Liceum » Język polski » Wspołczesność


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Analiza i interpretacja "Świętego Szymona Słupnika" Stanisława Grochowiaka.

Stamnisław Grochowiak w utworze ,,Święty Szymon Słupnik” pochodzącego z tomu ,,Ballady rycerskie”. Oddzałowywuje na czytelnika nie poprzez skomplikowaną filiozof [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:49 , Wyświetleń: 50541 , Ocena: 425.28, Głosów: 175, Autor: agacjo

Analiza i interpretacja dzieła literackiego: Krzysztof Kamil Baczyński "Romantyczność"

„ Krzysztof Kamil Baczyńskiłączy w sobie mit rycerzabez skazy i trubadura... „RomantycznośćZgliszcza. Takie już prawo wyrastać z popiołów.W [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:58 , Wyświetleń: 51081 , Ocena: 350.14, Głosów: 220, Autor: agacjo

Czekając na Godota sztuka Samuela Backetta.

Składa się z II aktów, a każdy z nich z 3 części. Główni bohaterowie to Estragon i Vladimir. Są to dwaj przyjaciele, znający się od dzieciństwa. Są oni włóczęgami, [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:32 , Wyświetleń: 2943 , Ocena: 15.07, Głosów: 196, Autor: agacjo

Interpretacja wiersza ,,Wróble" K. K. Baczyńskiego.

Podmiotem lirycznym w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,,Wróble” są polskie zakochane pary, które autor nazywa wróblami. Mówi, że młodzi Polacy kochankowie są [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:20 , Wyświetleń: 4980 , Ocena: 14.85, Głosów: 208, Autor: agacjo

Interpretacja wiersza ,,Warkoczyk" T. Różewicz.

Utwór ,,Warkoczyk” powstał 1948 r., po wojnie. Poeta napisał go po zwiedzeniu Muzeum w Oświęcimiu. W utworze można wyróżnić dwie części: jedną w której poeta cof [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:21 , Wyświetleń: 5258 , Ocena: 16.46, Głosów: 182, Autor: agacjo

"Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa jako filozoficzna powieść o moralności.

Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa rosyjskiego. Sam autor [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:01 , Wyświetleń: 2946 , Ocena: 14.05, Głosów: 200, Autor: agacjo

Poezja

APOKALIPSA PRZEWIDYWANA: 1. Józef Czechowicz "Żal" - podmiot liryczny odczuwa niepokój związany z nadchodzącą wojną i jest człowiekiem doświadczonym przez życie, wzbu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:11 , Wyświetleń: 4914 , Ocena: 6.18, Głosów: 815, Autor: agacjo

Poezja polska wobec września i okupacji.

1. Krzysztof Kamil Baczyński. - "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. Deklaracja postawy czynnej, poczucie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:12 , Wyświetleń: 2963 , Ocena: 14.11, Głosów: 190, Autor: agacjo

W labiryncie historii ... . Tragizm losów poety - "Kolumba".

Mianem "Kolumbów", "Kolumbów rocznik 20", poetów podziemia określa się młodych, urodzonych około roku 1920 poetów, którzy tworzyli w czasie wojny i okupacji, i najczęści [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:13 , Wyświetleń: 3426 , Ocena: 25.69, Głosów: 93, Autor: agacjo

Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów.

Z utworów wojennych przebijają do nas echa romantycznej tradycji poety zagrzewającego do walki, choć nie zawsze jest ona zgodna z jego sumieniem. Jest to także dylemat Konrada [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:14 , Wyświetleń: 4669 , Ocena: 13.46, Głosów: 227, Autor: agacjo

"Medaliony" Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości.

Zofia Nałkowska po zakończeniu wojny brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Efektem pracy autorki w tej komisji był zbiór ośmiu kr [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:15 , Wyświetleń: 3068 , Ocena: 36.14, Głosów: 78, Autor: agacjo

Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie "człowieka zlagrowanego" w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzinskiego.

Obaj pisarze, zarówno Gustaw Herling-Grudziński, który przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, który przeżył szereg lagrów niemieckich m.in Oświęcim [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:16 , Wyświetleń: 2694 , Ocena: 102, Głosów: 23, Autor: agacjo

"Prześwity w mrokach" - poszukiwanie człowieczeństwa i dowody na nie w literackich obrazach lagru i łagru.

Czas wojny stał się od dawna zapowiadaną próbą człowieczeństwa; okresem bezprzykładnego okrucieństwa wobec bliźnich, zadawanego często z satysfakcją. W opowiadaniac [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:17 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 73.06, Głosów: 33, Autor: agacjo

"Mistrz i Małgorzata" jako wypowiedź w sprawie dobra i zła.

W totalitarnej Moskwie system spowodował gwałtowne i bardzo szerokie rozprzestrzenienie się zła, stało się ono codziennością, wobec tego dobro (w utworze reprezentowane tyl [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:02 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 36.14, Głosów: 64, Autor: agacjo

Na czym polega dylemat młodego pokolenia AK-ców w świetle powieści Jerzego Andrzejewskiego "Popiół i diament"?

Dylemat pokolenia akowców - jest to dylemat tych, którzy swe młodzieńcze lata poświęcili dla dobra słusznej sprawy, jaką była obrona Polski i polskości. To właśnie dzi [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:19 , Wyświetleń: 2234 , Ocena: 53.63, Głosów: 37, Autor: agacjo

Pojęcie katastrofizmu generacyjnego i historiozoficznego w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu "Z głową na karabinie" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy; niesie ona zagładę pokoleni [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:22 , Wyświetleń: 2388 , Ocena: 41.54, Głosów: 51, Autor: agacjo

Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku.

Jeśli dobrze rozumiemy pojęcie totalitaryzmu - od razu zauważymy, że stał się on tematem bardzo wielu utworów europejskich i polskich. Totalitaryzm to określenie systemów [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:23 , Wyświetleń: 2939 , Ocena: 22.4, Głosów: 112, Autor: agacjo

"Inny Świat "Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Inny Świat. Książka ta, nosząca podtytuł Zapiski sowieckie, jest zapisem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach w Grodnie, Witebsku [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:44 , Wyświetleń: 2815 , Ocena: 53.5, Głosów: 43, Autor: agacjo

"Akcja pod arsenałem" - opowiadanie z opisem sytuacji.

Pewnej marcowej nocy gestapo aresztowało Heńka. W jego notatkach znaleziono adres Rudego, który był jego przyjacielem. W nocy, 23 marca, Rudy zostaje aresztowany i przewieziony [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:54 , Wyświetleń: 3354 , Ocena: 14.62, Głosów: 177, Autor: agacjo

"Medaliony" Z. Nałkowskiej jako dokument zbrodni hitlerowskich.

Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zeznań świadków, składa [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:00 , Wyświetleń: 2983 , Ocena: 48.82, Głosów: 50, Autor: agacjo

Czemu służy studium psychiki i biografii Jürgena Stroopa?

Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:01 , Wyświetleń: 2642 , Ocena: 80.94, Głosów: 30, Autor: agacjo

Kat i ofiara - Twoje refleksje po lekturze literatury wojenno - okupacyjnej i obozowej.

"Campo di Fiori" - Czesław Miłosz a. ofiary nie mają szans na ocalenie, są osamotnione; potrafią jednak walczyć o godność śmierci (powstanie w getcie), b. kaci są [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:02 , Wyświetleń: 2696 , Ocena: 61.3, Głosów: 46, Autor: agacjo

O godnym umieraniu - "Zdążyć przed Panem Bogiem". Interpretacja tytułu.

Tematem reportażu-wywiadu Hanny Krall jest martyrologia Żydów w okresie II wojny światowej. Autorka książki przeprowadziła wywiad z zastępcą komendanta ŻOB-u (Żydowskiej [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:02 , Wyświetleń: 16774 , Ocena: 3.8, Głosów: 3091, Autor: agacjo

"Powstanie jakoś opisać" - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadka powstania warszawskiego.

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" to bodaj jedyna książka o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorącego bezpośrednio udziału w walkach partyzanckich na terenie mi [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:03 , Wyświetleń: 2612 , Ocena: 25, Głosów: 104, Autor: agacjo

Metaforyczny sens "Dżumy" Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli.

Parabola to inaczej przypowieść. To historia mająca wszelkie znamiona autentyczności, a przede wszystkim bohaterów reagujących jak normalni ludzie, miejsce akcji znane szerok [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:04 , Wyświetleń: 2506 , Ocena: 94.21, Głosów: 27, Autor: agacjo

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - opracowanie kilku wierszy.

Zbigniew Herbert "Pieśń o Bębnie" - Poeta uczy uczestnictwa w historii. Świadomy rozumny stosunek do rzeczywistości. Dominacja systemu niszczy indywidualność. Nie ma mie [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:05 , Wyświetleń: 3311 , Ocena: 49.92, Głosów: 50, Autor: agacjo

"Ocalałem prowadzony na rzeź" - o konsekwencjach ocalenia w poezji Tadeusza Różewicza.

Tadeusz Różewicz brał czynny udział w walkach w czasie wojny. Ocalał, lecz wojna odcisnęła piętno na jego twórczości. Motto: "Przeżyłem śmierć i znam wartość życia [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:06 , Wyświetleń: 3062 , Ocena: 83.48, Głosów: 28, Autor: agacjo

Neoklasycyzm poezji Zbigniewa Herberta. Scharakteryzuj powołując się na konkretne przykłady.

Wiersze Zbigniewa Herberta są bardzo cenione i wciąż czytane. Część literaturoznawców skłonna jest umieszczać Herberta w nurcie klasycznym - zwłaszcza, że poeta ten wci [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:07 , Wyświetleń: 2708 , Ocena: 50.85, Głosów: 46, Autor: agacjo

Dekalog moralny człowieka w czasach zagrożenia (Czesław Miłosz "Traktat moralny", Zbigniew Herbert "Przesłanie pana Cogito", Albert Camus "Dżuma", And

"Przesłanie pana Cogito" - człowiek powinien myśleć, nie dać sobą kierować jednostkom brutalnym - należy wznieść się ponad relatywne otoczenie, stworzyć własne [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:08 , Wyświetleń: 2758 , Ocena: 111.72, Głosów: 24, Autor: agacjo

Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Bara

Poezja Wisławy Szymborskiej koncentruje się wokół problemów egzystencjalnych człowieka - przemijania, stosunku do historii, praw przyrody: - przemijanie, niemożliwość [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:08 , Wyświetleń: 2722 , Ocena: 70.11, Głosów: 26, Autor: agacjo

"Inny świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego powstał na podstawie rzeczywistych przeżyć autora. Książka jest relacją autora z jego pobytu w rosyjskich obozach.

Autor opisuje funkcjonowanie obozowych instytucji i mechanizmów rządzących życiem więźniów Losy mieszkańców łagru, ich jednostkowe tragedie ukazują wielki obraz nieludzk [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:09 , Wyświetleń: 2469 , Ocena: 37.7, Głosów: 60, Autor: agacjo

"Pytania zadawane sobie" - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej.

W poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża. CECHY: - pointa - koncept, komizm językowy, - wykorzystanie języka - wieloznacznoś [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:10 , Wyświetleń: 2749 , Ocena: 61.74, Głosów: 42, Autor: agacjo

Socrealizm "odwrócony", czyli źródła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach.

Opowiadania Marka Hłaski stały się wyrazem buntu przeciw optymizmowi literatury realizmu socjalistycznego w stosunku do otaczającej rzeczywistości. Przez krytykę literacką t [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:11 , Wyświetleń: 2476 , Ocena: 40.64, Głosów: 66, Autor: agacjo

Dlaczego "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego mógł stać się światowym bestsellerem?

Jest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowatorstwa utworu, czytelni [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:12 , Wyświetleń: 2629 , Ocena: 35.76, Głosów: 69, Autor: agacjo

"Początek" Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach.

Trzeba przyznać, że "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego to powieść bogata treściowo, podejmująca różnorodne tematy istotne w życiu człowieka. W tym tkwi jej wartość, d [...]

Dodano: 2008-02-01 13:54:13 , Wyświetleń: 2586 , Ocena: 56.12, Głosów: 49, Autor: agacjo

Dlaczego "Początek"? Interpretacja tytułu powieści Andrzeja Szczypiorskiego "Początek" w świetle treści i wymowy.

Początek to słowo wiele obiecujące a zarazem przestrzegające. Posiada ono dwa wymiary: pesymistyczny i optymistyczny. 1. Rodzenie zła, zbrodni, totalitaryzmu - hitleryzm t [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:39 , Wyświetleń: 2796 , Ocena: 51.79, Głosów: 55, Autor: agacjo

Interpretacja tytułu powieści Tadeusza Konwickiego pt. "Mała Apokalipsa" w świetle treści i problematyki.

A. Apokalipsa miasta: - poczucie niepewności mieszkańców - nieznajomość dokładnej daty, chaos myślowy, - brudne, ciemne ulice, - rozsypujące się budynki, infra [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:40 , Wyświetleń: 2725 , Ocena: 77.94, Głosów: 35, Autor: agacjo

"Mała Apokalipsa" Tadeusza Konwickiego jako groteskowa powieść polityczna.

Powieść traktuje o sytuacji Polski jako państwa i narodu w obliczu 35-tej rocznicy panowania ustroju komunistycznego. Wymiar polityczny jest widoczny od razu - mamy wizytę prze [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:40 , Wyświetleń: 2694 , Ocena: 40.73, Głosów: 73, Autor: agacjo

"Kartoteka" Tadeusza Różewicza jako antydramat - związek między kształtem dramatu a wizją świata i człowieka. Czy wiersz "Ocalony" może być komentarze

Cechy utworu jako antydramatu : - niezdefiniowany bohater: ma wiele imion, jest dla różnych ludzi w różnym wieku (rodzice, nauczyciel, sekretarka, młoda Niemka), - boh [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:41 , Wyświetleń: 3622 , Ocena: 47.6, Głosów: 76, Autor: agacjo

Co łączy a co dzieli obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego i "Inny świat" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

a) cechy wspólne: - podstawą jest własne doświadczenie autorów, obaj autorzy byli więźniami, - dążenie do maksymalnego obiektywizmu i wyciszenia własnych emocji, [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:42 , Wyświetleń: 2787 , Ocena: 78.94, Głosów: 33, Autor: agacjo

Czy "Tango" Stanisława Mrożka można nazwać współczesnym "Weselem"?

Mrożek i Wyspiański zajmowali się problemami współczesnych im czasów. Pomimo, że są to w zasadzie różne problemy możemy dostrzec pewne cechy wspólne. Podobna jest tu ro [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:43 , Wyświetleń: 4791 , Ocena: 41.66, Głosów: 96, Autor: agacjo

Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek - dwaj surowi sędziowie współczesności.

Obaj autorzy odnoszą się krytycznie do współczesnego człowieka i świata, który tworzy i któremu się poddaje. Współczesność to schematy - konflikt pokoleń, ksenofo [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:44 , Wyświetleń: 2145 , Ocena: 83.48, Głosów: 24, Autor: agacjo

Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości.

A. "Antygona" Sofokles Dyktatorem jest tu władca Teb, Kreon. Jest bezwzględny, chciwy, żądny władzy. Nie zna litości i żąda bezwzględnego podporządkowania ze strony l [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:44 , Wyświetleń: 2609 , Ocena: 47.65, Głosów: 42, Autor: agacjo

Gombrowiczowska wizja historii w "Operetce".

"Operetka" Witolda Gombrowicza jest dramatem nieco skomplikowanym i nie zawsze łatwym w odbiorze. Otóż nie ma w niej akcji i wydarzeń w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Pleja [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:45 , Wyświetleń: 2769 , Ocena: 72.49, Głosów: 34, Autor: agacjo

Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok. (2)

Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:48 , Wyświetleń: 2295 , Ocena: 112.86, Głosów: 20, Autor: agacjo

Poeci współcześni o roli poezji. Powołaj się na przykłady.

CZESŁAW MIŁOSZ: - poezja jest szansą i ma nieść ocalenie ("Campo di Fiori"), zaangażowanie, moralizatorstwo ("W mojej ojczyźnie"), optymizm, - poetyka prosta, migawk [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:49 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 81.34, Głosów: 28, Autor: agacjo

Analiza ideowa i artystyczna wiersza "Wysokie drzewa" Leopolda Staffa.

"Wysokie drzewa" O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, Pogłębiona odbity [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:50 , Wyświetleń: 44227 , Ocena: 1722.45, Głosów: 37, Autor: agacjo

Porównaj dwie wybrane relacje literackie z życia w obozach.

W obliczu Drugiej Wojny Światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z systemem obozów śmierci, łapa [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:51 , Wyświetleń: 2518 , Ocena: 106.42, Głosów: 18, Autor: agacjo

Moje fascynacje literackie. Zaprezentuj dorobek wybranego poety współczesnego i umotywuj swój wybór.

Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie. Po prostu życie nasze zd [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:53 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 59.9, Głosów: 38, Autor: agacjo

Jakie treści utworów dotyczących drugiej wojny światowej wywarły na Tobie największe wrażenie? Dlaczego?

- "Medaliony" Zofii Nałkowskiej, relacja z pracy w Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, opowiadania bliskie reportażowi, przybierające formę zeznań świadków, bliskie li [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:54 , Wyświetleń: 2954 , Ocena: 46.97, Głosów: 60, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?